[FZH] 一个艰难的决定

刘红丹 hongdanliu at gmail.com
Thu Mar 14 02:18:17 UTC 2013


ÄêÇáÆøÊ¢ÂÔÙ³¤´ó¼¸Äê¾ÍºÃÁË¡£¼ÈÈ»³öÈ¥ÁË£¬¾Í³öÈ¥¹ä¼¸È¦°É


2013/3/14 Caius Chance <me在kaio.net>

> „‚„‚ÔÚß@‚€ÁÐ±í¿´Á˃ÉÌû£¬Â·ß^ÁôÃû±íʾ£º
>
> ¡¸ÔÚÏŸoÙY¸ñ…fÕ{»òվ߅¡£Éú»î¶¼Òѽ›‰ò±ÆÈË£¬Ï£Íû´ó¼ÒíÍæé_Ô´£¬¾Í°Ñ½»Á÷µÄƽ̨®”˜·ˆ@¶ø²»ÊÇ‘ðˆö¡£¡¹
>
> http://www.memecenter.com/search/arguing%20on%20the%20internet
>
> KAIO Ò»°Ý
>
>
> 2013/3/14 tong hui <tonghuix在gmail.com>
>
> >
> >
> ÎҺܲ»ÄÜÀí½â¡£¡£¡£ÍêÈ«²»ÄÜÀí½â£¬²»¾ÍÊÇɾ¸öÆÀÂÛô£¬ÒÔºó²»ÔÙLinuxToyÉÏ·¢ÆÀÂÛ²»¾ÍÍêÁË£¬ÎҺܿ´ÖØLTµÄ×ÊѶÒâÒ壬¶øÍêȫû±ØÒª¹Ø×¢¿ÚË®ÕÌ£¬Å¼¶ûÏеĵ°ÌÛµÄʱºò¿´¿´¿ÚË®Õ̽â½âÃƶù¡£
> >
> > ±¾À´¸ã¿ªÔ´µÄ¾Í±È½ÏСÖÚ£¬ÔÛÃÇΪ´ËÔÙÉËÁ˺ÍÆøÄÖ·Ö¼Ò£¬ÊµÔÚÊDz»ÖµµÃ
> >
> >
> > 2013/3/13 ¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com>
> >
> > > ÎÒ²»ÊÇÔÚ˵lt£¬¶øÊÇÔÚ˵ÄãÔÚÓʼþÁбíÀïÃæÌÖÂÛÒ»¸öÈË¡£
> > > ÔÚ 2013-3-13 ÏÂÎç11:58£¬"ÂíÏþ¿¥" <mxiaoj在mail2.sysu.edu.cn>дµÀ£º
> > >
> > > > > ÄãÔÚÒ»¸ö¹«¿ªµÄÁбíÉÏÌÖÂÛ˽È˵ÄÊÂÇé¾ÍºÜ²»ºÏÊÊ£¡Õâ¸öÊÂÇé±¾ÉíºÍ±ðÈËÎ޹أ¡
> > > >
> > > > ÄãÓXµÃLinuxTOYµÄß\×÷Ö»ÊÇÒ»‚€Ë½È˵ÄÊÂÇ飿ֻ²»ß^LinuxTOY´_ŒÊÇTommy HeÔÚ¹ÜÀí£¬ËùÒÔÎÒÓXµÃËûÏÓÒɺܴó¡£
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > /***
> >  * @brief ÆôÖÇ¿ªÔ´ ±àÂë×ÔÓÉ
> >  * @brief Open Source,  Coding for free!
> >  * @note English Name changed to Tony Hui
> >  * @param author Ù¡»Ô Tony Hui
> >  * @param email tonghuix在gmail.com
> >  * @param web http://tonghuix.tk
> >  */
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 

Best Regards
Liu Hongdan


More information about the Chinese mailing list