web/html/docs/release-notes/f13/nl-NL/html SSSD.html, NONE, 1.1 appe-Release_Notes-Legal_Information.html, NONE, 1.1 appe-Release_Notes-RevHistory.html, NONE, 1.1 index.html, NONE, 1.1 ix01.html, NONE, 1.1 multipath.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Desktop_Users.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Developers.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Specific_Audiences.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Database_Servers.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Eclipse.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Electronic_Design_Automation.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Embedded_Development.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Fedora_Live_Images.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-File_Systems.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Haskell.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-I18n.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Installation_Notes.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Java.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Legal_Information-Export.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Legal_Information-External_References.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Legal_Information-Legal_Information.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Legal_Information-More_Information.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Legal_Information-Trademarks.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Linux_Kernel.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Mail_Servers.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Multimedia.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Networking.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Printing.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Samba_Windows_Compatibility.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Server_Tools.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-System_Daemons.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-The_GCC_Compiler_Collection.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Tools.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Virtualization.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Web_and_Content_Servers.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-Whats_new_for_amateur_radio_operators.html, NONE, 1.1 sect-Release_Notes-X_Window_System_Graphics.html, NONE, 1.1 storage.html, NONE, 1.1

Paul W. Frields pfrields at fedoraproject.org
Tue Apr 13 01:15:05 UTC 2010


Author: pfrields

Update of /cvs/fedora/web/html/docs/release-notes/f13/nl-NL/html
In directory cvs01.phx2.fedoraproject.org:/tmp/cvs-serv15249/nl-NL/html

Added Files:
	SSSD.html appe-Release_Notes-Legal_Information.html 
	appe-Release_Notes-RevHistory.html index.html ix01.html 
	multipath.html 
	sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Desktop_Users.html 
	sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Developers.html 
	sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Specific_Audiences.html 
	sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html 
	sect-Release_Notes-Database_Servers.html 
	sect-Release_Notes-Eclipse.html 
	sect-Release_Notes-Electronic_Design_Automation.html 
	sect-Release_Notes-Embedded_Development.html 
	sect-Release_Notes-Fedora_Live_Images.html 
	sect-Release_Notes-File_Systems.html 
	sect-Release_Notes-Haskell.html sect-Release_Notes-I18n.html 
	sect-Release_Notes-Installation_Notes.html 
	sect-Release_Notes-Java.html 
	sect-Release_Notes-Legal_Information-Export.html 
	sect-Release_Notes-Legal_Information-External_References.html 
	sect-Release_Notes-Legal_Information-Legal_Information.html 
	sect-Release_Notes-Legal_Information-More_Information.html 
	sect-Release_Notes-Legal_Information-Trademarks.html 
	sect-Release_Notes-Linux_Kernel.html 
	sect-Release_Notes-Mail_Servers.html 
	sect-Release_Notes-Multimedia.html 
	sect-Release_Notes-Networking.html 
	sect-Release_Notes-Printing.html 
	sect-Release_Notes-Samba_Windows_Compatibility.html 
	sect-Release_Notes-Server_Tools.html 
	sect-Release_Notes-System_Daemons.html 
	sect-Release_Notes-The_GCC_Compiler_Collection.html 
	sect-Release_Notes-Tools.html 
	sect-Release_Notes-Virtualization.html 
	sect-Release_Notes-Web_and_Content_Servers.html 
	sect-Release_Notes-Whats_new_for_amateur_radio_operators.html 
	sect-Release_Notes-X_Window_System_Graphics.html storage.html 
Log Message:
Add content files for F13 Beta relnotes nl-NL/


--- NEW FILE SSSD.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>2.4. Systeem security services daemon</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Installation_Notes.html" title="2. Installatie opmerkingen" /><link rel="prev" href="multipath.html" title="2.3. Installatie op apparaten met meerdere paden" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Desktop_Users.html" title="3. Veranderingen in Fedora voor desktop gebruikers" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/
 images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="multipath.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Desktop_Users.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div class="section" title="2.4. Systeem security services daemon"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="SSSD">2.4. Systeem security services daemon</h3></div></div></div><div class="para">
			Fedora 13 kan nu voordeel hebben van de <em class="firstterm">System Security Services Daemon</em> (SSSD) voor het aanzetten van hoge performance opgeslagen authenticatie en identiteit opzoeken, maar ook ondersteuning voor off-line authenticatie. Off-line opslaan van identiteit data wordt ondersteund voor LDAP en FreeIPA servers, en off-line authenticatie wordt ondersteund voor LDAP, Kerberos 5 end FreeIPA authenticatie servers.
		</div><div class="para">
			Om deze kenmerk te gebruiken, kies je de <span class="guilabel"><strong>Use Network Login</strong></span> optie als je een systeem configureert met <span class="application"><strong>Firstboot</strong></span>. <span class="application"><strong>Firstboot</strong></span> draait automatisch nadat de installatie afgerond is en het systeem opnieuw opstart.
		</div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="multipath.html"><strong>Terug</strong>2.3. Installatie op apparaten met meerdere paden</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Desktop_Users.html"><strong>Volgende</strong>3. Veranderingen in Fedora voor desktop gebruikers</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE appe-Release_Notes-Legal_Information.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>A. Juridische Informatie</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Whats_new_for_amateur_radio_operators.html" title="6.4. Wat is nieuw voor radio amateurs" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-Trademarks.html" title="A.2. Handelsmerken" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a cla
 ss="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Whats_new_for_amateur_radio_operators.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-Trademarks.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="appendix" title="A. Juridische Informatie" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h1 id="appe-Release_Notes-Legal_Information" class="title">Juridische Informatie</h1></div></div></div><div class="para">
		Het Fedora Project wordt ondersteund door Red Hat, Inc.
	</div><div class="section" title="A.1. Licentie"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Legal_Information-License">A.1. Licentie</h3></div></div></div><div class="para">
			De Fedora License Agreement is toegevoegd met elke vrijgave. Een referentie versie is beschikbaar op de Fedora project website: <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Legal/Licenses/LicenseAgreement">http://fedoraproject.org/wiki/Legal/Licenses/LicenseAgreement</a> De tekst van en afbeeldingen in dit document hebben een licentie door Red Hat onder een Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). Een uitleg van CC-BY-SA is beschikbaar op <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</a>. De originele auteurs van dit document, en Red Hat, bestempelen het Fedora Project als de "Attribution Party" voor doeleinden van CC-BY-SA. Overeenkomstig met CC-BY-SA moet je, als je dit document of een aanpassing ervan verspreidt, de URL aanbieden van de originele versie.
		</div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Whats_new_for_amateur_radio_operators.html"><strong>Terug</strong>6.4. Wat is nieuw voor radio amateurs</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-Trademarks.html"><strong>Volgende</strong>A.2. Handelsmerken</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE appe-Release_Notes-RevHistory.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>B. Herzieningsgeschiedenis</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-More_Information.html" title="A.6. Meer informatie" /><link rel="next" href="ix01.html" title="Register" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Conten
 t/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-More_Information.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="ix01.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="appendix" title="B. Herzieningsgeschiedenis" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h1 id="appe-Release_Notes-RevHistory" class="title">Herzieningsgeschiedenis</h1></div></div></div><div class="para">
		<div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
					13.0-1 Fri 19 Mar 2010 John McDonough <code class="email"><a class="email" href="mailto:jjmcd at fedoraproject.org">jjmcd at fedoraproject.org</a></code>
					<table border="0" summary="Simple list" class="simplelist"><tr><td>Breng inhoud over uit de Fedora wiki</td></tr></table>
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					13.0-0 Wed 17 Mar 2010 Rüdiger Landmann <code class="email"><a class="email" href="mailto:r.landmann at redhat.com">r.landmann at redhat.com</a></code>
					<table border="0" summary="Simple list" class="simplelist"><tr><td>Schoon Fedora 12 inhoud op om plaats te maken voor Fedora 13</td></tr></table>
				</div></li></ul></div>
	</div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-More_Information.html"><strong>Terug</strong>A.6. Meer informatie</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="ix01.html"><strong>Volgende</strong>Register</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE index.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>Vrijgave Informatie</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><meta name="description" content="Dit document geeft gedetailleerde vrijgave informatie voor Fedora 13." /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Installation_Notes.html" title="2. Installatie opmerkingen" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" 
 alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Installation_Notes.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="article" title="Vrijgave Informatie" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div class="producttitle"><span class="productname">Fedora</span> <span class="productnumber">13</span></div><div><h1 id="id619776" class="title">Vrijgave Informatie</h1></div><div><h3 class="subtitle"><i>Vrijgave informatie voor Fedora 13</i></h3></div><div><h3 class="corpauthor">
		<span class="inlinemediaobject"><object data="Common_Content/images/title_logo.svg" type="image/svg+xml"> Logo</object></span>
	</h3></div><div><div xml:lang="nl-NL" class="authorgroup" lang="nl-NL"><div class="editor"><h4 class="editedby">Redactie door</h4><h3 class="editor"><span class="firstname">Het Fedora</span> <span class="surname">Docs Team</span></h3></div></div></div><div><div id="id682776" class="legalnotice"><h1 class="legalnotice">Bericht</h1><div class="para">
		Copyright <span class="trademark"></span>© 2010 Red Hat, Inc. and others.
	</div><div class="para">
		The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</a>. The original authors of this document, and Red Hat, designate the Fedora Project as the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.
	</div><div class="para">
		Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.
	</div><div class="para">
		Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, MetaMatrix, Fedora, the Infinity Logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.
	</div><div class="para">
		For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines">https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines</a>.
	</div><div class="para">
		<span class="trademark">Linux</span>® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.
	</div><div class="para">
		All other trademarks are the property of their respective owners.
	</div></div></div><div><div class="abstract" title="Samenvatting"><h6>Samenvatting</h6><div class="para">
			Dit document geeft gedetailleerde vrijgave informatie voor Fedora 13.
		</div></div></div></div><hr /></div><div class="section" title="1. Welkom bij Fedora 13"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="sect-Release_Notes-Welcome">1. Welkom bij Fedora 13</h2></div></div></div><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="1.1. Fedora 13 overzicht" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Fedora_Overview">1.1. Fedora 13 overzicht</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/OverView">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/OverView</a></span></i></p><div class="para">
		Zoals altijd gaat Fedora door met het ontwikkelen van (<a href="http://www.fedoraproject.org/wiki/Red_Hat_contributions">http://www.fedoraproject.org/wiki/Red_Hat_contributions</a>) en het integreren van de nieuwste vrije en open bron software (<a href="http://www.fedoraproject.org/wiki/Features">http://www.fedoraproject.org/wiki/Features</a>). De volgende paragrafen geven een kort overzicht van belangrijke veranderingen sinds de laatste vrijgave van Fedora. Voor meer details over andere kenmerken toegevoegd aan Fedora 13, refereer je naar de individuele wiki pagina's die details geven over doelen en vooruitgang:
	</div><div class="para">
		<a href="http://www.fedoraproject.org/wiki/Releases/13/FeatureList">http://www.fedoraproject.org/wiki/Releases/13/FeatureList</a>
	</div><div class="para">
		Gedurende de gehele vrijgave cyclus zijn er interviews met ontwikkelaars achter sleutel kenmerken die hun verhaal vertellen:
	</div><div class="para">
		<a href="http://www.fedoraproject.org/wiki/Interviews">http://www.fedoraproject.org/wiki/Interviews</a>
	</div><div class="para">
		De volgende zijn belangrijke kenmerken van Fedora 13:
		<div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
					Automatische printer driver installatie — referereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-Printing.html" title="3.3. Afdrukken">Paragraaf 3.3, “Afdrukken”</a>
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Automatische taal pakket ondersteuning — refereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-I18n.html" title="3.4. Internationale taal ondersteuning">Paragraaf 3.4, “Internationale taal ondersteuning”</a>
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Opnieuw ontworpen gebruikers account gereedschap — referereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Desktop_Users.html#sect-Release_Notes-Fedora_Desktop" title="3.1. Fedora bureaublad">Paragraaf 3.1, “Fedora bureaublad”</a>
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Kleuren beheer om monitoren en scanners te kalibreren — refereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Desktop_Users.html#sect-Release_Notes-Fedora_Desktop" title="3.1. Fedora bureaublad">Paragraaf 3.1, “Fedora bureaublad”</a>
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Experimentele 3D ondersteuning voor NVIDIA video kaarten — refereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Desktop_Users.html#sect-Release_Notes-Fedora_Desktop" title="3.1. Fedora bureaublad">Paragraaf 3.1, “Fedora bureaublad”</a>
				</div></li></ul></div>
	</div><div class="para">
		Een paar andere kenmerken in deze vrijgave zijn:
		<div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
					Een nieuwe manier om Fedora over het Internet te installeren — refereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-Installation_Notes.html" title="2. Installatie opmerkingen">Paragraaf 2, “Installatie opmerkingen”</a>
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					SSSD authenticatie voor gebruikers — refereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-Installation_Notes.html" title="2. Installatie opmerkingen">Paragraaf 2, “Installatie opmerkingen”</a>
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Vernieuwingen voor NFS — refereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-File_Systems.html" title="4.9. Bestandssystemen">Paragraaf 4.9, “Bestandssystemen”</a>
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					<span class="application"><strong>Zarafa</strong></span>, een nieuwe open-bron groepware suite — refereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-Mail_Servers.html" title="4.4. Mail servers">Paragraaf 4.4, “Mail servers”</a>
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Systeem weer oproepen voor het Btrfs bestandssysteem — refereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-File_Systems.html" title="4.9. Bestandssystemen">Paragraaf 4.9, “Bestandssystemen”</a>
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Betere <span class="application"><strong>SystemTap</strong></span> probes — refereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-Tools.html" title="5.2. Gereedschappen">Paragraaf 5.2, “Gereedschappen”</a>
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Een Python 3 stack die parallel aan een bestaande Python stack geïnstalleerd kan worden — refereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-Tools.html" title="5.2. Gereedschappen">Paragraaf 5.2, “Gereedschappen”</a>
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Ondersteuning voor de gehele Java EE 6 specificatie in Netbeans 6.8 — refereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-Java.html" title="5.4. Java">Paragraaf 5.4, “Java”</a>
				</div></li></ul></div>
	</div><div class="para">
		Kenmerken voor Fedora 13 worden bijgehouden op de kenmerken lijst pagina:
	</div><div class="para">
		<a href="http://www.fedoraproject.org/wiki/Releases/13/FeatureList">http://www.fedoraproject.org/wiki/Releases/13/FeatureList</a>
	</div><div class="para">
		Een discussie die deze kenmerken in hun verband laat zien kan gevonden worden op:
	</div><div class="para">
		<a href="http://www.fedoraproject.org/wiki/Fedora_13_Talking_Points">http://www.fedoraproject.org/wiki/Fedora_13_Talking_Points</a>
	</div></div><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="1.2. Hardware vereisten" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Hardware_Requirements">1.2. Hardware vereisten</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/HardwareOverview">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/HardwareOverview</a></span></i></p><div class="warning"><h2>Minima hoeven niet altijd voldoende te zijn.</h2><div class="para">
			Het minimale geheugen hieronder getoond kan niet voldoende zijn voor alle situaties. In het bijzonder kan de installatie op een virtuele machine geheugen vereisen die dicht bij de "Aanbevolen" waarde ligt.
