[FZH] gnome卡死如何重启

JiaQi Dong dong.sexp at gmail.com
Tue Mar 26 02:53:31 UTC 2013


ÎÒµÄgnomeÒ²»á¾­³£¿¨ËÀ£¬Ò»°ãÊÇÓÃkillall -1½â¾öÎÊÌâµÄ£¬Ã²ËƳÌÐòÊý¾Ý¶¼Ã»ÓÐÎÊÌâ¡£


ÔÚ 2013Äê3ÔÂ26ÈÕÉÏÎç10:47£¬JiaQi Dong <dong.sexp在gmail.com>дµÀ£º

> killall -1 gnome-shell
>
>
>
> ÔÚ 2013Äê3ÔÂ25ÈÕÏÂÎç11:04£¬Robber Phex <robberphex在gmail.com>дµÀ£º
>
> Ê×ÏÈ£¬ÎÒҪȷ±£ÎҵijÌÐòµÄÔËÐÐʱÊý¾Ý¶¼ÔÚ£¬¶ø²»ÊÇgnome¼ÇסÎÒ´ò¿ªµÄ³ÌÐò¡£
>>
>> ËùÒÔ¸÷λ¶¼²»Òª½ÐÎÒɱgnomeÁË¡£
>>
>> 2013/3/25 Peng Wu <peng.e.wu在gmail.com>
>>
>> > killall -9 gnome-shell?
>> >
>> > ÔÚ 2013-03-24ÈÕµÄ 23:31 +0800£¬RobberPhexдµÀ£º
>> > > F18+gnome3.6
>> > > ÓÃ×ÅÓÃ׎çÃ濨ס£¬Êó±êÖ¸Õë²»¿ÉÒƶ¯£¬ctrl+alt+deleteÎÞЧ¡£
>> > > Ö»ÄÜctrl+alt+f2µÇ½ºókillµôgdmÔٵǽ£¬ËùÓеÄÓ¦Óö¼Ã»Óб£´æ¡£
>> > >
>> > > ¸öÈ˾õµÃÈç¹ûÄܹ»ÒÔalt+f2ÊäÈërµÄ·½Ê½ÖØÐÂÔØÈ룬¶ø²»ÓùرÕËùÓÐÓ¦ÓþÍ×îºÃ¡£
>> > >
>> > > Ò»¾ä»°£¬ÓÐûÓа취ÔÚÃüÁîÐÐϸøgnome shell·¢ËÍÖØÔصÄÐźţ¿
>> >
>> >
>> > --
>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>>
>>
>>
>> --
>> Regards,
>> RobberPhex
>>
>> About me: http://about.me/RobberPhex
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>
>


More information about the Chinese mailing list