[install-guide/f14] Updated Dutch translations

Geert Warrink warrink at fedoraproject.org
Sat Oct 16 14:52:49 UTC 2010


commit afaefa9898255acf4cb5806275e6c32d13f23de9
Author: Geert Warrink <geert.warrink at onsnet.nu>
Date:  Sat Oct 16 16:52:37 2010 +0200

  Updated Dutch translations

 ...nning_Installation_Hard_Disk_common-screen-1.po |  7 +-
 nl-NL/DiskEncryptionUserGuide.po          | 121 ++++++---
 nl-NL/Grub.po                   | 277 +++++++++++++++-----
 ...teps_Network_Install_section_2-common-para-8.po |  17 +-
 ...teps_Network_Install_section_2-common-para-9.po |  15 +-
 ...ps_Network_Install_section_2-common-screen-1.po |  15 +-
 nl-NL/vnc_Installation_Chapter.po         |  4 +-
 7 files changed, 329 insertions(+), 127 deletions(-)
---
diff --git a/nl-NL/Beginning_Installation_Hard_Disk_common-screen-1.po b/nl-NL/Beginning_Installation_Hard_Disk_common-screen-1.po
index a50c94c..63c7acf 100644
--- a/nl-NL/Beginning_Installation_Hard_Disk_common-screen-1.po
+++ b/nl-NL/Beginning_Installation_Hard_Disk_common-screen-1.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 0\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-10T23:49:03\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-06 17:04+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-16 16:37+0200\n"
 "Last-Translator: Geert Warrink <geert.warrink at onsnet.nu>\n"
 "Language-Team: Fedora\n"
 "Language: nl\n"
@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 
 #. Tag: screen
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid ""
 "\n"
 " <command>mount -t iso9660 /path/to/F&PRODVER;.iso /mnt/point -o loop,ro</command>\n"
@@ -23,6 +23,7 @@ msgid ""
 " <command>umount /mnt/point</command>\n"
 msgstr ""
 "\n"
-" <command>mount -t iso9660 /path/to/RHEL6.iso /mnt/point -o loop,ro</command>\n"
+" <command>mount -t iso9660 /pad/naar/F&PRODVER;.iso /mnt/point -o "
+"loop,ro</command>\n"
 " <command>cp -pr /mnt/point/images /path/images/</command>\n"
 " <command>umount /mnt/point</command>\n"
diff --git a/nl-NL/DiskEncryptionUserGuide.po b/nl-NL/DiskEncryptionUserGuide.po
index 168e633..b7f8304 100644
--- a/nl-NL/DiskEncryptionUserGuide.po
+++ b/nl-NL/DiskEncryptionUserGuide.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Installation_Guide-12\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-10T23:49:03\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-07 13:26+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-16 16:33+0200\n"
 "Last-Translator: Geert Warrink <geert.warrink at onsnet.nu>\n"
 "Language-Team: Fedora\n"
 "Language: nl\n"
@@ -290,9 +290,12 @@ msgid "Optional: Fill the device with random data"
 msgstr "Optioneel: Vul het apparaat met random data"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Filling &lt;device&gt; (eg: <filename>/dev/sda3</filename>) with random data before encrypting it greatly increases the strength of the encryption. The downside is that it can take a very long time."
-msgstr "Het vullen van &#60;device&#62; (b.v.: <filename>/dev/sda3</filename>) met random data voordat je versleutelt vergroot de kracht van de versleuteling behoorlijk. Het nadeel is dat het lang kan duren."
+msgstr ""
+"Het vullen van &lt;device&gt; (b.v.: <filename>/dev/sda3</filename>) met "
+"random data voordat je versleutelt vergroot de kracht van de versleuteling "
+"behoorlijk. Het nadeel is dat het lang kan duren."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -310,9 +313,9 @@ msgid "The best way, which provides high quality random data but takes a long ti
 msgstr "De beste manier, welke een hoge kwaliteit random data geeft maar lang duurt (een aantal minuten per gigabyte op de meeste systemen):"
 
 #. Tag: programlisting
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "dd if=/dev/urandom of=&lt;device&gt;"
-msgstr "dd if=/dev/urandom of=&#60;device&#62;"
+msgstr "dd if=/dev/urandom of=&lt;device&gt;"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -320,9 +323,9 @@ msgid "Fastest way, which provides lower quality random data:"
 msgstr "De snelste manier, die een lagere kwaliteit random data geeft:"
 
 #. Tag: programlisting
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "badblocks -c 10240 -s -w -t random -v &lt;device&gt;"
-msgstr "badblocks -c 10240 -s -w -t random -v &#60;device&#62;"
+msgstr "badblocks -c 10240 -s -w -t random -v &lt;device&gt;"
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -335,9 +338,9 @@ msgid "The command below will destroy any existing data on the device."
 msgstr "Het commando hieronder zal alle bestaande data op het apparaat vernielen."
 
 #. Tag: programlisting
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "cryptsetup luksFormat &lt;device&gt;"
-msgstr "cryptsetup luksFormat &#60;device&#62;"
+msgstr "cryptsetup luksFormat &lt;device&gt;"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -350,9 +353,9 @@ msgid "After supplying the passphrase twice the device will be formatted for use
 msgstr "Na twee keer opgeven van de wachtzin zal het apparaat voor gebruik geformatteerd worden. Om het te controleren, gebruik je het volgende commando:"
 
 #. Tag: programlisting
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "cryptsetup isLuks &lt;device&gt; &amp;&amp; echo Success"
-msgstr "cryptsetup isLuks &#60;device&#62; &amp;&amp; echo Success"
+msgstr "cryptsetup isLuks &lt;device&gt; &amp;&amp; echo Success"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -360,9 +363,9 @@ msgid "To see a summary of the encryption information for the device, use the fo
 msgstr "Om een samenvatting te zien van de versleuteling informatie voor het apparaat, gebruik je het volgende commando:"
 
 #. Tag: programlisting
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "cryptsetup luksDump &lt;device&gt;"
-msgstr "cryptsetup luksDump &#60;device&#62;"
+msgstr "cryptsetup luksDump &lt;device&gt;"
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -380,24 +383,33 @@ msgid "It is useful to choose a meaningful name for this mapping. LUKS provides
 msgstr "Het is nuttig om een betekenisvolle naam te gebruiken voor deze afbeelding. LUKS biedt een UUID (Universally Unique Identifier) aan voor ieder apparaat. Deze, (in tegenstelling tot de apparaat naam (b.v. <filename>/dev/sda3</filename>), wordt gegarandeerd gelijk te blijven zolang de LUKS koptekst intact blijft. Om de UUID van een LUKS apparaat te ontdekken, voer je het volgende commando uit:"
 
