rawhide report: 20111227 changes

Rawhide Report rawhide at fedoraproject.org
Tue Dec 27 11:29:20 UTC 2011


Compose started at Tue Dec 27 08:15:10 UTC 2011

Broken deps for x86_64
----------------------------------------------------------
	OpenGTL-0.9.15.1-3.fc17.x86_64 requires libLLVM-2.9.so()(64bit)
	OpenGTL-devel-0.9.15.1-3.fc17.i686 requires libLLVM-2.9.so
	OpenGTL-devel-0.9.15.1-3.fc17.x86_64 requires libLLVM-2.9.so()(64bit)
	OpenGTL-libs-0.9.15.1-3.fc17.i686 requires libLLVM-2.9.so
	OpenGTL-libs-0.9.15.1-3.fc17.x86_64 requires libLLVM-2.9.so()(64bit)
	1:anjuta-3.3.1-1.fc17.i686 requires libvala-0.14.so.0
	1:anjuta-3.3.1-1.fc17.x86_64 requires libvala-0.14.so.0()(64bit)
	banshee-2.2.1-2.fc17.x86_64 requires mono(gudev-sharp) = 0:1.0.0.0
	bluetile-0.6-1.fc17.x86_64 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so()(64bit)
	bluetile-0.6-1.fc17.x86_64 requires libHSHUnit-1.2.2.3-ghc7.0.4.so()(64bit)
	bluetile-0.6-1.fc17.x86_64 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	bluetile-0.6-1.fc17.x86_64 requires ghc(HUnit-1.2.2.3) = 0:8fe95e501b1318ef285c39ed79ca4209
	boinc-manager-6.12.35-1.r24014svn.fc17.x86_64 requires libxcb-atom.so.1()(64bit)
	bugzilla-4.0.2-1.fc17.noarch requires perl(JSON::RPC::Server::CGI)
	comoonics-cdsl-py-0.2-18.noarch requires comoonics-base-py
	comoonics-cluster-py-0.1-24.noarch requires comoonics-base-py
	compiz-0.9.5.92.1-0.1.gite676f1b12eb8db3a76978eed5bfc7c2cf9a0b6ce.fc17.i686 requires libboost_serialization-mt.so.1.47.0
	compiz-0.9.5.92.1-0.1.gite676f1b12eb8db3a76978eed5bfc7c2cf9a0b6ce.fc17.x86_64 requires libboost_serialization-mt.so.1.47.0()(64bit)
	compiz-fusion-extras-0.9.5.92-1.fc17.x86_64 requires libboost_serialization-mt.so.1.47.0()(64bit)
	compiz-fusion-unsupported-0.9.4-6.fc17.x86_64 requires libboost_serialization-mt.so.1.47.0()(64bit)
	compiz-gtk-0.9.5.92.1-0.1.gite676f1b12eb8db3a76978eed5bfc7c2cf9a0b6ce.fc17.x86_64 requires libboost_serialization-mt.so.1.47.0()(64bit)
	compiz-kde-0.9.5.92.1-0.1.gite676f1b12eb8db3a76978eed5bfc7c2cf9a0b6ce.fc17.x86_64 requires libboost_serialization-mt.so.1.47.0()(64bit)
	compiz-plugins-main-0.9.5.92-1.fc17.x86_64 requires libboost_serialization-mt.so.1.47.0()(64bit)
	contextkit-0.5.15-2.fc15.i686 requires libcdb.so.1
	contextkit-0.5.15-2.fc15.x86_64 requires libcdb.so.1()(64bit)
	couchdb-1.0.3-2.fc16.x86_64 requires libicuuc.so.46()(64bit)
	couchdb-1.0.3-2.fc16.x86_64 requires libicui18n.so.46()(64bit)
	couchdb-1.0.3-2.fc16.x86_64 requires libicudata.so.46()(64bit)
	curry-0.9.11-7.fc12.x86_64 requires libgmp.so.3()(64bit)
	dh-make-0.55-3.fc15.noarch requires debhelper
	ekg2-xosd-0.2-0.17.rc1.fc16.x86_64 requires libxosd.so.2()(64bit)
	evolution-data-server-devel-3.3.3-1.fc17.i686 requires gnome-keyring-devel
	evolution-data-server-devel-3.3.3-1.fc17.x86_64 requires gnome-keyring-devel
	fldigi-3.21.7-1.fc16.x86_64 requires libfltk_images.so.1.1()(64bit)
	fldigi-3.21.7-1.fc16.x86_64 requires libfltk.so.1.1()(64bit)
	gcc-python2-debug-plugin-0.7-1.fc17.x86_64 requires gcc = 0:4.6.2-1.fc17
	gcc-python2-plugin-0.7-1.fc17.x86_64 requires gcc = 0:4.6.2-1.fc17
	gcc-python3-debug-plugin-0.7-1.fc17.x86_64 requires gcc = 0:4.6.2-1.fc17
	gcc-python3-plugin-0.7-1.fc17.x86_64 requires gcc = 0:4.6.2-1.fc17
	gearmand-0.23-2.fc17.x86_64 requires libboost_program_options-mt.so.1.47.0()(64bit)
	gedit-valencia-0.3.0-7.20110701git808152718e3ab.fc17.x86_64 requires libvala-0.14.so.0()(64bit)
	genius-1.0.12-2.fc15.x86_64 requires libgmp.so.3()(64bit)
	ghc-ConfigFile-1.1.1-1.fc17.i686 requires libHSHUnit-1.2.2.3-ghc7.0.4.so
	ghc-ConfigFile-1.1.1-1.fc17.x86_64 requires libHSHUnit-1.2.2.3-ghc7.0.4.so()(64bit)
	ghc-MissingH-1.1.1.0-1.fc17.3.i686 requires libHSHUnit-1.2.2.3-ghc7.0.4.so
	ghc-MissingH-1.1.1.0-1.fc17.3.i686 requires ghc(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	ghc-MissingH-1.1.1.0-1.fc17.3.x86_64 requires libHSHUnit-1.2.2.3-ghc7.0.4.so()(64bit)
	ghc-MissingH-1.1.1.0-1.fc17.3.x86_64 requires ghc(HUnit-1.2.2.3) = 0:8fe95e501b1318ef285c39ed79ca4209
	ghc-MissingH-devel-1.1.1.0-1.fc17.3.i686 requires ghc-prof(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	ghc-MissingH-devel-1.1.1.0-1.fc17.3.i686 requires ghc-devel(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	ghc-MissingH-devel-1.1.1.0-1.fc17.3.x86_64 requires ghc-prof(HUnit-1.2.2.3) = 0:8fe95e501b1318ef285c39ed79ca4209
	ghc-MissingH-devel-1.1.1.0-1.fc17.3.x86_64 requires ghc-devel(HUnit-1.2.2.3) = 0:8fe95e501b1318ef285c39ed79ca4209
	ghc-gio-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	ghc-gio-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-gio-0.12.1-1.fc17.3.x86_64 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so()(64bit)
