[ACTION REQUIRED v2] Orphan removal

Jindrich Novy jnovy at redhat.com
Thu Feb 24 08:32:44 UTC 2011


On Wed, Feb 23, 2011 at 05:26:11PM -0500, Bill Nottingham wrote:
> Orphan tetex-tex4ht

Taken.

Jindrich

-- 
Jindrich Novy <jnovy at redhat.com>   http://people.redhat.com/jnovy/
Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá,
kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.
--- Jan Werich


More information about the devel mailing list