		</div></div><div class="section" title="1.2.1. Processor en geheugen vereisten voor PPC architecturen"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="sect-Release_Notes-Hardware_Requirements-Processor_and_memory_requirements_for_PPC_Architectures">1.2.1. Processor en geheugen vereisten voor PPC architecturen</h4></div></div></div><div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
					Minimale CPU: PowerPC G3 / POWER3
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Fedora 13 ondersteunt de New World generatie van Apple Power Macintosh, verzonden vanaf ongeveer 1999. Hoewel de Old World machines moeten werken, vereisen ze een speciale bootloader die niet in de Fedora distributie is opgenomen. Fedora is ook geïnstalleerd en getest op POWER5 en POWER6 machines.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Fedora 13 ondersteunt pSeries en Cell Broadband Engine machines.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Fedora 13 ondersteunt ook de Sony PlayStation 3 en Genesi Pegasos II en Efika.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Fedora 13 bevat nieuwe hardware ondersteuning voor de P.A. Semiconductor 'Electra' machines.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Fedora 13 bevat ook ondersteuning voor Terrasoft Solutions powerstation workstations.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Aanbevolen voor tekst modus: 233 MHz G3 of beter, 128MiB RAM.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Aanbevolen voor grafische modus: 400 MHz G3 of beter, 256MiB RAM.
				</div></li></ul></div></div><div class="section" title="1.2.2. Processor en geheugen vereisten voor x86 architecturen"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="sect-Release_Notes-Hardware_Requirements-Processor_and_memory_requirements_for_x86_Architectures">1.2.2. Processor en geheugen vereisten voor x86 architecturen</h4></div></div></div><div class="para">
			De volgende CPU specificaties zijn vermeld in termen van Intel processoren. Andere processoren, zoals van AMD, Cyrix, en VIA die compatibel zijn met en equivalent met de volgende Intel processoren, kunnen ook gebruikt worden met Fedora. Fedora 13 vereist een Intel Pentium Pro of betere processor, en is geoptimaliseerd voor i686 en latere processoren.
			<div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
						Aanbevolen voor tekst modus: 200 MHz Pentium Pro of beter
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						Aanbevolen voor grafische modus: 400 MHz Pentium Pro of beter
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						Minimale hoeveelheid RAM voor tekst modus: 256MiB
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						Minimale hoeveelheid RAM voor grafische modus: 348MiB
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						Aanbevolen hoeveelheid RAM voor grafische modus: 512MiB
					</div></li></ul></div>
		</div></div><div class="section" title="1.2.3. Processor en geheugen vereisten voor x86_64 architecturen"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="sect-Release_Notes-Hardware_Requirements-Processor_and_memory_requirements_for_x86_64_architectures">1.2.3. Processor en geheugen vereisten voor x86_64 architecturen</h4></div></div></div><div class="para">
			<div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
						Minimale hoeveelheid RAM voor tekst modus: 256MiB
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						Minimale hoeveelheid RAM voor grafische modus: 384MiB
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						Aanbevolen hoeveelheid RAM voor grafische modus: 512MiB
					</div></li></ul></div>
		</div></div><div class="section" title="1.2.4. Harde schijfruimte eisen voor alle architecturen"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="sect-Release_Notes-Hardware_Requirements-Hard_disk_space_requirements_for_all_architectures">1.2.4. Harde schijfruimte eisen voor alle architecturen</h4></div></div></div><div class="para">
			De complete set van pakketten kan meer dan 9 GB schijfruimte in beslag nemen. De uiteindelijke omvang wordt helemaal bepaald door de gebruikte uitdraai en de pakketten die tijdens de installatie geselecteerd zijn. Tijdens de installatie is er extra schijfruimte nodig om de installatie omgeving te ondersteunen. Deze extra schijfruimte komt overeen met de grootte van /Fedora/base/stage2.img (op installatie schijf 1) plus de grootte van de bestanden in /var/lib/rpm op het geïnstalleerde systeem.
		</div><div class="para">
			In de praktijk kan de extra ruimte eis variëren van 90 MiB voor een minimale installatie tot aan 175 MiB voor een grotere installatie.
		</div><div class="para">
			Extra ruimte is ook benodigd voor gebruikersgegevens, en tenminste 5% vrije ruimte zou aangehouden moeten worden voor een normale systeem werking.
		</div></div></div><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="1.3. Welkom bij Fedora" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Welcome_to_Fedora">1.3. Welkom bij Fedora</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Welcome">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Welcome</a></span></i></p><div class="para">
		Fedora is een op Linux gebaseerd besturingssysteem dat het nieuwste op gebied van vrije en open software onder de aandacht brengt. Fedora is altijd vrij voor iedereen te gebruiken, te veranderen en te verspreiden. Het wordt gemaakt door mensen over de gehele wereld die samenwerken in een gemeenschap: het Fedora Project. Het Fedora Project is open en iedereen is welkom om mee te doen. Het Fedora Project loopt vooraan voor jou, een leider in de vooruitgang van vrije, open software en inhoud.
	</div><div class="note"><h2>Opmerking</h2><div class="para">
			Bezoek <a href="http://docs.fedoraproject.org/release-notes/">http://docs.fedoraproject.org/release-notes/</a> om de laatste vrijgave informatie voor Fedora te bekijken, zeker als je een upgrade uitvoert. Als je migreert van een Fedora vrijgave ouder dan de vorige versie, moet je ook naar oudere vrijgave informatie refereren voor extra informatie.
		</div></div><div class="para">
		Je kunt de Fedora Project gemeenschap helpen om door te gaan met het verbeteren van Fedora als je fout meldingen en aanvragen voor verbeteringen indient. Refereer naar <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Bugs_and_feature_requests">http://fedoraproject.org/wiki/Bugs_and_feature_requests</a> voor meer informatie over bugs en verbeteringen aanmelden. Bedankt voor je medewerking.
	</div><div class="para">
		Om meer algemene informatie over Fedora te vinden, ga naar de volgende web pagina's:
		<div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
					Fedora overzicht (<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Overview">http://fedoraproject.org/wiki/Overview</a>)
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Fedora FAQ (<a href="http://fedoraproject.org/wiki/FAQ">http://fedoraproject.org/wiki/FAQ</a>)
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Hulp en discussies (<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Communicate">http://fedoraproject.org/wiki/Communicate</a>)
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Deelname aan het Fedora Project (<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Join">http://fedoraproject.org/wiki/Join</a>)
				</div></li></ul></div>
	</div></div><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="1.4. Algemene fouten" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Common_bugs">1.4. Algemene fouten</h3></div></div></div><div class="para">
		Alle complexe software bevat fouten. Een van de eigenschappen van vrije en open bron software is de mogelijkheid om fouten aan te melden, zodat je helpt de software die je gebruikt te herstellen of te verbeteren.
	</div><div class="para">
		Een lijst van algemene fouten wordt onderhouden voor iedere vrijgave door het Fedora Project als een geschikte plaats om te beginnen als je een probleem hebt dat veroorzaakt kan worden door een fout in de software:
	</div><div class="para">
		<a href="https://fedoraproject.org/wiki/Common_F13_bugs">https://fedoraproject.org/wiki/Common_F13_bugs</a>
	</div></div><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="1.5. Terugkoppeling geven" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Feedback">1.5. Terugkoppeling geven</h3></div></div></div><div class="para">
		Bedankt voor het nemen van de tijd om je commentaren, suggesties, en fout rapporten door te geven aan de Fedora gemeenschap; dit helpt met het verbeteren van de toestand van Fedora, Linux en vrije software over de gehele wereld. Een lijst met vaak gerapporteerde fouten en bekende problemen voor deze vrijgave is beschikbaar op <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Common_F13_bugs">http://fedoraproject.org/wiki/Common_F13_bugs</a>.
	</div><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="1.5.1. We hebben terugkoppeling nodig!" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id760446">1.5.1. We hebben terugkoppeling nodig!</h4></div></div></div><a id="id760438" class="indexterm"></a><div class="para">
		Indien u een typografische fout in deze handleiding vindt, of u weet een manier om deze handleiding te verbeteren, zouden wij dat graag van u horen! Meldt u alstublieft fouten in de uitgave <span class="application"><strong>Fedora Documentation</strong></span> via Bugzilla: <a href="http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/">http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/</a>.
	</div><div class="para">
		Indien u fouten meldt, vergeet dan alstublieft niet het kenmerk: <em class="citetitle">release-notes</em> te vermelden.
	</div><div class="para">
		Indien u suggesties hebt om de documentatie te verbeteren, probeer dan zo duidelijk mogelijk deze suggesties te omschrijven. Indien u fouten hebt ontdekt, vermeldt dan alstublieft het sectienummer en wat omringende tekst, opdat we de fout makkelijker kunnen vinden.
	</div></div><div class="section" title="1.5.2. Andere manieren om terugkoppeling te geven"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="sect-Release_Notes-Feedback-Other_Ways_to_Leave_Feedback">1.5.2. Andere manieren om terugkoppeling te geven</h4></div></div></div><div class="para">
			Je kunt meer te weten komen over het Bugzilla proces op <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Bugs_and_feature_requests">http://fedoraproject.org/wiki/Bugs_and_feature_requests</a>. Als je echter niet comfortabel bent met het geven van terugkoppeling met behulp van Bugzilla, kun je ook:
		</div><div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
					Als je een Fedora account hebt, kun je de inhoud rechtstreeks bewerken in <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Beats">http://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Beats</a>.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Email <a href="mailto:relnotes at fedoraproject.org">relnotes at fedoraproject.org</a>.
				</div></li></ul></div></div></div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Installation_Notes.html"><strong>Volgende</strong>2. Installatie opmerkingen</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE ix01.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>Register</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="prev" href="appe-Release_Notes-RevHistory.html" title="B. Herzieningsgeschiedenis" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class
 ="previous"><a accesskey="p" href="appe-Release_Notes-RevHistory.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="index" title="Register" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="id671871">Register</h2></div></div></div><div class="index"><div class="indexdiv"><h3>E</h3><dl><dt>Elektronisch ontwerp automatisering, <a class="indexterm" href="sect-Release_Notes-Electronic_Design_Automation.html">Elektronisch ontwerp automatisering</a></dt><dt>Embedded Development</dt><dd><dl><dt>Section, <a class="indexterm" href="sect-Release_Notes-Embedded_Development.html">Ingebedde ontwikkeling</a></dt></dl></dd></dl></div><div class="indexdiv"><h3>F</h3><dl><dt>Fedora Elektronica Lab, <a class="indexterm" href="sect-Release_Notes-Electronic_Design_Automation.html">Elektronisch ontwerp automatisering</a></dt></dl></div><div class="indexdiv"><h3>M</h3><dl><dt>Multimedia</dt><dd><dl><dt>Section, <a class="indexterm" href=
 "sect-Release_Notes-Multimedia.html">Multimedia</a></dt></dl></dd></dl></div><div class="indexdiv"><h3>T</h3><dl><dt>terugkoppeling</dt><dd><dl><dt>contactinformatie voor deze handleiding, <a class="indexterm" href="index.html#id760446">We hebben terugkoppeling nodig!</a></dt></dl></dd></dl></div><div class="indexdiv"><h3>V</h3><dl><dt>Video driver</dt><dd><dl><dt>van derden, <a class="indexterm" href="sect-Release_Notes-X_Window_System_Graphics.html#sect-Release_Notes-X_Window_System_Graphics-Third_party_Video_Drivers">Video drivers van derden</a></dt></dl></dd></dl></div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="appe-Release_Notes-RevHistory.html"><strong>Terug</strong>B. Herzieningsgeschiedenis</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE multipath.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>2.3. Installatie op apparaten met meerdere paden</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Installation_Notes.html" title="2. Installatie opmerkingen" /><link rel="prev" href="storage.html" title="2.2. Opslag selecteren tijdens de installatie" /><link rel="next" href="SSSD.html" title="2.4. Systeem security services daemon" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class=
 "right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="storage.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="SSSD.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div class="section" title="2.3. Installatie op apparaten met meerdere paden"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="multipath">2.3. Installatie op apparaten met meerdere paden</h3></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>Anaconda</strong></span> kan nu Fedora installeren op multi pad apparaten. Als je multi pad apparaten op jouw systeem hebt aangesloten, kies je de <span class="guilabel"><strong>Specialized Storage Devices</strong></span> optie als <span class="application"><strong>anaconda</strong></span> deze aanbiedt aan jou.
		</div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="storage.html"><strong>Terug</strong>2.2. Opslag selecteren tijdens de installatie</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="SSSD.html"><strong>Volgende</strong>2.4. Systeem security services daemon</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Desktop_Users.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>3. Veranderingen in Fedora voor desktop gebruikers</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="prev" href="SSSD.html" title="2.4. Systeem security services daemon" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Networking.html" title="3.2. Netwerk" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><im
 g src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="SSSD.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Networking.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div class="section" title="3. Veranderingen in Fedora voor desktop gebruikers"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Desktop_Users">3. Veranderingen in Fedora voor desktop gebruikers</h2></div></div></div><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="3.1. Fedora bureaublad" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Fedora_Desktop">3.1. Fedora bureaublad</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Desktop">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Desktop</a></span></i></p><div class
 ="section" title="3.1.1. Automatische printer driver installatie"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id684962">3.1.1. Automatische printer driver installatie</h4></div></div></div><div class="para">
			Refereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-Printing.html" title="3.3. Afdrukken">Paragraaf 3.3, “Afdrukken”</a> voor details.
		</div></div><div class="section" title="3.1.2. Automatische installatie van taal pakketten"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id674214">3.1.2. Automatische installatie van taal pakketten</h4></div></div></div><div class="para">
			Refereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-I18n.html" title="3.4. Internationale taal ondersteuning">Paragraaf 3.4, “Internationale taal ondersteuning”</a> voor details.
		</div></div><div class="section" title="3.1.3. Overal PackageKit integratie"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id676577">3.1.3. Overal PackageKit integratie</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>Brasero</strong></span> heeft de mogelijkheid gekregen om automatisch ontbrekende <span class="application"><strong>GStreamer</strong></span> codecs te installeren als deze nodig zijn voor het branden van audio CD's. <span class="application"><strong>File-roller</strong></span> kan nu ontbrekende gereedschappen installeren voor het afhandelen van archief formaten.
		</div></div><div class="section" title="3.1.4. Gebruikersbeheer interface opnieuw ontworpen"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id725988">3.1.4. Gebruikersbeheer interface opnieuw ontworpen</h4></div></div></div><div class="note"><h2>Technische vooruitblik</h2><div class="para">
				Deze Fedora 13 kenmerk is een toegevoegde optie die de toekomstige richting en vooruitgang laat zien.
			</div></div><div class="para">
			Het gebruikersbeheer gereedschap is helemaal opnieuw ontworpen. Het gereedschap heeft functies voor het configureren van persoonlijke informatie in gebruikersaccounts, en kan een persoonlijke afbeelding of icoon maken. Het helpt gebruikers ook met het aanmaken van sterke wachtzinnen, het instellen van extra aanmeld opties zoals automatisch aanmelden, en het het bepalen van speciale rollen voor gebruikers zoals in het geval van een enkele eigenaar van een persoonlijke laptop of een beheerder van een gedeeld systeem. Deze nieuwe kenmerk werd ontworpen en geïmplementeerd door verschillende leden van de Fedora Desktop SIG. Refereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html#sect-Release_Notes-Security" title="4.1. Beveiliging">Paragraaf 4.1, “Beveiliging”</a> voor details over de beveiliging verbeteringen die aan dit kenmerk toegevoegd zijn.
		</div><div class="para">
			Om het nieuwe gebruikersbeheer gereedschap te installeren en uit te proberen, installeer je de <span class="package">accountsdialog</span> en <span class="package">accountsservice</span> pakketten, en daarna voer je het <code class="command">accounts-dialog</code> commando uit.
		</div></div><div class="section" title="3.1.5. NetwerkManager verbeteringen inclusief een commando-regel interface"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id743588">3.1.5. NetwerkManager verbeteringen inclusief een commando-regel interface</h4></div></div></div><div class="para">
			Refereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-Networking.html" title="3.2. Netwerk">Paragraaf 3.2, “Netwerk”</a>.
