Branch 'f11-tx' - po/nl.po

Transifex System User transif at fedoraproject.org
Wed Apr 8 14:39:22 UTC 2009


 po/nl.po |  202 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 file changed, 131 insertions(+), 71 deletions(-)

New commits:
commit c62ec5d26b4b782e99eea57a11bd9d42641ad36a
Author: warrink <warrink at fedoraproject.org>
Date:   Wed Apr 8 14:40:01 2009 +0000

    Sending translation for Dutch

diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index 24d8676..18763db 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: nl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-04-03 03:10+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-07 21:14+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-08 16:37+0200\n"
 "Last-Translator: Geert Warrink <warrink at fedoraproject.org>\n"
 "Language-Team: nl <nl at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -7269,7 +7269,7 @@ msgstr ""
 #: Virtualization.xml:17
 #, no-c-format
 msgid "Improved VNC Authentication for Virtual Machine Management"
-msgstr ""
+msgstr "Berbeterde VNC authenticatie voor virtuele machine beheer"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:19
@@ -7286,7 +7286,16 @@ msgid ""
 "further allows for secure single sign on to the VNC server. This new "
 "authentication capability obsoletes the traditional VNC password scheme "
 "which is not sufficiently secure."
-msgstr ""
+msgstr "Fedora 11 introduceert de mogelijkheid om het SASL protocol te gebruiken voor authenticatie "
+"van VNC verbindingen naar KNM en QENU viruele machines. SASL is een inplugbaar systeem, "
+"war toestaat on vele verschillende authenticatie methodes te configureren zonder de code "
+"van de toepassing te veranderen. Het gebruik van SASL, in combinatie met de bestaande TLS "
+"versleutelings ondersteuning, zal klanten zoals <application>vinagre</application>, "
+"<application>virt-viewer</application> en <application>virt-manager</application> toestaan "
+"om veilig te verbinden met virtuele machine consoles op Fedora servers op afstand. In omgevingen "
+"waar Kerberos wordt gebruikt, staat dit verder een veilige enkele inschrijving toe naar de VNC server. "
+"Deze nieuwe authenticatie mogelijkhied maakt het traditionele VNC wachtwoord schema, wat "
+"niet voldoende veilig is, overbodig."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:36
@@ -7295,7 +7304,9 @@ msgid ""
 "For further details refer to the <ulink type=\"http\" url=\"https://"
 "fedoraproject.org/wiki/Features/VirtVNCAuth\">Virtualization VNC "
 "Authentication</ulink> wiki page"
-msgstr ""
+msgstr "Voor mmer details refereer je naar de <ulink type=\"http\" url=\"https://"
+"fedoraproject.org/wiki/Features/VirtVNCAuth\">Virtualization VNC "
+"Authentication</ulink> wiki pagina"
 
 #. Tag: title
 #: Virtualization.xml:44
@@ -7311,7 +7322,10 @@ msgid ""
 "of 800x600, and the PS2 mouse pointer operated in relative coordinate mode. "
 "This prevented the guest pointer from tracking the local client pointer one "
 "for one."
-msgstr ""
+msgstr "Vorige Fedora virtuele gast consoles waren beperkt tot een scherm resolutie "
+"van 800x600, en de PS2 muiswijzer werkte in een relatieve coordinaat mode. "
+"Dit hield de gast wijzer tegen om punt voor punt de locale client wijzer te "
+"volgen."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:53
@@ -7322,7 +7336,11 @@ msgid ""
 "screen resolution of at least 1024x768, and are provided with a USB tablet "
 "in absolute coordinate mode. This results in a mouse pointer which tracks "
 "the local client pointer one for one."
-msgstr ""
+msgstr "Fedora 11 biedt een nauwkeuriger muiswijzer positionering en hogere scherm "
+"resoluties voor virtuele machine consoles. Fedora 11 gasten hebben standaard "
+"een scherm resolutie van ten minste 1024x768, en zijn voorzien van een USB tablet "
+"in absolute coordinaten mode. Dit resulteert in een muiswijzer die de locale client "
+"wijzer een op een volgt."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:62
@@ -7331,13 +7349,15 @@ msgid ""
 "For further details refer to the <ulink type=\"http\" url=\"https://"
 "fedoraproject.org/wiki/Features/VirtImprovedConsole\">Improved Graphical "
 "Console for Virtual Guests</ulink> wiki page"
-msgstr ""
+msgstr "Voor meer informatie refereer je naar de <ulink type=\"http\" url=\"https://"
+"fedoraproject.org/wiki/Features/VirtImprovedConsole\">Improved Graphical "
+"Console for Virtual Guests</ulink> wiki pagina"
 