	ghc-gio-0.12.1-1.fc17.3.x86_64 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-gio-devel-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-gio-devel-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-gio-devel-0.12.1-1.fc17.3.x86_64 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-gio-devel-0.12.1-1.fc17.3.x86_64 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-glade-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	ghc-glade-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-glade-0.12.1-1.fc17.3.x86_64 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so()(64bit)
	ghc-glade-0.12.1-1.fc17.3.x86_64 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-glade-devel-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-glade-devel-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-glade-devel-0.12.1-1.fc17.3.x86_64 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-glade-devel-0.12.1-1.fc17.3.x86_64 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-gtk-0.12.1-1.fc17.2.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	ghc-gtk-0.12.1-1.fc17.2.i686 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-gtk-0.12.1-1.fc17.2.x86_64 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so()(64bit)
	ghc-gtk-0.12.1-1.fc17.2.x86_64 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-gtk-devel-0.12.1-1.fc17.2.i686 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-gtk-devel-0.12.1-1.fc17.2.i686 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-gtk-devel-0.12.1-1.fc17.2.x86_64 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-gtk-devel-0.12.1-1.fc17.2.x86_64 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-gtksourceview2-0.12.3-1.fc17.2.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	ghc-gtksourceview2-0.12.3-1.fc17.2.i686 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-gtksourceview2-0.12.3-1.fc17.2.x86_64 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so()(64bit)
	ghc-gtksourceview2-0.12.3-1.fc17.2.x86_64 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-gtksourceview2-devel-0.12.3-1.fc17.2.i686 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-gtksourceview2-devel-0.12.3-1.fc17.2.i686 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-gtksourceview2-devel-0.12.3-1.fc17.2.x86_64 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-gtksourceview2-devel-0.12.3-1.fc17.2.x86_64 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-haskell-platform-2011.2.0.1-1.fc16.x86_64 requires ghc-fgl = 0:5.4.2.3
	ghc-haskell-platform-2011.2.0.1-1.fc16.x86_64 requires ghc-HUnit = 0:1.2.2.3
	ghc-haskell-platform-devel-2011.2.0.1-1.fc16.i686 requires ghc-fgl-devel = 0:5.4.2.3
	ghc-haskell-platform-devel-2011.2.0.1-1.fc16.i686 requires ghc-HUnit-devel = 0:1.2.2.3
	ghc-haskell-platform-devel-2011.2.0.1-1.fc16.x86_64 requires ghc-fgl-devel = 0:5.4.2.3
	ghc-haskell-platform-devel-2011.2.0.1-1.fc16.x86_64 requires ghc-HUnit-devel = 0:1.2.2.3
	ghc-hledger-lib-0.16-1.fc17.1.i686 requires libHSHUnit-1.2.2.3-ghc7.0.4.so
	ghc-hledger-lib-0.16-1.fc17.1.i686 requires ghc(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	ghc-hledger-lib-0.16-1.fc17.1.x86_64 requires libHSHUnit-1.2.2.3-ghc7.0.4.so()(64bit)
	ghc-hledger-lib-0.16-1.fc17.1.x86_64 requires ghc(HUnit-1.2.2.3) = 0:8fe95e501b1318ef285c39ed79ca4209
	ghc-hledger-lib-devel-0.16-1.fc17.1.i686 requires ghc-prof(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	ghc-hledger-lib-devel-0.16-1.fc17.1.i686 requires ghc-devel(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	ghc-hledger-lib-devel-0.16-1.fc17.1.x86_64 requires ghc-prof(HUnit-1.2.2.3) = 0:8fe95e501b1318ef285c39ed79ca4209
	ghc-hledger-lib-devel-0.16-1.fc17.1.x86_64 requires ghc-devel(HUnit-1.2.2.3) = 0:8fe95e501b1318ef285c39ed79ca4209
	ghc-leksah-0.10.0.4-6.fc17.2.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	ghc-leksah-0.10.0.4-6.fc17.2.i686 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-leksah-0.10.0.4-6.fc17.2.x86_64 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so()(64bit)
	ghc-leksah-0.10.0.4-6.fc17.2.x86_64 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-leksah-devel-0.10.0.4-6.fc17.2.i686 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-leksah-devel-0.10.0.4-6.fc17.2.i686 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-leksah-devel-0.10.0.4-6.fc17.2.x86_64 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-leksah-devel-0.10.0.4-6.fc17.2.x86_64 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-leksah-server-0.10.0.4-9.fc17.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	ghc-leksah-server-0.10.0.4-9.fc17.x86_64 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so()(64bit)
	ghc-ltk-0.10.0.4-4.fc17.3.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	ghc-ltk-0.10.0.4-4.fc17.3.i686 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-ltk-0.10.0.4-4.fc17.3.x86_64 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so()(64bit)