		</div></div><div class="section" title="3.1.6. Experimentele 3D uitgebreid naar de vrije Nouveau driver voor Nvidia"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id679648">3.1.6. Experimentele 3D uitgebreid naar de vrije Nouveau driver voor Nvidia</h4></div></div></div><div class="para">
			Fedora 12 bevatte experimentele 3D ondersteuning voor nieuwere ATI kaarten in de vrije en open bron Radion driver, en nu is experimentele 3D ondersteuning uitgebreid in Fedora 13 naar de <span class="application"><strong>nouveau</strong></span> driver voor een aantal NVIDIA video kaarten. Fedora en zijn sponsor Red Hat zijn toegewijd om de kwaliteit en de dekking van geheel vrije versnelde video drivers te verbeteren. Terwijl we gebruiker keuze ondersteunen en het gebruik van gesloten, eigendomsmatige drivers niet beletten, onderkennen we ook dat deze drivers soms conflicteren met en problemen veroorzaken in de software geschreven door FOSS gemeenschap leden. Wij geven er de voorkeur aan om de toewijding van de FOSS gemeenschap te honoreren met onze eigen toewijding aan vrije drivers die hun werk completeren, en werken in de upstream Nouveau gemeenschap om deze drivers beter te maken. Installeer eenvoudig het <span class="package">mesa-dri-drivers-experimental</span> pak
 ket om voordeel te hebben van deze nieuwe eigenschappen.
		</div></div><div class="section" title="3.1.7. Shotwell vervangt Gthumb als de standaard foto organisator"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id690424">3.1.7. Shotwell vervangt Gthumb als de standaard foto organisator</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>Shotwell</strong></span> is een open bron foto organisator ontworpen voor de GNOME bureaublad omgeving en heeft standaard <span class="application"><strong>Gthumb</strong></span> vervangen in Fedora 13. Het ondersteunt de volgende kenmerken:
		</div><div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
					importeert foto's van alle digitale camera's ondersteunt door <span class="application"><strong>gPhoto</strong></span>
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					organiseert automatisch gebeurtenissen die foto's bevatten van hetzelfde tijdstip
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					gebruikt tags om jouw foto verzameling te organiseren
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					bewerkt niet-destructief als foto's veranderd worden, zonder de originelen te beschadigen of schijf ruimte te gebruiken voor iedere kopie
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					publiceert foto s op <em class="citetitle">Facebook</em>, <em class="citetitle">Flickr</em> of <em class="citetitle">Picasa</em>
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					automatische verbetering met een klik
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					draaien, spiegelen, en uitsnijden van foto's
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					reduceert rode-ogen en past de belichting, verzadiging, kleur, en temperatuur van jouw foto's aan
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					bewerkt elke foto, zelfs als het niet geïmporteerd is in de <span class="application"><strong>Shotwell</strong></span> bibliotheek
				</div></li></ul></div><div class="para">
			Voor meer informatie over <span class="application"><strong>Shotwell</strong></span>, refereer je naar <a href="http://yorba.org/shotwell/">http://yorba.org/shotwell/</a>. <span class="application"><strong>Gthumb</strong></span> blijft onderhouden en beschikbaar in de Fedora repository.
		</div></div><div class="section" title="3.1.8. Déjà Dup eenvoudig back-up gereedschap"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id699516">3.1.8. Déjà Dup eenvoudig back-up gereedschap</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>Déjà Dup</strong></span> is het standaard eenvoudige back-up gereedschap in het GNOME bureaublad gereedschap in Fedora 13. Het verbergt de complexiteit om back-ups correct uit te voeren, en gebruikt <span class="application"><strong>duplicity</strong></span> als het backend.
		</div><div class="itemizedlist"><h6>Eigenschappen:</h6><ul><li class="listitem"><div class="para">
					Ondersteuning voor locale back-up locaties of locaties op afstand, inclusief Amazon S3
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Versleutelt en comprimeert jouw data op een veilige manier
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Incrementele back-ups, laat je herladen van een willekeurige back-up
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Inplannen van reguliere back-ups
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Integreert goed in jouw GNOME bureaublad
				</div></li></ul></div><div class="section" title="3.1.8.1. Simple Scan scan programma"><div class="titlepage"><div><div><h5 class="title" id="id699583">3.1.8.1. Simple Scan scan programma</h5></div></div></div><div class="para">
				<span class="application"><strong>Simple Scan</strong></span> is het standaard scan programma voor Fedora 13. <span class="application"><strong>Simple Scan</strong></span> is een eenvoudig te gebruiken toepassing, ontworpen om gebruikers hun scanner te laten aansluiten en het importeren van de afbeelding of document in een geschikt formaat. Meer details zijn beschikbaar op <a href="http://lwn.net/Articles/377063/">http://lwn.net/Articles/377063/</a>.
			</div></div><div class="section" title="3.1.8.2. GNOME kleuren beheer"><div class="titlepage"><div><div><h5 class="title" id="id699608">3.1.8.2. GNOME kleuren beheer</h5></div></div></div><div class="para">
				Kleuren beheer helpt kunstenaars, fotografen, ontwerpers, en anderen om hun werk accurater te tonen en af te drukken met geheel vrije software. Kleuren beheer ondersteunt het instellen van output gamma tabellen voor de meeste monitoren, inclusief degene die tijdens een sessie aangesloten werden. Gebruikers kunnen ook ICC of ICM bestanden geleverd door fabrikanten installeren door op deze te dubbel-klikken, en displays en scanners kalibreren met externe apparaten en kleur doelen met gebruik van het <span class="package">ArgyllCMS</span> pakket. Geschreven door Richard Hughes, Red Hat ingenieur and Fedora medewerker.
			</div><div class="para">
				Kleuren beheer helpt je met het controleren en produceren van meer accurate output voor displays, printers, en scanners.
			</div></div><div class="section" title="3.1.8.3. Nautilus verbeteringen"><div class="titlepage"><div><div><h5 class="title" id="id674726">3.1.8.3. Nautilus verbeteringen</h5></div></div></div><div class="para">
				De <span class="application"><strong>Nautilus</strong></span> bestand beheerder heeft nu standaard de blader mode. De gebruikersinterface voor deze mode is gereorganiseerd. Bovendien kan nautilus nu twee mappen naast elkaar tonen, in de nieuwe split-view mode.
			</div><div class="para">
				Ruimtelijke mode is nog beschikbaar als optie.
			</div></div><div class="section" title="3.1.8.4. Gnote verbeteringen"><div class="titlepage"><div><div><h5 class="title" id="id674747">3.1.8.4. Gnote verbeteringen</h5></div></div></div><div class="para">
				<span class="application"><strong>Gnote</strong></span> is een C++ omzetting van <span class="application"><strong>Tomboy</strong></span>. Het is de standaard bureaublad notitie toepassing voor GNOME in Fedora en heeft een aantal verbeteringen en fout reparaties. <span class="application"><strong>Gnote</strong></span> heeft nu een paar nieuwe toevoegingen, en volgt de XDG map specificatie van freedesktop.org. Notities opgeslagen in vorige versies worden automatisch gemigreerd van <code class="filename">.gnote</code> naar <code class="filename">.local/share/gnote</code> in de persoonlijke map van de gebruiker.
			</div></div><div class="section" title="3.1.8.5. GNOME DVB daemon"><div class="titlepage"><div><div><h5 class="title" id="id674784">3.1.8.5. GNOME DVB daemon</h5></div></div></div><div class="para">
				DVB ondersteuning in <span class="application"><strong>Totem</strong></span> wordt nu afgehandeld door de GNOME DVB daemon, welke eigenschappen aanbiedt zoals <em class="firstterm">Electronic Program Guide</em> (EPG) ondersteuning, eenvoudig te gebruiken afstemmen, en Exporteren van TV kanalen met UPNP (met <span class="application"><strong>Rygel</strong></span>).
			</div></div><div class="section" title="3.1.8.6. Xfce software veranderingen"><div class="titlepage"><div><div><h5 class="title" id="id674807">3.1.8.6. Xfce software veranderingen</h5></div></div></div><div class="para">
				De Fedora 13 Xfce uitdraai brengt verschillende veranderingen in de standaard toepassingen aan:
			</div><div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
						<span class="application"><strong>Gftp</strong></span> is weggelaten, omdat deze functionaliteit geboden wordt door <span class="application"><strong>Thunar</strong></span> en <span class="application"><strong>Gigolo</strong></span>
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						<span class="application"><strong>Totem</strong></span> is vervangen door <span class="application"><strong>Parole</strong></span>, een media speler ontworpen voor het Xfce bureaublad met eenvoud, snelheid en hulpbronnen gebruik in het achterhoofd.
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						<span class="application"><strong>Gnome-screensaver</strong></span> is vervangen door <span class="application"><strong>Xscreensaver</strong></span>
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						<span class="application"><strong>TigerVNC</strong></span> is vervangen door <span class="application"><strong>Remmina</strong></span>, welke extra protocols ondersteunt (RDP, XDMCP, SSH) en verbeterde integratie met het Xfce bureaublad biedt via de begeleidende paneel plug-in.
					</div></li></ul></div><div class="para">
				Gerelateerde kenmerk pagina's:
				<div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
							<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Features/ColorManagement">http://fedoraproject.org/wiki/Features/ColorManagement</a>
						</div></li><li class="listitem"><div class="para">
							<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Features/Gnome2.30">http://fedoraproject.org/wiki/Features/Gnome2.30</a>
						</div></li><li class="listitem"><div class="para">
							<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Features/KDE44">http://fedoraproject.org/wiki/Features/KDE44</a>
						</div></li><li class="listitem"><div class="para">
							<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Features/Sugar_0.88">http://fedoraproject.org/wiki/Features/Sugar_0.88</a>
						</div></li><li class="listitem"><div class="para">
							<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Features/Moblin-2.2">http://fedoraproject.org/wiki/Features/Moblin-2.2</a>
						</div></li></ul></div>
			</div></div></div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="SSSD.html"><strong>Terug</strong>2.4. Systeem security services daemon</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Networking.html"><strong>Volgende</strong>3.2. Netwerk</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Developers.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>5. Veranderingen in Fedora voor ontwikkelaars</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-X_Window_System_Graphics.html" title="4.10. X window systeem (grafisch)" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Tools.html" title="5.2. Gereedschappen" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="ht
 tp://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-X_Window_System_Graphics.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Tools.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div class="section" title="5. Veranderingen in Fedora voor ontwikkelaars"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Developers">5. Veranderingen in Fedora voor ontwikkelaars</h2></div></div></div><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="5.1. Run tijd" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Runtime">5.1. Run tijd</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Development_Runtime_Beat">https://fedoraproject.org/wiki
 /Documentation_Development_Runtime_Beat</a></span></i></p><div class="para">
		nog te doen
	</div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-X_Window_System_Graphics.html"><strong>Terug</strong>4.10. X window systeem (grafisch)</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Tools.html"><strong>Volgende</strong>5.2. Gereedschappen</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Specific_Audiences.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>6. Veranderingen in Fedora voor specifieke doelgroepen</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Linux_Kernel.html" title="5.7. Linux kernel" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Electronic_Design_Automation.html" title="6.2. Elektronisch ontwerp automatisering" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a>
 <a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Linux_Kernel.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Electronic_Design_Automation.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div class="section" title="6. Veranderingen in Fedora voor specifieke doelgroepen"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Specific_Audiences">6. Veranderingen in Fedora voor specifieke doelgroepen</h2></div></div></div><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="6.1. Wat is nieuw in wetenschap en wiskunde" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Whats_new_in_science_and_mathematics">6.1. Wat is nieuw in wetenschap en wiskunde</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span c
 lass="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Scientific_and_Technical_Beat"> https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Scientific_and_Technical_Beat </a></span></i></p><div class="para">
		Fedora 13 bevat een reeks van pakketten voor wetenschap en wiskunde. De volgende pakketten zijn vernieuwd voor Fedora 13.
	</div><div class="para">
		Een groot aantal andere pakketten hebben kleine of fout reparatie vernieuwingen ondergaan. Refereer naar <em class="citetitle">Fedora 13 Technical Notes</em> op <a href="http://docs.fedoraproject.org">http://docs.fedoraproject.org</a> voor details.
	</div><div class="section" title="6.1.1. EMBOSS"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id683745">6.1.1. EMBOSS</h4></div></div></div><div class="para">
			Versie 6.2.0 van <span class="application"><strong>EMBOSS</strong></span> bevat nu de mogelijkheid om extra bestandsformaten te lezen en heeft ook vernieuwde versies van huidige formaten. Er zijn een aantal nieuwe mogelijkheden, en sommige veranderingen zijn vereist in scripts. Details van deze veranderingen kunnen gevonden worden op <a href="http://emboss.sourceforge.net/developers/changelog.html#0">http://emboss.sourceforge.net/developers/changelog.html#0</a>.
		</div></div><div class="section" title="6.1.2. Macaulay2"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id754887">6.1.2. Macaulay2</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>Macaulay2</strong></span> bevat nu certificatie van nieuwe pakketten die goedgekeurd zijn voor publicatie in peer-review journalen, en een groot aantal nieuwe programma's en pakketten. Sommige mogelijkheden zijn verbeterd of veranderd. Gebruikers moeten <a href="http://www.math.uiuc.edu/Macaulay2/doc/Macaulay2-1.3.1/share/doc/Macaulay2/Macaulay2Doc/html/_changes_cm_sp1.3.html">http://www.math.uiuc.edu/Macaulay2/doc/Macaulay2-1.3.1/share/doc/Macaulay2/Macaulay2Doc/html/_changes_cm_sp1.3.html</a> bekijken voor details van deze verbeteringen.
		</div></div><div class="section" title="6.1.3. R"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id748891">6.1.3. R</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>R</strong></span> is vernieuwd naar 2.10.1. Er zijn een aantal nieuwe eigenschappen en een lange lijst van fout reparaties. Voor details refereer je naar <a href="https://svn.r-project.org/R/trunk/NEWS">https://svn.r-project.org/R/trunk/NEWS</a> blader naar 2.10 en 2.10.1). Veel aan <span class="application"><strong>R</strong></span> gerelateerde pakketten en <span class="application"><strong>emacs</strong></span> modes zijn ook vernieuwd.
		</div></div><div class="section" title="6.1.4. ugene"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id652684">6.1.4. ugene</h4></div></div></div><div class="para">
			Fedora 13 bevat versie 1.6.1 van <span class="application"><strong>ugene</strong></span>.De vernieuwing wordt sterk aanbevolen omdat er enkele reparaties voor ernstige fouten gemaakt zijn. Als je er de voorkeur aan geeft om het pakket te compileren in plaats van de RPM te installeren, moet je <a href="http://ugene.unipro.ru/news.html#160210">http://ugene.unipro.ru/news.html#160210</a> bekijken voor specifieke acties die je moet nemen om de vernieuwing met succes te maken. Dit is niet nodig voor een normale installatie met gebruik van <span class="application"><strong>yum</strong></span> of <span class="application"><strong>PackageKit</strong></span>.
		</div></div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Linux_Kernel.html"><strong>Terug</strong>5.7. Linux kernel</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Electronic_Design_Automation.html"><strong>Volgende</strong>6.2. Elektronisch ontwerp automatisering</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>4. Veranderingen in Fedora voor systeem beheerders</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Fedora_Live_Images.html" title="3.6. Fedora Live images" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Virtualization.html" title="4.2. Virtualisatie" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http:
 //docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Fedora_Live_Images.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Virtualization.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div class="section" title="4. Veranderingen in Fedora voor systeem beheerders"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators">4. Veranderingen in Fedora voor systeem beheerders</h2></div></div></div><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="4.1. Beveiliging" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Security">4.1. Beveiliging</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark"> This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Security">https://fedoraprojec
 t.org/wiki/Docs/Beats/Security</a></span></i></p><div class="section" title="4.1.1. Dogtag certificatie systeem"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id669785">4.1.1. Dogtag certificatie systeem</h4></div></div></div><div class="para">
			<em class="firstterm">Dogtag certificaat systeem</em> (DGS) is een bedrijfsmatig open bron <em class="firstterm">Certificaat authoriteit</em> (CA) voor ondersteuning van alle aspecten van certificaat levenscyclus beheer inclusief <em class="firstterm">Certificaat Authoriteit</em> (CA), <em class="firstterm">Data Recovery Manager</em> (DRM), <em class="firstterm">Online Certificate Status Protocol</em> (OCSP) Manager, <em class="firstterm">Registration Authority</em>y (RA), <em class="firstterm">Token Key Service</em> (TKS), <em class="firstterm">Token Processing System</em> (TPS) en smartcard beheer, met behulp van <em class="firstterm">Enterprise Security Client</em> (ESC).
