release-notes/devel/po fi.po,1.73,1.74

Ville-Pekka Vainio (vpv) fedora-docs-commits at redhat.com
Mon Apr 28 10:00:09 UTC 2008


Author: vpv

Update of /cvs/docs/release-notes/devel/po
In directory cvs-int.fedora.redhat.com:/tmp/cvs-serv7259

Modified Files:
	fi.po 
Log Message:
Updated Finnish translation, complete again


Index: fi.po
===================================================================
RCS file: /cvs/docs/release-notes/devel/po/fi.po,v
retrieving revision 1.73
retrieving revision 1.74
diff -u -r1.73 -r1.74
--- fi.po	25 Apr 2008 06:45:48 -0000	1.73
+++ fi.po	28 Apr 2008 10:00:07 -0000	1.74
@@ -5,7 +5,7 @@
 "Project-Id-Version: release-notes\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2008-04-26 02:34+1000\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-04-16 22:05+1000\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-04-28 12:55+0300\n"
 "Last-Translator: Ville-Pekka Vainio <vpivaini at cs.helsinki.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish <laatu at lokalisointi.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -419,7 +419,6 @@
 "takaisin Fedora 10:ssä."
 
 #: en_US/Virtualization.xml:39(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fully virtualized Linux guests now have 3 possible installation methods:"
 msgstr ""
@@ -1090,7 +1089,7 @@
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:26(title)
 msgid "Sound Card Utility"
-msgstr ""
+msgstr "Äänikorttiohjelma"
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:27(para)
 msgid ""
@@ -1103,6 +1102,15 @@
 "product=Fedora\">bug</ulink>. Preferences can still be fine-tuned within the "
 "desktop environment, using, among others, the PulseAudio tools."
 msgstr ""
+"<command>System-config-soundcard</command>-ohjelma on poistettu, johtuen "
+"<ulink url=\"https://www.redhat.com/archives/fedora-devel-list/2008-March/"
+"msg02148.html\">useista</ulink> vanhentuneista suunnittelu- ja "
+"toteutusratkaisuista. Nykyaikaiset teknologiat kuten udev ja HAL ovat "
+"saaneet tietyt äänikortit toimimaan oletuksena. Kaikki äänikortit, jotka "
+"eivät toimi oletuksina, tulisi raportoida <ulink url=\"https://bugzilla."
+"redhat.com/enter_bug.cgi?product=Fedora\">vikana</ulink>. Asetuksia voi "
+"edelleen hienosäätää työpöytäympäristössä käyttäen, muiden muassa, "
+"PulseAudio-työkaluja."
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:33(title)
 msgid "Perl"
@@ -1315,9 +1323,8 @@
 "<package>policycoreutils-gui</package>-pakettia."
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:178(title)
-#, fuzzy
 msgid "pilot-link and HAL/PolicyKit Interaction"
-msgstr "PolicyKit-integraatio"
+msgstr "Pilot-link ja HAL/PolicyKit-integraatio"
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:179(para)
 msgid ""
@@ -1330,6 +1337,14 @@
 "pilot</filename> or <filename>/dev/ttyUSB0</filename>, <filename>/dev/"
 "ttyUSB1</filename>, and so forth). For example:"
 msgstr ""
+"<package>Pilot-link</package>-paketti lisää <computeroutput>visor</"
+"computeroutput>-moduulin nyt oletuksena mustalle listalle (blacklist). "
+"Käyttäjiä suositellaan kokeilemaan uusissa <package>pilot-link</package>-"
+"versiossa olevaa suoraa USB-käyttöä. Se otetaan käyttöön antamalla <option>--"
+"port usb:</option> -valitsin eri <package>pilot-link</package>-työkaluille "
+"aiemmin käytettyjen sarjalaitteiden sijaan (yleensä <filename>/dev/pilot</"
+"filename> tai <filename>/dev/ttyUSB0</filename>, <filename>/dev/ttyUSB1</"
+"filename> ja niin edelleen). Esimerkiksi:"
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:182(screen)
 #, no-wrap
@@ -1337,6 +1352,8 @@
 "\n"
 "pilot-xfer --port usb: --list\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"pilot-xfer --port usb: --list\n"
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:185(para)
 msgid ""
@@ -1345,12 +1362,18 @@
 "using PolicyKit. If you have any existing manual configurations, revert the "
 "changes to avoid possible conflicts."
 msgstr ""
+"<package>Hal-info</package>- ja <package>hal</package>-paketit on päivitetty "
+"asettamaan tarvittavien USB-laitteiden oikeudet sopivasti PolicyKitiä "
+"käyttäen. Jos käytössä on manuaalisia asetuksia, ne kannattaa ottaa pois "
+"käytöstä mahdollisten ristiriitojen välttämiseksi."
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:188(para)
 msgid ""
 "For further information, refer to the <filename>README.fedora</filename> "
 "included in the <package>pilot-link</package> package."
 msgstr ""
+"Lisätietoja on <package>pilot-link</package>-paketissa olevassa tiedostossa "
+"<filename>README.fedora</filename>."
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:194(title)
 msgid "Legal Information"
@@ -1700,9 +1723,8 @@
 "ulink>, joka korvaa vanhan TeX-jakelun, jota ei enää ylläpidetä."
 
