[FZH] 通知:请组建关于“FUDCON APAC 2014 申办地”的小组

邓青琳 diseng1991 at gmail.com
Sun Mar 24 12:56:09 UTC 2013


º¼ÖݵÄÔÚÄÄÀï?ÎÒº¼ÖݵÄ,²»¹ýÔڳɶ¼ÉÏѧ,ÔõôÆÆ

ÔÚ 2013Äê3ÔÂ24ÈÕÏÂÎç8:53£¬Zhenbo Li <litimetal在gmail.com>дµÀ£º

> ÄÇͳһһÏ£¬Ô޳ɱ±¾©¾Ù°ìµÄ¶¼È¥ÁªÏµ Christopher Meng£¬   cickumqt在gmail.com
> ¾ÍÐÁ¿àһϠChristopher£¬¸ºÔð±±¾©Ð¡×éµÄÏà¹Ø¹¤×÷£¿
>
> £¨ÔÞ³ÉÔÚÆäËûµØ·½Éê°ìµÄÈËÄØ£¿ÒªÊÇûÈËðÅÝÊDz»ÊǽÓÏÂÀ´µÄÌÖÂÛ¶¼¿ÉÒÔÊ¡ÂÔÁË¡£¡£¡££©
>
> ÔÚ 2013Äê3ÔÂ24ÈÕÏÂÎç8:44£¬¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com> дµÀ£º
> > ÆäʵÎÒÊÇ¿ÉÒÔ´ò½´Ó͵ģ®
> >
> > ÔÚ 2013Äê3ÔÂ24ÈÕÐÇÆÚÈÕ£¬Caius Chance дµÀ£º
> >
> >> ÎÒؓ؟¹àË®
> >>
> >> Sent from my mobile device.
> >> On 24 Mar 2013 22:03, "¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao在gmail.com <javascript:;>>
> >> wrote:
> >>
> >> > ÎÒÔ¸Ò⣬¿ÉÒÔËãÎÒÒ»¸ö£¬³öı»®²ß¡£
> >> > ÔÚ 2013-3-24 ÏÂÎç8:02£¬"Christopher Meng" <cickumqt在gmail.com<javascript:;>
> >> >дµÀ£º
> >> >
> >> > > ±±¾©µÄÔ¸Òâ¸ãµÄ¿ÉÒÔ¿ªÊ¼³ï»®ÁË¡£
> >> > >
> >> > > ÎҵĻ°ËµÍêÁË¡£
> >> > > --
>
>
>
>
> --
> Have a nice day!
> Zhenbo Li
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list