[FZH] 周五 (2013-03-15) IRC 聚会提醒和话题征集

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Thu Mar 14 12:55:33 UTC 2013


F19ÓÐɶÌÖÂ۵ġ£¡£¡£

F19 test µ¹ÊÇ¿ÉÒÔÌÖÂÛ*Yours sincerely,*
*Christopher Meng*

Got problems with Windows? - ReBoot
Got problems with Linux? - Be Root

Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
http://cicku.me


2013/3/14 Zhenbo Li <litimetal at gmail.com>

> ¼ÓÈëF19µÄÌÖÂÛ£¿
>
> ÔÚ 2013Äê3ÔÂ14ÈÕÏÂÎç8:00£¬Alick Zhao <alick9188 at gmail.com> дµÀ£º
> > Hi all,
> >
> > ÿÖÜÎåÍí IRC »áÒ飬ÀÏʱ¼ä 20:00(UTC+8)£¬Àϵصã #fedora-zh [1]¡£
> >
> > ¾Û»á»°ÌâÌáÒ飺
> >
> > * ÈýÔÂÏßÏ»£¨BJGUG ÉçÇøÁªºÏ»î¶¯£©
> > * FUDCON APAC 2014 ¾Ù°ìÉêÇë
> > * ÖÐÎÄ·­Òë
> > * Fedora ʹÓý»Á÷
> >
> > »¶Ó­¸÷λ²¹³ä»°Ì⣬²Î¼Ó»áÒ飡
> >
> > [1] http://webchat.freenode.net/?channels=fedora-zh
> >
> > --
> > Alick
> > Fedora 18 (Spherical Cow) user
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
>
> --
> Together we¡¯ll cry happy tears
> See the nations turn their swords into plowshares
>  --<Heal the world>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list