[FZH] 怎么在Windows 8下安装Fedora 18/19

Mike Zhang Zhi snowwolf007cn at gmail.com
Wed Oct 23 13:28:17 UTC 2013


лл¡£
2013Äê10ÔÂ23ÈÕ ÏÂÎç9:26ÓÚ <dongfengweixiao在gmail.com>дµÀ£º

> Õâ¸öÊÇÒ³ÃæµØÖ·£¬·­ÒëÕýÔÚ½øÐÐÖУ¬µ«ÊDZȽϻìÂÒ£¨±¾È˵ÄÓ¢ÎÄÄÜÁ¦²¢²»ÊǺܺã©
>
> http://www.rodsbooks.com/efi-bootloaders/index.html
>
>
>
>
>
>
> ·¢×Ô Windows Óʼþ
>
>
>
>
>
> ·¢¼þÈË: Mike Zhang Zhi
> ·¢ËÍʱ¼ä: 2013Äê10ÔÂ23ÈÕ, ÐÇÆÚÈý 19:21
> ÊÕ¼þÈË: Fedora Chinese
>
>
>
>
>
> Ó¢ÎÄÎĵµ¿É·ñÌṩ¸öÁ´½Ó£¿
> 2013Äê10ÔÂ23ÈÕ ÏÂÎç4:23ÓÚ "¶ÅºêÓð" <dongfengweixiao在gmail.com>дµÀ£º
>
> > ÐèÒªÏȹرհ²È«Æô¶¯ºó°²×°¡£È»ºóÔÚuefiÀïÃæµ¼ÈëlinuxµÄÃÜÔ¿¡£¾ßÌå·½·¨ÇëGoogle¡£ÔÝʱδ¿´µ½ÖÐÎÄÎĵµ¡£Ó¢ÎÄÎĵµµ½ÖÐÎÄÎĵµµÄ·­ÒëÔÚ½øÐÐÖС£
> > 2013-10-23 ÏÂÎç2:54ÓÚ "Mike Zhang Zhi" <snowwolf007cn在gmail.com>дµÀ£º
> >
> > > ´ó¼ÒºÃ£¬
> > >
> > >       ¸Õ¸Õ¶©¹ºÁËһ̨Thinkpad T5301J6¡£ÒÔÇ°¶¼ÊÇÔÚWin7ÏÂÖ±½Ó°²×°Ë«ÏµÍ³Òýµ¼¾Í¿ÉÒÔÁË¡£ÇëÎÊ£¬ÏÖÔÚÔÚWin8
> > > UEFIÏ°²×°Fedora 18/19Ó¦¸ÃÔõô×ö£¿ÎÒ¿´ÓÐÏûϢ˵£¬Fedora
> > > 18¿ÉÒÔÖ±½Ó×°£¿»¹ÊÇÐèҪһЩԤÏȵÄÅäÖ㿲»ÏëÖØпÌÅÌÁË£¬´òËã°²×°Fedora 18ÒÔºóÉý¼¶µ½Fedora 19£¬ÇëÎʻ᲻»áÓÐʲôÎÊÌ⣿
> > >       ÇëÓÐʵ¼ù¾­ÑéµÄÅóÓÑÃÇÖ¸µ¼Ò»Ï£¬Ð»Ð»¡£Google¹ýÒ»ÏÂÖÐÎĵÄ×ÊÁÏ£¬µ«ÊÇÒ²²»ÊǺÜÍêÕû»òÕß¿É¿¿¡£
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list