Branch 'f13' - pl-PL/BackwardsCompatibility.po

Transifex System User transif at fedoraproject.org
Fri Apr 9 21:38:06 UTC 2010


 pl-PL/BackwardsCompatibility.po |   12 +++++-------
 1 file changed, 5 insertions(+), 7 deletions(-)

New commits:
commit b988262385d9dc1703cb35d4e4733dc943d8b6f2
Author: raven <raven at fedoraproject.org>
Date:   Fri Apr 9 21:37:40 2010 +0000

    l10n: Updates to Polish (pl) translation
    
    Transmitted-via: Transifex (translate.fedoraproject.org)

diff --git a/pl-PL/BackwardsCompatibility.po b/pl-PL/BackwardsCompatibility.po
index 97e2468..839b522 100644
--- a/pl-PL/BackwardsCompatibility.po
+++ b/pl-PL/BackwardsCompatibility.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-09T14:08:56\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-19 23:25+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-09 23:21+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄ…g <piotrdrag at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl at lists.fedoraproject.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,7 +21,7 @@ msgid "Backwards Compatibility"
 msgstr "Zgodność wsteczna"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid ""
 "Fedora provides legacy system libraries for compatibility with older "
 "software. This software is part of the Legacy Software Development group, "
@@ -32,17 +32,15 @@ msgid ""
 "guimenuitem> or enter the following command in a terminal window:"
 msgstr ""
 "Fedora dostarcza przestarzałe biblioteki systemowe dla zgodności ze starszym "
-"oprogramowaniem. Te oprogramowanie jest częścią grupy Tworzenie "
+"oprogramowaniem. To oprogramowanie jest częścią grupy Tworzenie "
 "przestarzałego oprogramowania, która nie jest domyślnie instalowana. "
 "Użytkownicy, którzy potrzebują tej funkcjonalności mogą wybrać tę grupę "
 "podczas instalacji lub po jej ukończeniu. Aby zainstalować grupę pakietów w "
 "systemie Fedora, należy użyć narzędzia <guimenu>Programy</"
 "guimenu><guimenuitem>Dodaj/usuń oprogramowanie</guimenuitem> lub podać "
-"następujące polecenie w oknie terminala: <screen> <command>su -c 'yum "
-"groupinstall \"Legacy Software Development\"'</command> </screen> Należy "
-"podać hasło konta root, gdy zostanie się o nie poproszonym."
+"następujące polecenie w oknie terminala:"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Enter the password for the root account when prompted."
-msgstr ""
+msgstr "Należy podać hasło konta root, gdy zostanie się o nie poproszonym."
More information about the docs-commits mailing list