 #. Tag: programlisting
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "cryptsetup luksUUID &lt;device&gt;"
-msgstr "cryptsetup luksUUID &#60;device&#62;"
+msgstr "cryptsetup luksUUID &lt;device&gt;"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "An example of a reliable, informative and unique mapping name would be <command>luks-&lt;uuid&gt;</command>, where &lt;uuid&gt; is replaced with the device's LUKS UUID (eg: <command>luks-50ec957a-5b5a-47ee-85e6-f8085bbc97a8</command>). This naming convention might seem unwieldy but is it not necessary to type it often."
-msgstr "Een voorbeeld van een betrouwbare, informatieve en unieke afbeelding naam zou <command>luks-&#60;uuid&#62;</command> kunnen zijn, waar &#60;uuid&#62; wordt vervangen door de LUKS UUID van het apparaat (b.v.:<command>luks-50ec957a-5b5a-47ee-85e6-f8085bbc97a8</command>). De naam conventie mag ongemakkelijk lijken maar het is niet vaak nodig om hem in te typen."
+msgstr ""
+"Een voorbeeld van een betrouwbare, informatieve en unieke afbeelding naam "
+"zou <command>luks-&lt;uuid&gt;</command> kunnen zijn, waar &lt;uuid&gt; "
+"wordt vervangen door de LUKS UUID van het apparaat (b.v.:<command>luks-"
+"50ec957a-5b5a-47ee-85e6-f8085bbc97a8</command>). De naam conventie mag "
+"ongemakkelijk lijken maar het is niet vaak nodig om hem in te typen."
 
 #. Tag: programlisting
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "cryptsetup luksOpen &lt;device&gt; &lt;name&gt;"
-msgstr "cryptsetup luksOpen &#60;device&#62; &#60;name&#62;"
+msgstr "cryptsetup luksOpen &lt;device&gt; &lt;name&gt;"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "There should now be a device node, <filename>/dev/mapper/&lt;name&gt;</filename>, which represents the decrypted device. This block device can be read from and written to like any other unencrypted block device."
-msgstr "Er moet nu een apparaat node zijn, <filename>/dev/mapper/&#60;name&#62;</filename>, welke het versleutelde apparaat voorstelt. Dit blok apparaat kan worden gelezen en beschreven net als elk ander niet-versleuteld apparaat."
+msgstr ""
+"Er moet nu een apparaat node zijn, "
+"<filename>/dev/mapper/&lt;name&gt;</filename>, welke het versleutelde "
+"apparaat voorstelt. Dit blok apparaat kan worden gelezen en beschreven net "
+"als elk ander niet-versleuteld apparaat."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -405,9 +417,9 @@ msgid "To see some information about the mapped device, use the following comman
 msgstr "Om informatie over het afgebeelde apparaat te zien, gebruik je het volgende commando:"
 
 #. Tag: programlisting
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "dmsetup info &lt;name&gt;"
-msgstr "dmsetup info &#60;name&#62;"
+msgstr "dmsetup info &lt;name&gt;"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -420,14 +432,18 @@ msgid "Create filesystems on the mapped device, or continue to build complex sto
 msgstr "Maak bestandssystemen op afgebeelde apparaten, of ga verder met het bouwen van complexe geheugen structuren met het gebruik van afgebeelde appraten"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Use the mapped device node (<filename>/dev/mapper/&lt;name&gt;</filename>) as any other block device. To create an <command>ext2</command> filesystem on the mapped device, use the following command:"
-msgstr "Gebruik de afgebeelde apparaat node (<filename>/dev/mapper/&#60;name&#62;</filename>) als elk ander blok apparaat. Om een <command>ext2</command> bestandssysteem op het afgebeelde apparaat te maken, gebruik je het volgende commando:"
+msgstr ""
+"Gebruik de afgebeelde apparaat node "
+"(<filename>/dev/mapper/&lt;name&gt;</filename>) als elk ander blok apparaat. "
+"Om een <command>ext2</command> bestandssysteem op het afgebeelde apparaat "
+"te maken, gebruik je het volgende commando:"
 
 #. Tag: programlisting
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "mke2fs /dev/mapper/&lt;name&gt;"
-msgstr "mke2fs /dev/mapper/&#60;name&#62;"
+msgstr "mke2fs /dev/mapper/&lt;name&gt;"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -440,9 +456,9 @@ msgid "The directory <filename>/mnt/test</filename> must exist before executing
 msgstr "De map <filename>/mnt/test</filename> moet bestaan voordat je dit commando uitvoert."
 
 #. Tag: programlisting
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "mount /dev/mapper/&lt;name&gt; /mnt/test"
-msgstr "mount /dev/mapper/&#60;name&#62; /mnt/test"
+msgstr "mount /dev/mapper/&lt;name&gt; /mnt/test"
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -455,14 +471,20 @@ msgid "In order for the system to set up a mapping for the device, an entry must
 msgstr "Om het systeem de afbeelding voor het apparaat te laten instellen, moet een regel aanwezig zijn in het <filename>/etc/crypttab</filename> bestand. Als dit bestand niet bestaat, maak je het en verander de eigenaar en groep naar root (<command>root:root</command>) en verander de mode naar <command>0744</command>. Voeg een regel toe aan het bestand met het volgende formaat:"
 
