Branch 'f11-tx' - po/pl.po

Susan Lauber laubersm at fedoraproject.org
Sun Apr 12 23:40:37 UTC 2009


 po/pl.po |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

New commits:
commit ae0ad2b59385ba6a773b03762ab1f06acca35595
Author: Susan Lauber <laubersm at fedoraproject.org>
Date:   Sun Apr 12 19:39:59 2009 -0400

    Fix tagging error in pl translation

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index cda2c6a..4bd29f8 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -4196,7 +4196,7 @@ msgstr ""
 "Wypełnij zgłoszenie błędu używając tego szablonu (w języku angielskim): "
 "<ulink type=\"http\" url=\"http://tinyurl.com/nej3u\">http://tinyurl.com/"
 "nej3u</ulink> - <emphasis role=\"bold\">ten odnośnik służy TYLKO do "
-"zgłaszania opinii dotyczących samych informacji o wydaniu. Zobacz powyższe "
+"zgłaszania opinii dotyczących samych informacji o wydaniu.</emphasis> Zobacz powyższe "
 "ostrzeżenie, aby dowiedzieć się więcej."
 
 #. Tag: para

More information about the docs-commits mailing list