[FZH] 询问 fedora-zh.org 状态

LeoZagyen zagyen at outlook.com
Sun Sep 14 08:01:36 UTC 2014


ÐÂÎÅÍøÕ¾²»ÊǺÜÈÝÒ×Â𣿽«Feodra Magazine·­Òë³ÉÖÐÎIJ»¾ÍÐÐÁËÂð£¿

Èç¹ûÕæÓÐÕâÑùµÄ·­Òë¼Æ»®£¬ËãÎÒÒ»¸ö£¡

> Date: Sun, 14 Sep 2014 15:24:52 +0800
> From: robberphex at gmail.com
> To: chinese at lists.fedoraproject.org
> Subject: Re: [FZH] ѯÎÊ fedora-zh.org ״̬
> 
> ÄÇ£¬¿É²»¿ÉÒÔ½ö½ö·ÅһЩ×ܽáÐÔµÄÎÄÕ£¬±ÈÈçÕâ¸öÍøÕ¾£ºhttps://wogue.org/fsf/
> 
> 2014-09-14 14:54 GMT+08:00 Alick Zhao <alick9188 at gmail.com>:
> 
> > ÔÚ 09/13/2014 11:34 PM, Robert Lu дµÀ:
> > > ÎÒ¾õµÃÐÂÎÅÍøÕ¾µÄÊÂÇé¿ÉÒÔÏÈ·ÅÒ»·Å£¬ÏÈÒª×öµÄÊÇÂÛ̳»òÕßÎÊ´ðÍøÕ¾¡£
> > >
> > > ÅàÑøÐÂÓû§µÄ»°£¬¿Ï¶¨ÒªÓÐÒ»¸öµØ·½À´Ö¸µ¼ËûÃÇ¡¢ÈÃËûÃÇÎÊÎÊÌâ¡£
> > >
> > > ²»¹ý£¬Ò»°ãµÄÎÊ´ðÍøÕ¾×ö×ܽáµÄʱºò²»ºÃ×ö£¬ÂÛ̳µÄ»°£¬×ܽáÌù+Öö¥¾ÍºÃÁË¡£
> > >
> > > ¸÷λ¾õµÃ×öÎÊ´ðÕ¾£¨ÍƼöAskbot£©»¹ÊÇÂÛ̳ÄØ£¿
> > >
> > > PS:¿ÉÒÔÆôÓÃ×ÓÓòÃûask.fedora-zh.org
> > > PPS:²»¹ýask.fedoraproject.org Ò²ÊÇÒ»¸öÎÊ´ðÍøÕ¾£¬ºÃÏñ¹¦ÄÜÓÐÖصþ
> > >
> >
> > ÎÊ´ðÕ¾µÄ»°Ç¿ÁÒ½¨ÒéʹÓà ask.fedoraproject.org£¬Ö®Ç°ÎÒÃÇÔø¾­ÈÃinfra×é
> > ¿ªÆô¹ý¼òÖÐÒ³Ãæ¡£Ö»ÊÇÆäÖÐÈÔÓдó¶ÎÓ¢ÎÄδ±¾µØ»¯£¬µ±Ê±´ó¼Òʱ¼ä¾«Á¦ÓÐÏÞ£¬ËùÒÔ
> > һֱûÓÐÈ¥Íƽø£¬Ò²Ã»ÓÐÐû´«¡£ÏÖÔÚ¿´ÆðÀ´ÊDZ»¹Ø±ÕÁË¡£
> >
> > --
> > Alick
> > Fedora release 20 (Heisenbug) user
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> 
> 
> 
> -- 
> Regards,
> RobberPhex
> 
> About me: http://about.me/RobberPhex
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
 		 	   		  


More information about the Chinese mailing list