 #. Tag: programlisting
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "&lt;name&gt; &lt;device&gt; none"
-msgstr "&#60;name&#62; &#60;device&#62; none"
+msgstr "&lt;name&gt; &lt;device&gt; none"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "The &lt;device&gt; field should be given in the form \"UUID=&lt;luks_uuid&gt;\", where &lt;luks_uuid&gt; is the LUKS uuid as given by the command <command>cryptsetup luksUUID &lt;device&gt;</command>. This ensures the correct device will be identified and used even if the device node (eg: <filename>/dev/sda5</filename>) changes."
-msgstr "Het &#60;device&#62; veld moet ingevuld worden in de vorm van \"UUID=&#60;luks_uuid&#62;\", waar &#60;luks_uuid&#62; het LUKS uuid is zoals gegeven door het commando <command>cryptsetup luksUUID &#60;device&#62;</command>. Dit verzekert dat het juiste apparaat gevonden en gebruikt wordt zelfs als de apparaat node (b.v.: <filename>/dev/sda5</filename>) verandert."
+msgstr ""
+"Het &lt;device&gt; veld moet ingevuld worden in de vorm van "
+"\"UUID=&lt;luks_uuid&gt;\", waar &lt;luks_uuid&gt; het LUKS uuid is zoals "
+"gegeven door het commando <command>cryptsetup luksUUID "
+"&lt;device&gt;</command>. Dit verzekert dat het juiste apparaat gevonden en "
+"gebruikt wordt zelfs als de apparaat node (b.v.: "
+"<filename>/dev/sda5</filename>) verandert."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -475,14 +497,27 @@ msgid "Add an entry to <filename>/etc/fstab</filename>"
 msgstr "Voeg een regel toe aan <filename>/etc/fstab</filename>"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Add an entry to /etc/fstab. This is only necessary if you want to establish a persistent association between the device and a mountpoint. Use the decrypted device, <filename>/dev/mapper/&lt;name&gt;</filename> in the <filename>/etc/fstab</filename> file."
-msgstr "Voeg een regel toe aan /etc/fstab. Dit is alleen nodig als je een blijvende associatie wilt maken tussen het apparaat en een aankoppelpunt. Gebruik het versleutelde apparaat, <filename>/dev/mapper/&#60;name&#62;</filename> in het <filename>/etc/fstab</filename> bestand."
+msgstr ""
+"Voeg een regel toe aan /etc/fstab. Dit is alleen nodig als je een blijvende "
+"associatie wilt maken tussen het apparaat en een aankoppelpunt. Gebruik het "
+"versleutelde apparaat, <filename>/dev/mapper/&lt;name&gt;</filename> in het "
+"<filename>/etc/fstab</filename> bestand."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "In many cases it is desirable to list devices in <filename>/etc/fstab</filename> by UUID or by a filesystem label. The main purpose of this is to provide a constant identifier in the event that the device name (eg: <filename>/dev/sda4</filename>) changes. LUKS device names in the form of <filename>/dev/mapper/luks-&lt;luks_uuid&gt;</filename> are based only on the device's LUKS UUID, and are therefore guaranteed to remain constant. This fact makes them suitable for use in <filename>/etc/fstab</filename>."
-msgstr "In veel gevallen is het wenselijk om een lijst te maken van apparaten in <filename>/etc/fstab</filename> volgens UUID of volgens een bestandssysteem label. Het belangrijkste doel van dit is om een constante identificatie te bieden voor het geval dat de apparaat naam (b.v. <filename>/dev/sda4</filename>) verandert. LUKS apparaat namen in de vorm <filename>/dev/mapper/luks-&#60;luks_uuid&#62;</filename> zijn alleen gebaseerd op de LUKS UUID van het apparaat, en zijn daarom gegarandeerd constant. Dit feit maakt hen geschikt voor het gebruik in <filename>/etc/fstab</filename>."
+msgstr ""
+"In veel gevallen is het wenselijk om een lijst te maken van apparaten in "
+"<filename>/etc/fstab</filename> volgens UUID of volgens een bestandssysteem "
+"label. Het belangrijkste doel van dit is om een constante identificatie te "
+"bieden voor het geval dat de apparaat naam (b.v. "
+"<filename>/dev/sda4</filename>) verandert. LUKS apparaat namen in de vorm "
+"<filename>/dev/mapper/luks-&lt;luks_uuid&gt;</filename> zijn alleen "
+"gebaseerd op de LUKS UUID van het apparaat, en zijn daarom gegarandeerd "
+"constant. Dit feit maakt hen geschikt voor het gebruik in "
+"<filename>/etc/fstab</filename>."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -543,9 +578,9 @@ msgid "Add the key to an available keyslot on the encrypted device"
 msgstr "Voeg een sleutel toe aan een beschikbaar slot op het versleutelde apparaat"
 
 #. Tag: programlisting
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "cryptsetup luksAddKey &lt;device&gt; ~/keyfile"
-msgstr "cryptsetup luksAddKey &#60;device&#62; ~/keyfile"
+msgstr "cryptsetup luksAddKey &lt;device&gt; ~/keyfile"
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -553,9 +588,9 @@ msgid "Add a new passphrase to an existing device"
 msgstr "Voeg een nieuwe wachtzin toe aan een bestaand apparaat"
 
 #. Tag: programlisting
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "cryptsetup luksAddKey &lt;device&gt;"
-msgstr "cryptsetup luksAddKey &#60;device&#62;"
+msgstr "cryptsetup luksAddKey &lt;device&gt;"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -568,9 +603,9 @@ msgid "Remove a passphrase or key from a device"
 msgstr "Een wachtzin of sleutel verwijderen van een apparaat"
 
 #. Tag: programlisting
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "cryptsetup luksRemoveKey &lt;device&gt;"
-msgstr "cryptsetup luksRemoveKey &#60;device&#62;"
+msgstr "cryptsetup luksRemoveKey &lt;device&gt;"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
diff --git a/nl-NL/Grub.po b/nl-NL/Grub.po
index 2a56c41..8f592b9 100644
--- a/nl-NL/Grub.po
+++ b/nl-NL/Grub.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Installation_Guide-12\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-10-10T23:49:03\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-07 17:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-16 16:26+0200\n"
 "Last-Translator: Geert Warrink <geert.warrink at onsnet.nu>\n"
 "Language-Team: Fedora\n"
 "Language: nl\n"
@@ -195,9 +195,16 @@ msgid "Before installing GRUB, make sure to use the latest GRUB package availabl
 msgstr "Voor het installeren van GRUB moet je er zeker van zijn dat je het laatst beschikbare GRUB pakket gebruikt, of dat je het GRUB pakket van de installatie DVD gebruikt. Voor instructies over het installeren van pakketten, refereer je naar het hoofdstuk <citetitle>Package Management with RPM</citetitle> in de <citetitle>Fedora Deployment Guide</citetitle>."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Once the GRUB package is installed, open a root shell prompt and run the command <command>/sbin/grub-install <replaceable>&lt;location&gt;</replaceable></command>, where <replaceable>&lt;location&gt;</replaceable> is the location that the GRUB Stage 1 boot loader should be installed. For example, the following command installs GRUB to the MBR of the master IDE device on the primary IDE bus:"
-msgstr "Zodra het GRUB pakket geïnstalleerd is, open je een root shell prompt en voer het commando <command>/sbin/grub-install <replaceable>&#60;locatie&#62;</replaceable></command> uit, waarin <replaceable>&#60;locatie&#62;</replaceable> de locatie is waar de GRUB Trap 1 boot-lader geïnstalleerd moet worden. Bijvoorbeeld, het volgende commando installeert GRUB in de MBR van het master IDE apparaat op de primaire IDE bus:"
+msgstr ""
+"Zodra het GRUB pakket geïnstalleerd is, open je een root shell prompt en "
+"voer het commando <command>/sbin/grub-install "
+"<replaceable>&lt;locatie&gt;</replaceable></command> uit, waarin "
+"<replaceable>&lt;locatie&gt;</replaceable> de locatie is waar de GRUB Trap 1 "
+"boot-lader geïnstalleerd moet worden. Bijvoorbeeld, het volgende commando "
+"installeert GRUB in de MBR van het master IDE apparaat op de primaire IDE "
+"bus:"
 
