[FZH] Fedora 19 换窗口管理器现在很麻烦

Szopen Xiao chopins.xiao at gmail.com
Fri Nov 1 02:02:39 UTC 2013


Ïë×°GDM£¬Ö÷ÒªÊÇÎҸоõGDMµÄµÇ½½çÃæµÄÉè¼Æ»¹ËãÊÇÏÖ´ú£¬lightdmʲôµÄ̫ԭʼÁË

2013/10/31 Robber Phex <robberphex在gmail.com>:
> GDM¾¹È»ÂÙÂäµ½Èç´ËµØ²½¡£¡£¡£¡£
>
>
> On Thu, Oct 31, 2013 at 2:18 PM, °ÙÀï <tech.baili在gmail.com> wrote:
>
>> ¸ÉµôGDM£¬×Ô¼ºÐ´¸öÆðXµÄ½Å±¾£¬µÇ½ºó×Ô¶¯Ö´ÐУ¬°´1ÊÇopenbox£¬°´2ÊÇcloseboxɶµÄ¡­¡­
>>
>>
>> 2013/10/29 Ding Yi Chen <dchen在redhat.com>
>>
>> > Ñb‚€ lightdm °É¡£
>> > ÎÒß@ÑeÓÐ Cinnamon, Mate, Enlightenment, Gnome3, XFCE, XFCE+xmonad, LXDE,
>> > È«¶¼¿ÉÒÔÆð„Ó¡£
>> >
>> > ----- Original Message -----
>> > > ÎÒ˵µÄÂé·³ÊÇ»»´°¿Ú¹ÜÀíÐèÒª½«×ÀÃæ»·¾³Ò²¸ø°²×°ÁË
>> > >
>> > > Fedora 18µÄʱºò×°GDM,²»Óð²×°gnome-shell, Feodora 19È´Òª°²×°140MµÄ°ü£¬
>> > > Ô½À´Ô½¿ÓÈËÁË£¬±¾À´²»ÏëÉý¼¶µÄ£¬µ«ÊÇF18µÄwineËƺõÍ£ÔÚÁË1.6²»¸üÐÂÁË£¬
>> > > --
>> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >
>> >
>> > --
>> > Ding-Yi Chen
>> > Software Engineer
>> > Internationalization Group
>> > DID: +61 7 3514 8239
>> > Email: dchen在redhat.com
>> >
>> > Red Hat, Asia-Pacific Pty Ltd
>> > Level 1, 193 North Quay
>> > Brisbane 4000
>> > Office: +61 7 3514 8100
>> > Fax: +61 7 3514 8199
>> > Website: www.redhat.com
>> >
>> > Red Hat, Inc.
>> > Facebook: Red Hat APAC | Red Hat Japan | Red Hat Korea | JBoss APAC
>> > Twitter: Red Hat APAC | Red Hat ANZ
>> > LinkedIn: Red Hat APAC | JBoss APAC
>> > --
>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>
>
>
> --
> Regards,
> RobberPhex
>
> About me: http://about.me/RobberPhex
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese


More information about the Chinese mailing list