 #. Tag: title
 #: Virtualization.xml:70
 #, no-c-format
 msgid "KVM PCI Device Assignment"
-msgstr ""
+msgstr "KVM PCI device toekenning"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:72
@@ -7347,7 +7367,10 @@ msgid ""
 "assignment support. KVM users can now give virtual machines exclusive access "
 "to physical PCI devices using Fedora's virtualization tools, including the "
 "Virtual Machine Manager application."
-msgstr ""
+msgstr "Fedora 11 breidt zijn virtualisatie mogelijkheden uit met het bevatten van KVM PCI "
+"device toekennings ondersteuning. KVM gebruikers kunnen nu virtuele machines "
+"exclusieve toegang geven tot fysische PCI devices met gebruik van de virtualisatie "
+"gereedschappen van Fedora, inclusief de virtuele machine beheers toepassing."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:81
@@ -7355,7 +7378,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Hardware requirements: Intel VT-d or AMD IOMMU hardware platform support is "
 "required in order for this feature to be available."
-msgstr ""
+msgstr "Hardware vereisten: Intel VT-d of AMD IOMMU hardware platform is vereist "
+"om deze eigenschap te kunnen gebruiken."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:87
@@ -7364,13 +7388,15 @@ msgid ""
 "For further details refer to the <ulink type=\"http\" url=\"https://"
 "fedoraproject.org/wiki/Features/KVM_PCI_Device_Assignment\">KVM PCI Device "
 "Assignment</ulink> wiki page."
-msgstr ""
+msgstr "Voor meer details refereer je naar de <ulink type=\"http\" url=\"https://"
+"fedoraproject.org/wiki/Features/KVM_PCI_Device_Assignment\">KVM PCI Device "
+"Assignment</ulink> wiki pagina."
 
 #. Tag: title
 #: Virtualization.xml:95
 #, no-c-format
 msgid "KVM and QEMU merge"
-msgstr ""
+msgstr "KVM en QEMU samenvoeging"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:97
@@ -7380,7 +7406,10 @@ msgid ""
 "guest virtual machines of the same architecture as the host machine or of a "
 "dramatically different architecture. KVM provides kernel level support for "
 "running guests of the same architecture as the host."
-msgstr ""
+msgstr "QEMU biedt een processor en systeem emulator die gebruikers toestaat om gast "
+"virtuele machines op te starten van dezelfde architectuur als de host machine of "
+"een heel verschillende architectuur. KVM biedt kernel nivo ondersteuning voor "
+"het draaien van gasten op dezelfde architectuur als de host."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:105
@@ -7389,7 +7418,9 @@ msgid ""
 "QEMU takes advantage of KVM to run guests directly on the hardware without "
 "any translation needed by the host, allowing much higher levels of "
 "performance."
-msgstr ""
+msgstr "QEMU gebruikt KVM in zijn voordeel om gasten direct op de hardware te draaien "
+"zonder dat enige vertaling nodig is door de host, dit staat een veel hoger nivo "
+"van prestaties toe."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:111
@@ -7402,7 +7433,12 @@ msgid ""
 "upstream, but the Fedora package maintainers have chosen to merge the "
 "packages now in order reduce the maintenance burden and provide better "
 "support."
-msgstr ""
+msgstr "Fedora 11 bevat een samenvoeging van package>qemu</package> en <package>kvm</"
+"package> RPM's. Het <package>kvm</package> pakket is nu overbodig door <ulink type"
+"=\"http\" url=\"http://admin.fedoraproject.org/pkgdb/packages/name/qemu-kvm\">pngqemu-kvm.</ulink> "
+"Het samenvoegen van de twee code fundamenten gaat upstream verder, maar de Fedora pakket "
+"onderhouders hebben ervoor gekozen om de pakketten nu samen te voegen om de onderhouds "
+"last te verlichten en betere ondersteuning te geven."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:122
@@ -7411,13 +7447,15 @@ msgid ""
 "For further details refer to the <ulink type=\"http\" url=\"https://"
 "fedoraproject.org/wiki/Features/KVM_and_QEMU_merge\">KVM and QEMU merge</"
 "ulink> wiki page"
-msgstr ""
+msgstr "Voor meer details refereer je naar de <ulink type=\"http\" url=\"https://"
+"fedoraproject.org/wiki/Features/KVM_and_QEMU_merge\">KVM and QEMU merge</"
+"ulink> wiki pagina"
 