 #. Tag: screen
 #, no-c-format
@@ -269,24 +276,51 @@ msgid "When referring to a specific device with GRUB, do so using the following
 msgstr "Als je met GRUB naar een specifiek apparaat refereert, doe dat dan met het volgende formaat (merk op dat de haakjes en komma&#39;s syntactisch erg belangrijk zijn):"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command> (<replaceable>&lt;type-of-device&gt;&lt;bios-device-number&gt;</replaceable>,<replaceable>&lt;partition-number&gt;</replaceable>) </command>"
-msgstr "<command> (<replaceable>&#60;apparaat-type&#62;&#60;bios-apparaat-nummer&#62;</replaceable>,<replaceable>&#60;partitie-nummer&#62;</replaceable>) </command>"
+msgstr ""
+"<command> (<replaceable>&lt;apparaat-type&gt;&lt;bios-apparaat-"
+"nummer&gt;</replaceable>,<replaceable>&lt;partitie-nummer&gt;</replaceable>) "
+"</command>"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "The <replaceable>&lt;type-of-device&gt;</replaceable> specifies the type of device from which GRUB boots. The two most common options are <command>hd</command> for a hard disk or <command>fd</command> for a 3.5 diskette. A lesser used device type is also available called <command>nd</command> for a network disk. Instructions on configuring GRUB to boot over the network are available online at <ulink url=\"http://www.gnu.org/software/grub/manual/\">http://www.gnu.org/software/grub/manual/</ulink>."
-msgstr "De <replaceable>&#60;apparaat-type&#62;</replaceable> specificeert het type apparaat waarvan GRUB opstart. De twee meest voorkomende opties zijn <command>hd</command> voor een harde schijf of <command>fd</command> voor een 3.5 diskette. Een minder gebruikt apparaat type is ook beschikbaar <command>nd</command> voor een netwerk schijf. Instructies over het configureren van GRUB om op te starten via het netwerk zijn online beschikbaar op <ulink url=\"http://www.gnu.org/software/grub/manual/\">http://www.gnu.org/software/grub/manual/</ulink>."
+msgstr ""
+"De <replaceable>&lt;apparaat-type&gt;</replaceable> specificeert het type "
+"apparaat waarvan GRUB opstart. De twee meest voorkomende opties zijn "
+"<command>hd</command> voor een harde schijf of <command>fd</command> voor "
+"een 3.5 diskette. Een minder gebruikt apparaat type is ook beschikbaar "
+"<command>nd</command> voor een netwerk schijf. Instructies over het "
+"configureren van GRUB om op te starten via het netwerk zijn online "
+"beschikbaar op <ulink url=\"http://www.gnu.org/software/grub/manual/\">http://"
+"www.gnu.org/software/grub/manual/</ulink>."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "The <replaceable>&lt;bios-device-number&gt;</replaceable> is the BIOS device number. The primary IDE hard drive is numbered <command>0</command> and a secondary IDE hard drive is numbered <command>1</command>. This syntax is roughly equivalent to that used for devices by the kernel. For example, the <command>a</command> in <command>hda</command> for the kernel is analogous to the <command>0</command> in <command>hd0</command> for GRUB, the <command>b</command> in <command>hdb</command> is analogous to the <command>1</command> in <command>hd1</command>, and so on."
-msgstr "De <replaceable>&#60;bios-apparaat-nummer&#62;</replaceable> is het BIOS apparaat nummer. De primaire IDE harde schijf is genummerd als <command>0</command> en een secundaire IDE harde schijf is genummerd als <command>1</command>. Deze syntax is ruwweg equivalent met die gebruikt voor apparaten in de kernel. Bijvoorbeeld, de <command>a</command> in <command>hda</command> voor de kernel is analoog met de <command>0</command> in <command>hd0</command> voor GRUB, de <command>b</command> in <command>hdb</command> is analoog met de <command>1</command> in <command>hd1</command>, enzovoort."
+msgstr ""
+"De <replaceable>&lt;bios-apparaat-nummer&gt;</replaceable> is het BIOS "
+"apparaat nummer. De primaire IDE harde schijf is genummerd als "
+"<command>0</command> en een secundaire IDE harde schijf is genummerd als "
+"<command>1</command>. Deze syntax is ruwweg equivalent met die gebruikt voor "
+"apparaten in de kernel. Bijvoorbeeld, de <command>a</command> in "
+"<command>hda</command> voor de kernel is analoog met de <command>0</command> "
+"in <command>hd0</command> voor GRUB, de <command>b</command> in "
+"<command>hdb</command> is analoog met de <command>1</command> in "
+"<command>hd1</command>, enzovoort."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "The <replaceable>&lt;partition-number&gt;</replaceable> specifies the number of a partition on a device. Like the <replaceable>&lt;bios-device-number&gt;</replaceable>, most types of partitions are numbered starting at <command>0</command>. However, BSD partitions are specified using letters, with <command>a</command> corresponding to <command>0</command>, <command>b</command> corresponding to <command>1</command>, and so on."
-msgstr "De <replaceable>&#60;partitie-nummer&#62;</replaceable> specificeert het nummer van een partitie op een apparaat. Zoals de <replaceable>&#60;bios-apparaat-nummer&#62;</replaceable>, worden de meeste partities genummerd te beginnen met <command>0</command>. Echter BSD partities worden opgegeven met gebruik van letters, met <command>a</command> overeenkomend met <command>0</command>, <command>b</command>overeenkomend met <command>1</command>, enzovoort"
+msgstr ""
+"De <replaceable>&lt;partitie-nummer&gt;</replaceable> specificeert het "
+"nummer van een partitie op een apparaat. Zoals de <replaceable>&lt;bios-"
+"apparaat-nummer&gt;</replaceable>, worden de meeste partities genummerd te "
