[FZH] 【求助】xfce下拷贝大文件时系统明显响应慢

Szopen Xiao chopins.xiao at gmail.com
Fri Apr 4 14:50:32 UTC 2014


Îļþ¼°Îļþ¼Ð¸´ÖÆ£¬É¾³ýµÈµÈ×îºÃÃüÁîÐвÙ×÷£¬GUI²»¿¿Æ×£¬¶øÇÒÂý


ÔÚ 2014Äê4ÔÂ4ÈÕ ÏÂÎç8:38£¬Robber Phex <robberphex在gmail.com>дµÀ£º

> ÎÒ¾õµÃÔ­ÒòÊÇUIÏß³Ì×èÈûÔÚÎļþIOÉÏÁË£¨´Ó´ÅÅÌÖмÓÔØsoÎļþÓ¦¸ÃÒ²»á¿¨×¡£©¡£
>
> ÎÒÔ­À´Ó²ÅÌ»µµÀ£¬¾ÍÊǶÁдÎļþµÄʱºòÕû¸öϵͳ£¨¶ø²»½ö½öÊǶÔÓ¦½ø³Ì£©¿¨×¡¡£
>
>
> 2014-04-04 20:28 GMT+08:00 µÂ³ä·û <ph.linfan在gmail.com>:
>
> > ²»ÊÇxfceµÄÎÊÌ⣬gnomeÒ²Âý
> > 2014Äê4ÔÂ4ÈÕ PM8:27ÓÚ "lyfbuaa" <lyfbuaa在163.com>дµÀ£º
> >
> > >  ÇëÎÊÔõôµ÷Õû»òÉèÖÃÄØ£¿
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
>
> --
> Regards,
> RobberPhex
>
> About me: http://about.me/RobberPhex
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list