 #. Tag: title
 #: Virtualization.xml:130
 #, no-c-format
 msgid "SVirt Mandatory Access Control"
-msgstr ""
+msgstr "SVirt verplichte toegangscontrole"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:132
@@ -7427,7 +7465,10 @@ msgid ""
 "Virtual machines can now be much more effectively isolated from the host and "
 "one another, giving the increased assurance that security flaws cannot be "
 "exploited by malicious guests."
-msgstr ""
+msgstr "Fedora 11 intergreert Verplichte toegangscontole van SELinux met virtualisate. "
+"Virtulele machines kunnen ni veel beter geisoleerd worden van de host en van "
+"elkaar, dit geeft een verbeterde verzekering dat beveiligingslekken niet uitgebuit "
+"kunnen worden door kwaadwillige gasten."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:140
@@ -7436,7 +7477,9 @@ msgid ""
 "For further details refer to the <ulink type=\"http\" url=\"https://"
 "fedoraproject.org/wiki/Features/SVirt_Mandatory_Access_Control\">SVirt "
 "Mandatory Access Control</ulink> wiki page."
-msgstr ""
+msgstr "Voor meer details refereer je naar de <ulink type=\"http\" url=\"https://"
+"fedoraproject.org/wiki/Features/SVirt_Mandatory_Access_Control\">SVirt "
+"Mandatory Access Control</ulink> wiki pagina."
 
 #. Tag: title
 #: Virtualization.xml:148
@@ -7460,7 +7503,7 @@ msgstr "QEMU vernieuwd naar 0.10.0"
 #: Virtualization.xml:157
 #, no-c-format
 msgid "QEMU is a generic and open source machine emulator and virtualizer."
-msgstr ""
+msgstr "QEMU is een algemene en open bron machine emulator en virtualisator."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:162
@@ -7469,7 +7512,9 @@ msgid ""
 "When used as a machine emulator, QEMU can run OSes and programs made for one "
 "machine (e.g. an ARM board) on a different machine (e.g. your own PC). By "
 "using dynamic translation, it achieves very good performance."
-msgstr ""
+msgstr "Als het gebruikt wordt als een machine emulator, kan QEMU OS'en en programma's draaien gemaakt "
+"voor een machine (b.v. een ARM plaat) op een andere macine (b.v. je eigen PC). Door het gebruik "
+"van dynamische vertaling bereikt het heel goede prestaties."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:169
@@ -7480,7 +7525,11 @@ msgid ""
 "QEMU accelerator (also known as KQEMU) is needed in this case. The "
 "virtualizer mode requires that both the host and guest machine use x86 "
 "compatible processors."
-msgstr ""
+msgstr "Als het als virualisator gebruikt wordt, bereikt QEMU bijna de autochtone prestaties "
+"door het uitvoeren van de gast code direct op de host CPU. Een host drver met "
+"de naam QEMU versneller (ook bekend als KQEMU) is in dit geval nodig. De "
+"virtualisatie mode vereist dat zowel de host als de gast x86 compatibele "
+"processoren gebruiken."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:178
@@ -7510,7 +7559,7 @@ msgstr "BSD gebruikersruimte emulatie"
 #: Virtualization.xml:197
 #, no-c-format
 msgid "Bluetooth emulation and host passthrough support"
-msgstr ""
+msgstr "Bluetooth emulatie en host doorgave ondersteuning"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:202
@@ -7638,7 +7687,9 @@ msgid ""
 "New features and improvements since 74 - For further details refer to: "
 "<ulink type=\"http\" url=\"http://www.linux-kvm.org/page/ChangeLog\">http://"
 "www.linux-kvm.org/page/ChangeLog</ulink>"
-msgstr ""
+msgstr "Nieuwe eigenschappen en verbeteringen sinds 74 - Voor meer details refereer je naar: "
+"<ulink type=\"http\" url=\"http://www.linux-kvm.org/page/ChangeLog\">http://"
+"www.linux-kvm.org/page/ChangeLog</ulink>"
 