 #: en_US/OverView.xml:267(para)
-#, fuzzy
 msgid "Fedora 9 features a 2.6.25 based kernel."
-msgstr "Fedora 9 sisältää 2.6.25rc-pohjaisen ytimen."
+msgstr "Fedora 9 sisältää 2.6.25-pohjaisen ytimen."
 
 #: en_US/OverView.xml:272(para)
 msgid ""
@@ -1984,7 +2006,6 @@
 msgstr "Upstart"
 
 #: en_US/SystemDaemons.xml:21(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fedora 9 features the Upstart initialization system. All System V init "
 "scripts should run fine in compatibility mode. However, users who have made "
@@ -1997,18 +2018,17 @@
 "Fedora 9 sisältää Upstart-käynnistysjärjestelmän. Kaikkien System V -"
 "käynnistyskomentosarjojen pitäisi toimia hyvin yhteensopivuustilassa. "
 "Käyttäjien, jotka ovat muuttaneet tiedostoa <filename>/etc/inittab</"
-"filename>, on kuitenkin muokattava muutokset Upstartiin sopiviksi. "
-"Lisätietoja Upstart-komentosarjojen kirjoittamisesta on <ulink url=\"http://"
-"upstart.ubuntu.com/getting-started.html\">Upstart Getting Started Guidessa</"
-"ulink>."
+"filename>, on kuitenkin muokattava muutokset Upstartiin sopiviksi. Tietoja "
+"upstartin toiminnasta on man-ohjesivuilla <command>init(8)</command> ja "
+"<command>initctl(8)</command>. Tietoja upstart-komentosarjojen "
+"kirjoittamisesta on man-ohjesivulla <command>events(5)</command> sekä "
+"Upstart Getting Started Guidessa:"
 
 #: en_US/SystemDaemons.xml:34(title)
-#, fuzzy
 msgid "NetworkManager"
-msgstr "Verkkokäynnistys"
+msgstr "NetworkManager"
 
 #: en_US/SystemDaemons.xml:35(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fedora 9 features <ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/NetworkManager"
 "\">NetworkManager</ulink>. NetworkManager 0.7 provides improved mobile "
@@ -2017,11 +2037,13 @@
 "wide network configuration. It is now enabled by default on all "
 "installations. When using NetworkManager, be aware of the following:"
 msgstr ""
-"<ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/NetworkManager\">NetworkManager</"
-"ulink> 0.7 sisältää kehitetyn mobiililaajakaistatuen, mukaanlukien GSM- ja "
-"CDMA-laitteet sekä tukee nyt useita laitteita ja ad-hoc-verkottumista "
-"yhteyksien jakamiseen. NetworkManager on nyt käytössä oletuksena DVD-, CD-, "
-"verkko- ja Live-asennuksissa."
+"Fedora 9 sisältää <ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/NetworkManager"
+"\">NetworkManagerin</ulink>. NetworkManager 0.7 tarjoaa kehitetyn "
+"mobiililaajakaistatuen, mukaanlukien GSM- ja CDMA-laitteet sekä tukee nyt "
+"useita laitteita,  ad-hoc-verkottumista yhteyksien jakamiseen sekä "
+"järjestelmänlaajuisten verkkoasetusten käyttöä. NetworkManager on nyt "
+"käytössä oletuksena kaikissa asennuksissa. Huomaa seuraavat seikat "
+"käytettäessä NetworkManageria:"
 
 #: en_US/SystemDaemons.xml:41(para)
 msgid ""
@@ -2029,6 +2051,10 @@
 "who use bridging, bonding, or VLANs may need to switch to the old network "
 "service after configuration of those interfaces."
 msgstr ""
+"NetworkManager ei tällä hetkellä tue kaikkia virtuaalisten laitteiden "
+"tyyppejä. Siltaamista, sitoutumista tai VLANeja käyttävien käyttäjien on "
+"ehkä vaihdettava vanhaan verkkopalveluun (network) noiden liitäntöjen "
+"asettamisen jälkeen."
 