		</div><div class="para">
			Refereer naar de <em class="citetitle">Dogtag Certificate System</em> pagina op de Fedora wiki voor extra details — <a href="http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/DogtagCertificateSystem">http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/DogtagCertificateSystem</a>.
		</div></div><div class="section" title="4.1.2. modprobe Whitelist"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id696874">4.1.2. modprobe Whitelist</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>modprobe</strong></span> Whitelist geeft systeem beheerders in zwaar beveiligde omgevingen de mogelijkheid om voor het beperken van de modules die geladen worden door <span class="application"><strong>modprobe</strong></span> tot een specifieke lijst van modules geconfigureerd door de beheerder. Deze beperking maakt het onmogelijk voor gebruikers zonder rechten om kwetsbaarheden uit te buiten in modules die normaal niet gebruikt worden, bijvoorbeeld door het aansluiten van hardware. De hoeveelheid potentieel kwetsbare code die in de kernel kan draaien wordt hierdoor beperkt.
		</div><div class="para">
			<span class="application"><strong>modprobe</strong></span> kan ook specifieke commando's uitvoeren in plaats van het laden van een module (met gebruik van de <code class="command">install</code> configuratie instructie); dit wordt ook door dezelfde whitelist beperkt. Om systeem beheerders te helpen de whitelist samen te stellen, is extra functionaliteit toegevoegd aan <span class="application"><strong>modprobe</strong></span>: het zal mogelijk zijn om alle informatie te loggen (overeenkomstig met het gebruiken van <code class="command">modprobe -v</code>) naar een gespecificeerd bestand, inclusief <span class="application"><strong>modprobe</strong></span> acties die draaien in de <span class="application"><strong>dracut</strong></span> <code class="filename">initrd</code>. Een script zal aangeboden worden die een voorstel whitelist samenstelt van de gelogde data.
		</div><div class="para">
			Gebruik deze whitelist om het kernel ruimte aanval oppervlak aanzienlijk te reduceren en vermijd risico voor kwetsbaarheden in zelden gebruikte kernel-mode code. Een voorbeeld bureaublad Fedora systeem heeft op dit moment 79 modules geladen, uit een totaal van 1964 beschikbare modules (4%). Als de code grootte berekend wordt, en de hoofd kernel (<code class="filename">/boot/vmlinuz*</code>) wordt meegenomen, draait het voorbeeld bureaublad systeem 8.36 MB kernel-ruimte code, uit een totaal van 34.66 MB beschikbare (24%).
		</div><div class="para">
			Refereer naar de <em class="citetitle">Modprobe Whitelist </em> kenmerk pagina op de Fedora wiki voor een meer complete beschrijving van deze eigenschap: <a href="http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/ModprobeWhitelist">http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/ModprobeWhitelist</a>
		</div></div><div class="section" title="4.1.3. Gebruikersaccount dialoog"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id699215">4.1.3. Gebruikersaccount dialoog</h4></div></div></div><div class="para">
			Een nieuw Gebruikersaccount dialoog is opnieuw ontworpen en geïmplementeerd om nieuwe gebruikers aan te maken en informatie gerelateerd aan een gebruiker te bewerken op enkele-gebruiker systemen of bij het inzetten van een klein aantal systemen. Dit nieuwe dialoog vervangt functionaliteit die eerder beschikbaar was is een aantal gereedschappen, zoals <span class="application"><strong>system-config-user</strong></span>, <span class="application"><strong>gnome-about-me</strong></span>, <span class="application"><strong>gdmsetup</strong></span> en <span class="application"><strong>polkit-gnome-authorization</strong></span>, en maakt dit beschikbaar op een plaats.
		</div><div class="para">
			De <em class="citetitle">User Account Dialog</em> pagina op de Fedora wiki bevat meer details: <a href="http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/UserAccountDialog">http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/UserAccountDialog</a>
		</div></div><div class="section" title="4.1.4. Policy Kit One"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id677145">4.1.4. Policy Kit One</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>PolicyKitOne</strong></span> vervangt de verouderde <span class="application"><strong>PolicyKit </strong></span> en geeft KDE gebruikers een betere ervaring van hun toepassingen en het bureaublad in het algemeen. De Fedora 12 KDE Desktop Editie gebruikt <span class="application"><strong>Gnome Authentication Agent </strong></span>. <span class="application"><strong>PolicyKitOne</strong></span> maakt het mogelijk om de locale KDE autenticatie agent <span class="application"><strong>KAuth</strong></span> in Fedora 13 te gebruiken.
		</div><div class="para">
			Voor een complete beschrijving van dit kenmerk, refereer je naar de <em class="citetitle">KDE PolicyKit One Qt</em> pagina op de Fedora wiki: <a href="http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/KDE_PolicyKitOneQt">http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/KDE_PolicyKitOneQt</a>
		</div></div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Fedora_Live_Images.html"><strong>Terug</strong>3.6. Fedora Live images</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Virtualization.html"><strong>Volgende</strong>4.2. Virtualisatie</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Database_Servers.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>4.5. Database servers</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html" title="4. Veranderingen in Fedora voor systeem beheerders" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Mail_Servers.html" title="4.4. Mail servers" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Samba_Windows_Compatibility.html" title="4.6. Samba (Windows compatibiliteit)" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Conten
 t/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Mail_Servers.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Samba_Windows_Compatibility.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="4.5. Database servers" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Database_Servers">4.5. Database servers</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/DatabaseServers">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/DatabaseServers</a></span></i></p><div class="section" title="4.5.1. db4"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id748446">4.
 5.1. db4</h4></div></div></div><div class="para">
			Fedora 13 bevat versie 4.8.26 van de Berkeley <span class="application"><strong>db4</strong></span> database. Deze vrijgave bevat verbeterde prestaties, een nieuw <code class="command">db_sql</code> gereedschap, en extra API's.
		</div></div><div class="section" title="4.5.2. MySQL"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id721365">4.5.2. MySQL</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>mysql</strong></span> is vernieuwd naar 5.1.44 (van 5.1.39). Deze vrijgave bevat nieuwe replicatie mogelijkheden. Refereer naar de MySQL vrijgave informatie op <a href="http://lists.mysql.com/announce/664">http://lists.mysql.com/announce/664</a>, <a href="http://lists.mysql.com/announce/660">http://lists.mysql.com/announce/660</a>, <a href="http://lists.mysql.com/announce/654">http://lists.mysql.com/announce/654</a>, <a href="http://lists.mysql.com/announce/645">http://lists.mysql.com/announce/645</a>, en <a href="http://lists.mysql.com/announce/639">http://lists.mysql.com/announce/639</a> voor meer details.
		</div></div><div class="section" title="4.5.3. Postgresql"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id697940">4.5.3. Postgresql</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>postgresql</strong></span> is vernieuwd naar to 8.4.2. Hoewel dit voornamelijk een fout reparatie vrijgave is, moet je, als je hash indices hebt, REINDEX gebruiken voor deze tabellen na het upgraden (er is geen dump vereist). Voor een complete lijst van fout reparaties refereer je naar <a href="http://www.postgresql.org/docs/8.4/static/release-8-4-2.html">http://www.postgresql.org/docs/8.4/static/release-8-4-2.html</a>.
		</div></div><div class="section" title="4.5.4. sqlite"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id670510">4.5.4. sqlite</h4></div></div></div><div class="para">
			Voor Fedora 13 is <span class="application"><strong>sqlite</strong></span> vernieuwd van 3.6.17 naar 3.6.23. Deze vrijgave voegt een aantal nieuwe pragma's en functies toe, en bovendien nog veel reparaties. Refereer naar <a href="http://www.sqlite.org/changes.html">http://www.sqlite.org/changes.html</a> voor een complete lijst van veranderingen.
		</div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Mail_Servers.html"><strong>Terug</strong>4.4. Mail servers</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Samba_Windows_Compatibility.html"><strong>Volgende</strong>4.6. Samba (Windows compatibiliteit)</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Eclipse.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>5.6. Eclipse</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Developers.html" title="5. Veranderingen in Fedora voor ontwikkelaars" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Haskell.html" title="5.5. Haskell" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Linux_Kernel.html" title="5.7. Linux kernel" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" hr
 ef="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Haskell.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Linux_Kernel.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="5.6. Eclipse" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Eclipse">5.6. Eclipse</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Development_Eclipse_Beat">https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Development_Eclipse_Beat</a></span></i></p><div class="section" title="5.6.1. eclipse-mylyn"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id749024">5.6.1. eclipse-mylyn</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>Mylyn</strong></span> is een op taken gerichte gebruikersinterface voor <span class="application"><strong>Eclipse</strong></span>. Fedora 13 bevat versie 3.3.2, vernieuwd van 3.2.1 in Fedora 12. Belangrijke veranderingen zijn:
			<div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
						De CDT Bridge voor C en C++ ontwikkeling is nu onderdeel van <span class="application"><strong>Mylyn</strong></span> en completeert de Java Bridge.
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						De taak bewerker en taak lijst zijn vernieuwd met verschillende gebruik verbeteringen.
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						De aansluitingen voor JIRA en Bugzilla zijn verbeterd met nieuwe eigenschappen.
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						Verschillende bugs in de API zijn gerepareerd — refereer naar de <em class="citetitle">Mylyn Porting Guide</em> beschikbaar op <a href=" http://wiki.eclipse.org/Mylyn/Porting_Guide#Notable_API_changes_in_3.3"> http://wiki.eclipse.org/Mylyn/Porting_Guide#Notable_API_changes_in_3.3</a> voor details van API veranderingen.
					</div></li></ul></div>
		</div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Haskell.html"><strong>Terug</strong>5.5. Haskell</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Linux_Kernel.html"><strong>Volgende</strong>5.7. Linux kernel</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Electronic_Design_Automation.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>6.2. Elektronisch ontwerp automatisering</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Specific_Audiences.html" title="6. Veranderingen in Fedora voor specifieke doelgroepen" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Specific_Audiences.html" title="6. Veranderingen in Fedora voor specifieke doelgroepen" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Embedded_Development.html" title="6.3. Ingebedde ontwikkeling" /></head><body class="draft "><p id="title"><a cla
 ss="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Specific_Audiences.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Embedded_Development.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="6.2. Elektronisch ontwerp automatisering" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Electronic_Design_Automation">6.2. Elektronisch ontwerp automatisering</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_EDA_Beat">https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_ED
 A_Beat</a></span></i></p><div class="para">
		<a id="id693363" class="indexterm"></a>
		 <a id="id698025" class="indexterm"></a>
		Deze paragraaf beschrijft veranderingen in het Fedora elektronica lab voor Fedora 13. Merk op dat een aantal van de toepassingen in FEL van toepassing zijn voor een aantal gemeenschappen. Deze specifieke toepassingen worden beschreven in de Circuit ontwerp (welke simulatie en PCB layout omvat) en Ingebedde ontwikkeling paragrafen van deze vrijgave informatie.
	</div><div class="para">
		nog te doen
	</div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Specific_Audiences.html"><strong>Terug</strong>6. Veranderingen in Fedora voor specifieke doelgr...</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Embedded_Development.html"><strong>Volgende</strong>6.3. Ingebedde ontwikkeling</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Embedded_Development.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>6.3. Ingebedde ontwikkeling</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Specific_Audiences.html" title="6. Veranderingen in Fedora voor specifieke doelgroepen" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Electronic_Design_Automation.html" title="6.2. Elektronisch ontwerp automatisering" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Whats_new_for_amateur_radio_operators.html" title="6.4. Wat is nieuw voor radio amateurs" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" hr
 ef="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Electronic_Design_Automation.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Whats_new_for_amateur_radio_operators.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="6.3. Ingebedde ontwikkeling" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Embedded_Development">6.3. Ingebedde ontwikkeling</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Embedded_Development_Beat">https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Embedded_Development_Beat<
 /a></span></i></p><a id="id693360" class="indexterm"></a><div class="para">
		Fedora 13 bevat een reeks van pakketten om de ontwikkeling van ingebedde toepassingen te ondersteunen voor verscheidene doelen. Er is een brede ondersteuning voor de AVR en verwante onderdelen als ook voor de Microchip PIC. Bovendien zijn er pakketten om ontwikkeling te ondersteunen voor oudere, minder populaire onderdelen zoals de Z80, 8051, en anderen. Voor een meer complete beschrijving refereer je naar <em class="citetitle">Packages for embedded development on the wiki</em> beschikbaar op <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Packages_For_Embedded_Development">https://fedoraproject.org/wiki/Packages_For_Embedded_Development</a> .
	</div><div class="section" title="6.3.1. avrdude"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id741477">6.3.1. avrdude</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>avrdude</strong></span> is vernieuwd van 5.8 naar 5.10. De nieuwe vrijgave bevat ondersteuning voor extra onderdeel nummers en een aantal extra programmeurs.
		</div><div class="para">
			Extra informatie:
			<div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
						5.9 veranderingen - <a href="http://lists.nongnu.org/archive/html/avrdude-dev/2010-01/msg00071.htm">http://lists.nongnu.org/archive/html/avrdude-dev/2010-01/msg00071.htm</a>
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						5.10 veranderingen - <a href="http://lists.nongnu.org/archive/html/avrdude-dev/2010-01/msg00092.html">http://lists.nongnu.org/archive/html/avrdude-dev/2010-01/msg00092.html</a>
					</div></li></ul></div>
		</div></div><div class="section" title="6.3.2. piklab"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id729458">6.3.2. piklab</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>piklab</strong></span> is vernieuwd naar versie 0.15.7.
		</div><div class="para">
			Belangrijke veranderingen zijn:
			<div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
						Ondersteuning voor PICkit2V2 is verwijderd.
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						ICD2 ondersteuning is sterk verbeterd, inclusief ondersteuning voor dsPIC33 apparaten
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						Gereedschap keten en programmeur selectie is verplaatst naar de project beheerder
					</div></li></ul></div>
		</div><div class="para">
			Voor de complete details, refereer je naar de Piklab verander log op <a href="http://piklab.sourceforge.net/changelog.php.">http://piklab.sourceforge.net/changelog.php.</a>
		</div></div><div class="section" title="6.3.3. mcu8051ide"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id652128">6.3.3. mcu8051ide</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>mcu8051ide</strong></span> is vernieuwd naar versie 1.3.3. Naast fout reparaties, bevat deze vrijgave de volgende nieuwe kenmerken:
		</div><div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
					RS232/UART debugger, gereedschap bedoelt voor het debuggen in echte hardware toepassingen
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Symbool lijst (toegevoegd op het rechter paneel)
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Assembler heeft nu ondersteuning voor het toekennen van register namen aan constanten. Dus vanaf deze versie kun je code schrijven als:
				</div><pre class="programlisting">
ABC   EQU   R0
      MOV   ABC, #55h   ; &lt;- This will be compiled as "MOV R0, #55h
</pre></li></ul></div></div><div class="section" title="6.3.4. gnusim8085"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id689867">6.3.4. gnusim8085</h4></div></div></div><div class="para">
			Fedora 13 bevat <span class="application"><strong>gnusim8085</strong></span> versie 1.3.6. Deze nieuwe vrijgave is nu geïnternationaliseerd, en bevat een aantal gebruik verbeteringen en nieuwe eigenschappen. Voor een complete beschrijving, refereer je naar de aankondiging op <a href="https://launchpad.net/gnusim8085/+announcement/5242.">https://launchpad.net/gnusim8085/+announcement/5242.</a>
		</div></div><div class="section" title="6.3.5. avr-binutils"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id739449">6.3.5. avr-binutils</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>avr-binutils</strong></span> is vernieuwd naar 2.20. Er zijn een aantal nieuwe kenmerken en ook fout reparaties. Refereer naar het NEWS bestand van het project op <a href="http://sourceware.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/~checkout~/src/binutils/NEWS?rev=1.87&amp;content-type=text/plain&amp;cvsroot=src&amp;only_with_tag=binutils-binutils-2_20.">http://sourceware.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/~checkout~/src/binutils/NEWS?rev=1.87&amp;content-type=text/plain&amp;cvsroot=src&amp;only_with_tag=binutils-binutils-2_20.</a>
		</div></div><div class="section" title="6.3.6. avr-gcc"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id671814">6.3.6. avr-gcc</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>avr-gcc</strong></span> is vernieuwd naar 4.3.3, tezamen met <span class="application"><strong>avr-gcc-c++</strong></span>. Refereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-The_GCC_Compiler_Collection.html" title="5.3. De GCC compiler collectie">Paragraaf 5.3, “De GCC compiler collectie”</a> voor details over deze vernieuwing.