+"beginnen met <command>0</command>. Echter BSD partities worden opgegeven met "
+"gebruik van letters, met <command>a</command> overeenkomend met "
+"<command>0</command>, <command>b</command>overeenkomend met "
+"<command>1</command>, enzovoort"
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -344,14 +378,23 @@ msgid "The following illustrates the structure of such a command:"
 msgstr "Het volgende illustreert de structuur van zo'n commando:"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command> (<replaceable>&lt;device-type&gt;&lt;device-number&gt;</replaceable>,<replaceable>&lt;partition-number&gt;</replaceable>)<replaceable>&lt;/path/to/file&gt;</replaceable> </command>"
-msgstr "<command> (<replaceable>&#60;apparaat-type&#62;&#60;apparaat-nummer&#62;</replaceable>,<replaceable>&#60;partitie-nummer&#62;</replaceable>)<replaceable>&#60;/pad/naar/bestand&#62;</replaceable> </command>"
+msgstr ""
+"<command> (<replaceable>&lt;apparaat-type&gt;&lt;apparaat-"
+"nummer&gt;</replaceable>,<replaceable>&lt;partitie-nummer&gt;</replaceable>)"
+"<replaceable>&lt;/pad/naar/bestand&gt;</replaceable> </command>"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "In this example, replace <replaceable>&lt;device-type&gt;</replaceable> with <command>hd</command>, <command>fd</command>, or <command>nd</command>. Replace <replaceable>&lt;device-number&gt;</replaceable> with the integer for the device. Replace <replaceable>&lt;/path/to/file&gt;</replaceable> with an absolute path relative to the top-level of the device."
-msgstr "In dit voorbeeld, vervang <replaceable>&#60;apparaat-type&#62;</replaceable> met <command>hd</command>, <command>fd</command>, of <command>nd</command>. Vervang <replaceable>&#60;apparaat-nummer&#62;</replaceable> met het getal voor het apparaat. Vervang <replaceable>&#60;/pad/naar/bestand&#62;</replaceable> met een absoluut pad relatief met het top-niveau van het apparaat."
+msgstr ""
+"In dit voorbeeld, vervang <replaceable>&lt;apparaat-type&gt;</replaceable> "
+"met <command>hd</command>, <command>fd</command>, of <command>nd</command>. "
+"Vervang <replaceable>&lt;apparaat-nummer&gt;</replaceable> met het getal "
+"voor het apparaat. Vervang "
+"<replaceable>&lt;/pad/naar/bestand&gt;</replaceable> met een absoluut pad "
+"relatief met het top-niveau van het apparaat."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -591,9 +634,14 @@ msgid "<command>boot</command> &mdash; Boots the operating system or chain loade
 msgstr "<command>boot</command> &mdash; Boot het besturingssysteem of keten lader dat het laatst was geladen."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command>chainloader <replaceable>&lt;/path/to/file&gt;</replaceable></command> &mdash; Loads the specified file as a chain loader. If the file is located on the first sector of the specified partition, use the blocklist notation, <command>+1</command>, instead of the file name."
-msgstr "<command>chainloader <replaceable>&#60;/pad/naar/bestand&#62;</replaceable></command> &mdash; Laadt het gespecificeerde bestand als een keten lader. Als het bestand zich op de eerste sector van de opgegeven partitie bevindt, gebruik dan de bloklijst notatie, <command>+1</command>, in plaats van de bestandsnaam."
+msgstr ""
+"<command>chainloader "
+"<replaceable>&lt;/pad/naar/bestand&gt;</replaceable></command> &mdash; Laadt "
+"het gespecificeerde bestand als een keten lader. Als het bestand zich op de "
+"eerste sector van de opgegeven partitie bevindt, gebruik dan de bloklijst "
+"notatie, <command>+1</command>, in plaats van de bestandsnaam."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -606,9 +654,15 @@ msgid "<command>displaymem</command> &mdash; Displays the current use of memory,
 msgstr "<command>displaymem</command> &mdash; Laat het huidig gebruik van het geheugen zien, gebaseerd op informatie van de BIOS. Dit is nuttig om te bepalen hoeveel RAM een systeem heeft voordat het opstart."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command>initrd <replaceable>&lt;/path/to/initrd&gt;</replaceable></command> &mdash; Enables users to specify an initial RAM disk to use when booting. An <filename>initrd</filename> is necessary when the kernel needs certain modules in order to boot properly, such as when the root partition is formatted with the ext3 or ext4 file system."
-msgstr "<command>initrd <replaceable>&#60;/pad/naar/initrd&#62;</replaceable></command> &mdash; Staat gebruikers toe om een initiële RAM schijf op te geven om te gebruiken tijdens het opstarten. Een <filename>initrd</filename> is nodig als de kernel bepaalde modules nodig heeft om juist op te starten, zoals wanneer de root partitie geformatteerd is met het ext3 of ext4 bestandssysteem."
+msgstr ""
+"<command>initrd "
+"<replaceable>&lt;/pad/naar/initrd&gt;</replaceable></command> &mdash; Staat "
+"gebruikers toe om een initiële RAM schijf op te geven om te gebruiken "
+"tijdens het opstarten. Een <filename>initrd</filename> is nodig als de "
+"kernel bepaalde modules nodig heeft om juist op te starten, zoals wanneer de "
+"root partitie geformatteerd is met het ext3 of ext4 bestandssysteem."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -625,29 +679,48 @@ msgstr ""
 "<command>initrd /initrd-2.6.8-1.523.img</command>\n"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command>install <replaceable>&lt;stage-1&gt;</replaceable> <replaceable>&lt;install-disk&gt;</replaceable> <replaceable>&lt;stage-2&gt;</replaceable> <option>p</option> <replaceable>config-file</replaceable></command> &mdash; Installs GRUB to the system MBR."