	ghc-ltk-0.10.0.4-4.fc17.3.x86_64 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-ltk-devel-0.10.0.4-4.fc17.3.i686 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-ltk-devel-0.10.0.4-4.fc17.3.i686 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-ltk-devel-0.10.0.4-4.fc17.3.x86_64 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-ltk-devel-0.10.0.4-4.fc17.3.x86_64 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-pango-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	ghc-pango-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-pango-0.12.1-1.fc17.3.x86_64 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so()(64bit)
	ghc-pango-0.12.1-1.fc17.3.x86_64 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-pango-devel-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-pango-devel-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-pango-devel-0.12.1-1.fc17.3.x86_64 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-pango-devel-0.12.1-1.fc17.3.x86_64 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	ghc-regexpr-0.5.4-2.fc17.2.i686 requires libHSHUnit-1.2.2.3-ghc7.0.4.so
	ghc-regexpr-0.5.4-2.fc17.2.i686 requires ghc(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	ghc-regexpr-0.5.4-2.fc17.2.x86_64 requires libHSHUnit-1.2.2.3-ghc7.0.4.so()(64bit)
	ghc-regexpr-0.5.4-2.fc17.2.x86_64 requires ghc(HUnit-1.2.2.3) = 0:8fe95e501b1318ef285c39ed79ca4209
	ghc-regexpr-devel-0.5.4-2.fc17.2.i686 requires ghc-prof(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	ghc-regexpr-devel-0.5.4-2.fc17.2.i686 requires ghc-devel(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	ghc-regexpr-devel-0.5.4-2.fc17.2.x86_64 requires ghc-prof(HUnit-1.2.2.3) = 0:8fe95e501b1318ef285c39ed79ca4209
	ghc-regexpr-devel-0.5.4-2.fc17.2.x86_64 requires ghc-devel(HUnit-1.2.2.3) = 0:8fe95e501b1318ef285c39ed79ca4209
	gnome-genius-1.0.12-2.fc15.x86_64 requires libgmp.so.3()(64bit)
	gphpedit-0.9.95-0.2.20090209snap.fc15.x86_64 requires libgtkhtml-2.so.0()(64bit)
	gpsdrive-2.11-10.fc17.x86_64 requires libmapnik.so.0.7()(64bit)
	gpsdrive-2.11-10.fc17.x86_64 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0()(64bit)
	gpsdrive-2.11-10.fc17.x86_64 requires libboost_system-mt.so.1.47.0()(64bit)
	gpsdrive-2.11-10.fc17.x86_64 requires libboost_filesystem-mt.so.1.47.0()(64bit)
	gpx-viewer-0.2.0-3.fc14.x86_64 requires libgdl-1.so.3()(64bit)
	gpx-viewer-0.2.0-3.fc14.x86_64 requires libclutter-gtk-0.10.so.0()(64bit)
	gpx-viewer-0.2.0-3.fc14.x86_64 requires libclutter-glx-1.0.so.0()(64bit)
	gpx-viewer-0.2.0-3.fc14.x86_64 requires libchamplain-gtk-0.6.so.0()(64bit)
	gpx-viewer-0.2.0-3.fc14.x86_64 requires libchamplain-0.6.so.0()(64bit)
	gscribble-0.1.2-1.fc16.noarch requires gnome-python2-gtkhtml2
	gstreamer-java-swt-1.5-1.fc16.x86_64 requires libswt3-gtk2
	hamlib-1.2.14-2.fc17.i686 requires libusrp-3.4.2.so.0
	hamlib-1.2.14-2.fc17.x86_64 requires libusrp-3.4.2.so.0()(64bit)
	hosts3d-1.13-2.fc15.x86_64 requires libglfw.so.2.6()(64bit)
	hosts3d-sampler-1.13-2.fc15.x86_64 requires libglfw.so.2.6()(64bit)
	i3-4.0.1-2.fc17.x86_64 requires libxcb-property.so.1()(64bit)
	i3-4.0.1-2.fc17.x86_64 requires libxcb-keysyms.so.1()(64bit)
	i3-4.0.1-2.fc17.x86_64 requires libxcb-icccm.so.1()(64bit)
	i3-4.0.1-2.fc17.x86_64 requires libxcb-event.so.1()(64bit)
	i3-4.0.1-2.fc17.x86_64 requires libxcb-aux.so.0()(64bit)
	i3-4.0.1-2.fc17.x86_64 requires libxcb-atom.so.1()(64bit)
	intellij-idea-9.0.1.94.399-12.fc15.x86_64 requires commons-collections
	kde-partitionmanager-1.0.3-2.fc15.x86_64 requires libparted.so.0()(64bit)
	leksah-0.10.0.4-6.fc17.2.x86_64 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so()(64bit)
	leksah-0.10.0.4-6.fc17.2.x86_64 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	leksah-server-0.10.0.4-9.fc17.x86_64 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so()(64bit)
	leksah-server-0.10.0.4-9.fc17.x86_64 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:7c8b25f0eb06ab969a0fafd5ac1b2c92
	libcompizconfig-0.9.5.92-1.fc17.i686 requires libboost_serialization-mt.so.1.47.0
	libcompizconfig-0.9.5.92-1.fc17.x86_64 requires libboost_serialization-mt.so.1.47.0()(64bit)
	libkgeomap-2.3.0-2.fc17.i686 requires libmarblewidget.so.12
	libkgeomap-2.3.0-2.fc17.x86_64 requires libmarblewidget.so.12()(64bit)
	libnatus-V8-0.1.5-2.fc15.x86_64 requires libv8-3.0.0.1.so()(64bit)
	libopenvrml-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0
	libopenvrml-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_system-mt.so.1.47.0
	libopenvrml-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_filesystem-mt.so.1.47.0
	libopenvrml-0.18.8-2.fc16.x86_64 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0()(64bit)
	libopenvrml-0.18.8-2.fc16.x86_64 requires libboost_system-mt.so.1.47.0()(64bit)