 #: en_US/SystemDaemons.xml:46(para)
 msgid ""
@@ -2039,6 +2065,13 @@
 "com/enter_bug.cgi?product=Fedora\">file bugs</ulink> about cases where this "
 "is necessary, so we can fix the applications in question."
 msgstr ""
+"NetworkManager käynnistää verkon asynkronisesti. Käyttäjien, joilla on "
+"sovelluksia, jotka vaativat, että verkko on täysin käytettävissä "
+"käynnistyksen aikana, on asetettava <option>NETWORKWAIT</option>-muuttuja "
+"tiedostossa <filename>/etc/sysconfig/network</filename>. Tee <ulink url="
+"\"https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?product=Fedora"
+"\">vikailmoituksia</ulink> tilanteista, joissa tätä tarvitaan, jotta voimme "
+"korjata kyseiset sovellukset."
 
 #: en_US/MailServers.xml:6(title)
 msgid "Mail Servers"
@@ -2358,13 +2391,12 @@
 msgstr "Linux-ydin"
 
 #: en_US/Kernel.xml:19(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This section covers changes and important information regarding the 2.6.25 "
 "based kernel in Fedora 9. The 2.6.25 kernel includes:"
 msgstr ""
 "Tämä osio käsittelee muutoksia ja tärkeää tietoa liittyen Fedora 9:ssä "
-"olevaan 2.6.25rc-pohjaiseen ytimeen. 2.6.25rc-ydin sisältää:"
+"olevaan 2.6.25-pohjaiseen ytimeen. 2.6.25-ydin sisältää:"
 
 #: en_US/Kernel.xml:26(para)
 msgid ""
@@ -2643,14 +2675,13 @@
 msgstr "OpenJDK"
 
 #: en_US/Java.xml:21(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fedora 9 includes OpenJDK 6, an Free Software implementation of the Java "
 "Platform, Standard Edition. OpenJDK 6 is not yet Java compatible; work is "
 "underway to certify it."
 msgstr ""
 "Fedora 9 sisältää OpenJDK 6:n, joka on Java Platform, Standard Editionin "
-"avoimen lähdekoodin toteutus. OpenJDK 6 ei ole vielä Java-yhteensopiva, "
+"vapaa ohjelmisto -toteutus. OpenJDK 6 ei ole vielä Java-yhteensopiva, "
 "yhteensopivuuden parissa tehdään edelleen töitä."
 
 #: en_US/Java.xml:27(para)
@@ -3468,7 +3499,6 @@
 "su -c \"yum groupinstall <placeholder-1/>-support\"\n"
 
 #: en_US/I18n.xml:64(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In the command above, <replaceable>language</replaceable> is one of "
 "<option>assamese</option>, <option>bengali</option>, <option>chinese</"
@@ -3485,7 +3515,8 @@
 "<option>japanese</option>, <option>kannada</option>, <option>korean</"
 "option>, <option>malayalam</option>, <option>marathi</option>, "
 "<option>oriya</option>, <option>punjabi</option>, <option>sinhala</option>, "
-"<option>tamil</option>, <option>thai</option>, tai <option>telegu</option>."
+"<option>tamil</option>, <option>telegu</option>, <option>thai</option> ja "
+"niin edelleen."
 
 #: en_US/I18n.xml:76(para)
 msgid ""
@@ -3595,9 +3626,9 @@
 msgstr "Paketti <package>sarai-fonts</package> on lisätty."
 
 #: en_US/I18n.xml:163(para)
-#, fuzzy
 msgid "The <package>smc-fonts</package> package has been added for Malayalam."
-msgstr "Paketti <package>samyak-fonts</package> on lisätty."
+msgstr ""
+"Paketti <package>smc-fonts</package> on lisätty malajalamin kielen tukeen."
 
