Branch 'f13' - sv-SE/BackwardsCompatibility.po

Transifex System User transif at fedoraproject.org
Sun Apr 11 14:33:29 UTC 2010


 sv-SE/BackwardsCompatibility.po |  31 ++++++-------------------------
 1 file changed, 6 insertions(+), 25 deletions(-)

New commits:
commit 1534c05e5249b5511a206d55905f085904b1c41a
Author: goeran <goeran at fedoraproject.org>
Date:  Sun Apr 11 14:33:26 2010 +0000

  l10n: Updates to Swedish (sv) translation
  
  Transmitted-via: Transifex (translate.fedoraproject.org)

diff --git a/sv-SE/BackwardsCompatibility.po b/sv-SE/BackwardsCompatibility.po
index 50f0c7b..cc29270 100644
--- a/sv-SE/BackwardsCompatibility.po
+++ b/sv-SE/BackwardsCompatibility.po
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Swedish translation of Fedora Release Notes.
-# Copyright © 2001-2009 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2001-2010 Free Software Foundation, Inc.
 # Magnus Larsson <fedoratrans at gmail.com>, 2006-2008.
-# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se> 2008-2009.
+# Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se> 2008-2010.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-09T14:08:56\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-15 22:04+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-11 16:30+0200\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,7 +20,7 @@ msgid "Backwards Compatibility"
 msgstr "Bakåtkompatibilitet"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid ""
 "Fedora provides legacy system libraries for compatibility with older "
 "software. This software is part of the Legacy Software Development group, "
@@ -29,28 +29,9 @@ msgid ""
 "process is complete. To install the package group on a Fedora system, use "
 "<guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Add/Remove Software</"
 "guimenuitem> or enter the following command in a terminal window:"
-msgstr ""
-"Fedora tillhandahåller äldre systembibliotek för kompatibilitet med äldre "
-"program. Dessa bibliotek är en del av gruppen Utveckling av äldre "
-"programvara, som inte installeras som standard. Användare som behöver denna "
-"funktionalitet kan välja denna grupp antingen under installationen eller "
-"efter att installationsprocessen är klar. För att installera paketgruppen "
-"på ett Fedorasystem, använd <guimenu>Program</guimenu><guimenuitem>Lägg till/"
-"ta bort program</guimenuitem> eller skriv följande kommando i ett "
-"terminalfönster: <screen> <command>su -c 'yum groupinstall \"Legacy Software "
-"Development\"'</command> </screen> Ange lösenordet för root-kontot när det "
-"efterfrågas."
+msgstr "Fedora tillhandahåller äldre systembibliotek för kompatibilitet med äldre program. Dessa bibliotek är en del av gruppen Utveckling av äldre programvara, som inte installeras som standard. Användare som behöver denna funktionalitet kan välja denna grupp antingen under installationen eller efter att installationsprocessen är klar. För att installera paketgruppen på ett Fedorasystem, använd <guimenu>Program</guimenu><guimenuitem>Lägg till/ta bort program</guimenuitem> eller skriv följande kommando i ett terminalfönster:"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Enter the password for the root account when prompted."
-msgstr ""
-
-#~ msgid ""
-#~ "This beat is located here: <ulink type=\"http\" url=\"https://"
-#~ "fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/BackwardsCompatibility\">https://"
-#~ "fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/BackwardsCompatibility</ulink>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Denna nyhet finns här: <ulink type=\"http\" url=\"https://fedoraproject."
-#~ "org/wiki/Docs/Beats/BackwardsCompatibility\">https://fedoraproject.org/"
-#~ "wiki/Docs/Beats/BackwardsCompatibility</ulink>"
+msgstr "Ange lösenordet för root-kontot när det efterfrågas."
More information about the docs-commits mailing list