	libopenvrml-0.18.8-2.fc16.x86_64 requires libboost_filesystem-mt.so.1.47.0()(64bit)
	libopenvrml-gl-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0
	libopenvrml-gl-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_system-mt.so.1.47.0
	libopenvrml-gl-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_filesystem-mt.so.1.47.0
	libopenvrml-gl-0.18.8-2.fc16.x86_64 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0()(64bit)
	libopenvrml-gl-0.18.8-2.fc16.x86_64 requires libboost_system-mt.so.1.47.0()(64bit)
	libopenvrml-gl-0.18.8-2.fc16.x86_64 requires libboost_filesystem-mt.so.1.47.0()(64bit)
	licq-osd-1.3.5-10.fc15.x86_64 requires libxosd.so.2()(64bit)
	media-explorer-0.3.2-1.fc17.i686 requires libcogl.so.5
	media-explorer-0.3.2-1.fc17.i686 requires libclutter-glx-1.0.so.0
	media-explorer-0.3.2-1.fc17.x86_64 requires libcogl.so.5()(64bit)
	media-explorer-0.3.2-1.fc17.x86_64 requires libclutter-glx-1.0.so.0()(64bit)
	mediawiki-rss-1.5-4.fc15.noarch requires php-magpierss >= 0:0.72
	meego-panel-applications-0.2.5-3.fc15.x86_64 requires libgnome-menu.so.2()(64bit)
	meego-panel-applications-0.2.5-3.fc15.x86_64 requires libclutter-glx-1.0.so.0()(64bit)
	meego-panel-status-0.3.2-2.fc15.i686 requires libclutter-gtk-0.10.so.0
	meego-panel-status-0.3.2-2.fc15.i686 requires libclutter-glx-1.0.so.0
	meego-panel-status-0.3.2-2.fc15.i686 requires libchamplain-0.8.so.1
	meego-panel-status-0.3.2-2.fc15.x86_64 requires libclutter-gtk-0.10.so.0()(64bit)
	meego-panel-status-0.3.2-2.fc15.x86_64 requires libclutter-glx-1.0.so.0()(64bit)
	meego-panel-status-0.3.2-2.fc15.x86_64 requires libchamplain-0.8.so.1()(64bit)
	network-manager-netbook-1.8-3.fc15.x86_64 requires libnm-util.so.1()(64bit)
	network-manager-netbook-1.8-3.fc15.x86_64 requires libnm-glib.so.2()(64bit)
	network-manager-netbook-1.8-3.fc15.x86_64 requires libclutter-glx-1.0.so.0()(64bit)
	openvrml-java-0.18.8-2.fc16.x86_64 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0()(64bit)
	openvrml-java-0.18.8-2.fc16.x86_64 requires libboost_system-mt.so.1.47.0()(64bit)
	openvrml-java-0.18.8-2.fc16.x86_64 requires libboost_filesystem-mt.so.1.47.0()(64bit)
	openvrml-javascript-0.18.8-2.fc16.x86_64 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0()(64bit)
	openvrml-javascript-0.18.8-2.fc16.x86_64 requires libboost_system-mt.so.1.47.0()(64bit)
	openvrml-javascript-0.18.8-2.fc16.x86_64 requires libboost_filesystem-mt.so.1.47.0()(64bit)
	openvrml-nodes-0.18.8-2.fc16.x86_64 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0()(64bit)
	openvrml-nodes-0.18.8-2.fc16.x86_64 requires libboost_system-mt.so.1.47.0()(64bit)
	openvrml-nodes-0.18.8-2.fc16.x86_64 requires libboost_filesystem-mt.so.1.47.0()(64bit)
	openvrml-xembed-0.18.8-2.fc16.x86_64 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0()(64bit)
	openvrml-xembed-0.18.8-2.fc16.x86_64 requires libboost_system-mt.so.1.47.0()(64bit)
	openvrml-xembed-0.18.8-2.fc16.x86_64 requires libboost_filesystem-mt.so.1.47.0()(64bit)
	pcp-import-sheet2pcp-3.5.11-2.fc17.x86_64 requires perl(Spreadsheet::Read)
	pida-0.6.2-2.fc17.x86_64 requires gnome-python2-gtkhtml2
	plee-the-bear-0.6.0-1.fc17.x86_64 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0()(64bit)
	plee-the-bear-0.6.0-1.fc17.x86_64 requires libboost_system-mt.so.1.47.0()(64bit)
	plee-the-bear-0.6.0-1.fc17.x86_64 requires libboost_signals-mt.so.1.47.0()(64bit)
	plee-the-bear-0.6.0-1.fc17.x86_64 requires libboost_regex-mt.so.1.47.0()(64bit)
	plee-the-bear-0.6.0-1.fc17.x86_64 requires libboost_filesystem-mt.so.1.47.0()(64bit)
	ppl-yap-0.11.2-5.fc17.x86_64 requires libYap.so.6.2.0()(64bit)
	pyactivemq-0.1.0-13.20100214svn209.fc16.x86_64 requires libboost_python.so.1.47.0()(64bit)
	pyactivemq-0.1.0-13.20100214svn209.fc16.x86_64 requires libactivemq-cpp.so.12()(64bit)
	pyjamas-desktop-0.7-7.fc15.noarch requires hulahop
	python-tag-0.94.8-1.fc17.x86_64 requires libboost_python.so.1.47.0()(64bit)
	pytrainer-1.7.2-2.fc15.noarch requires gnome-python2-gtkmozembed
	qtparted-0.4.5-26.fc15.x86_64 requires libparted.so.0()(64bit)
	rubygem-webmock-1.7.6-2.fc17.noarch requires rubygem(addressable) < 0:3
	rubygem-webmock-1.7.6-2.fc17.noarch requires rubygem(addressable) > 0:2.2.5
	rubygem-webmock-1.7.6-2.fc17.noarch requires rubygem(addressable) >= 0:2.2
	spacewalk-backend-tools-1.4.39-1.fc16.noarch requires spacewalk-admin >= 0:0.1.1-0
	spring-83.0-1.fc17.x86_64 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0()(64bit)
	spring-83.0-1.fc17.x86_64 requires libboost_system-mt.so.1.47.0()(64bit)
	spring-83.0-1.fc17.x86_64 requires libboost_signals-mt.so.1.47.0()(64bit)
	spring-83.0-1.fc17.x86_64 requires libboost_regex-mt.so.1.47.0()(64bit)
	spring-83.0-1.fc17.x86_64 requires libboost_program_options-mt.so.1.47.0()(64bit)
	springlobby-0.139-1.fc17.x86_64 requires libboost_system-mt.so.1.47.0()(64bit)
