Branch 'f13' - uk-UA/Burning.po

Transifex System User transif at fedoraproject.org
Wed Apr 14 07:34:43 UTC 2010


 uk-UA/Burning.po |   78 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------
 1 file changed, 52 insertions(+), 26 deletions(-)

New commits:
commit 552f357832ef6d3d75b2750927edaae20554ef7e
Author: mvdz <mvdz at fedoraproject.org>
Date:   Wed Apr 14 07:34:41 2010 +0000

    l10n: Updates to Ukrainian (uk) translation
    
    Transmitted-via: Transifex (translate.fedoraproject.org)

diff --git a/uk-UA/Burning.po b/uk-UA/Burning.po
index 9e3a00b..4c2f8f0 100644
--- a/uk-UA/Burning.po
+++ b/uk-UA/Burning.po
@@ -5,9 +5,9 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: release notes\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-12T04:57:26\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-23 21:16-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-13 21:16-0400\n"
 "Last-Translator: Maxim Dziumanenko <dziumanenko at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Ukrainian <uk at li.org>\n"
+"Language-Team: Ukrainian <trans-uk at lists.fedoraproject.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Burning"
-msgstr "Запис"
+msgstr "Запис на носій"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -24,6 +24,7 @@ msgid ""
 "system and the software that you have available. This section provides a "
 "guide to some popular disc burning tools."
 msgstr ""
+"Процедура запису ISO-образів на диск залежить від операційної системи та наявного програмного забезпечення. У цьому розділі наведені інструкції для популярних програм для запису дисків."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -39,28 +40,33 @@ msgid ""
 "available when you boot from a Fedora DVD, or CDROM#1 from a Fedora CD set, "
 "but <emphasis>not</emphasis> when you boot from a Fedora Live CD."
 msgstr ""
+"Якщо ви записуєте декілька дисків Fedora, одразу ж після запису першого диску можна перевірити правильність запису та можливість завантаження комп'ютера з цих дисків. Зверніться до посібника <xref linkend=\"sect-Burning_ISO_images_to_disc-Next_steps\"/>, де описаний спосіб завантаження комп'ютера із записаного диску Fedora. Якщо ви натиснете <keycap>Enter</keycap> "
+"на завантажувальному екрані Fedora, програма встановлення Fedora запропонує перевірити диск. Якщо у вас виникнуть проблеми з першим диском перш, ніж ви запишете всі диски, це зекономить час та "
+"диски. Зауважте, що можливість перевірки диска існує лише при завантаженні з DVD-диска чи з першого CD-диска Fedora, але <emphasis>не</emphasis> при завантаженні «живого» диска Fedora."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Burning discs under Windows operating systems"
-msgstr ""
+msgstr "Запис дисків у операційних системах Windows"
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Burning discs with Windows 7"
-msgstr ""
+msgstr "Запис дисків за допомогою K3b"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Insert a blank, writable disc."
-msgstr ""
+msgstr "Вставте чистий записуваний диск"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid ""
 "Right-click the ISO image file and select <guilabel>Burn disc image</"
 "guilabel>."
-msgstr "Виберіть <guilabel>Burn from Disc Image File</guilabel>."
+msgstr ""
+"Натисніть правою кнопкою миші на завантаженому ISO-файлі. Відкриється "
+"діалогове вікно <guilabel>Записати на диск</guilabel>."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -69,11 +75,12 @@ msgid ""
 "correct drive is identified in the <guimenu>Disc burner</guimenu> drop-down "
 "menu, then click <guibutton>Burn</guibutton>."
 msgstr ""
+"У вікні <guilabel>Windows Disc Image Burner</guilabel> перевірте, що у розкривному меню <guimenu>Запис диску</guimenu> вказано коректний пристрій, і натисніть <guibutton>Записати</guibutton>."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Burning discs with older Windows operating systems"
-msgstr ""
+msgstr "Запис дисків у операційних системах Windows"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -86,6 +93,8 @@ msgid ""
 "image files. Although this is true of most disc burning software, exceptions "
 "exist."
 msgstr ""
+"Вбудована функція запису CD у Windows XP та Windows&nbsp;Vista не підтримує запис образів CD, а ранні операційні системи Windows до Windows&nbsp;XP "
+"взагалі не мають вбудованої функції запису CD. Тож, для запису образів ISO на CD чи DVD диски у ОС Windows більш ранніх за Windows&nbsp;7,знадобиться окрема програма запису дисків, що підтримує запис ISO образів. Більшість програм запису дисків здатні записувати образи, але є виключення."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -99,6 +108,8 @@ msgid ""