-msgstr "<command>install <replaceable>&#60;stage-1&#62;</replaceable> <replaceable>&#60;install-disk&#62;</replaceable> <replaceable>&#60;stage-2&#62;</replaceable> <option>p</option> <replaceable>config-file</replaceable></command> &mdash; Installeert GRUB naar de systeem MBR."
+msgstr ""
+"<command>install <replaceable>&lt;stage-1&gt;</replaceable> <replaceable>&lt"
+";install-disk&gt;</replaceable> <replaceable>&lt;stage-2&gt;</replaceable> "
+"<option>p</option> <replaceable>config-file</replaceable></command> &mdash; "
+"Installeert GRUB naar de systeem MBR."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command><replaceable>&lt;stage-1&gt;</replaceable></command> &mdash; Signifies a device, partition, and file where the first boot loader image can be found, such as <command>(hd0,0)/grub/stage1</command>."
-msgstr "<command><replaceable>&#60;stage-1&#62;</replaceable></command> &mdash; Geeft een apparaat, partitie, en bestand waar de eerste boot-lader image gevonden kan worden, zoals <command>(hd0,0)/grub/stage1</command>."
+msgstr ""
+"<command><replaceable>&lt;stage-1&gt;</replaceable></command> &mdash; Geeft "
+"een apparaat, partitie, en bestand waar de eerste boot-lader image gevonden "
+"kan worden, zoals <command>(hd0,0)/grub/stage1</command>."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command><replaceable>&lt;install-disk&gt;</replaceable></command> &mdash; Specifies the disk where the stage 1 boot loader should be installed, such as <command>(hd0)</command>."
-msgstr "<command><replaceable>&#60;install-disk&#62;</replaceable></command> &mdash; Specificeert de schijf waar de Trap 1 boot-lader geïnstalleerd moet worden, zoals <command>(hd0)</command>."
+msgstr ""
+"<command><replaceable>&lt;install-disk&gt;</replaceable></command> &mdash; "
+"Specificeert de schijf waar de Trap 1 boot-lader geïnstalleerd moet worden, "
+"zoals <command>(hd0)</command>."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command><replaceable>&lt;stage-2&gt;</replaceable></command> &mdash; Passes the stage 2 boot loader location to the stage 1 boot loader, such as <command>(hd0,0)/grub/stage2</command>."
-msgstr "<command><replaceable>&#60;stage-2&#62;</replaceable></command> &mdash; Geeft de locatie van de Trap2 boot-lader door aan Trap 1 boot-lader, zoals <command>(hd0,0)/grub/stage2</command>."
+msgstr ""
+"<command><replaceable>&lt;stage-2&gt;</replaceable></command> &mdash; Geeft "
+"de locatie van de Trap2 boot-lader door aan Trap 1 boot-lader, zoals "
+"<command>(hd0,0)/grub/stage2</command>."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<option>p</option> <command><replaceable>&lt;config-file&gt;</replaceable></command> &mdash; This option tells the <command>install</command> command to look for the menu configuration file specified by <command><replaceable>&lt;config-file&gt;</replaceable></command>, such as <command>(hd0,0)/grub/grub.conf</command>."
-msgstr "<option>p</option> <command><replaceable>&#60;config-file&#62;</replaceable></command> &mdash; Deze optie vertelt het <command>install</command> commando om te kijken naar het menu configuratie bestand gespecificeerd door <command><replaceable>&#60;config-file&#62;</replaceable></command>, zoals <command>(hd0,0)/grub/grub.conf</command>."
+msgstr ""
+"<option>p</option> <command><replaceable>&lt;config-"
+"file&gt;</replaceable></command> &mdash; Deze optie vertelt het "
+"<command>install</command> commando om te kijken naar het menu configuratie "
+"bestand gespecificeerd door <command><replaceable>&lt;config-"
+"file&gt;</replaceable></command>, zoals "
+"<command>(hd0,0)/grub/grub.conf</command>."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -655,9 +728,21 @@ msgid "The <command>install</command> command overwrites any information already
 msgstr "Het <command>install</command> commando overschrijft alle informatie die al op de MBR aanwezig is."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command>kernel <replaceable>&lt;/path/to/kernel&gt;</replaceable> <replaceable>&lt;option-1&gt;</replaceable> <replaceable>&lt;option-N&gt;</replaceable></command> ... &mdash; Specifies the kernel file to load when booting the operating system. Replace <replaceable>&lt;/path/to/kernel&gt;</replaceable> with an absolute path from the partition specified by the root command. Replace <replaceable>&lt;option-1&gt;</replaceable> with options for the Linux kernel, such as <command>root=/dev/VolGroup00/LogVol00</command> to specify the device on which the root partition for the system is located. Multiple options can be passed to the kernel in a space separated list."
-msgstr "<command>kernel <replaceable>&#60;/pad/naar/kernel&#62;</replaceable> <replaceable>&#60;optie-1&#62;</replaceable> <replaceable>&#60;optie-N&#62;</replaceable></command> ... &mdash; Specificeert het kernel bestand dat geladen moet worden als het besturingssysteem opstart. Vervang <replaceable>&#60;/pad/naar/kernel&#62;</replaceable> met een absoluut pad van de partitie opgegeven door het root commando. Vervang <replaceable>&#60;optie-1&#62;</replaceable> met opties voor de Linux kernel, zoals <command>root=/dev/VolGroup00/LogVol00</command> om het apparaat te specificeren waar de root partitie van het systeem zich bevindt. Meerdere opties kunnen doorgegeven worden aan de kernel in een met spaties gescheiden lijst."
+msgstr ""
+"<command>kernel <replaceable>&lt;/pad/naar/kernel&gt;</replaceable> "
+"<replaceable>&lt;optie-1&gt;</replaceable> "
