[FZH] 清华的mirrors要关闭,你有什么想说的

Xie Yunpeng woqimingweipeng at gmail.com
Thu Mar 14 03:26:47 UTC 2013


Ó¦¸ÃÊÇûʵģ¬Ôõô¸Ð¾õºÜ¶àÈËÏëÏñµÄÕâô¿Ö²À£¬Á½»áÆÚ¼ä»ú·¿¼ÓÇ¿¹ÜÀí£¬½ûÖ¹»úÆ÷°á½ø°á³ö£¬ºÜÕý³£µÄÊ£¬¸Ð¾õÕâ¸ö½âÊÍûÓÐÎÊÌ⣬ѧУ»ú·¿ÔÚÁ½»áµÄʱºò¿Ï¶¨²»Ï£ÍûÔÚÓÐ×Ô¼ºÃ»Óа취¿ØÖƵĻúÆ÷´æÔڵģ¬Í¦Î£Ïյģ¬Ç°Ð©Ììij¸ö¹«Ë¾µÄide»ú·¿ÓÐÈËÓ÷þÎñÆ÷É¢·¢·´¶¯Î¢²©£¬±»·¢ÏÖºóµ¼ÖÂÕû¸ö»úȺʹÓÃÊÜÏÞÁË£¬Ñ§Ð£¿Ï¶¨²»Ïë·¢ÉúÕâÊÂ
Ç廪ԴµÄ½¨ÉèÕßÕæÐÄÐÁ¿à°¡£¬×øµÈ¾µÏñ¸´Ô­¡­¡­


ÔÚ 2013Äê3ÔÂ14ÈÕÉÏÎç6:03£¬Caius Chance <me在kaio.net>дµÀ£º

> ¿‚Ö®çRÏñ•þÍÔ­†á£¿Ï£Íû¾ÍËãÍÔ­Ò²›]ÓÐȈT‚ûÍö£¨±»ÕˆÍË»òÌŽ·Ö£©¡£
>
>
> 2013/3/14 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
>
> > ÊÇ°¡£¬ËäÈ»±¨µÀÕâôд£¬µ«²»´ú±íÊÂʵÈç´Ë¡£
> >
> >
> > ÔÚ 2013Äê3ÔÂ13ÈÕÏÂÎç9:41£¬Zhenbo Li <litimetal在gmail.com>дµÀ£º
> >
> > > Ó¦¸ÃÊÇ´ï³ÉÁËijÖÖЭÒé°É£¬¼ÈÈ»ÕâÑù£¬ÍâÈ˾Ͳ»Ó¦¸Ã¹ý¶à½éÈëÁË¡£
> > > ²»ÖªµÀһЩÏà¹ØµÄÈËʱºò»á²»»á±»½ÐÈ¥ºÈ²è
> > >
> > > ÔÚ 2013Äê3ÔÂ13ÈÕÏÂÎç9:17£¬Christopher Meng <cickumqt在gmail.com> дµÀ£º
> > > > Í×ЭÁË£¿
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 2013/3/13 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>
> > > >
> > > >>
> > "Ç廪´óѧ¿ªÔ´¾µÏñÕ¾×îнøÕ¹£¬¾­¹ýÎÒÃÇÓëÍøÂçÖÐÐÄ×Ðϸ¹µÍ¨£¬·¢ÏÖÔÚ´Ë´ÎʼþÖÐÎÒÃÇ´æÔÚ×ÅʧÎó¡£ÓÉÓÚ½üÒ»¶Îʱ¼äÕýÖµÁ½»á£¬Ð£Ô°Íø»ú·¿ÔÚÁ½»áÆÚ¼ä¼ÓÇ¿¹ÜÀí£¬
> > > >>
> > Òª½«°üÀ¨¿ªÔ´¾µÏñÕ¾ÔÚÄÚµÄÓëУ԰ÍøÖ÷¸ÉÔËÐÐÎ޹صķþÎñÆ÷ǨÒƵ½¸¨Öú»ú·¿£¬¼ÓÉÏÎÒÃÇÓë»ú·¿¹ÜÀíÔ±´æÔÚ׏µÍ¨ÉϵÄʧÎó£¬ÖÂʹ´Ë´Îʹʵķ¢Éú¡£Êµ¼ÊÉϲ¢Ã»ÓÐÈËͨ
> > > >> ÖªÎÒÃǹرգ¬ÊÇÎÒÃǵ£Ðı»¹Ø±Õ¡£"
> > > >>
> > > >>
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > Together we¡¯ll cry happy tears
> > > See the nations turn their swords into plowshares
> > >  --<Heal the world>
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list