 #: en_US/I18n.xml:171(title)
 msgid "Japanese fonts"
@@ -3857,10 +3888,13 @@
 "<option>ext4</option> option to the installer boot parameters and selecting "
 "custom partitioning."
 msgstr ""
+"Fedora 9 voidaan asentaa ext4-tiedostojärjestelmälle lisäämällä "
+"<option>ext4</option>-valitsin asennusohjelman käynnistysparametreihin ja "
+"valitsemalla mukautettu osiointi."
 
 #: en_US/FileSystems.xml:65(title)
 msgid "<command>e2fsprogs</command> userspace tools"
-msgstr ""
+msgstr "Käyttäjätilan <command>e2fsprogs</command>-työkalut"
 
 #: en_US/FileSystems.xml:66(para)
 msgid ""
@@ -3868,6 +3902,9 @@
 "not yet fully ext4-capable. In particular, <command>fsck</command> ability "
 "is limited."
 msgstr ""
+"Fedora 9:n mukana toimitettavat käyttäjätilan <command>e2fsprogs</command>-"
+"työkalut eivät vielä ole täysin ext4-kykyisiä. Erityisesti <command>fsck</"
+"command>:n ominaisuudet ovat rajoittuneet."
 
 #: en_US/FileSystems.xml:71(para)
 msgid "For more information about this feature:"
@@ -4262,6 +4299,9 @@
 "Blinking cursors are enabled by default in this release, and are centrally "
 "managed via a gconf setting. To turn it off, run the following command:"
 msgstr ""
+"Vilkkuvat kohdistimet ovat oletuksena käytössä tässä julkaisussa ja niitä "
+"hallitaan keskitetysti gconf-asetuksella. Suorita seuraava komento asetuksen "
+"kytkemiseksi pois käytöstä:"
 
 #: en_US/Desktop.xml:50(title)
 msgid "Gvfs"
@@ -4337,25 +4377,25 @@
 "has been updated to the latest upstream code, which is a complete rewrite "
 "driven by Fedora developers."
 msgstr ""
+"Gnomen kirjautumisohjelma  (<systemitem class=\"service\">gdm</systemitem>) "
+"on päivitetty uusimpaan pääprojektin koodiin, joka on Fedora-kehittäjien "
+"johtama täysi uudelleenkirjoitus."
 
 #: en_US/Desktop.xml:111(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<ulink url=\"/wiki/PolicyKit\">PolicyKit</ulink> can be used to control "
 "shutdown and reboot. The configuration tool <command>gdmsetup</command> is "
 "currently missing, and is set to be replaced. For configuration changes, "
 "refer to the following:"
 msgstr ""
-"Gnomen kirjautumisohjelma (<systemitem class=\"service\">gdm</systemitem>) "
-"on päivitetty uusimpaan pääprojektin koodiin. <ulink url=\"/wiki/PolicyKit"
-"\">PolicyKitiä</ulink> voidaan käyttää sammutuksen ja uudelleenkäynnistyksen "
-"hallintaan. Asetustyökalu <command>gdmsetup</command> on tarkoitus korvata. "
-"Kirjautumisruuduun uusia ominaisuuksia ovat:"
+"<ulink url=\"/wiki/PolicyKit\">PolicyKitiä</ulink> voidaan käyttää "
+"sammutuksen ja uudelleenkäynnistyksen hallintaan. Asetustyökalu "
+"<command>gdmsetup</command> puuttuu tällä hetkellä ja se on tarkoitus "
+"korvata. Asetusmuutoksia varten tutustu seuraavaan:"
 
 #: en_US/Desktop.xml:117(para)
-#, fuzzy
 msgid "New features available on the login screen include:"
-msgstr "Muita Fedorassa saatavilla olevia Eclipse-projekteja ovat:"
+msgstr "Uusia kirjautumisruudun ominaisuuksia ovat:"
 
 #: en_US/Desktop.xml:123(para)
 msgid "nicer graphical effects"
@@ -5004,7 +5044,6 @@
 msgstr "Sanakirjoja kehitetty"
 
 #: en_US/Desktop.xml:632(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There is a new default spell checking back-end, <command>hunspell</command>, "
 "for both the GNOME and KDE desktops, as well as applications such as "
@@ -5056,7 +5095,7 @@
 
 #: en_US/Desktop.xml:674(title)
 msgid "vmmouse Driver"
-msgstr ""
+msgstr "Vmmouse-ajuri"
 