 "from <ulink url=\"http://www.infrarecorder.org/\" />, and is free and open-"
 "source."
 msgstr ""
+"Наприклад, на вашому комп'ютері можуть бути встановлені такі програми для запису дисків: <application>Nero Burning ROM</application> та <application>Roxio Creator</application>. "
+"Якщо ви використовуєте ОС Windows у вас не встановлено програму для запису дисків чи ви не знаєте, яка встановлена програма може записувати ISO-образи, скористайтесь безкоштовною програмою з відкритим кодом <application>InfraRecorder</application>, яку можна завантажити за адресою <ulink url=\"http://www.infrarecorder.org/\"></ulink>."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -106,6 +117,7 @@ msgid ""
 "The steps required to burn ISO images to disks with several popular CD "
 "burning applications are listed below."
 msgstr ""
+"Кроки, необхідні для запису ISO-образів у деяких популярних програмах запису дисків, наведені нижче."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -113,13 +125,11 @@ msgid "Using The ISO Recorder V2 Power Toy"
 msgstr "Використання ISO Recorder V2 Power Toy"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid ""
-"Obtain and install the ISO Recorder power toy from the <ulink url=\"http://"
-"isorecorder.alexfeinman.com/isorecorder.htm\" /> web site."
+"Obtain and install the ISO Recorder power toy from the <ulink url=\"http://isorecorder.alexfeinman.com/isorecorder.htm\" /> web site."
 msgstr ""
-"Отримайте та встановіть ISO Recorder power toy з веб-сайту <ulink url="
-"\"http://isorecorder.alexfeinman.com/isorecorder.htm\"></ulink>."
+"Отримайте та встановіть ISO Recorder power toy з веб-сайту <ulink url=\"http://isorecorder.alexfeinman.com/isorecorder.htm\"></ulink>."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -175,12 +185,12 @@ msgstr "Вкажіть перший ISO файл Fedora ISO и запишіть
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Using Nero Burning ROM 5"
-msgstr "Використання програми запису Nero Burning ROM 5"
+msgstr "Використання програми Nero Burning ROM 5"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Start the program."
-msgstr "Запуск програми."
+msgstr "Запустіть програми."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -238,19 +248,20 @@ msgstr "Повторите ці кроки для решти файлів ISO."
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Burning discs under Mac OS X"
-msgstr ""
+msgstr "Запис дисків у Mac OS X"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Right or Control-click on the ISO file. A contextual menu appears."
 msgstr ""
+"Натисніть правою кнопкою миші та клацніть утримуючи Control на ISO-файлі. Відкриється контекстне меню."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid ""
-"Click <menuchoice><guisubmenu>Open With</guisubmenu><guisubmenu>Disk "
-"Utility</guisubmenu></menuchoice>."
+"Click <menuchoice><guisubmenu>Open With</guisubmenu><guisubmenu>Disk Utility</guisubmenu></menuchoice>."
 msgstr ""
+"Виберіть <menuchoice><guisubmenu>Open With</guisubmenu><guisubmenu>Disk Utility</guisubmenu></menuchoice>."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -259,6 +270,7 @@ msgid ""
 "then click the <guibutton>Burn</guibutton> icon in the toolbar. A "
 "<guilabel>Burn Disc In</guilabel> sheet slides down from the toolbar."
 msgstr ""
+"У вікні програми  <application>Disk Utility</application> виберіть ISO-файл, потім у панелі інструментів натисніть кнопку <guibutton>Burn</guibutton>. З неї з'явиться діалогове вікно <guilabel>Burn Disc In:</guilabel>."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -266,16 +278,17 @@ msgid ""
 "Click <guibutton>Burn</guibutton>. When burning is complete, your computer "
 "ejects the now ready-to-use disc."
 msgstr ""
+"Натисніть <guibutton>Burn</guibutton>. Коли запис буде завершено, комп'ютер витягне готовий до використання диск."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Burning discs under Linux"
-msgstr ""
+msgstr "Запис дисків у Linux"
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Burning discs on the GNOME desktop"
-msgstr ""
+msgstr "Запис дисків у середовищі робочого столу GNOME"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -283,6 +296,7 @@ msgid ""
 "<application>CD/DVD Creator</application> is disc burning software "
 "integrated with the GNOME desktop."
 msgstr ""