 #. Tag: title
 #: Virtualization.xml:305
@@ -7708,49 +7759,49 @@ msgstr "Nieuwe eigenschappen en verbeteringen sinds 0.4.6:"
 #: Virtualization.xml:354
 #, no-c-format
 msgid "new APIs for Node device detach reattach and reset"
-msgstr ""
+msgstr "nieuwe API's voor Node device losmaken, vastmaken en resetten"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:359
 #, no-c-format
 msgid "sVirt mandatory access control support"
-msgstr ""
+msgstr "sVirt verplichte toegangscontrole ondersteuning"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:364
 #, no-c-format
 msgid "thread safety of the API and event handling"
-msgstr ""
+msgstr "thread veiligheid van de API en event afhandeling"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:369
 #, no-c-format
 msgid "allow QEmu domains to survive daemon restart"
-msgstr ""
+msgstr "staQEMU domeinen toe om een daemon herstarten te overleven"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:374
 #, no-c-format
 msgid "extended logging capabilities"
-msgstr ""
+msgstr "uitgebreide log mogelijkheden"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:379
 #, no-c-format
 msgid "support copy-on-write storage volumes"
-msgstr ""
+msgstr "ondersteuning voor copy-on-write geheugen volumes"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:384
 #, no-c-format
 msgid "support of storage cache control options for QEmu/KVM"
-msgstr ""
+msgstr "ondersteuning voor geheugen cache controle opties voor QEMU/KVM"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:389
 #, no-c-format
 msgid "driver infrastructure and locking"
-msgstr ""
+msgstr "driver infrastructuer en blokkering"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:394
@@ -7762,55 +7813,55 @@ msgstr "Test driver infrastructuur"
 #: Virtualization.xml:399
 #, no-c-format
 msgid "parallelism in the daemon and associated config"
-msgstr ""
+msgstr "overeenkomst in de daemon en toegevoegden configuratie"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:404
 #, no-c-format
 msgid "virsh help cleanups"
-msgstr ""
+msgstr "virsh hulp opschoning"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:409
 #, no-c-format
 msgid "logrotate daemon logs"
-msgstr ""
+msgstr "rouleren van daemon logs"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:414
 #, no-c-format
 msgid "more regression tests"
-msgstr ""
+msgstr "meer regressie testen"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:419
 #, no-c-format
 msgid "QEmu SDL graphics"
-msgstr ""
+msgstr "QEMU SDD graphics"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:424
 #, no-c-format
 msgid "add --version flag to daemon"
-msgstr ""
+msgstr "voeg --version vlag toe aan aemon"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:429
 #, no-c-format
 msgid "memory consumption cleanup"
-msgstr ""
+msgstr "geheugen gebruik opschoning"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:434
 #, no-c-format
 msgid "QEmu pid file and XML states for daemon restart"
-msgstr ""
+msgstr "QEMU pid bestand en XML toestand voor daemon herstart"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:439
 #, no-c-format
 msgid "gnulib updates"
-msgstr ""
+msgstr "gnulib vernieuwingen"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:444
@@ -7822,67 +7873,67 @@ msgstr "PCI doorgave voor KVM"
 #: Virtualization.xml:449
 #, no-c-format
 msgid "generic internal thread API"
-msgstr ""
+msgstr "algemene interne thread API"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:454
 #, no-c-format
 msgid "RHEL-5 specific Xen configure option and code"
-msgstr ""
+msgstr "Xen configuratie optie en code specifiek voor RHEL-5"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:459
 #, no-c-format
 msgid "save domain state as string in status file"
-msgstr ""
+msgstr "bewaar domein statis als een tekstregel in het status bestand"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:464
 #, no-c-format
 msgid "add locking to all API entry points"
-msgstr ""
+msgstr "voeg blokkering toe aan alle API ingangspunten"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:469
 #, no-c-format
 msgid "new ref counting APIs"
-msgstr ""
+msgstr "nieuwe ref telling API's"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:474
 #, no-c-format
 msgid "IP address for Xen bridges"
-msgstr ""
+msgstr "IP adres voor Xen bruggen"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:479
 #, no-c-format
 msgid "driver format for disk file types"
-msgstr ""
+msgstr "driver formaat voor schijfbestands types"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:484
 #, no-c-format
 msgid "improve QEmu/KVM tun/tap performances"
-msgstr ""
+msgstr "verbeter QEMU/KVM tun/tap prestaties"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:489
 #, no-c-format
 msgid "enable floppies for Xen fully virt"
-msgstr ""
+msgstr "sta floppies toe voor Xen volledig virt"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:494
 #, no-c-format
 msgid "support VNC password settings for QEmu/KVM"
-msgstr ""
+msgstr "ondersteuning VNC wachrwoord insteeling voor QEMU/KVM"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:499
 #, no-c-format
 msgid "qemu driver version reporting"
-msgstr ""
+msgstr "rapporteren van qemu driver versie"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:506
@@ -7891,7 +7942,9 @@ msgid ""
 "There were also dozens of cleanups, documentation enhancements, portability "
 "and bug fixes. For further details refer to: <ulink type=\"http\" url="
 "\"http://www.libvirt.org/news.html\">http://www.libvirt.org/news.html</ulink>"
-msgstr ""
+msgstr "Er zijn ook tientallen opschoningen, documentatie verbeteringen, overdraagbaarheids "
+"en bug reparaties. Voor mmer details refreer je naar: <ulink type=\"http\" url="
+"\"http://www.libvirt.org/news.html\">http://www.libvirt.org/news.html</ulink>"
 
