Branch 'f13' - uk-UA/Downloading.po

Transifex System User transif at fedoraproject.org
Wed Apr 14 11:39:18 UTC 2010


 uk-UA/Downloading.po |   55 ++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 file changed, 26 insertions(+), 29 deletions(-)

New commits:
commit 4ecb688f8e36ad33f95ca11896f9105683796445
Author: mvdz <mvdz at fedoraproject.org>
Date:   Wed Apr 14 11:39:15 2010 +0000

    l10n: Updates to Ukrainian (uk) translation
    
    Transmitted-via: Transifex (translate.fedoraproject.org)

diff --git a/uk-UA/Downloading.po b/uk-UA/Downloading.po
index 27c50a4..60992b5 100644
--- a/uk-UA/Downloading.po
+++ b/uk-UA/Downloading.po
@@ -5,9 +5,10 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: release notes\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-12T04:57:26\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-23 21:16-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-14 21:16-0400\n"
 "Last-Translator: Maxim Dziumanenko <dziumanenko at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Ukrainian <uk at li.org>\n"
+"Language-Team: Ukrainian <trans-uk at lists.fedoraproject.org>\n"
+
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -25,7 +26,7 @@ msgid ""
 "Internet, consider using a download manager. Download managers typically "
 "enable you to pause and recommence the download at convenient times and to "
 "resume a download that was interrupted."
-msgstr ""
+msgstr "ISO-файли є досить великими, тому їх завантаження може тривати досить довго, особливо при використанні аналогових модемів. Якщо у вас повільне з'єднання з Інтернет, скористайтесь менеджером завантажень. Зазвичай, менеджери завантажень дозволяють призупиняти та відновлювати завантаження у зручний час, а також продовжувати завантаження, які були перервані."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -44,7 +45,7 @@ msgstr ""
 "комп'ютер задовольняє наступним вимогам:"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "It has a DVD-writable or DVD-rewritable drive."
 msgstr "Має пристрій DVD з функцією перезапису дисків"
 
