Branch 'f13' - sv-SE/Printing.po

Transifex System User transif at fedoraproject.org
Sun Apr 11 14:20:43 UTC 2010


 sv-SE/Printing.po |   19 +++++--------------
 1 file changed, 5 insertions(+), 14 deletions(-)

New commits:
commit fa9626ca662393475e5788591459098f31c88d57
Author: goeran <goeran at fedoraproject.org>
Date:   Sun Apr 11 14:20:38 2010 +0000

    l10n: Updates to Swedish (sv) translation
    
    Transmitted-via: Transifex (translate.fedoraproject.org)

diff --git a/sv-SE/Printing.po b/sv-SE/Printing.po
index 5ca564b..d8906af 100644
--- a/sv-SE/Printing.po
+++ b/sv-SE/Printing.po
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Swedish translation of Fedora Release Notes.
-# Copyright © 2001-2009 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2001-2010 Free Software Foundation, Inc.
 # Magnus Larsson <fedoratrans at gmail.com>, 2006-2008.
-# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se> 2008-2009.
+# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se> 2008-2010.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-03-19T02:19:38\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-15 22:04+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-11 16:20+0200\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr "Utskrift"
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Automatic Print Driver Installation"
-msgstr ""
+msgstr "Automatisk installation av skrivardrivrutiner"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -33,13 +33,4 @@ msgid ""
 "information is available at the feature page on the Fedora wiki: <ulink url="
 "\"http://fedoraproject.org/wiki/AutomaticPrintDriverInstallation\">http://"
 "fedoraproject.org/wiki/AutomaticPrintDriverInstallation</ulink>"
-msgstr ""
-
-#~ msgid ""
-#~ "This beat is located here: <ulink type=\"http\" url=\"https://"
-#~ "fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Printing\">https://fedoraproject.org/"
-#~ "wiki/Docs/Beats/Printing</ulink>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Denna nyhet finns här: <ulink type=\"http\" url=\"https://fedoraproject."
-#~ "org/wiki/Docs/Beats/Printing\">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/"
-#~ "Printing</ulink>"
+msgstr "Fedora&nbsp;13 innehåller en funktion för att automatiskt installera skrivardrivrutiner.  När en USB- eller parallellportskrivare kopplas in letar PackageKit upp och installerar den lämpliga drivrutinen för den skrivarens tillverkare och modell.  Mer information finns tillgänglig på funktionssidan på Fedoras wiki: <ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/AutomaticPrintDriverInstallation\">http://fedoraproject.org/wiki/AutomaticPrintDriverInstallation</ulink>"
More information about the docs-commits mailing list