		</div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Electronic_Design_Automation.html"><strong>Terug</strong>6.2. Elektronisch ontwerp automatisering</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Whats_new_for_amateur_radio_operators.html"><strong>Volgende</strong>6.4. Wat is nieuw voor radio amateurs</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Fedora_Live_Images.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>3.6. Fedora Live images</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Desktop_Users.html" title="3. Veranderingen in Fedora voor desktop gebruikers" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Multimedia.html" title="3.5. Multimedia" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html" title="4. Veranderingen in Fedora voor systeem beheerders" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><im
 g src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Multimedia.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="3.6. Fedora Live images" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Fedora_Live_Images">3.6. Fedora Live images</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Live">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Live</a></span></i></p><div class="para">
		De <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Games_Spin">Games uitdraai</a> levert een Live CD met een selectie van de beste spellen beschikbaar in Fedora.
	</div><div class="para">
		Voor elektronische ontwerpers, biedt de <a href="http://chitlesh.fedorapeople.org/FEL/">Fedora Electronic Lab</a> uitdraai een complete gereedschap set voor IC ontwerpers.
	</div><div class="para">
		De Fedora Spins SIG (<a href="http://fedoraproject.org/wiki/SIGs/Spins">http://fedoraproject.org/wiki/SIGs/Spins</a>) is continu bezig met het ontwikkelen van gespecialiseerde Live images voor specifieke toepassingen.
	</div><div class="section" title="3.6.1. Van Live CD's naar Live USB's"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id671266">3.6.1. Van Live CD's naar Live USB's</h4></div></div></div><div class="para">
			In vorige Fedora vrijgaves had de Bureaublad Live image de grootte van een CD. De 700-MB limiet van een CD heeft de ervaring beschikbaar voor gebruikers in toenemende mate beperkt, dus het Fedora Bureaublad team maakt met ingang van deze vrijgave in plaats hiervan een 1-GB Live USB stick. De Fedora 13 Bureaublad Live image zal niet op een CD passen. Als resultaat hiervan is <span class="application"><strong>Openoffice.org</strong></span> standaard beschikbaar in plaats van <span class="application"><strong>Abiword</strong></span>, en de <span class="application"><strong>GIMP</strong></span> beeld bewerker is ook standaard beschikbaar in deze Live image.
		</div><div class="para">
			Gedetailleerde documentatie over het maken van een Live USB is beschikbaar op <a href="http://fedoraproject.org/wiki/How_to_create_and_use_Live_USB.">http://fedoraproject.org/wiki/How_to_create_and_use_Live_USB.</a>. Je kunt deze image ook op een DVD branden. Als jouw computer het opstarten van USB niet ondersteunt, of geen DVD station heeft, kun je een van het volgende doen:
		</div><div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
					een netwerk installatie
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					gebruik de reguliere installatie CD set
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					gebruik een Live image van <a href="http://spins.fedoraproject.org">http://spins.fedoraproject.org</a> voor een alternatieve bureaublad omgeving die nog de grootte van een CD heeft
				</div></li></ul></div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Multimedia.html"><strong>Terug</strong>3.5. Multimedia</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html"><strong>Volgende</strong>4. Veranderingen in Fedora voor systeem beheerders</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-File_Systems.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>4.9. Bestandssystemen</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html" title="4. Veranderingen in Fedora voor systeem beheerders" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Server_Tools.html" title="4.8. Server gereedschappen" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-X_Window_System_Graphics.html" title="4.10. X window systeem (grafisch)" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Con
 tent/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Server_Tools.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-X_Window_System_Graphics.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="4.9. Bestandssystemen" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-File_Systems">4.9. Bestandssystemen</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/FileSystems">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/FileSystems</a></span></i></p><div class="section" title="4.9.1. Btrfs"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="Btrfs">4.9.1. Btrfs</h
 4></div></div></div><div class="para">
			Btrfs is in ontwikkeling als een bestandssysteem dat in staat is om meer bestanden te adresseren en te beheren, grotere bestanden en grotere volumes aankan dan de ext2, ext3, en ext4 bestandssystemen.
		</div><div class="para">
			De snapshot eigenschap van dit bestandssysteem is in Fedora 13 voor de eerste keer beschikbaar. Een automatische snapshot wordt iedere keer gemaakt als de <span class="application"><strong>yum</strong></span> pakket beheerder en installatie of een upgrade uitvoert.
		</div><div class="para">
			Omdat Btrfs nog steeds experimenteel en onder ontwikkeling is, biedt het installatie programma het niet standaard aan. Als je een Btrfs partitie op een schijf wilt maken, moet je het installatie proces beginnen met de opstart optie <code class="command">btrfs</code>.
		</div><div class="warning"><h2>Btrfs is nog steeds experimenteel</h2><div class="para">
				Fedora 13 bevat Btrfs om je toe te staan met dit bestandssysteem te experimenteren. Je moet Btrfs niet kiezen voor partities die waardevolle data bevatten of die essentieel zijn voor de werking van belangrijke systemen.
			</div></div></div><div class="section" title="4.9.2. NFS"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="NFS">4.9.2. NFS</h4></div></div></div><div class="para">
			Met ingang van Fedora 13 wordt NFSv4 gebruikt als het standaard NFS protocol (vernieuwd van NFSv3 in Fedora 12).
		</div><div class="para">
			Fedora ondersteunt nu het aankoppelen van NFS export met IPv6.
		</div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Server_Tools.html"><strong>Terug</strong>4.8. Server gereedschappen</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-X_Window_System_Graphics.html"><strong>Volgende</strong>4.10. X window systeem (grafisch)</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Haskell.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>5.5. Haskell</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Developers.html" title="5. Veranderingen in Fedora voor ontwikkelaars" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Java.html" title="5.4. Java" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Eclipse.html" title="5.6. Eclipse" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.
 fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Java.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Eclipse.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="5.5. Haskell" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Haskell">5.5. Haskell</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Development_Haskell_Beat">https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Development_Haskell_Beat</a></span></i></p><div class="para">
		Fedora 13 bevat <span class="application"><strong>ghc-6.12.1</strong></span>, welke nu gedeelde bibliotheken in Linux ondersteunt. Alle ghc pakketten in Fedora moeten nu een hoofd gedeelde bibliotheek pakket voor draaitijd aanbieden, naast de <span class="package">devel</span>, <span class="package">doc</span>,en <span class="package">prof</span> subpackages. <span class="application"><strong>ghc-macros</strong></span> is uitgebreid om het inpakken nog eenvoudiger te maken, door het verbergen van het saaie, fout-gevoelige subpakket inpak proces.
	</div><div class="para">
		<span class="application"><strong>Darcs</strong></span> is vernieuwd naar de nieuwe belangrijke versie 2.4 met vele nieuwe eigenschappen en verbeteringen
	</div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Java.html"><strong>Terug</strong>5.4. Java</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Eclipse.html"><strong>Volgende</strong>5.6. Eclipse</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-I18n.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>3.4. Internationale taal ondersteuning</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Desktop_Users.html" title="3. Veranderingen in Fedora voor desktop gebruikers" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Printing.html" title="3.3. Afdrukken" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Multimedia.html" title="3.5. Multimedia" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Produc
 t Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Printing.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Multimedia.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="3.4. Internationale taal ondersteuning" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-I18n">3.4. Internationale taal ondersteuning</h3></div></div></div><div class="para">
		Deze paragraaf bevat informatie over taal ondersteuning in Fedora.
	</div><div class="section" title="3.4.1. IBus"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id645213">3.4.1. IBus</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>IBus</strong></span> (<em class="firstterm">Intelligent Input Bus</em>) is een input structuur voor Linux dat een interface voor input methodes bevat vol met eigenschappen en een gebruikersvriendelijke gebruikersinterface. Vernieuwingen voor <span class="application"><strong>IBus</strong></span> in Fedora 13 zijn:
		</div><div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
					<span class="application"><strong>IBus</strong></span> ondersteunt nu globale gedeelde input mode voor alle toepassingen: de standaard is nog steeds het gebruiken van aparte contexten.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					<span class="application"><strong>IBus</strong></span> ondersteunt het tonen van een taal balk in het status icoon menu.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					<span class="package">ibus-pinyin</span> machine is opnieuw geïmplementeerd in C++ met verbeterde prestaties van fuzzy pinyin.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Nieuw <span class="package">ibus-fbterm</span> pakket biedt verbeterde IBus ondersteuning in de fbterm framebuffer console.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					<span class="package">ibus-hangul</span> machine ondersteunt nu Romaja stijl input voor westerse gebruikers.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					<span class="package">ibus-table-quick</span> werd opgenomen in <span class="package">ibus-table-cangjie</span>, en nieuwe tabellen toegevoegd voor Smart Cangjie 6, Quick (classic), en Easy (Big).
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					<span class="package">ibus-anthy</span> ondersteunt de voorkeuren van symbool stijl en conversie mode.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					<span class="package">ibus-anthy</span> ondersteunt Thumb Shift NICOLA-J, NICOLA-F and NICOLA-A indelingen.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					<span class="package">ibus-anthy</span> ondersteunt de woordenboek aanpassing van het standaard persoonlijke woordenboek en uitgebreide persoonlijke woordenboeken.
				</div></li></ul></div></div><div class="section" title="3.4.2. Nieuw Chinees lettertype"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id743876">3.4.2. Nieuw Chinees lettertype</h4></div></div></div><div class="para">
			Het standaard lettertype voor Vereenvoudigd Chinees is nu <code class="literal">WQY Zenhei</code>.
		</div></div><div class="section" title="3.4.3. Lohit Devanagari"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id671583">3.4.3. Lohit Devanagari</h4></div></div></div><div class="para">
			Het nieuwe <code class="literal">Lohit Devanagari</code> lettertype vervangt de vorige aparte lettertypes voor Hindi, Kashmiri, Konkani, Maithili, Marathi, and Nepali. Alle aparte glyphs voor deze talen die in de toekomst nodig zijn kunnen afgehandeld worden in <code class="literal">Lohit Devanagari</code> met Open Type Font <code class="literal">locl</code> tags.
		</div></div><div class="section" title="3.4.4. Automatische installatie van taal pakketten."><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id687024">3.4.4. Automatische installatie van taal pakketten.</h4></div></div></div><div class="para">
			Een aantal grote suite pakketten, zoals <span class="application"><strong>OpenOffice.org</strong></span>, <span class="application"><strong>Eclipse</strong></span>, en <span class="application"><strong>KDE</strong></span> verpakken hun vertaalde inhoud apart als <em class="firstterm">taalpakketten</em> wegens grootte problemen. Als met de introductie van <span class="application"><strong>langpack plugin</strong></span> <span class="application"><strong>yum</strong></span> ontdekt dat een taalpakket nodig is, wordt dit taalpakket ook automatisch gedownload en geïnstalleerd. De gebruiker hoeft niet meer specifiek te verzoeken om installatie van taal ondersteuning voor deze types suites. In de toekomst zal het mogelijk zijn om deze ondersteuning verder uit te breiden voor de gehele distributie. Refereer naar <a href="http://dingyichen.livejournal.com/17133.html">http://dingyichen.livejournal.com/17133.html</a> voor details.
		</div></div><div class="section" title="3.4.5. Glibc locales en collatie"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id687066">3.4.5. Glibc locales en collatie</h4></div></div></div><div class="para">
			De volgende locales voor <span class="application"><strong>glibc</strong></span> (de <em class="firstterm">GNU C Library</em>) zijn toegevoegd of vernieuwd in Fedora 13:
		</div><div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
					<code class="literal">kok_IN</code> (Konkani taal locale voor India: ongeveer 3.6 miljoen sprekers) voor Devanagari script toegevoegd.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					<code class="literal">ps_AF</code> (Pashto taal locale voor Afghanistan: ongeveer 35.5 miljoen sprekers) toegevoegd.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					collatie voor Tamil en Assamese is nu beschikbaar in alle locales.
				</div></li></ul></div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Printing.html"><strong>Terug</strong>3.3. Afdrukken</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Multimedia.html"><strong>Volgende</strong>3.5. Multimedia</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Installation_Notes.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>2. Installatie opmerkingen</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="prev" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="next" href="storage.html" title="2.2. Opslag selecteren tijdens de installatie" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/i
 mage_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="index.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="storage.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="2. Installatie opmerkingen" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h2 class="title" id="sect-Release_Notes-Installation_Notes">2. Installatie opmerkingen</h2></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Installer"> https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Installer</a></span></i></p><div class="para">
		<div class="note"><h2>Opmerking</h2><div class="para">
				Om het installeren van Fedora te leren, refereer je of naar de <em class="citetitle">Fedora installatie snelgids</em> beschikbaar op <a href="http://docs.fedoraproject.org/installation-quick-start-guide/">http://docs.fedoraproject.org/installation-quick-start-guide/</a> of naar de <em class="citetitle">Fedora installatie gids</em> beschikbaar op <a href="http://docs.fedoraproject.org/install-guide/">http://docs.fedoraproject.org/install-guide/</a>. Als je een probleem tegenkomt of een vraag hebt tijdens de installatie die niet beantwoord wordt in deze vrijgave informatie, refereer je naar <a href="http://www.fedoraproject.org/wiki/FAQ"> http://www.fedoraproject.org/wiki/FAQ</a> en <a href="http://www.fedoraproject.org/wiki/Bugs/Common"> http://www.fedoraproject.org/wiki/Bugs/Common</a>.
			</div></div>
	</div><div class="section" title="2.1. boot.fedoraproject.org"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="BFO">2.1. boot.fedoraproject.org</h3></div></div></div><div class="para">
			Fedora 13 introduceert een nieuwe methode voor het installeren of upgraden van Fedora over het Internet, met gebruik van opstart images beschikbaar op <a href="http://boot.fedoraproject.org/">http://boot.fedoraproject.org/</a>. Images zijn beschikbaar voor een aantal soorten media, inclusief USB, CD en DVD, en floppy schijven. Je kunt dit image gebruiken om het opstart proces op het systeem te starten, welke dan contact opneemt met een server op afstand om het opstart proces af te maken en de installer te lanceren. Het proces komt overeen met het opstarten van een netwerk als een <em class="firstterm">Preboot Execution Environment</em> (PXE) server beschikbaar is.
		</div><div class="para">
			Het installatie of upgrade proces zelf is hetzelfde als bij het uitvoeren van het proces met locale media, zoals een DVD.
		</div><div class="para">
			Er is niets in de opstart image dat specifiek is voor deze versie van Fedora; in de toekomst kan je hetzelfde opstart image gebruiken voor het installeren van of upgraden naar volgende versies van Fedora.
