[ACTION REQUIRED] orphaned packages in rawhide

Jindrich Novy jnovy at redhat.com
Thu Feb 10 08:33:00 UTC 2011


On Mon, Feb 07, 2011 at 03:59:42PM -0500, Bill Nottingham wrote:
> Orphan TeXmacs

Grabbed.

Jindrich

-- 
Jindrich Novy <jnovy at redhat.com>   http://people.redhat.com/jnovy/
Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá,
kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.
--- Jan Werich


More information about the devel mailing list