libdb-5.3.15 update with soname bump

Jindrich Novy jnovy at redhat.com
Fri Mar 16 09:17:54 UTC 2012


Hi all,

very soon I'm going to update libdb to 5.3.15 in rawhide.

Thanks,
Jindrich

-- 
Jindrich Novy <jnovy at redhat.com>   http://people.redhat.com/jnovy/
Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá,
kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.
--- Jan Werich


More information about the devel mailing list