	taoframework-glfw-2.1.0-6.fc17.x86_64 requires libglfw
	tasque-0.1.9-5.fc15.x86_64 requires mono(evolution-sharp) = 0:5.0.0.0
	tasque-0.1.9-5.fc15.x86_64 requires evolution-sharp
	techtalk-pse-1.0.1-2.fc15.noarch requires perl(Gtk2::MozEmbed)
	themonospot-gui-qt-0.1.3-10.fc16.x86_64 requires mono(qt-dotnet) = 0:4.5.0.0
	v8-3.3.10-4.fc17.i686 requires libicuuc.so.46
	v8-3.3.10-4.fc17.i686 requires libicui18n.so.46
	v8-3.3.10-4.fc17.i686 requires libicudata.so.46
	v8-3.3.10-4.fc17.x86_64 requires libicuuc.so.46()(64bit)
	v8-3.3.10-4.fc17.x86_64 requires libicui18n.so.46()(64bit)
	v8-3.3.10-4.fc17.x86_64 requires libicudata.so.46()(64bit)
	votca-csg-1.2.1-1.fc17.x86_64 requires libboost_program_options-mt.so.1.47.0()(64bit)
	votca-csg-libs-1.2.1-1.fc17.i686 requires libboost_program_options-mt.so.1.47.0
	votca-csg-libs-1.2.1-1.fc17.x86_64 requires libboost_program_options-mt.so.1.47.0()(64bit)
	xmobar-0.13-5.fc17.2.x86_64 requires libHSX11-xft-0.3-ghc7.0.4.so()(64bit)
	xmobar-0.13-5.fc17.2.x86_64 requires ghc(X11-xft-0.3) = 0:af8e0a337ce26665baa6da89cb1185aeBroken deps for i386
----------------------------------------------------------
	OpenGTL-0.9.15.1-3.fc17.i686 requires libLLVM-2.9.so
	OpenGTL-devel-0.9.15.1-3.fc17.i686 requires libLLVM-2.9.so
	OpenGTL-libs-0.9.15.1-3.fc17.i686 requires libLLVM-2.9.so
	1:anjuta-3.3.1-1.fc17.i686 requires libvala-0.14.so.0
	banshee-2.2.1-2.fc17.i686 requires mono(gudev-sharp) = 0:1.0.0.0
	bluetile-0.6-1.fc17.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	bluetile-0.6-1.fc17.i686 requires libHSHUnit-1.2.2.3-ghc7.0.4.so
	bluetile-0.6-1.fc17.i686 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	bluetile-0.6-1.fc17.i686 requires ghc(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	boinc-manager-6.12.35-1.r24014svn.fc17.i686 requires libxcb-atom.so.1
	bugzilla-4.0.2-1.fc17.noarch requires perl(JSON::RPC::Server::CGI)
	comoonics-cdsl-py-0.2-18.noarch requires comoonics-base-py
	comoonics-cluster-py-0.1-24.noarch requires comoonics-base-py
	compiz-0.9.5.92.1-0.1.gite676f1b12eb8db3a76978eed5bfc7c2cf9a0b6ce.fc17.i686 requires libboost_serialization-mt.so.1.47.0
	compiz-fusion-extras-0.9.5.92-1.fc17.i686 requires libboost_serialization-mt.so.1.47.0
	compiz-fusion-unsupported-0.9.4-6.fc17.i686 requires libboost_serialization-mt.so.1.47.0
	compiz-gtk-0.9.5.92.1-0.1.gite676f1b12eb8db3a76978eed5bfc7c2cf9a0b6ce.fc17.i686 requires libboost_serialization-mt.so.1.47.0
	compiz-kde-0.9.5.92.1-0.1.gite676f1b12eb8db3a76978eed5bfc7c2cf9a0b6ce.fc17.i686 requires libboost_serialization-mt.so.1.47.0
	compiz-plugins-main-0.9.5.92-1.fc17.i686 requires libboost_serialization-mt.so.1.47.0
	contextkit-0.5.15-2.fc15.i686 requires libcdb.so.1
	couchdb-1.0.3-2.fc16.i686 requires libicuuc.so.46
	couchdb-1.0.3-2.fc16.i686 requires libicui18n.so.46
	couchdb-1.0.3-2.fc16.i686 requires libicudata.so.46
	curry-0.9.11-7.fc12.i686 requires libgmp.so.3
	dh-make-0.55-3.fc15.noarch requires debhelper
	ekg2-xosd-0.2-0.17.rc1.fc16.i686 requires libxosd.so.2
	evolution-data-server-devel-3.3.3-1.fc17.i686 requires gnome-keyring-devel
	fldigi-3.21.7-1.fc16.i686 requires libfltk_images.so.1.1
	fldigi-3.21.7-1.fc16.i686 requires libfltk.so.1.1
	gcc-python2-debug-plugin-0.7-1.fc17.i686 requires gcc = 0:4.6.2-1.fc17
	gcc-python2-plugin-0.7-1.fc17.i686 requires gcc = 0:4.6.2-1.fc17
	gcc-python3-debug-plugin-0.7-1.fc17.i686 requires gcc = 0:4.6.2-1.fc17
	gcc-python3-plugin-0.7-1.fc17.i686 requires gcc = 0:4.6.2-1.fc17
	gearmand-0.23-2.fc17.i686 requires libboost_program_options-mt.so.1.47.0
	gedit-valencia-0.3.0-7.20110701git808152718e3ab.fc17.i686 requires libvala-0.14.so.0
	genius-1.0.12-2.fc15.i686 requires libgmp.so.3
	ghc-ConfigFile-1.1.1-1.fc17.i686 requires libHSHUnit-1.2.2.3-ghc7.0.4.so
	ghc-MissingH-1.1.1.0-1.fc17.3.i686 requires libHSHUnit-1.2.2.3-ghc7.0.4.so
	ghc-MissingH-1.1.1.0-1.fc17.3.i686 requires ghc(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	ghc-MissingH-devel-1.1.1.0-1.fc17.3.i686 requires ghc-prof(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	ghc-MissingH-devel-1.1.1.0-1.fc17.3.i686 requires ghc-devel(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	ghc-gio-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	ghc-gio-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-gio-devel-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-gio-devel-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-glade-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	ghc-glade-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-glade-devel-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-glade-devel-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-gtk-0.12.1-1.fc17.2.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	ghc-gtk-0.12.1-1.fc17.2.i686 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-gtk-devel-0.12.1-1.fc17.2.i686 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-gtk-devel-0.12.1-1.fc17.2.i686 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-gtksourceview2-0.12.3-1.fc17.2.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	ghc-gtksourceview2-0.12.3-1.fc17.2.i686 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-gtksourceview2-devel-0.12.3-1.fc17.2.i686 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-gtksourceview2-devel-0.12.3-1.fc17.2.i686 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-haskell-platform-2011.2.0.1-1.fc16.i686 requires ghc-fgl = 0:5.4.2.3
