[FZH] 11月30日北京Linux用户组11周年聚会

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Wed Nov 27 01:19:41 UTC 2013


ÏëÏëÒ»»ÎºÃ¼¸ÄêûÓвμÓBLUGµÄ»î¶¯ÁË¡«ÒªÊÇÖÜÄ©ÎÞ°²ÅÅÒ²´Õ´ÕÈÈÄÖÈ¥


2013/11/27 tong hui <tonghuix在gmail.com>

> ±§Ç¸´òÈŵ½¸÷λÁË¡£¡£¡£
>
>
> ²»ÖªµÀÓÐûÓÐÊÕµ½´Ë´Î¾Û»áµÄ֪ͨ£¬ÏÖÈÎBLUGÖ÷ϯMartin·¢Ë͵ģ¬ÒòΪ¸Õ¸ÕÎÒÎÞÒâÖз¢ÏÖ¾¹È»±¨ÃûÖ»ÓÐ7¸öÈË¡£¡£¡£ËùÒÔÎҾͰÑÕâ¸öÏûÏ¢·¢³öÀ´°É£¬Ï£ÍûÕâÖÜÁù¸÷λÕæÕýϲ»¶¿ªÔ´ºÍLinuxµÄÅóÓÑÒ»ÆðÀ´high£¡
>
> »î¶¯ÏêÇé http://blug.chinalug.org/
>
> »î¶¯±¨Ãû
>
> http://blug.chinalug.org/index.php?option=com_illbethere&task=view&id=58&Itemid=0
>  £¨Ç¿ÖÆ£©
>
> --
> /***
>  * @brief ÆôÖÇ¿ªÔ´ ±àÂë×ÔÓÉ
>  * @brief Open Source,  Coding for free!
>  * @note English Name - Hugo Tong
>  * @param author Ù¡»Ô Tong Hui
>  * @param email tonghuix在gmail.com
>  * @param web http://tonghuix.tk
>  */
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list