@@ -53,14 +54,14 @@ msgstr "Має пристрій DVD з функцією перезапису д
 msgid ""
 "It has sufficient storage space available to hold the image file "
 "(approximately 3.5&nbsp;GB)."
-msgstr ""
+msgstr "На ньому достатньо вільного простору на диску, щоб вмістити файл образу (приблизно 3.5&nbsp;ГБ)."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid ""
 "It uses a <firstterm>file system</firstterm> that can store files larger "
 "than 2&nbsp;GB."
-msgstr ""
+msgstr "Файлова система на ньому дозволяє зберігати файли розміром більше 2&nbsp;ГБ."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -85,10 +86,10 @@ msgid ""
 "computers that used the Windows&nbsp;98 and Windows&nbsp;Me operating "
 "systems, and was also used on many computers with the Windows&nbsp;2000 and "
 "Windows&nbsp;XP operating systems, although it was not the default choice."
-msgstr ""
+msgstr "<firstterm>Файлова система</firstterm> - це спосіб організації файлів та даних у комп'ютері на пристроях збереження даних. Деякі файлові системи не можуть зберігати файли більші за 2&nbsp;ГБ, що робить унеможливлює на них запис DVD-образу Fedora. <firstterm>FAT32</firstterm> - файлова система з таким обмеженням, яка досі використовується на старих комп'ютерах. FAT32 була типовою файловою системою на комп'ютерах під керуванням операційних систем Windows&nbsp;98 та Windows&nbsp;Me, Ñ– також використовувалась у багатьох комп'ютерах з ОС Windows&nbsp;2000 та Windows&nbsp;XP, хоча й не була типовою длÑ
  них."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid ""
 "If your computer uses Windows&nbsp;98 or Windows&nbsp;Me, do not download "
 "the DVD image file; download the CD image files instead. If your computer "
@@ -101,18 +102,14 @@ msgid ""
 "Windows&nbsp;XP are formatted as <firstterm>NTFS</firstterm>, a file system "
 "that can handle large files like DVD images."
 msgstr ""
-"Деякі файлові системи не підтримують зберігання файлів розміром більш ніж 2 "
-"Гб, наприклад образу DVD. Поширена файлова система NTFS не має цього "
-"обмеження, але таке обмеження є у деяких не-NTFS системах, наприклад, FAT32. "
-"Для перевірки формату диску <systemitem>C:</systemitem> у Windows клацніть у "
-"меню <guilabel>Пуск</guilabel>, потім <guilabel>Мій комп'ютер</guilabel>. "
-"Клацніть правою клавішею миші на дискові, що перевіряється та виберіть "
-"<guilabel>Властивості</guilabel>. З'явиться діалогове вікно, у якому буде "
-"показано формат диску. Якщо у вас немає диска NTFS з достатнім об'ємом "
-"вільного місця, тоді завантажуйте файли образів CD."
+"Якщо на вашому комп'ютері встановлено Windows&nbsp;98 чи Windows&nbsp;Me, не завантажуйте DVD-образ, скористайтесь CD-образами. "
+"Якщо на вашому комп'ютері встановлено Windows&nbsp;2000 чи Windows&nbsp;XP, можете перевірити тип файлової системи на диску, наприклад, <filename class=\"directory\">C:</filename>. Натисніть мишкою кнопку <guilabel>Start</guilabel> і двічі  натисніть на <guilabel>My Computer</"
+"guilabel>. Натисніть правою кнопкою миші на диск, який треба перевірити та виберіть <guilabel>Properties</guilabel>. "
+"Відкриється діалогове вікно, у якому можна побачити формат файлової системи. На більшості комп'ютеров з Windows&nbsp;2000 чи Windows&nbsp;XP файловою системою на "
+"дисках є <firstterm>NTFS</firstterm>, на ній можна зберігати великі файли, такі як DVD-образи."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid ""
 "Create a new directory where you can download the files that you need. You "
 "need approximately 700&nbsp;MB of free space available for each CD-sized ISO "
@@ -120,9 +117,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Створіть новий каталог, куди ви можете звантажити всі ці файли. Вам "
 "знадобиться приблизно 700 Мб вільного простору для кожного ISO образа CD "
-"диска, чи 3,5 Гб для ISO образу DVD диску. У цьому документі ми вважаємо, що "
-"ви завантажуєте файли у каталог<filename class=\"directory\">C:\\Documents "
-"and Settings\\Owner\\My Documents\\My Downloads\\Fedora</filename>."
+"диска, чи 3,5 Гб для ISO образу DVD диску."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -130,7 +125,7 @@ msgid "Choosing the ISO Files"
 msgstr "Вибір ISO-файлів"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid ""
 "The exact files you need from the download server depend upon your system "
 "and the version of Fedora you are downloading. The files you need are named "
@@ -145,16 +140,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Точна названа файлів, які треба завантажити з сервера залежить від вашої "
 "системи та версії Fedora. Потрібні файли мають назву у вигляді "
-"<filename>Fedora-<replaceable>&lt;версія&gt;</replaceable>-<replaceable>&lt;"
-"арх&gt;</replaceable>-disc<replaceable>&lt;номер&gt;</replaceable>.iso</"
-"filename>, де \"<replaceable>&lt;версія&gt;</replaceable>\" є версією "
+"<filename>Fedora-<replaceable>&lt;версія&gt;</replaceable>-"
+"<replaceable>&lt;арх&gt;</replaceable>-disc<replaceable>&lt;номер&gt;</"
+"replaceable>.iso</filename>, де \"<replaceable>&lt;версія&gt;</replaceable>\" є версією "
 "Fedora, яку ви хочете завантажити, \"<replaceable>&lt;арх&gt;</replaceable>"
 "\" є архітектурою процесора вашого комп'ютера, та \"<replaceable>&lt;"
 "номер&gt;</replaceable>\" є порядковим номером CD-диску встановлення. У "
 "випадку встановлення з DVD, у назві файлу є літери <filename>DVD</filename>."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid ""
 "The computer processor architecture is usually <systemitem>i386</systemitem> "
 "for 32-bit PCs, including the Pentium and Athlon processor families. The "
@@ -174,7 +169,7 @@ msgstr ""
 "потрібна версія <systemitem>i386</systemitem>."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid ""
 "For example, if downloading Fedora &PRODVER; for a Pentium 4 computer, the "
 "correct file is <filename>Fedora-i386-DVD.iso</filename>. You may also need "
@@ -183,7 +178,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Наприклад, якщо ви завантажуєте Fedora &PRODVER; на комп'ютер Pentium 4, вам "
 "потрібен образ <filename>Fedora-i386-DVD.iso</filename>. Також потрібен файл "
-"<filename>SHA1SUM</filename> для перевірки коректності завантажених образів."
+"<filename>CHECKSUM</filename> для перевірки коректності завантажених образів."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -193,4 +188,6 @@ msgid ""
 "to try Fedora before you install it to your computer. Refer to the article "
 "<citetitle>Fedora Live Images</citetitle> available from <ulink url=\"http://"
 "docs.fedoraproject.org\" /> to learn more."
-msgstr ""
+msgstr "Зверніть увагу, також є «живі» диски Fedora. Такий диск не містить всі програми, доступні на DVD-диску чи CD-дисках, але дозволяє спробувати Fedora без встановлення. Щоб більше дізнатись  про «живі» диски Fedora, зверніться до статті <citetitle>Fedora Live Images</citetitle>, що доступна за адресою <ulink url=\"http://docs.fedoraproject.org\" />."
+
+
More information about the docs-commits mailing list