[FZH] Fwd: 北京GNOME用户组三月活动之开源社区大联盟

Yoda Jahweh jhwhbd at gmail.com
Sat Mar 23 05:58:26 UTC 2013


ÓÐÒ»»ØÄã¾Í¼Ç´íÈÕ×ÓÁË°É£¬Õâ»ØÓÖÊÇ£¿
ÔÚ 2013-3-23 ÏÂÎç1:52£¬"¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao在gmail.com>дµÀ£º

> ÎÒÑ¡Ôñ²»È¥ÁË¡­¡­
> ÔÚ 2013-3-23 ÏÂÎç1:52£¬"Yoda Jahweh" <jhwhbd在gmail.com>дµÀ£º
>
> > ÎÒµ½ÁË£¬Ã»ÈËÈÏʶÎÒ¡£¹þ¹þ¡£
> > ÉçÇøºÍ±±¾©GNOMEÓû§×éµÄÁªºÏÏßÏ»£¬»¶Ó­¹Ø×¢£¡
> >
> >
> > ---------- ÒÑת·¢Óʼþ ----------
> > ·¢¼þÈË£º Bin Li <libin.charles在gmail.com>
> > ÈÕÆÚ£º 2013Äê3ÔÂ19ÈÕÏÂÎç4:29
> > Ö÷Ì⣺ ±±¾©GNOMEÓû§×éÈýÔ»֮¿ªÔ´ÉçÇø´óÁªÃË
> > ÊÕ¼þÈË£º "bjgug在googlegroups.com" <bjgug在googlegroups.com>, gnome-cn-list
> > <gnome-cn-list在gnome.org>
> >
> >
> > Hi,
> >
> > ±±¾©GNOMEÓû§×éÈýÔ»
> > ¿ªÔ´ÉçÇø´óÁªÃË
> >
> >
> >
> Õâ´ÎÓÐÐÒÑûÇëµ½FedoraÉçÇø£¬ubuntuÉçÇø£¬opensuseÉçÇøºÍÖбêÈí¼þÀ´ÌÖÂÛÒ»ÏÂÓйØÉçÇøµÄ»°Ì⣬´ó¼ÒÔÚÒ»Æð½»Á÷һϣ¬Èç¹ûÓÐͬѧÈÔÔÚÓÌԥʹÓÃÄĸö·¢Ðа汾£¬¿ÉÒÔ¹ýÀ´Á˽âһϸ÷¸öÉçÇøµÄ״̬¡£
> >
> > ===============================
> > ±±¾©GNOMEÓû§×éÈýÔ»֮¿ªÔ´ÉçÇø´óÁªÃË
> >
> > ʱ ¼ä£º 2013Äê3ÔÂ23ÈÕ ÖÜÁù 14:00~17:00
> > µØ µã£º ±±¾© ͼÁéÎÄ»¯·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬±±¾©Êг¯ÑôÇø±±Ô·Â·13ºÅÔº1ºÅÂ¥ÁìµØOFFICE C×ù603ÊÒ(¸½¼þΪµØͼ)
> > ÈÕ ³Ì£º
> > 14:00-14:45 openSUSEÉçÇø
> > 14:45-15:30 FedoraÉçÇø
> > 5 minutes break
> > 15:35-16:20 UbuntuÉçÇø
> > 16:20-17:00 ÖбêÈí¼þ
> > ===============================
> >
> > Sincerely Yours,
> >
> > Bin Li (Àî±ò)
> >
> > http://zh.opensuse.org
> > http://www.bjgug.org/
> >
> > _______________________________________________
> > gnome-cn-list mailing list
> > gnome-cn-list在gnome.org
> > https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-cn-list
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list