 #. Tag: title
 #: Virtualization.xml:514
@@ -7921,7 +7974,7 @@ msgstr "Nieuwe eigenschappen en verbeteringen sinds 0.6.0:"
 #: Virtualization.xml:526
 #, no-c-format
 msgid "Redesigned 'New Virtual Machine' wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Opnieuw ontworpen 'New Virtual Machine' helper"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:531
@@ -7935,19 +7988,20 @@ msgstr "Optie om geheugen te verwijderen bij het verwijderen van een virtuele ma
 msgid ""
 "File browser for libvirt storage pools and volumes, for use when attaching "
 "storage to a new or existing guest."
-msgstr ""
+msgstr "Bestands bladeren voor libvirt geheugen poelen en volumes, voor gebruik als geheugen "
+"toegekend wordt aan een nieuwe of bestaande gast."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:543
 #, no-c-format
 msgid "Physical device assignment (PCI, USB) for existing virtual machines."
-msgstr ""
+msgstr "Fysisch device toekenning (PCI, USB) voor bestaande virtuele machines."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:549
 #, no-c-format
 msgid "VM disk and network stats reporting"
-msgstr ""
+msgstr "VM schijf en netwerk stats rapporten"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:554
@@ -7959,13 +8013,13 @@ msgstr "VM migratie ondersteuning"
 #: Virtualization.xml:559
 #, no-c-format
 msgid "Support for adding sound devices to an existing VM"
-msgstr ""
+msgstr "Ondersteuning voor toevoegen van geluids devices aan een bestaande VM"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:564
 #, no-c-format
 msgid "Enumerate host devices attached to an existing VM"
-msgstr ""
+msgstr "Opsommen host devices gekoppeld aan een bestaande VM"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:569
@@ -7981,19 +8035,19 @@ msgstr ""
 #: Virtualization.xml:575
 #, no-c-format
 msgid "Combine the serial console view with the VM Details window"
-msgstr ""
+msgstr "Combneer de seriele console afbeelding met het VM Details scherm"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:581
 #, no-c-format
 msgid "Allow connection to multiple VM serial consoles"
-msgstr ""
+msgstr "Sta verbinding toe naar meervoudige VM seriele consoles"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:586
 #, no-c-format
 msgid "Bug fixes and many minor improvements."
-msgstr ""
+msgstr "Bugreparaties en vele kleine verbeteringen."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:593
@@ -8001,7 +8055,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "For further details refer to: <ulink type=\"http\" url=\"http://virt-manager."
 "et.redhat.com/\">http://virt-manager.et.redhat.com/</ulink>"
-msgstr ""
+msgstr "Voor meer details refereer je naar: <ulink type=\"http\" url=\"http://virt-manager."
+"et.redhat.com/\">http://virt-manager.et.redhat.com/</ulink>"
 