	ghc-haskell-platform-2011.2.0.1-1.fc16.i686 requires ghc-HUnit = 0:1.2.2.3
	ghc-haskell-platform-devel-2011.2.0.1-1.fc16.i686 requires ghc-fgl-devel = 0:5.4.2.3
	ghc-haskell-platform-devel-2011.2.0.1-1.fc16.i686 requires ghc-HUnit-devel = 0:1.2.2.3
	ghc-hledger-lib-0.16-1.fc17.1.i686 requires libHSHUnit-1.2.2.3-ghc7.0.4.so
	ghc-hledger-lib-0.16-1.fc17.1.i686 requires ghc(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	ghc-hledger-lib-devel-0.16-1.fc17.1.i686 requires ghc-prof(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	ghc-hledger-lib-devel-0.16-1.fc17.1.i686 requires ghc-devel(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	ghc-leksah-0.10.0.4-6.fc17.2.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	ghc-leksah-0.10.0.4-6.fc17.2.i686 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-leksah-devel-0.10.0.4-6.fc17.2.i686 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-leksah-devel-0.10.0.4-6.fc17.2.i686 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-leksah-server-0.10.0.4-9.fc17.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	ghc-ltk-0.10.0.4-4.fc17.3.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	ghc-ltk-0.10.0.4-4.fc17.3.i686 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-ltk-devel-0.10.0.4-4.fc17.3.i686 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-ltk-devel-0.10.0.4-4.fc17.3.i686 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-pango-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	ghc-pango-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-pango-devel-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires ghc-prof(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-pango-devel-0.12.1-1.fc17.3.i686 requires ghc-devel(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	ghc-regexpr-0.5.4-2.fc17.2.i686 requires libHSHUnit-1.2.2.3-ghc7.0.4.so
	ghc-regexpr-0.5.4-2.fc17.2.i686 requires ghc(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	ghc-regexpr-devel-0.5.4-2.fc17.2.i686 requires ghc-prof(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	ghc-regexpr-devel-0.5.4-2.fc17.2.i686 requires ghc-devel(HUnit-1.2.2.3) = 0:c4ba495ca1a7d8d68537ca666a3e9b20
	gnome-genius-1.0.12-2.fc15.i686 requires libgmp.so.3
	gphpedit-0.9.95-0.2.20090209snap.fc15.i686 requires libgtkhtml-2.so.0
	gpsdrive-2.11-10.fc17.i686 requires libmapnik.so.0.7
	gpsdrive-2.11-10.fc17.i686 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0
	gpsdrive-2.11-10.fc17.i686 requires libboost_system-mt.so.1.47.0
	gpsdrive-2.11-10.fc17.i686 requires libboost_filesystem-mt.so.1.47.0
	gpx-viewer-0.2.0-3.fc14.i686 requires libgdl-1.so.3
	gpx-viewer-0.2.0-3.fc14.i686 requires libclutter-gtk-0.10.so.0
	gpx-viewer-0.2.0-3.fc14.i686 requires libclutter-glx-1.0.so.0
	gpx-viewer-0.2.0-3.fc14.i686 requires libchamplain-gtk-0.6.so.0
	gpx-viewer-0.2.0-3.fc14.i686 requires libchamplain-0.6.so.0
	gscribble-0.1.2-1.fc16.noarch requires gnome-python2-gtkhtml2
	gstreamer-java-swt-1.5-1.fc16.i686 requires libswt3-gtk2
	hamlib-1.2.14-2.fc17.i686 requires libusrp-3.4.2.so.0
	hosts3d-1.13-2.fc15.i686 requires libglfw.so.2.6
	hosts3d-sampler-1.13-2.fc15.i686 requires libglfw.so.2.6
	i3-4.0.1-2.fc17.i686 requires libxcb-property.so.1
	i3-4.0.1-2.fc17.i686 requires libxcb-keysyms.so.1
	i3-4.0.1-2.fc17.i686 requires libxcb-icccm.so.1
	i3-4.0.1-2.fc17.i686 requires libxcb-event.so.1
	i3-4.0.1-2.fc17.i686 requires libxcb-aux.so.0
	i3-4.0.1-2.fc17.i686 requires libxcb-atom.so.1
	ikarus-0.0.3-5.fc15.i686 requires libgmp.so.3
	intellij-idea-9.0.1.94.399-12.fc15.i686 requires commons-collections
	kde-partitionmanager-1.0.3-2.fc15.i686 requires libparted.so.0
	leksah-0.10.0.4-6.fc17.2.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	leksah-0.10.0.4-6.fc17.2.i686 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	leksah-server-0.10.0.4-9.fc17.i686 requires libHSglib-0.12.1-ghc7.0.4.so
	leksah-server-0.10.0.4-9.fc17.i686 requires ghc(glib-0.12.1) = 0:aeda9505d77906947291383f505c75fe
	libcompizconfig-0.9.5.92-1.fc17.i686 requires libboost_serialization-mt.so.1.47.0
	libkgeomap-2.3.0-2.fc17.i686 requires libmarblewidget.so.12
	libnatus-V8-0.1.5-2.fc15.i686 requires libv8-3.0.0.1.so
