license change - Midnight Commander

Jindrich Novy jnovy at redhat.com
Thu Oct 20 04:21:12 UTC 2011


Hi,

I was notified by upstream that Midnight Commander (mc) has changed
its license to GPLv3+ since the latest release - 4.8.0.

Jindrich

-- 
Jindrich Novy <jnovy at redhat.com>   http://people.redhat.com/jnovy/
Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá,
kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.
--- Jan Werich


More information about the devel mailing list