+"Програма <application>Створення CD/DVD</application> - програма для запису для графічного середовища GNOME."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -290,6 +304,7 @@ msgid ""
 "Right-click on the ISO image file that you downloaded. The <guilabel>Write "
 "to Disc</guilabel> dialog box appears."
 msgstr ""
+"Натисніть правою кнопкою миші на завантаженому ISO-файлі. Відкриється діалогове вікно <guilabel>Записати на диск</guilabel>."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -298,11 +313,12 @@ msgid ""
 "application> prompts you to insert a disc, then burns the image file to the "
 "disc."
 msgstr ""
+"Натисніть кнопку <guibutton>Записати</guibutton>. Програма <application>Створення CD/DVD</application> попросить вставити диск, а потім запише образ на диск."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Burning discs with K3b"
-msgstr ""
+msgstr "Запис дисків за допомогою K3b"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -310,6 +326,7 @@ msgid ""
 "<application>K3b</application> is the default disc burning software for the "
 "KDE desktop."
 msgstr ""
+"Програма <application>K3b</application> - програма запису дисків для графічного середовища KDE."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -319,6 +336,7 @@ msgid ""
 "guisubmenu><guisubmenu>CD &amp; DVD Burning</guisubmenu></menuchoice> to "
 "launch <application>K3b</application>."
 msgstr ""
+"Для запуску  <application>K3b</application> виберіть <menuchoice><guimenu>Головне меню програм</guimenu><guisubmenu> Програми</guisubmenu><guisubmenu>Мультимедіа</guisubmenu><guisubmenu>Запис CD та; DVD</guisubmenu></menuchoice>."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -329,6 +347,7 @@ msgid ""
 "DVD. The <guilabel>Burn CD Image</guilabel> or <guilabel>Burn Iso1660 Image "
 "to DVD</guilabel> dialog box appears."
 msgstr ""
+"Виберіть <menuchoice><guimenu>Інструменти</guimenu><guisubmenu>Записати штамп CD</guisubmenu></menuchoice>, щоб записати CD-диск, чи <menuchoice><guimenu>Інструменти</guimenu><guisubmenu>Записати штамп DVD</guisubmenu></menuchoice>, щоб записати DVD-диск. Відкриються діалоги <guilabel>Записати штамп CD</guilabel> чи <guilabel>Записати штамп Iso1660 на DVD</guilabel> відповідно."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -336,6 +355,7 @@ msgid ""
 "Use the button beside the <guilabel>Image to burn</guilabel> box to browse "
 "to the ISO image file."
 msgstr ""
+"Використайте кнопку поруч з <guilabel>Штамп для запису</guilabel>, щоб вибрати ISO-файл."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -343,11 +363,12 @@ msgid ""
 "Insert a blank disc, then click the <guibutton>Start</guibutton> button. "
 "<application>K3b</application> burns the image file to the disc."
 msgstr ""
+"Вставте чистий диск, потім натисніть кнопку <guibutton>Почати</guibutton>. <application>K3b</application> запише образ на диск."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
 msgid "Burning discs with Brasero"
-msgstr ""
+msgstr "Запис дисків за допомогою <application>Brasero</application>"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -355,16 +376,17 @@ msgid ""
 "<application>Brasero</application> is disc burning software included with "
 "many Linux distributions, on a variety of desktops."
 msgstr ""
+"<application>Brasero</application> - програма для запису дисків, включена до багатьох дистрибутивів Linux, у різних графічних середовищах."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Launch <application>Brasero</application>."
-msgstr ""
+msgstr "Запустіть програму <application>Brasero</application>."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Click <guibutton>Burn image</guibutton>."
-msgstr "Виберіть <guimenuitem>Burn Image</guimenuitem>."
+msgstr "Натисніть <guimenuitem>Записати образ</guimenuitem>."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -372,6 +394,7 @@ msgid ""
 "Click <guibutton>Click here to select and image</guibutton> and browse to "
 "the ISO image file you downloaded."
 msgstr ""
+"Натисніть кнопку <guibutton>Натисніть, щоб вибрати образ</guibutton> та виберіть ISO-файл, який ви завантажили."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -379,3 +402,6 @@ msgid ""
 "Insert a blank disc, then click the <guibutton>Burn</guibutton> button. "
 "<application>Brasero</application> burns the image file to the disc."
 msgstr ""
+"Вставте чистий диск, натисніть кнопку <guibutton>Записати</guibutton>. <application>Brasero</application> запише образ на диск."
+
+
More information about the docs-commits mailing list