	libopenvrml-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0
	libopenvrml-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_system-mt.so.1.47.0
	libopenvrml-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_filesystem-mt.so.1.47.0
	libopenvrml-gl-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0
	libopenvrml-gl-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_system-mt.so.1.47.0
	libopenvrml-gl-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_filesystem-mt.so.1.47.0
	licq-osd-1.3.5-10.fc15.i686 requires libxosd.so.2
	media-explorer-0.3.2-1.fc17.i686 requires libcogl.so.5
	media-explorer-0.3.2-1.fc17.i686 requires libclutter-glx-1.0.so.0
	mediawiki-rss-1.5-4.fc15.noarch requires php-magpierss >= 0:0.72
	meego-panel-applications-0.2.5-3.fc15.i686 requires libgnome-menu.so.2
	meego-panel-applications-0.2.5-3.fc15.i686 requires libclutter-glx-1.0.so.0
	meego-panel-status-0.3.2-2.fc15.i686 requires libclutter-gtk-0.10.so.0
	meego-panel-status-0.3.2-2.fc15.i686 requires libclutter-glx-1.0.so.0
	meego-panel-status-0.3.2-2.fc15.i686 requires libchamplain-0.8.so.1
	network-manager-netbook-1.8-3.fc15.i686 requires libnm-util.so.1
	network-manager-netbook-1.8-3.fc15.i686 requires libnm-glib.so.2
	network-manager-netbook-1.8-3.fc15.i686 requires libclutter-glx-1.0.so.0
	openvrml-java-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0
	openvrml-java-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_system-mt.so.1.47.0
	openvrml-java-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_filesystem-mt.so.1.47.0
	openvrml-javascript-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0
	openvrml-javascript-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_system-mt.so.1.47.0
	openvrml-javascript-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_filesystem-mt.so.1.47.0
	openvrml-nodes-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0
	openvrml-nodes-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_system-mt.so.1.47.0
	openvrml-nodes-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_filesystem-mt.so.1.47.0
	openvrml-xembed-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0
	openvrml-xembed-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_system-mt.so.1.47.0
	openvrml-xembed-0.18.8-2.fc16.i686 requires libboost_filesystem-mt.so.1.47.0
	pcp-import-sheet2pcp-3.5.11-2.fc17.i686 requires perl(Spreadsheet::Read)
	pida-0.6.2-2.fc17.i686 requires gnome-python2-gtkhtml2
	plee-the-bear-0.6.0-1.fc17.i686 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0
	plee-the-bear-0.6.0-1.fc17.i686 requires libboost_system-mt.so.1.47.0
	plee-the-bear-0.6.0-1.fc17.i686 requires libboost_signals-mt.so.1.47.0
	plee-the-bear-0.6.0-1.fc17.i686 requires libboost_regex-mt.so.1.47.0
	plee-the-bear-0.6.0-1.fc17.i686 requires libboost_filesystem-mt.so.1.47.0
	ppl-yap-0.11.2-5.fc17.i686 requires libYap.so.6.2.0
	pyactivemq-0.1.0-13.20100214svn209.fc16.i686 requires libboost_python.so.1.47.0
	pyactivemq-0.1.0-13.20100214svn209.fc16.i686 requires libactivemq-cpp.so.12
	pyjamas-desktop-0.7-7.fc15.noarch requires hulahop
	python-tag-0.94.8-1.fc17.i686 requires libboost_python.so.1.47.0
	pytrainer-1.7.2-2.fc15.noarch requires gnome-python2-gtkmozembed
	qtparted-0.4.5-26.fc15.i686 requires libparted.so.0
	rubygem-webmock-1.7.6-2.fc17.noarch requires rubygem(addressable) < 0:3
	rubygem-webmock-1.7.6-2.fc17.noarch requires rubygem(addressable) > 0:2.2.5
	rubygem-webmock-1.7.6-2.fc17.noarch requires rubygem(addressable) >= 0:2.2
	spacewalk-backend-tools-1.4.39-1.fc16.noarch requires spacewalk-admin >= 0:0.1.1-0
	spring-83.0-1.fc17.i686 requires libboost_thread-mt.so.1.47.0
	spring-83.0-1.fc17.i686 requires libboost_system-mt.so.1.47.0
	spring-83.0-1.fc17.i686 requires libboost_signals-mt.so.1.47.0
	spring-83.0-1.fc17.i686 requires libboost_regex-mt.so.1.47.0
	spring-83.0-1.fc17.i686 requires libboost_program_options-mt.so.1.47.0
	springlobby-0.139-1.fc17.i686 requires libboost_system-mt.so.1.47.0
	taoframework-glfw-2.1.0-6.fc17.i686 requires libglfw
	tasque-0.1.9-5.fc15.i686 requires mono(evolution-sharp) = 0:5.0.0.0
	tasque-0.1.9-5.fc15.i686 requires evolution-sharp
	techtalk-pse-1.0.1-2.fc15.noarch requires perl(Gtk2::MozEmbed)
	themonospot-gui-qt-0.1.3-10.fc16.i686 requires mono(qt-dotnet) = 0:4.5.0.0
	v8-3.3.10-4.fc17.i686 requires libicuuc.so.46
	v8-3.3.10-4.fc17.i686 requires libicui18n.so.46
	v8-3.3.10-4.fc17.i686 requires libicudata.so.46
	votca-csg-1.2.1-1.fc17.i686 requires libboost_program_options-mt.so.1.47.0
	votca-csg-libs-1.2.1-1.fc17.i686 requires libboost_program_options-mt.so.1.47.0
	xmobar-0.13-5.fc17.2.i686 requires libHSX11-xft-0.3-ghc7.0.4.so
	xmobar-0.13-5.fc17.2.i686 requires ghc(X11-xft-0.3) = 0:47a2a6dc7b61253aea29e7295cf7e6dbNew package: darkserver-0.3-1.fc17
       GNU build-id service

