Branch 'f13' - sv-SE/Development.po

Transifex System User transif at fedoraproject.org
Mon May 3 06:59:35 UTC 2010


 sv-SE/Development.po |   16 ++--------------
 1 file changed, 2 insertions(+), 14 deletions(-)

New commits:
commit bde33667929c8271ec6dd6b6a9314587de464e03
Author: goeran <goeran at fedoraproject.org>
Date:   Mon May 3 06:59:32 2010 +0000

    l10n: Updates to Swedish (sv) translation
    
    Transmitted-via: Transifex (translate.fedoraproject.org)

diff --git a/sv-SE/Development.po b/sv-SE/Development.po
index b5549d6..8ddfb71 100644
--- a/sv-SE/Development.po
+++ b/sv-SE/Development.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-26T21:47:52\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-15 22:04+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-05-03 08:59+0200\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -28,16 +28,4 @@ msgid ""
 "&PRODVER;. For a complete list of the hundreds of updated development "
 "components see the <citetitle>Fedora&nbsp;&PRODVER; Technical Notes</"
 "citetitle> at <ulink type=\"http\" url=\"http://docs.fedoraproject.org\" />."
-msgstr ""
-
-#~ msgid "This section covers various development tools and features."
-#~ msgstr "Denna sektion täcker diverse utvecklingsverktyg och -funktioner."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This beat is located here: <ulink type=\"http\" url=\"https://"
-#~ "fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/Devel\">https://fedoraproject.org/wiki/"
-#~ "Docs/Beats/Devel</ulink>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Denna nyhet finns här: <ulink type=\"http\" url=\"https://fedoraproject."
-#~ "org/wiki/Docs/Beats/Devel\">https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats/"
-#~ "Devel</ulink>"
+msgstr "Fedora&nbsp;&PRODVER; innehåller en rik uppsättning av utvecklingsverktyg inklusive alla populära programmeringsspråk, de bästa och senaste integrerade utvecklingsmiljöerna, och en omfattande uppsättning bibliotek.  Detta avsnitt tar upp de större ändringarna i Fedora&nbsp;&PRODVER;.  För en fullständig lista över de hundratals uppdaterade utvecklingskomponenterna se <citetitle>Fedora&nbsp;&PRODVER;s tekniska noteringar</citetitle> på <ulink type=\"http\" url=\"http://docs.fedoraproject.org\" />."
More information about the docs-commits mailing list