[FZH] 各位兄弟,大家对于双显卡的本本安装linux有没有好的建议呀!

lijunliang.dna lijunliang.dna at gmail.com
Sat Sep 28 22:32:29 UTC 2013


Îҵı¾×ÓÊÇÁªÏëY470,ËãÊǺËÐÄÏÔ¿¨¼Ó¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨µÄ¡°Ë«ÏÔ¿¨¡°£¬¶ÀÏÔÊÇnvidia£¬ÔÚwindowsÉÏÖ§³ÖnvidiaµÄoptimusÇл»£¬LinuxÉÏ¿ÉÒÔÓÃbumblebee½øÐÐÇл»£¬·Çnvidia¹Ù·½Ö§³Ö£¬fedoraÓÐYUMÔ´Ö§³Öbumblebee,²»¹ý¸öÈ˸оõÇв»Ç뻶ÔÎÒ×÷Óò»´ó¡£

> ÔÚ 2013Äê9ÔÂ28ÈÕ£¬10:08£¬Andy Wang <wpxpster在gmail.com> дµÀ£º
> 
> °²×°fedora£¬Ë«ÏÔ¿¨Ã»É¶ÎÊÌâ°É£¡Åª¸öÉñÖÛA560P£¬NND£¬°²×°Win7ûʾÍÀ¶ÆÁËÀ
> »ú£¬ÓÃWin8²ÅÐУ¬win8µÄÊäÈë·¨ÉèÖÃÓò»Ï° ¹ß£¬·´ÕýÎÒ²»ÍæÓÎÏ·£¬×¼±¸°²×°
> fedoraËãÁË£¡
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese


More information about the Chinese mailing list