Branch 'f13' - sv-SE/ServerTools.po

Transifex System User transif at fedoraproject.org
Fri Apr 30 20:15:27 UTC 2010


 sv-SE/ServerTools.po |   72 ++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 file changed, 40 insertions(+), 32 deletions(-)

New commits:
commit 90382ab14ee680d1504d62b3bb410d4f15350d53
Author: goeran <goeran at fedoraproject.org>
Date:   Fri Apr 30 20:15:25 2010 +0000

    l10n: Updates to Swedish (sv) translation
    
    Transmitted-via: Transifex (translate.fedoraproject.org)

diff --git a/sv-SE/ServerTools.po b/sv-SE/ServerTools.po
index ca33cec..e0a50e9 100644
--- a/sv-SE/ServerTools.po
+++ b/sv-SE/ServerTools.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-26T21:47:53\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-10 10:44+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-10 16:17+0200\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,43 +16,51 @@ msgstr ""
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
-msgid "Server Tools"
-msgstr "Serververktyg"
+msgid "Revision History"
+msgstr "Versionshistoria"
 
-#. Tag: para
+#. Tag: firstname
 #, no-c-format
-msgid ""
-"This section highlights changes and additions to the various GUI server and "
-"system configuration tools in Fedora&nbsp;&PRODVER;."
+msgid "The Fedora"
 msgstr ""
-"Denna avdelning pekar ut ändringar och tillägg till de olika grafiska "
-"server- och systemkonfigurationsverktygen i Fedora&nbsp;&PRODVER;."
 
-#. Tag: title
+#. Tag: surname
 #, no-c-format
-msgid "Udisks"
-msgstr "Udisks"
+msgid "Documentation Team"
+msgstr ""
 
-#. Tag: para
+#. Tag: member
 #, no-c-format
-msgid ""
-"The <application>udisks</application> storage daemon supports LVM and "
-"multipath devices in Fedora&nbsp;13. The <application>palimpsest</"
-"application> tool provides a graphical user interface to these features. It "
-"has also seen several other user interface improvements, and optionally "
-"allows remote access now."
+msgid "Incorporate all known Fedora 13 content"
 msgstr ""
-"Lagringsdemonen <application>udisks</application> stödjer LVM och "
-"flervägsenheter i Fedora&nbsp;13.  Verktyget <application>palimpsest</"
-"application> ger ett grafiskt gränssnitt till dessa funktioner.  Det har "
-"också sett flera andra förbättringar av användargränssnittet, och kan även "
-"tillåta fjärråtkomst nu."
-
-#. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid ""
-"For more information, refer to <ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/"
-"Features/UdisksImprovements\" />."
+
+#. Tag: firstname
+#, no-c-format
+msgid "John"
+msgstr "John"
+
+#. Tag: surname
+#, no-c-format
+msgid "McDonough"
+msgstr "McDonough"
+
+#. Tag: member
+#, no-c-format
+msgid "Port content from Fedora wiki"
+msgstr "Flytta över innehåll från Fedoras wiki"
+
+#. Tag: firstname
+#, no-c-format
+msgid "Rüdiger"
+msgstr "Rüdiger"
+
+#. Tag: surname
+#, no-c-format
+msgid "Landmann"
+msgstr "Landmann"
+
+#. Tag: member
+#, no-c-format
+msgid "Clean out Fedora&nbsp;12 content to make way for Fedora&nbsp;13"
 msgstr ""
-"För mer information, se <ulink url=\"https://fedoraproject.org/wiki/Features/"
-"UdisksImprovements\" />."
+"Städa bort innehåll från Fedora&nbsp;12 för att göra plats för Fedora&nbsp;13"
More information about the docs-commits mailing list