New package: drupal7-features_plumber-1.0-0.2.alpha3.fc17
       Remove unwanted components from your Features

New package: drupal7-jquery_update-2.2-1.fc17
       Updates the version of jQuery to 1.5.2 and jQuery UI 1.8.11

New package: drupal7-libraries-1.0-1.fc17
       The common denominator for all Drupal components and external libraries

New package: drupal7-locale_cookie-1.0-1.fc17
       Keeps track of the language by means of a cookie

New package: drupal7-markdown-1.0-1.fc17
       Provides Markdown filter integration for Drupal input formats.

New package: drupal7-menu_token-1.0-0.1.alpha3.fc17
       Menu Token module provides tokens, that could be used in title or path

New package: drupal7-migrate-2.2-1.fc17
       The migrate module provides a flexible framework for migrating content


Updated Packages:

alpine-2.02-2.fc17
------------------

cabal2spec-0.25-1.fc17
----------------------
* Tue Dec 27 2011 Jens Petersen <petersen at redhat.com> - 0.25-1
- use new ghc_files macro from ghc-rpm-macros-0.15
- move hscolour BR into ghc-rpm-macros line
- drop ver-rel from cabal2spec changelog entry and change text


colorhug-client-0.1.3-1.fc17
----------------------------
* Mon Dec 26 2011 Richard Hughes <richard at hughsie.com> 0.1.3-1
- New upstream version.


darkgarden-fonts-1.1-12.fc17
----------------------------

duplicity-0.6.17-1.fc17
-----------------------
* Mon Dec 26 2011 Robert Scheck <robert at fedoraproject.org> 0.6.17-1
- Upgrade to 0.6.17 (#736715)


ghc-HUnit-1.2.4.2-1.fc17
------------------------
* Tue Dec 27 2011 Jens Petersen <petersen at redhat.com> - 1.2.4.2-1
- update to 1.2.4.2 for haskell-platform-2011.4.0.0
- update to cabal2spec-0.25


ghc-glib-0.12.2-1.fc17
----------------------
* Tue Dec 27 2011 Jens Petersen <petersen at redhat.com> - 0.12.2-1
- update to 0.12.2 and cabal2spec-0.25


ghc-rpm-macros-0.15-1.fc17
--------------------------
* Thu Dec 15 2011 Jens Petersen <petersen at redhat.com> - 0.15-1
- new ghc_files wrapper macro for files which takes base doc files as args
 and uses new ghc_shared_files and ghc_devel_files macros
- when building for non-shared archs move installed docfiles to devel docdir


gnome-keyring-3.3.3.1-2.fc17
----------------------------
* Mon Dec 26 2011 Ville Skyttä <ville.skytta at iki.fi> - 3.3.3.1-2
- Fix libgnome-keyring dep version syntax.


ibus-indic-table-1.3.1-19.fc17
------------------------------
* Mon Dec 26 2011 Anish Patil <apatil at redhat.com> - 1.3.1-19
- Fixed bug-770032-770033.patch


iftop-1.0-0.1.pre2.fc17
-----------------------
* Mon Dec 26 2011 Robert Scheck <robert at fedoraproject.org> 1.0-0.1.pre2
- Update to 1.0pre2 (#661448, #743535)


libeXosip2-3.6.0-2.fc17
-----------------------
* Mon Dec 26 2011 Alexey Kurov <nucleo at fedoraproject.org> - 3.6.0-2
- BR: c-ares-devel


libosip2-3.6.0-1.fc17
---------------------

mozvoikko-2.0-3.fc17
--------------------
* Mon Dec 26 2011 Ville-Pekka Vainio <vpvainio AT iki.fi> 2.0-3
- Change maxVersion to * in install.rdf so that the extension package does not
 have to be updated with every Xulrunner update if it works otherwise.


ortp-0.18.0-1.fc17
------------------
* Mon Dec 26 2011 Alexey Kurov <nucleo at fedoraproject.org> - 0.18.0-1
- ortp-0.18.0
- drop patches for issues fixed in upstream (retval and unused vars)


perl-Mojolicious-2.40-1.fc17
----------------------------
* Mon Dec 26 2011 Yanko Kaneti <yaneti at declera.com> - 2.40-1
- Update to 2.40


skanlite-0.8-2.fc17
-------------------
* Mon Dec 26 2011 Sven Lankes <sven at lank.es> - 0.8-2
- add libpng br

* Mon Dec 26 2011 Sven Lankes <sven at lank.es> - 0.8-1
- skanlite 0.8

* Tue Dec 06 2011 Adam Jackson <ajax at redhat.com> - 0.7-4
- Rebuild for new libpngSummary:
Added Packages: 8
Removed Packages: 0
Modified Packages: 17


More information about the devel mailing list