 #: en_US/Desktop.xml:675(para)
 msgid ""
@@ -5067,6 +5106,12 @@
 "<filename>/etc/X11/xorg.conf</filename> in the guest machine. Create the "
 "section if necessary:"
 msgstr ""
+"Toimitettavassa <package>xorg-x11-drv-vmmouse</package>-ajurissa on "
+"ohjelmavirhe, jonka vuoksi hiiren sijainti ei ole välttämättä oikea "
+"virtuaalikoneen vierasnäytöllä. Kiertääksesi ongelman ennen kuin päivitys "
+"tulee, lisää <option>Option NoAutoAddDevices</option> vieraskoneen tiedoston "
+"<filename>/etc/X11/xorg.conf</filename> osioon <option>ServerFlags</option>. "
+"Luo osio, jos sitä ei ole:"
 
 #: en_US/Desktop.xml:678(screen)
 #, no-wrap
@@ -5076,6 +5121,10 @@
 "\tOption      \"NoAutoAddDevices\"\n"
 "EndSection\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Section \"ServerFlags\"\n"
+"\tOption      \"NoAutoAddDevices\"\n"
+"EndSection\n"
 
 #: en_US/DatabaseServers.xml:6(title)
 msgid "Database Servers"
@@ -6100,7 +6149,6 @@
 
 #: en_US/ArchSpecific.xml:116(para) en_US/ArchSpecific.xml:414(para)
 #: en_US/ArchSpecific.xml:483(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The complete packages can occupy over 9 GB of disk space. Final size is "
 "entirely determined by the installing spin and the packages selected during "
@@ -6110,24 +6158,22 @@
 "Disc 1) plus the size of the files in <filename class=\"directory\">/var/lib/"
 "rpm</filename> on the installed system."
 msgstr ""
-"Alla luetellut levytilavaatimukset esittävät kulutettua levytilaa Fedora 9:n "
-"asennuksen jälkeen. Asennuksen aikana tarvitaan kuitenkin enemmän levytilaa "
-"asennusympäristölle. Lisätila koostuu tiedoston <filename>/Fedora/base/"
-"stage2.img</filename> koosta (asennuslevyllä 1) sekä asennetun järjestelmän "
-"hakemiston <filename class=\"directory\">/var/lib/rpm</filename> sisältämien "
-"tiedostojen koosta."
+"Kaikki paketit voivat viedä yhteensä yli 9 Gt levytilaa. Lopullinen koko "
+"riippuu asennettavasta spinistä ja asennuksen aikana valituista paketeista. "
+"Asennuksen aikana tarvitaan lisälevytilaa asennusympäristölle. Lisätila "
+"koostuu tiedoston <filename>/Fedora/base/stage2.img</filename> koosta "
+"(asennuslevyllä 1) sekä asennetun järjestelmän hakemiston <filename class="
+"\"directory\">/var/lib/rpm</filename> sisältämien tiedostojen koosta."
 
 #: en_US/ArchSpecific.xml:128(para) en_US/ArchSpecific.xml:426(para)
 #: en_US/ArchSpecific.xml:495(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In practical terms, additional space requirements may range from as little "
 "as 90 MiB for a minimal installation to as much as an additional 175 MiB for "
 "a larger installation."
 msgstr ""
 "Käytännössä lisätilavaatimukset voivat vaihdella välillä 90 MiB "
-"minimiasennukselle ja 175 MiB lisää ”kaiken asentavalle” asennukselle. "
-"Kaikki paketit yhdessä voivat viedä yli 9 Gt levytilaa."
+"minimiasennukselle ja 175 MiB lisää suuremmalle asennukselle. "
 
 #: en_US/ArchSpecific.xml:133(para) en_US/ArchSpecific.xml:431(para)
 #: en_US/ArchSpecific.xml:500(para)
@@ -6264,13 +6310,12 @@
 "suuresta osoitteesta, kuten 32 MiB:stä 4 MiB:n oletuksen sijaan."
 
 #: en_US/ArchSpecific.xml:238(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At the OpenFirmware prompt, enter the following command to boot the Efika "
 "update, if necessary, or the netboot image from the CD:"
 msgstr ""
-"Syötä seuraava komento OpenFirmware-kehotteessa netboot-kuvan "
-"käynnistämiseksi CD:ltä:"
+"Syötä seuraava komento OpenFirmware-kehotteessa Efika-päivityksen "
+"(tarvittaessa) tai netboot-kuvan käynnistämiseksi CD:ltä:"
 
 #: en_US/ArchSpecific.xml:242(para)
 msgid "Or from the network:"
More information about the docs-commits mailing list