+"<replaceable>&lt;optie-N&gt;</replaceable></command> ... &mdash; "
+"Specificeert het kernel bestand dat geladen moet worden als het "
+"besturingssysteem opstart. Vervang "
+"<replaceable>&lt;/pad/naar/kernel&gt;</replaceable> met een absoluut pad van "
+"de partitie opgegeven door het root commando. Vervang "
+"<replaceable>&lt;optie-1&gt;</replaceable> met opties voor de Linux kernel, "
+"zoals <command>root=/dev/VolGroup00/LogVol00</command> om het apparaat te "
+"specificeren waar de root partitie van het systeem zich bevindt. Meerdere "
+"opties kunnen doorgegeven worden aan de kernel in een met spaties gescheiden "
+"lijst."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -679,9 +764,14 @@ msgid "The option in the previous example specifies that the root file system fo
 msgstr "De optie in het vorige voorbeeld specificeert dat het root bestandssyteem voor Linux zich bevindt in de <command>hda5</command> partitie."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command>root (<replaceable>&lt;device-type&gt;</replaceable><replaceable>&lt;device-number&gt;</replaceable>,<replaceable>&lt;partition&gt;</replaceable>)</command> &mdash; Configures the root partition for GRUB, such as <command>(hd0,0)</command>, and mounts the partition."
-msgstr "<command>root (<replaceable>&#60;apparaat-type&#62;</replaceable><replaceable>&#60;apparaat-nummer&#62;</replaceable>,<replaceable>&#60;partitie&#62;</replaceable>)</command> &mdash; Configureert de root partitie voor GRUB, zoals <command>(hd0,0)</command>, en koppelt de partitie aan."
+msgstr ""
+"<command>root (<replaceable>&lt;apparaat-"
+"type&gt;</replaceable><replaceable>&lt;apparaat-nummer&gt;</replaceable>,<re"
+"placeable>&lt;partitie&gt;</replaceable>)</command> &mdash; Configureert de "
+"root partitie voor GRUB, zoals <command>(hd0,0)</command>, en koppelt de "
+"partitie aan."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -698,9 +788,14 @@ msgstr ""
 "<command>root (hd0,0)</command>\n"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command>rootnoverify (<replaceable>&lt;device-type&gt;</replaceable><replaceable>&lt;device-number&gt;</replaceable>,<replaceable>&lt;partition&gt;</replaceable>)</command> &mdash; Configures the root partition for GRUB, just like the <command>root</command> command, but does not mount the partition."
-msgstr "<command>rootnoverify (<replaceable>&#60;apparaat-type&#62;</replaceable><replaceable>&#60;apparaat-nummer&#62;</replaceable>,<replaceable>&#60;partitie&#62;</replaceable>)</command> &mdash; Configureert de root partitie voor GRUB, net zoals als <command>root</command> commando, maar koppelt de partitie niet aan."
+msgstr ""
+"<command>rootnoverify (<replaceable>&lt;apparaat-"
+"type&gt;</replaceable><replaceable>&lt;apparaat-nummer&gt;</replaceable>,<re"
+"placeable>&lt;partitie&gt;</replaceable>)</command> &mdash; Configureert de "
+"root partitie voor GRUB, net zoals als <command>root</command> commando, "
+"maar koppelt de partitie niet aan."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -814,14 +909,26 @@ msgid "The following are directives commonly used in the GRUB menu configuration
 msgstr "Hier volgen instructies die vaak gebruikt worden in het GRUB menu configuratie bestand:"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command>chainloader <replaceable>&lt;/path/to/file&gt;</replaceable></command> &mdash; Loads the specified file as a chain loader. Replace <replaceable>&lt;/path/to/file&gt;</replaceable> with the absolute path to the chain loader. If the file is located on the first sector of the specified partition, use the blocklist notation, <command>+1</command>."
-msgstr "<command>chainloader <replaceable>&#60;/pad/naar/bestand&#62;</replaceable></command> &mdash; Laad het gespecificeerde bestand als een keten lader. Vervang <replaceable>&#60;/pad/naar/bestand&#62;</replaceable> met het absolute pad naar de keten lader. Als het bestand zich in de eerste sector van de opgegeven partitie bevindt, gebruik je de bloklijst notatie, <command>+1</command>."
+msgstr ""
+"<command>chainloader "
+"<replaceable>&lt;/pad/naar/bestand&gt;</replaceable></command> &mdash; Laad "
+"het gespecificeerde bestand als een keten lader. Vervang "
+"<replaceable>&lt;/pad/naar/bestand&gt;</replaceable> met het absolute pad "
+"naar de keten lader. Als het bestand zich in de eerste sector van de "
+"opgegeven partitie bevindt, gebruik je de bloklijst notatie, "
+"<command>+1</command>."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command>color <replaceable>&lt;normal-color&gt;</replaceable> <replaceable>&lt;selected-color&gt;</replaceable></command> &mdash; Allows specific colors to be used in the menu, where two colors are configured as the foreground and background. Use simple color names such as <command>red/black</command>. For example:"
-msgstr "<command>color <replaceable>&#60;normale-kleur&#62;</replaceable> <replaceable>&#60;geselecteerde-kleur&#62;</replaceable></command> &mdash; Staat toe om specifieke kleuren te gebruiken in het menu, waarbij twee kleuren worden ingesteld voor de voorgrond en achtergrond. Gebruik eenvoudige kleur namen zoals <command>red/black</command>. Bijvoorbeeld:"
+msgstr ""
+"<command>color <replaceable>&lt;normale-kleur&gt;</replaceable> "
+"<replaceable>&lt;geselecteerde-kleur&gt;</replaceable></command> &mdash; "
+"Staat toe om specifieke kleuren te gebruiken in het menu, waarbij twee "
+"kleuren worden ingesteld voor de voorgrond en achtergrond. Gebruik "
+"eenvoudige kleur namen zoals <command>red/black</command>. Bijvoorbeeld:"
 
