[FZH] Ask Fedora 国际化

德充符 ph.linfan at gmail.com
Fri Feb 7 14:48:32 UTC 2014


fedoraÖÐÎÄÓû§×éÂÛ̳ÒѾ­±»ÒÅÍüÁËô£¿Í¦ºÃµÄƽ̨£¬ÏÖÏÂÒѾ­°ë»Ä·ÏÁË


ÔÚ 2014Äê2ÔÂ7ÈÕ ÏÂÎç10:39£¬Alick Zhao <alick9188在gmail.com>дµÀ£º

> On 02/01/2014 02:15 PM, Alick Zhao wrote:
> > On 01/27/2014 01:29 PM, Christopher Meng wrote:
> >> ºÃ£¬3¸öÈ˹»ÁË¡£
> >>
> >> ÄãÃÇÊÇ×¼±¸ÏÖÔÚÉêÇëÂð£¿Ò³ÃæÉÏ˵ÁËÐèҪȥ infra ·¢ ticket¡£
> >
> > ÒÑ·¢ ticket£º
> > https://fedorahosted.org/fedora-infrastructure/ticket/4208
> >
>
> Ask Fedora ¼òÌåÖÐÎÄ°æ±¾ÒѾ­Õýʽ¿ªÆô£º
>
> https://ask.fedoraproject.org/zh-cn/questions/
>
> Ä¿Ç°¿´À´ÐèÒª×öµÄÊÂÇ飺
>
> - ƽ̨±¾ÉíµÄ±¾µØ»¯¡£Ò»Ð©Ò³Ã滹Óдó¶ÎÓ¢ÎÄ£¬Ã»Óз­Òë¹ýÀ´¡£ÀýÈç
> https://ask.fedoraproject.org/zh-cn/questions/ask/
> - ƽ̨²âÊÔ¡£ÊÇ·ñÐèÒªÌἸ¸ö²âÊÔÎÊÌâ²âÊÔһϻù±¾¹¦ÄÜ£¿
> - Ðû´«¡£ÈÃÆÕͨÓû§ÖªµÀÕâ¸öƽ̨£¬²¢ÓÃÆðÀ´Õâ¸öƽ̨¡£
>
> --
> Alick
> Fedora release 20 (Heisenbug) user
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
ÐÄ¿ÚÏà¶Ô£¬ÖªÐкÏÒ»£¬Ó¦Îª±ãÊÇԸΪ£¡


More information about the Chinese mailing list