		</div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="index.html"><strong>Terug</strong>Vrijgave Informatie</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="storage.html"><strong>Volgende</strong>2.2. Opslag selecteren tijdens de installatie</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Java.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>5.4. Java</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Developers.html" title="5. Veranderingen in Fedora voor ontwikkelaars" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-The_GCC_Compiler_Collection.html" title="5.3. De GCC compiler collectie" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Haskell.html" title="5.5. Haskell" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" 
 /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-The_GCC_Compiler_Collection.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Haskell.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="5.4. Java" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Java">5.4. Java</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Java">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Java</a></span></i></p><div class="para">
		nog te doen
	</div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-The_GCC_Compiler_Collection.html"><strong>Terug</strong>5.3. De GCC compiler collectie</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Haskell.html"><strong>Volgende</strong>5.5. Haskell</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Legal_Information-Export.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>A.4. Export</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="appe-Release_Notes-Legal_Information.html" title="A. Juridische Informatie" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-External_References.html" title="A.3. Externe referenties" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-Legal_Information.html" title="A.5. Juridische Informatie" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="P
 roduct Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-External_References.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-Legal_Information.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div class="section" title="A.4. Export"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Legal_Information-Export">A.4. Export</h3></div></div></div><div class="para">
			Bepaalde export restricties kunnen van toepassing zijn op Fedora Project vrijgaves. Refereer naar <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Legal/Export">http://fedoraproject.org/wiki/Legal/Export</a> voor meer details.
		</div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-External_References.html"><strong>Terug</strong>A.3. Externe referenties</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-Legal_Information.html"><strong>Volgende</strong>A.5. Juridische Informatie</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Legal_Information-External_References.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>A.3. Externe referenties</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="appe-Release_Notes-Legal_Information.html" title="A. Juridische Informatie" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-Trademarks.html" title="A.2. Handelsmerken" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-Export.html" title="A.4. Export" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class=
 "right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-Trademarks.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-Export.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div class="section" title="A.3. Externe referenties"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Legal_Information-External_References">A.3. Externe referenties</h3></div></div></div><div class="para">
			Dit document kan verwijzen naar andere bronnen die niet onder de controle zijn van en niet onderhouden worden door het Fedora Project. Red Hat, Inc. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bronnen. We leveren deze verwijzingen alleen voor het gemak, en de toevoeging van enige verwijzing naar zo'n bron houdt niet in dat het Fedora Project of Red Had met die bron instemmen. We houden het recht voor om elke verwijzing of verwijzend programma op elk moment de verwijderen.
		</div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-Trademarks.html"><strong>Terug</strong>A.2. Handelsmerken</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-Export.html"><strong>Volgende</strong>A.4. Export</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Legal_Information-Legal_Information.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>A.5. Juridische Informatie</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="appe-Release_Notes-Legal_Information.html" title="A. Juridische Informatie" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-Export.html" title="A.4. Export" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-More_Information.html" title="A.6. Meer informatie" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a
 ><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-Export.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-More_Information.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div class="section" title="A.5. Juridische Informatie"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Legal_Information-Legal_Information">A.5. Juridische Informatie</h3></div></div></div><div class="para">
			De volgende legale informatie gaat sommige software in Fedora aan. Portions Copyright (c) 2002-2007 Charlie Poole of Copyright (c) 2002-2004 James W. Newkirk, Michael C. Two, Alexei A. Vorontsov of Copyright (c) 2000-2002 Philip A. Craig
		</div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-Export.html"><strong>Terug</strong>A.4. Export</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-More_Information.html"><strong>Volgende</strong>A.6. Meer informatie</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Legal_Information-More_Information.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>A.6. Meer informatie</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="appe-Release_Notes-Legal_Information.html" title="A. Juridische Informatie" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-Legal_Information.html" title="A.5. Juridische Informatie" /><link rel="next" href="appe-Release_Notes-RevHistory.html" title="B. Herzieningsgeschiedenis" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" />
 </a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-Legal_Information.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="appe-Release_Notes-RevHistory.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div class="section" title="A.6. Meer informatie"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Legal_Information-More_Information">A.6. Meer informatie</h3></div></div></div><div class="para">
			'Fedora' en het Fedora logo zijn handelsmerken van Red Hat, Inc en vallen onder de voorwaarden van de Fedora Trademark Guidelines: <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Legal/TrademarkGuidelines">http://fedoraproject.org/wiki/Legal/TrademarkGuidelines</a> Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
		</div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-Legal_Information.html"><strong>Terug</strong>A.5. Juridische Informatie</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="appe-Release_Notes-RevHistory.html"><strong>Volgende</strong>B. Herzieningsgeschiedenis</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Legal_Information-Trademarks.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>A.2. Handelsmerken</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="appe-Release_Notes-Legal_Information.html" title="A. Juridische Informatie" /><link rel="prev" href="appe-Release_Notes-Legal_Information.html" title="A. Juridische Informatie" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-External_References.html" title="A.3. Externe referenties" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site"
  /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="appe-Release_Notes-Legal_Information.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-External_References.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div class="section" title="A.2. Handelsmerken"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Legal_Information-Trademarks">A.2. Handelsmerken</h3></div></div></div><div class="para">
			'Fedora' en het Fedora logo zijn handelsmerken van Red Hat, Inc en vallen onder de voorwaarden van de Fedora Trademark Guidelines: <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Legal/TrademarkGuidelines">http://fedoraproject.org/wiki/Legal/TrademarkGuidelines</a> Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
		</div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="appe-Release_Notes-Legal_Information.html"><strong>Terug</strong>A. Juridische Informatie</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Legal_Information-External_References.html"><strong>Volgende</strong>A.3. Externe referenties</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Linux_Kernel.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>5.7. Linux kernel</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Developers.html" title="5. Veranderingen in Fedora voor ontwikkelaars" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Eclipse.html" title="5.6. Eclipse" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Specific_Audiences.html" title="6. Veranderingen in Fedora voor specifieke doelgroepen" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Conte
 nt/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Eclipse.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Specific_Audiences.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="5.7. Linux kernel" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Linux_Kernel">5.7. Linux kernel</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Kernel_Beat">https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Kernel_Beat</a></span></i></p><div class="para">
		Deze paragraaf behandelt veranderingen en belangrijke informatie met betrekking tot de op 2.6.33 gebaseerde kernel in Fedora 13.
	</div><div class="para">
		Fedora kan extra patches voor de kernel bevatten voor verbeteringen, fout reparaties, of extra kenmerken. Om deze reden hoeft de Fedora kernel miet regel voor regel equivalent te zijn met de zogenaamde vanille kernel van de kernel.org web site op <a href="http://www.kernel.org.">http://www.kernel.org.</a>
	</div><div class="para">
		Om een lijst van deze patches te verkrijgen, download je het broncode RPM pakket en voer je het volgende commando uit:
	</div><pre class="programlisting">rpm -qpl kernel-&lt;version&gt;.src.rpm
</pre><div class="section" title="5.7.1. Verander log"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id749939">5.7.1. Verander log</h4></div></div></div><div class="para">
			Om een log van de veranderingen voor het pakket te verkrijgen, voer je het volgende commando uit:
		</div><pre class="programlisting">rpm -q --changelog kernel-&lt;version&gt;
</pre><div class="para">
			Als je een gebruikersvriendelijke versie van de verander log nodig hebt, refereer je naar <a href="http://wiki.kernelnewbies.org/LinuxChanges.">http://wiki.kernelnewbies.org/LinuxChanges.</a> Een korte en volledige diff van de kernel is beschikbaar op <a href="http://kernel.org/git.">http://kernel.org/git.</a> De Fedora versie kernel is gebaseerd op de Linus boom.
		</div><div class="para">
			Aanpassingen gemaakt voor de Fedora versie zijn beschikbaar op <a href="http://cvs.fedoraproject.org.">http://cvs.fedoraproject.org.</a>
		</div></div><div class="section" title="5.7.2. Voorbereiden voor kernel ontwikkeling"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id698630">5.7.2. Voorbereiden voor kernel ontwikkeling</h4></div></div></div><div class="para">
			Fedora 13 bevat niet het <span class="package">kernel-source</span> pakket zoals geleverd door oudere versies, omdat alleen het <span class="package">kernel-devel</span> pakket nu nodig is om externe modules te bouwen.
		</div></div><div class="section" title="5.7.3. Rapporteren van bugs"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="sect-Release_Notes-Linux_Kernel-Reporting_Bugs">5.7.3. Rapporteren van bugs</h4></div></div></div><div class="para">
			Refereer naar <a href="http://kernel.org/pub/linux/docs/lkml/reporting-bugs.html">http://kernel.org/pub/linux/docs/lkml/reporting-bugs.html</a> voor informatie over het rapporteren van fouten in de Linux kernel. Je kunt ook <a href="http://bugzilla.redhat.com">http://bugzilla.redhat.com</a> gebruiken voor het rapporteren van fouten die specifiek zijn voor Fedora.
		</div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Eclipse.html"><strong>Terug</strong>5.6. Eclipse</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Specific_Audiences.html"><strong>Volgende</strong>6. Veranderingen in Fedora voor specifieke doelgr...</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Mail_Servers.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>4.4. Mail servers</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html" title="4. Veranderingen in Fedora voor systeem beheerders" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Web_and_Content_Servers.html" title="4.3. Web en inhoud servers" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Database_Servers.html" title="4.5. Database servers" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/i
 mage_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Web_and_Content_Servers.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Database_Servers.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="4.4. Mail servers" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Mail_Servers">4.4. Mail servers</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/MailServers">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/MailServers</a></span></i></p><div class="section" title="4.4.1. cyrusimap"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id689272">4.4.1. cyrusimap</h4></div
 ></div></div><div class="para">
			De laatste stabiele en huidige vrijgave van de <span class="application"><strong>cyrus-imapd</strong></span> server is 2.3.16 met onder andere ondersteuning voor herhaalde mailboxen, unified murder configuratie, vertraagd uitwissen, aparte metadata partities, en Sieve extensies. Het vereist SASLv2. Voor details over de veranderingen, refereer je naar <a href="http://cyrusimap.web.cmu.edu/imapd/changes.html.">http://cyrusimap.web.cmu.edu/imapd/changes.html.</a> Als je SQL detectie gebruikt dan kunnen enkele veranderingen nodig zijn (<a href="http://cyrusimap.web.cmu.edu/imapd/install-upgrade.html).">http://cyrusimap.web.cmu.edu/imapd/install-upgrade.html).</a>
		</div></div><div class="section" title="4.4.2. dovecot"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id676767">4.4.2. dovecot</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>dovecot</strong></span> is vernieuwd naar 1.2.11. In eerdere versies werden een aantal zeer grote kopteksten verstuurd die konden resulteren in een weigering van dienst. Deze vernieuwing repareert dat probleem en heeft bovendien een aantal beveiliging verbeteringen. Details kunnen gevonden worden op <a href="http://dovecot.org/doc/NEWS.">http://dovecot.org/doc/NEWS.</a> (Merk op dat Fedora 12 versie 1.2.6 bevatte).
		</div></div><div class="section" title="4.4.3. fetchmail"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id696079">4.4.3. fetchmail</h4></div></div></div><div class="para">
			Fedora 13 bevat versie 6.3.14 van <span class="application"><strong>fetchmail</strong></span>. Deze vernieuwing repareert een aantal fouten gerelateerd aan beveiliging en brengt IMAP2 ondersteuning terug voor sommige servers. Details van de veranderinFedora 13 bevat versie 6.3.14 van <span class="application"><strong>fetchmail</strong></span>. Deze vernieuwing repareert een aantal fouten gerelateerd aan beveiliging en brengt IMAP2 ondersteuning terug voor sommige servers. Details van de veranderingen kunnen gevonden worden op <a href="http://developer.berlios.de/project/shownotes.php?group_id=1824&amp;release_id=17213.">http://developer.berlios.de/project/shownotes.php?group_id=1824&amp;release_id=17213.</a>gen kunnen gevonden worden op <a href="http://developer.berlios.de/project/shownotes.php?group_id=1824&amp;release_id=17213.">http://developer.berlios.de/project/shownotes.php?group_id=1824&amp;release_id=17213.</a>
		</div></div><div class="section" title="4.4.4. sendmail"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id698741">4.4.4. sendmail</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>sendmail</strong></span> is vernieuwd naar 8.14.4. Er zijn een aantal fout reparaties, inclusief een aantal beveiliging verbeteringen.
		</div></div><div class="section" title="4.4.5. Zarafa"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id741357">4.4.5. Zarafa</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>Zarafa</strong></span> is een groepware suite die nieuw is in Fedora. Het biedt integratie met bestaande Linux mail servers en gebruikt <em class="firstterm">Ajax</em> om een gebruikersinterface te maken die intuïtief is voor gebruikers van <span class="application"><strong>Microsoft Outlook</strong></span>. Zarafa bevat een IMAP4 en POP3 gateway en ook een iCal/CalDAV gateway. Het combineert een hoge graad van bruikbaarheid met de stabiliteit en flexibiliteit van een Linux server.
		</div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Web_and_Content_Servers.html"><strong>Terug</strong>4.3. Web en inhoud servers</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Database_Servers.html"><strong>Volgende</strong>4.5. Database servers</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Multimedia.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>3.5. Multimedia</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Desktop_Users.html" title="3. Veranderingen in Fedora voor desktop gebruikers" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-I18n.html" title="3.4. Internationale taal ondersteuning" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Fedora_Live_Images.html" title="3.6. Fedora Live images" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png
 " alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-I18n.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Fedora_Live_Images.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="3.5. Multimedia" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Multimedia">3.5. Multimedia</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Multimedia">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Multimedia</a></span></i></p><a id="id625570" class="indexterm"></a><div class="section" title="3.5.1. Betere webcam ondersteuning"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id675800">3.5.1. 
 Betere webcam ondersteuning</h4></div></div></div><div class="para">
			Ondersteuning voor webcams blijft verbeteren in Fedora 13, met vele fout reparaties en verbeteringen voor bestaande webcam drivers. Drivers voor verscheidene dual-mode camera's (camera's die kunnen functioneren als webcam) zijn toegevoegd aan de hoofd boom van de kernel.
		</div></div><div class="section" title="3.5.2. KDE PulseAudio integratie"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id690762">3.5.2. KDE PulseAudio integratie</h4></div></div></div><div class="para">
			KDE 4.4 bevat verbeterde integratie van <span class="application"><strong>PulseAudio</strong></span>, de standaard geluid oplossing van Fedora. KDE gebruikers profiteren van de volgende nieuwe kenmerken in Fedora 13:
		</div><div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
					<span class="application"><strong>Phonon</strong></span> detecteert <span class="application"><strong>PulseAudio</strong></span> en geen niet-PulseAudio apparaten meer zien als <span class="application"><strong>PulseAudio</strong></span> draait.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					<span class="application"><strong>PulseAudio</strong></span> bevat een nieuwe <span class="application"><strong>module-device-manager</strong></span> welke <span class="application"><strong>Phonon</strong></span> toestaat om <span class="application"><strong>PulseAudio</strong></span> apparaten te beheren.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					Het gebruik van het bovenstaande laat <span class="application"><strong>Phonon</strong></span> apparaat prioriteiten instellen voor de apparaten bereikbaar met <span class="application"><strong>PulseAudio</strong></span>.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					<span class="application"><strong>KMix</strong></span> laat nu <span class="application"><strong>PulseAudio</strong></span> volumes zien, inclusief volumes per toepassing, en staat toe toepassingen de verplaatsen over apparaten.
				</div></li><li class="listitem"><div class="para">
					De traditionele <code class="literal">ALSA</code> backend voor <span class="application"><strong>KMix</strong></span> is nog beschikbaar, gebruik <code class="command">export KMIX_PULSEAUDIO_DISABLE=1</code> om het te gebruiken zelfs als <span class="application"><strong>PulseAudio</strong></span> gedetecteerd wordt.