 #. Tag: title
 #: Virtualization.xml:600
@@ -8042,7 +8097,8 @@ msgstr "Nieuwe <command>virt-clone</command> optie <option>--original-xml</optio
 msgid ""
 "New <command>virt-install</command> option <option>--import</option>, allows "
 "creating a guest from an existing disk image, bypassing any OS install phase."
-msgstr ""
+msgstr "Nieuwe <command>virt-install</command> optie <option>--import</option>, staat toe "
+"om een gast te maken van een bestaand schijf image, slaat de OS installeer fase over."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:628
@@ -8050,7 +8106,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "New <command>virt-install</command> option <option>--host-device</option>, "
 "for connecting a physical host device to the guest."
-msgstr ""
+msgstr "Nieuwe <command>virt-install</command> optie <option>--host-device</option>, "
+"voor het verbinden van een fysisch host device met de gast."
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:635
@@ -8058,7 +8115,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Allow specifying <option>cache</option> value via <command>virt-install</"
 "command> <option>--disk</option> options"
-msgstr ""
+msgstr "Sta het opgeven van de <option>cache</option> waarde toe met <command>virt-install</"
+"command> <option>--disk</option> opties"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:642
@@ -8073,13 +8131,14 @@ msgstr "Nieuwe <command>virt-install</command> optie <option>--nonetworks</optio
 msgid ""
 "Add virt-image to vmx format support to <command>virt-convert</command>, "
 "replacing virt-pack"
-msgstr ""
+msgstr "Voeg virt-image voor vmx formaat ondersteuning toe aan <command>virt-convert</command>, "
+"vervangt virt-pack"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:654
 #, no-c-format
 msgid "Add disk checksum support to <command>virt-image</command>"
-msgstr ""
+msgstr "Voeg schijf checksum ondersteuning toe aan <command>virt-image</command>"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:660
@@ -8087,19 +8146,20 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Enhanced URL install support: Debian Xen paravirt, Ubuntu kernel and "
 "<filename>boot.iso</filename>, Mandriva kernel, and Solaris Xen Paravirt"
-msgstr ""
+msgstr "Verbeterde URL installeer ondersteuning: Debian Xen paravirt, Ubuntu kernel en "
+"<filename>boot.iso</filename>, Mandriva kernel, en Solaris Xen Paravirt"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:667
 #, no-c-format
 msgid "Expanded test suite"
-msgstr ""
+msgstr "Test suite uitgebreid"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:672
 #, no-c-format
 msgid "Numerous bug fixes, cleanups, and improvements"
-msgstr ""
+msgstr "Vele bugreparaties, opschoningen, en verbeteringen"
 
 #. Tag: para
 #: Virtualization.xml:679

More information about the docs-commits mailing list