				</div></li></ul></div></div><div class="section" title="3.5.3. SIP Witch domein telefonie"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id739885">3.5.3. SIP Witch domein telefonie</h4></div></div></div><div class="para">
			Fedora 13 bevat SIP Witch domein telefonie, wat gebruikers toestaat om schaalbare beveiligde VoIP oplossingen aan te maken en in te zetten, zowel voor het beheren van een lokaal op <code class="literal">SIP</code> gebaseerd telefoon systeem, als voor het oproepen van gebruikers op afstand over het Internet zonder dat een service aanbieder of centrale map service nodig is. Met SIP Witch en een met SIP compatibele soft-telefoon zoals <span class="application"><strong>Twinkle</strong></span> of <span class="application"><strong>Empathy</strong></span>, kunnen gebruikers eigendomsmatige VoIP oplossingen vervangen door veilige, directe peer-to-peer communicatie met gebruik van alleen vrije software.
		</div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-I18n.html"><strong>Terug</strong>3.4. Internationale taal ondersteuning</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Fedora_Live_Images.html"><strong>Volgende</strong>3.6. Fedora Live images</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Networking.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>3.2. Netwerk</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Desktop_Users.html" title="3. Veranderingen in Fedora voor desktop gebruikers" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Desktop_Users.html" title="3. Veranderingen in Fedora voor desktop gebruikers" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Printing.html" title="3.3. Afdrukken" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/
 images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Desktop_Users.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Printing.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="3.2. Netwerk" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Networking">3.2. Netwerk</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Networking">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Networking</a></span></i></p><div class="section" title="3.2.1. NetworkManager verbeteringen omvat een commando-regel interface"><div class="titlepage"><div><div><h4 cl
 ass="title" id="id677958">3.2.1. NetworkManager verbeteringen omvat een commando-regel interface</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>NetworkManager</strong></span> in Fedora 13 bevat de volgende belangrijke verbeteringen:
			<div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
						ondersteuning voor oudere Bluetooth inbel netwerken, en bevat een commando-regel interface en betere signaalsterkte indicatoren. De inbel modem ondersteuning voor oudere telefoons met Bluetooth completeert het persoonlijke netwerk gebied al ondersteund in Fedora. Na het aanmelden van jouw telefoon, selecteer je de <span class="guilabel"><strong>Access the Internet using your mobile phone</strong></span> optie en je selecteert dan jouw mobiele operator.
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						commando-regel integratie, met het <span class="application"><strong>nmcli</strong></span> programma. Deze eigenschap maakt <span class="application"><strong>NetworkManager</strong></span> eindelijk beschikbaar voor commando-regel gebruikers. Toegang tot <span class="application"><strong>NetworkManager</strong></span> op de commando-regel is ook nuttig voor gebruikers die in de tekst mode werken om energie te besparen, bijvoorbeeld, tijdens het reizen.
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						mobiele breedband signaalsterkte en roam status wordt nu getoond in het netwerk status icoon voor vele mobiele breedband kaarten.
					</div></li></ul></div>
		</div></div><div class="section" title="3.2.2. NFS"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id747855">3.2.2. NFS</h4></div></div></div><div class="para">
			Refereer naar <a class="xref" href="sect-Release_Notes-File_Systems.html" title="4.9. Bestandssystemen">Paragraaf 4.9, “Bestandssystemen”</a>.
		</div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Desktop_Users.html"><strong>Terug</strong>3. Veranderingen in Fedora voor desktop gebruikers</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Printing.html"><strong>Volgende</strong>3.3. Afdrukken</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Printing.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>3.3. Afdrukken</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Desktop_Users.html" title="3. Veranderingen in Fedora voor desktop gebruikers" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Networking.html" title="3.2. Netwerk" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-I18n.html" title="3.4. Internationale taal ondersteuning" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site"
  /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Networking.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-I18n.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="3.3. Afdrukken" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Printing">3.3. Afdrukken</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Printing">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Printing</a></span></i></p><div class="section" title="3.3.1. Automatische printer driver installatie"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id669046">3.3.1. Automatische printer driver installatie</h4></div></div></div><
 div class="para">
			Fedora 13 bevat een kenmerk voor het automatisch installeren van een printer driver. Als een USB of parallelle printer aangesloten wordt, zal PackageKit de juiste driver voor het merk en model van de printer opzoeken en installeren. Meer informatie is beschikbaar op de Fedora wiki:<a href="http://fedoraproject.org/wiki/AutomaticPrintDriverInstallation">http://fedoraproject.org/wiki/AutomaticPrintDriverInstallation</a>
		</div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Networking.html"><strong>Terug</strong>3.2. Netwerk</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-I18n.html"><strong>Volgende</strong>3.4. Internationale taal ondersteuning</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Samba_Windows_Compatibility.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>4.6. Samba (Windows compatibiliteit)</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html" title="4. Veranderingen in Fedora voor systeem beheerders" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Database_Servers.html" title="4.5. Database servers" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-System_Daemons.html" title="4.7. Systeem daemons" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/imag
 es/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Database_Servers.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-System_Daemons.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="4.6. Samba (Windows compatibiliteit)" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Samba_Windows_Compatibility">4.6. Samba (Windows compatibiliteit)</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Samba">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Samba</a></span></i></p><div class="para">
		<span class="application"><strong>samba</strong></span> en zijn verschillende cliënten, toevoegingen en GUI's zijn vernieuwd naar 3.5.0. Veranderingen omvatten het gebruik van volledige Windows resolutie voor tijd stempels en het opslaan van legitimatiebewijzen. Het <em class="citetitle">Using Samba</em> HTML boek wordt niet meer meegeleverd, maar is beschikbaar op <a href="http://www.samba.org/samba/docs/using_samba/toc.html">http://www.samba.org/samba/docs/using_samba/toc.html</a>.
	</div><div class="para">
		Er zijn enkele veranderingen in <code class="filename">smb.conf</code>. Beheerders moeten <a href="http://www.samba.org/samba/history/samba-3.5.0.html">http://www.samba.org/samba/history/samba-3.5.0.html</a> bekijken voor alle details.
	</div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Database_Servers.html"><strong>Terug</strong>4.5. Database servers</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-System_Daemons.html"><strong>Volgende</strong>4.7. Systeem daemons</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Server_Tools.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>4.8. Server gereedschappen</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html" title="4. Veranderingen in Fedora voor systeem beheerders" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-System_Daemons.html" title="4.7. Systeem daemons" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-File_Systems.html" title="4.9. Bestandssystemen" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.
 png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-System_Daemons.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-File_Systems.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="4.8. Server gereedschappen" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Server_Tools">4.8. Server gereedschappen</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/ServerTools">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/ServerTools</a></span></i></p><div class="para">
		Deze paragraaf belicht veranderingen en toevoegingen aan de verschillende GUI server en systeem configuratie gereedschappen in Fedora 13.
	</div><div class="section" title="4.8.1. Udisks"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id750857">4.8.1. Udisks</h4></div></div></div><div class="para">
			De <span class="application"><strong>udisks</strong></span> opslag daemon ondersteunt LVM en meerdere-paden apparaten in Fedora 13. Het <span class="application"><strong>palimpsest</strong></span> gereedschap biedt een grafische gebruikersinterface voor deze eigenschappen. Er zijn ook verschillende andere gebruikersinterface verbeteringen, en het staat nu optioneel toegang op afstand toe.
		</div><div class="para">
			Voor meer informatie, refereer je naar <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Features/UdisksImprovements">https://fedoraproject.org/wiki/Features/UdisksImprovements</a>.
		</div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-System_Daemons.html"><strong>Terug</strong>4.7. Systeem daemons</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-File_Systems.html"><strong>Volgende</strong>4.9. Bestandssystemen</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-System_Daemons.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>4.7. Systeem daemons</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html" title="4. Veranderingen in Fedora voor systeem beheerders" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Samba_Windows_Compatibility.html" title="4.6. Samba (Windows compatibiliteit)" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Server_Tools.html" title="4.8. Server gereedschappen" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Commo
 n_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Samba_Windows_Compatibility.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Server_Tools.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="4.7. Systeem daemons" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-System_Daemons">4.7. Systeem daemons</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/SystemDaemons">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/SystemDaemons</a></span></i></p><div class="section" title="4.7.1. mdadm"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id747902">
 4.7.1. mdadm</h4></div></div></div><div class="para">
			Het <span class="application"><strong>mdadm</strong></span> programma controleert <em class="firstterm">md</em> apparaten (<em class="firstterm">redundante opstellingen van onafhankelijke schijven</em> geïmplementeerd in software, of <em class="firstterm">software RAID's</em>). Het kan opstellingen aanmaken, assembleren, rapporteren, en volgen en kan ook reserve opslag verplaatsen over de opstellingen als dat nodig is.
		</div><div class="para">
			De versie van <span class="application"><strong>mdadm</strong></span> in Fedora 13 is vernieuwd van versie 3.0.2 naar 3.1.1. De belangrijkste veranderingen zijn:
			<div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
						je kunt een <em class="firstterm">container</em> niet meer stoppen als de <em class="firstterm">leden</em> erin nog actief zijn.
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						een <em class="parameter"><code>homehost</code></em> parameter is toegevoegd aan de <code class="literal">AUTO</code> configuratie regel. Als deze gebruikt wordt met de <code class="option">-all</code> optie, veroorzaakt deze parameter dat <span class="application"><strong>mdadm</strong></span> automatisch elke opstelling assembleert die tot deze host behoort, maar de andere opstellingen niet automatisch assembleert.
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						vroeger moesten opstellingen met afhankelijkheden is een specifieke volgorde opgenomen worden in <code class="filename">mdadm.conf</code>. Nu is de volgorde niet belangrijk.
					</div></li></ul></div>
		</div></div><div class="section" title="4.7.2. openssh-server"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id693848">4.7.2. openssh-server</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>Openssh-server</strong></span> is een open bron server daemon voor het SSH protocol.
		</div><div class="para">
			De versie van <span class="application"><strong>openssh-server</strong></span> in Fedora 13 is vernieuwd van versie 5.2p1 naar versie 5.4p1. De belangrijkste veranderingen zijn:
			<div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
						standaard is SSH protocol 1 aangezet.
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						ondersteuning toegevoegd voor PKCS#11 tokens.
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						ondersteuning toegevoegd voor certificaat authenticatie van gebruikers en hosts met gebruik van een nieuw, minimaal OpenSSH certificaat formaat (niet X.509).
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						een <code class="literal">netcat mode</code> toegevoegd die standaard uit op een cliënt verbindt met een enkele poort forward op een server.
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						de mogelijkheid toegevoegd om sleutels in te trekken voor <span class="application"><strong>sshd</strong></span> en <span class="application"><strong>ssh</strong></span>.
					</div></li></ul></div>
		</div><div class="para">
			Voor meer informatie, refereer je naar <a href="http://www.openssh.com/txt/release-5.4">http://www.openssh.com/txt/release-5.4</a>.
		</div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Samba_Windows_Compatibility.html"><strong>Terug</strong>4.6. Samba (Windows compatibiliteit)</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Server_Tools.html"><strong>Volgende</strong>4.8. Server gereedschappen</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-The_GCC_Compiler_Collection.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>5.3. De GCC compiler collectie</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Developers.html" title="5. Veranderingen in Fedora voor ontwikkelaars" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Tools.html" title="5.2. Gereedschappen" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Java.html" title="5.4. Java" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="ri
 ght" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Tools.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Java.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="5.3. De GCC compiler collectie" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-The_GCC_Compiler_Collection">5.3. De GCC compiler collectie</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Devel/Tools/GCC">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Devel/Tools/GCC</a></span></i></p><div class="para">
		<span class="package">gcc</span> is vernieuwd van 4.4.2 naar 4.4.3. Dit omvat <span class="application"><strong>gcc</strong></span>, <span class="application"><strong>gcc-c++</strong></span>, <span class="application"><strong>gcc-fortran</strong></span>, <span class="application"><strong>gcc-gnat</strong></span>, en <span class="application"><strong>gcc-objc</strong></span>.
	</div><div class="section" title="5.3.1. GCC gebruikt nu impliciete DSO linking"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id722055">5.3.1. GCC gebruikt nu impliciete DSO linking</h4></div></div></div><div class="para">
			Kern punten:
			<div class="orderedlist"><ol class="arabic"><li class="listitem"><div class="para">
						<code class="command">ld</code> zal niet langer automatisch zoeken in de afhankelijkheden van gelinkte objecten.
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						Als jouw project zowel bibliotheek <em class="replaceable"><code>A</code></em> als bibliotheek <em class="replaceable"><code>B</code></em> gebruikt, zal niet compileren behalve als <em class="replaceable"><code>A</code></em> en <em class="replaceable"><code>B</code></em> beide expliciet gelinkt zijn.
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						Er is meer uitleg op de GCC eigenschappen pagina op de Fedora wiki: <a href="http://fedoraproject.org/w/index.php?title=UnderstandingDSOLinkChange">http://fedoraproject.org/w/index.php?title=UnderstandingDSOLinkChange</a>.
					</div></li></ol></div>
		</div><div class="para">
			Als met de nieuwe veranderingen jouw pakket niet gebouwd wordt met een boodschap zoals:
		</div><pre class="screen">/usr/bin/ld: gpx-parser.o: undefined reference to symbol 'acos@@GLIBC_2.0'
/usr/bin/ld: note: 'acos@@GLIBC_2.0' is defined in DSO /lib/libm.so.6 so try adding it to the linker command line
</pre><div class="para">
			Dan heeft de regel die de gespecificeerde <code class="literal">.o</code> bouwt een expliciete link naar <span class="application"><strong>libm</strong></span> nodig.
		</div></div><div class="section" title="5.3.2. _builtin_stdarg_start is in zijn geheel verwijderd uit gcc 4.4.3."><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id744706">5.3.2. <code class="command">_builtin_stdarg_start</code> is in zijn geheel verwijderd uit <span class="application"><strong>gcc 4.4.3</strong></span>.</h4></div></div></div><div class="para">
			<code class="command">_builtin_stdarg_start</code> zal een niet-gedefinieerde referentie naar <code class="command">_builtin_stdarg_start</code> teruggeven wegens het afschrijven van <code class="command">&lt;stdarg.h&gt;</code> in <span class="application"><strong>gcc 4.x</strong></span>. De vervanging is <code class="command">_builtin_va_start</code>.
		</div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Tools.html"><strong>Terug</strong>5.2. Gereedschappen</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Java.html"><strong>Volgende</strong>5.4. Java</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Tools.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>5.2. Gereedschappen</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Developers.html" title="5. Veranderingen in Fedora voor ontwikkelaars" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Developers.html" title="5. Veranderingen in Fedora voor ontwikkelaars" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-The_GCC_Compiler_Collection.html" title="5.3. De GCC compiler collectie" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"
 ><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Developers.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-The_GCC_Compiler_Collection.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="5.2. Gereedschappen" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Tools">5.2. Gereedschappen</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Devel/Tools">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Devel/Tools</a></span></i></p><div class="para">
		Fedora 13 bevat een complete reeks ontwikkelgereedschappen welke alle populaire programmeertalen omvat, de beste en laatste IDE's, en een uitgebreide reeks bibliotheken. Deze paragraaf behandelt de belangrijkste veranderingen voor Fedora 13. Voor een complete lijst van de honderden vernieuwde ontwikkeling onderdelen bekijk je de <em class="citetitle">Fedora 13 Technical Notes</em> op <a href="http://docs.fedoraproject.org">http://docs.fedoraproject.org</a>.
	</div><div class="para">
		nog te doen
	</div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Developers.html"><strong>Terug</strong>5. Veranderingen in Fedora voor ontwikkelaars</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-The_GCC_Compiler_Collection.html"><strong>Volgende</strong>5.3. De GCC compiler collectie</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Virtualization.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>4.2. Virtualisatie</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html" title="4. Veranderingen in Fedora voor systeem beheerders" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html" title="4. Veranderingen in Fedora voor systeem beheerders" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Web_and_Content_Servers.html" title="4.3. Web en inhoud servers" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http:/
 /www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Web_and_Content_Servers.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="4.2. Virtualisatie" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Virtualization">4.2. Virtualisatie</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Virtualization">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Virtualization</a></span></i></p><div class="section" title="4.2.1. Kernel v
 ersnelling voor KVM netwerken"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id752943">4.2.1. Kernel versnelling voor KVM netwerken</h4></div></div></div><div class="para">
			De <code class="literal">VHost Net</code> eigenschap verplaatst de taak van het converteren van virtio beschrijvingen naar skbs en terug van qemu gebruikersruimte naar de kernel driver. Het is aangetoond dat dit de latentie met een factor vijf verkleint, en de bandbreedte verbetert van 90% native naar 95% native op sommige systemen.
		</div><div class="para">
			Dit kenmerk wordt geactiveerd door gebruik van <code class="option">-netdev</code> opties (in plaats van -net) en het toevoegen van de <code class="literal">vhost=on</code> vlag.
		</div><div class="para">
			Voor meer informatie, refereer je naar: <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Features/VHostNet">http://fedoraproject.org/wiki/Features/VHostNet</a>
		</div></div><div class="section" title="4.2.2. KVM stabiele PCI adressen"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id698685">4.2.2. KVM stabiele PCI adressen</h4></div></div></div><div class="para">
			KVM gasten in Fedora hebben nu stabiele PCI adressen, wat de kans verkleint dat Windows gasten opnieuw activatie nodig hebben als de gast configuratie veranderd wordt.
		</div><div class="para">
			KVM gast virtuele machine apparaten behouden hun PCI adres toekenningen als andere apparaten toegevoegd worden of verwijderd worden van de gast configuratie.
		</div><div class="para">
			Voor meer informatie, refereer je naar:
			<div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
						<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Features/KVM_Stable_PCI_Addresses">http://fedoraproject.org/wiki/Features/KVM_Stable_PCI_Addresses</a>
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Features/KVM_Stable_Guest_ABI">http://fedoraproject.org/wiki/Features/KVM_Stable_Guest_ABI</a>
					</div></li></ul></div>
		</div></div><div class="section" title="4.2.3. Virt x2apic"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id743802">4.2.3. Virt x2apic</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>X2apic</strong></span> verbetert de gast prestaties door het verkleinen van de overhead van APIC toegang, welke gebruikt wordt om telers te programmeren en voor het uitvoeren van inter-processor interrupts. Door <span class="application"><strong>x2apic</strong></span> zichtbaar te maken voor gasten, en het de gast toestaan om <span class="application"><strong>x2apic</strong></span> te gebruiken, verbeteren we de gast prestaties.
		</div><div class="para">
			Fedora 13 ondersteunt <span class="application"><strong>x2apic</strong></span> in zowel de host als de gast rollen.
		</div><div class="para">
			Voor meer informatie, refereer je naar: <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Features/Virtx2apic">http://fedoraproject.org/wiki/Features/Virtx2apic</a>
		</div></div><div class="section" title="4.2.4. Virtio-Serial"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id731815">4.2.4. Virtio-Serial</h4></div></div></div><div class="para">
			Het <code class="literal">virtio-console</code> pci apparaat is nu uitgerust voor het afhandelen van meerdere console poorten en ook generieke poorten voor gasten die bovenop qemu en KVM draaien. Dit maakt eenvoudige communicatie mogelijk tussen gast en host.
		</div><div class="para">
			Voor meer informatie, refereer je naar: <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Features/VirtioSerial">http://fedoraproject.org/wiki/Features/VirtioSerial</a>
		</div></div><div class="section" title="4.2.5. Virtualisatie technologie vooruitzicht repo"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id684067">4.2.5. Virtualisatie technologie vooruitzicht repo</h4></div></div></div><div class="para">
			De <em class="citetitle">Virtualization Preview Repository</em> is gemaakt voor hen die graag de laatste, aan virtualisatie gerelateerde, pakketten willen testen. Deze repo is voornamelijk bedoeld als een hulp bij het testen en het vroegtijdig experimenteren. Het is niet bedoeld voor de inzet op productie systemen.
		</div><div class="para">
			Voor meer informatie, refereer je naar: <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Virtualization_Preview_Repository">http://fedoraproject.org/wiki/Virtualization_Preview_Repository</a>
		</div></div><div class="section" title="4.2.6. Xen kernel ondersteuning"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id748531">4.2.6. Xen kernel ondersteuning</h4></div></div></div><div class="para">
			Het kernel pakket in Fedora 13 ondersteunt opstarten als een gast domU, maar zal niet werken als een dom0 totdat zulke ondersteuning upstream wordt geleverd.
		</div><div class="para">
			De meest recente Fedora vrijgave met dom0 ondersteuning is Fedora 8.
		</div><div class="para">
			Een <span class="application"><strong>Xen</strong></span> domU gast opstarten in een Fedora 13 host vereist de op KVM gebaseerde <span class="application"><strong>xenner</strong></span>. <span class="application"><strong>Xenner</strong></span> draait de gast kernel en een kleine <span class="application"><strong>Xen</strong></span> emulator tezamen als een KVM gast.
		</div><div class="para">
			Voor meer informatie, refereer je naar:
			<div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
						<a href="http://sourceforge.net/projects/kvm">http://sourceforge.net/projects/kvm</a>
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						<a href="http://kraxel.fedorapeople.org/xenner/">http://kraxel.fedorapeople.org/xenner/</a>
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Features/XenPvops">http://fedoraproject.org/wiki/Features/XenPvops</a>
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Features/XenPvopsDom0">http://fedoraproject.org/wiki/Features/XenPvopsDom0</a>
					</div></li></ul></div>
		</div><div class="important"><h2>Belangrijk — Geschikte hardware vereist</h2><div class="para">
				KVM vereist hardware virtualisatie eigenschappen op het host systeem Systemen zonder hardware virtualisatie ondersteunen <span class="application"><strong>Xen</strong></span> gasten op dit moment niet.
			</div></div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html"><strong>Terug</strong>4. Veranderingen in Fedora voor systeem beheerders</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Web_and_Content_Servers.html"><strong>Volgende</strong>4.3. Web en inhoud servers</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Web_and_Content_Servers.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>4.3. Web en inhoud servers</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html" title="4. Veranderingen in Fedora voor systeem beheerders" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Virtualization.html" title="4.2. Virtualisatie" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Mail_Servers.html" title="4.4. Mail servers" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" a
 lt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Virtualization.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Mail_Servers.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="4.3. Web en inhoud servers" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Web_and_Content_Servers">4.3. Web en inhoud servers</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Web_Servers_Beat">https://fedoraproject.org/wiki/Documentation_Web_Servers_Beat</a></span></i></p><div class="section" title="4.3.1. Apache"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id669268">4.3.1. Apache
 </h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>httpd</strong></span> is vernieuwd van 2.2.13 naar 2.2.14. Deze vernieuwing bevat alleen fout reparaties. Details kunnen gevonden worden op <a href="http://www.apache.org/dist/httpd/CHANGES_2.2">http://www.apache.org/dist/httpd/CHANGES_2.2</a>.
		</div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Virtualization.html"><strong>Terug</strong>4.2. Virtualisatie</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Mail_Servers.html"><strong>Volgende</strong>4.4. Mail servers</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-Whats_new_for_amateur_radio_operators.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>6.4. Wat is nieuw voor radio amateurs</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Specific_Audiences.html" title="6. Veranderingen in Fedora voor specifieke doelgroepen" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Embedded_Development.html" title="6.3. Ingebedde ontwikkeling" /><link rel="next" href="appe-Release_Notes-Legal_Information.html" title="A. Juridische Informatie" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src=
 "Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Embedded_Development.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="appe-Release_Notes-Legal_Information.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="6.4. Wat is nieuw voor radio amateurs" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-Whats_new_for_amateur_radio_operators">6.4. Wat is nieuw voor radio amateurs</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/AmateurRadio">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/AmateurRadio</a></span></i></p><div class="para">
		Fedora 13 bevat een aantal toepassingen en bibliotheken die interessant zijn voor radio amateurs en elektronica hobbyisten. Veel van deze toepassingen zijn toegevoegd aan de Fedora Electronic Lab uitdraai. Interessante toepassingen kunnen ook gevonden worden bij Circuit ontwerp, Ingebedde ontwikkeling, en Wetenschap en wiskunde. Voor een complete lijst van radio amateur toepassingen beschikbaar in Fedora refereer je naar <em class="citetitle">Applications for amateur radio</em> op <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Applications_for_Amateur_Radio">https://fedoraproject.org/wiki/Applications_for_Amateur_Radio</a> op de wiki.
	</div><div class="para">
		Deze paragraaf beschrijft belangrijke veranderingen in deze toepassingen sinds Fedora 12. Voor volledige informatie over alle veranderingen, groot en klein, refereer je naar de <em class="citetitle">Fedora 13 Technical Notes</em> op <a href="http://docs.fedoraproject.org">http://docs.fedoraproject.org</a>.
	</div><div class="section" title="6.4.1. hamlib"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id751346">6.4.1. hamlib</h4></div></div></div><div class="para">
			<span class="application"><strong>hamlib</strong></span> is vernieuwd naar versie 1.2.10. Nieuwe mogelijkheden zijn:
			<div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
						Nieuwe modellen: IC-7200, PCR-1500, PCR-2500, RX-340, R&amp;S ESMC, BC898T, Si570 AVR-USB, Paragon (geraamte)
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						Nieuw rotator backend: SPID, GS-232 (niet A of B)
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						Reparaties en kenmerken:
						<div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
									TH-F7E, K2, FT-920, Yaesu NewCAT, IC-7000, IC-7800, IC-910, IC-718, IC-756PROIII, Tentec Orion, Jupiter, RX320, AOR-8000, PCR-1000, Video4Linux, alle kenwood backends, GS-232A
								</div></li><li class="listitem"><div class="para">
									ABI versie in backend symbolen
								</div></li><li class="listitem"><div class="para">
									laat PTT/DCD instelling zien met rig_set_conf()
								</div></li><li class="listitem"><div class="para">
									Parallelle poort PTT volgt nu cwdaemon (STROBE+INIT) interface
								</div></li><li class="listitem"><div class="para">
									koppelingen
								</div></li><li class="listitem"><div class="para">
									ltdl vernieuwing
								</div></li></ul></div>
					</div></li></ul></div>
		</div></div><div class="section" title="6.4.2. xastir"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id743039">6.4.2. xastir</h4></div></div></div><div class="para">
			Naast vele fout reparaties in <span class="application"><strong>xastir</strong></span> 1.9.6, zijn vormen en terminologie vernieuwd conform NIMS standaard ICS gebruik.
		</div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Embedded_Development.html"><strong>Terug</strong>6.3. Ingebedde ontwikkeling</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="appe-Release_Notes-Legal_Information.html"><strong>Volgende</strong>A. Juridische Informatie</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE sect-Release_Notes-X_Window_System_Graphics.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>4.10. X window systeem (grafisch)</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_System_Administrators.html" title="4. Veranderingen in Fedora voor systeem beheerders" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-File_Systems.html" title="4.9. Bestandssystemen" /><link rel="next" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Developers.html" title="5. Veranderingen in Fedora voor ontwikkelaars" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraprojec
 t.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Product Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-File_Systems.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Developers.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div xml:lang="nl-NL" class="section" title="4.10. X window systeem (grafisch)" lang="nl-NL"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="sect-Release_Notes-X_Window_System_Graphics">4.10. X window systeem (grafisch)</h3></div></div></div><p class="remark"><i><span class="remark">This beat is located here: <a href="https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Xorg">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Xorg</a></span></i></p><div class="para">
		Deze paragraaf bevat informatie gerelateerd aan de X Window systeem implementatie, X.Org, meegeleverd met Fedora.
	</div><div class="section" title="4.10.1. DisplayPort"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="id731047">4.10.1. DisplayPort</h4></div></div></div><div class="para">
			DisplayPort is een nieuwe digitale display connector en protocol dat veel krachtiger is dan DVI. Fedora 13 introduceert DisplayPort ondersteuning voor NVIDIA en ATI Radeon grafische chipsets.
		</div><div class="para">
			Voor meer details, refereer je naar:
			<div class="itemizedlist"><ul><li class="listitem"><div class="para">
						<a href="https://fedoraproject.org/wiki/Features/NouveauDisplayPort">https://fedoraproject.org/wiki/Features/NouveauDisplayPort</a>
					</div></li><li class="listitem"><div class="para">
						<a href="https://fedoraproject.org/wiki/Features/RadeonDisplayPort">https://fedoraproject.org/wiki/Features/RadeonDisplayPort</a>
					</div></li></ul></div>
		</div></div><div class="section" title="4.10.2. Video drivers van derden"><div class="titlepage"><div><div><h4 class="title" id="sect-Release_Notes-X_Window_System_Graphics-Third_party_Video_Drivers">4.10.2. Video drivers van derden</h4></div></div></div><div class="para">
			<a id="id673033" class="indexterm"></a>
			 Refereer naar de Xorg drivers van derden pagina voor gedetailleerde richtlijnen voor het gebruik van video drivers van derden: <a href="http://fedoraproject.org/wiki/Xorg/3rdPartyVideoDrivers">http://fedoraproject.org/wiki/Xorg/3rdPartyVideoDrivers</a>
		</div></div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-File_Systems.html"><strong>Terug</strong>4.9. Bestandssystemen</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="sect-Release_Notes-Changes_in_Fedora_for_Developers.html"><strong>Volgende</strong>5. Veranderingen in Fedora voor ontwikkelaars</a></li></ul></body></html>


--- NEW FILE storage.html ---
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /><title>2.2. Opslag selecteren tijdens de installatie</title><link rel="stylesheet" href="./Common_Content/css/default.css" type="text/css" /><link rel="stylesheet" media="print" href="./Common_Content/css/print.css" type="text/css" /><meta name="generator" content="publican 1.6.2" /><meta name="package" content="Fedora-Release_Notes-13-nl-NL-0-0" /><link rel="home" href="index.html" title="Vrijgave Informatie" /><link rel="up" href="sect-Release_Notes-Installation_Notes.html" title="2. Installatie opmerkingen" /><link rel="prev" href="sect-Release_Notes-Installation_Notes.html" title="2. Installatie opmerkingen" /><link rel="next" href="multipath.html" title="2.3. Installatie op apparaten met meerdere paden" /></head><body class="draft "><p id="title"><a class="left" href="http://www.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_left.png" alt="Produ
 ct Site" /></a><a class="right" href="http://docs.fedoraproject.org"><img src="Common_Content/images/image_right.png" alt="Documentation Site" /></a></p><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Installation_Notes.html"><strong>Terug</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="multipath.html"><strong>Volgende</strong></a></li></ul><div class="section" title="2.2. Opslag selecteren tijdens de installatie"><div class="titlepage"><div><div><h3 class="title" id="storage">2.2. Opslag selecteren tijdens de installatie</h3></div></div></div><div class="para">
			Op systemen met meerdere opslag apparaten (bijvoorbeeld, meer dan een harde schijf), verschilt het installatie proces van Fedora 13 van die van vorige versies. Vroeg in het installatie proces, vraagt <span class="application"><strong>anaconda</strong></span> jou de opslag apparaten te selecteren die tijdens de installatie gebuikt gaan worden. Apparaten die je niet selecteert zijn uitgesloten van de partitie aanmaken stap welke optreedt later tijdens de installatie.
		</div></div><ul class="docnav"><li class="previous"><a accesskey="p" href="sect-Release_Notes-Installation_Notes.html"><strong>Terug</strong>2. Installatie opmerkingen</a></li><li class="up"><a accesskey="u" href="#"><strong>Omhoog</strong></a></li><li class="home"><a accesskey="h" href="index.html"><strong>Begin</strong></a></li><li class="next"><a accesskey="n" href="multipath.html"><strong>Volgende</strong>2.3. Installatie op apparaten met meerdere paden</a></li></ul></body></html>More information about the docs-commits mailing list