 #. Tag: screen
 #, no-c-format
@@ -833,14 +940,21 @@ msgstr ""
 "<command>color red/black green/blue</command>\n"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command>default=<replaceable>&lt;integer&gt;</replaceable></command> &mdash; Replace <replaceable>&lt;integer&gt;</replaceable> with the default entry title number to be loaded if the menu interface times out."
-msgstr "<command>default=<replaceable>&#60;integer&#62;</replaceable></command> &mdash; Vervang <replaceable>&#60;integer&#62;</replaceable> met het standaard titel regel nummer dat geladen gaat worden als de wachttijd van het menu interface is verstreken."
+msgstr ""
+"<command>default=<replaceable>&lt;integer&gt;</replaceable></command> "
+"&mdash; Vervang <replaceable>&lt;integer&gt;</replaceable> met het standaard "
+"titel regel nummer dat geladen gaat worden als de wachttijd van het menu "
+"interface is verstreken."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command>fallback=<replaceable>&lt;integer&gt;</replaceable></command> &mdash; Replace <replaceable>&lt;integer&gt;</replaceable> with the entry title number to try if the first attempt fails."
-msgstr "<command>fallback=<replaceable>&#60;integer&#62;</replaceable></command> &mdash; Vervang <replaceable>&#60;integer&#62;</replaceable> met het titel regel nummer als de eerste poging mislukt."
+msgstr ""
+"<command>fallback=<replaceable>&lt;integer&gt;</replaceable></command> "
+"&mdash; Vervang <replaceable>&lt;integer&gt;</replaceable> met het titel "
+"regel nummer als de eerste poging mislukt."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -848,14 +962,27 @@ msgid "<command>hiddenmenu</command> &mdash; Prevents the GRUB menu interface fr
 msgstr "<command>hiddenmenu</command> &mdash; Verhindert om het het GRUB menu interface te laten zien, en laadt de <command>default</command> regel als de <command>timeout</command> periode is verstreken. De gebruiker kan het standaard GRUB menu zichtbaar maken door op de <keycap>Esc</keycap> toets te duwen."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command>initrd <replaceable>&lt;/path/to/initrd&gt;</replaceable></command> &mdash; Enables users to specify an initial RAM disk to use when booting. Replace <replaceable>&lt;/path/to/initrd&gt;</replaceable> with the absolute path to the initial RAM disk."
-msgstr "<command>initrd <replaceable>&#60;/pad/naar/initrd&#62;</replaceable></command> &mdash; Geeft gebruikers de mogelijkheid om een initiële RAM disk op te geven voor het gebruik tijdens het opstarten. Vervang <replaceable>&#60;/pad/naar/initrd&#62;</replaceable> met het absolute pad naar de initiële RAM disk."
+msgstr ""
+"<command>initrd "
+"<replaceable>&lt;/pad/naar/initrd&gt;</replaceable></command> &mdash; Geeft "
+"gebruikers de mogelijkheid om een initiële RAM disk op te geven voor het "
+"gebruik tijdens het opstarten. Vervang "
+"<replaceable>&lt;/pad/naar/initrd&gt;</replaceable> met het absolute pad "
+"naar de initiële RAM disk."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command>kernel <replaceable>&lt;/path/to/kernel&gt;</replaceable> <replaceable>&lt;option-1&gt;</replaceable> <replaceable>&lt;option-N&gt;</replaceable></command> &mdash; Specifies the kernel file to load when booting the operating system. Replace <replaceable>&lt;/path/to/kernel&gt;</replaceable> with an absolute path from the partition specified by the root directive. Multiple options can be passed to the kernel when it is loaded."
-msgstr "<command>kernel <replaceable>&#60;/pad/naar/kernel&#62;</replaceable> <replaceable>&#60;optie-1&#62;</replaceable> <replaceable>&#60;optie-N&#62;</replaceable></command> &mdash; Specificeert het kernel bestand om te laden als het besturingssysteem opgestart wordt. Vervang <replaceable>&#60;/pad/naar/kernel&#62;</replaceable> met een absoluut pad vanaf de partitie opgegeven door de root instructie. Meerdere opties kunnen aan de kernel doorgegeven worden als deze geladen wordt."
+msgstr ""
+"<command>kernel <replaceable>&lt;/pad/naar/kernel&gt;</replaceable> "
+"<replaceable>&lt;optie-1&gt;</replaceable> "
+"<replaceable>&lt;optie-N&gt;</replaceable></command> &mdash; Specificeert "
+"het kernel bestand om te laden als het besturingssysteem opgestart wordt. "
+"Vervang <replaceable>&lt;/pad/naar/kernel&gt;</replaceable> met een absoluut "
+"pad vanaf de partitie opgegeven door de root instructie. Meerdere opties "
+"kunnen aan de kernel doorgegeven worden als deze geladen wordt."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -873,14 +1000,25 @@ msgid "<literal>quiet</literal> &mdash; suppresses all but the most important me
 msgstr "<literal>quiet</literal> &mdash; onderdrukt alle, behalve de meest belangrijke, boodschappen in het deel van de opstart procedure voordat de Red Hat grafische opstart animatie begint."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command>password=<replaceable>&lt;password&gt;</replaceable></command> &mdash; Prevents a user who does not know the password from editing the entries for this menu option."
-msgstr "<command>password=<replaceable>&#60;wachrwoord&#62;</replaceable></command> &mdash; Verhindert een gebruiker die het wachtwoord niet kent om de regels voor deze menu optie te bewerken."
+msgstr ""
+"<command>password=<replaceable>&lt;wachrwoord&gt;</replaceable></command> "
+"&mdash; Verhindert een gebruiker die het wachtwoord niet kent om de regels "
+"voor deze menu optie te bewerken."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Optionally, it is possible to specify an alternate menu configuration file after the <command>password=<replaceable>&lt;password&gt;</replaceable></command> directive. In this case, GRUB restarts the second stage boot loader and uses the specified alternate configuration file to build the menu. If an alternate menu configuration file is left out of the command, a user who knows the password is allowed to edit the current configuration file."
-msgstr "Optioneel is het mogelijk om een alternatief menu configuratie bestand op te geven na de <command>password=<replaceable>&#60;wachtwoord&#62;</replaceable></command> instructie. In dit geval herstart GRUB de Stap 2 boot-lader en gebruikt het opgegeven alternatieve configuratie bestand om het menu te maken. Als een alternatief menu configuratie bestand wordt weggelaten in dit commando, wordt het een gebruiker die het wachtwoord kent toegestaan om het huidige configuratie bestand te bewerken."
+msgstr ""
+"Optioneel is het mogelijk om een alternatief menu configuratie bestand op te "
+"geven na de "
+"<command>password=<replaceable>&lt;wachtwoord&gt;</replaceable></command> "
+"instructie. In dit geval herstart GRUB de Stap 2 boot-lader en gebruikt het "
+"opgegeven alternatieve configuratie bestand om het menu te maken. Als een "
+"alternatief menu configuratie bestand wordt weggelaten in dit commando, "
+"wordt het een gebruiker die het wachtwoord kent toegestaan om het huidige "
+"configuratie bestand te bewerken."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -927,14 +1065,20 @@ msgstr ""
 "chainloader +1\n"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command>timeout=<replaceable>&lt;integer&gt;</replaceable></command> &mdash; Specifies the interval, in seconds, that GRUB waits before loading the entry designated in the <command>default</command> command."
-msgstr "<command>timeout=<replaceable>&#60;integer&#62;</replaceable></command> &mdash; Specificeert het interval, in secondes, dat GRUB wacht voordat het de regel laadt die aangegeven is in het <command>default</command> commando."
+msgstr ""
+"<command>timeout=<replaceable>&lt;integer&gt;</replaceable></command> "
+"&mdash; Specificeert het interval, in secondes, dat GRUB wacht voordat het "
+"de regel laadt die aangegeven is in het <command>default</command> commando."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<command>splashimage=<replaceable>&lt;path-to-image&gt;</replaceable></command> &mdash; Specifies the location of the splash screen image to be used when GRUB boots."
-msgstr "<command>splashimage=<replaceable>&#60;pad-naar-image&#62;</replaceable></command> &mdash; Specificeert de locatie van de splash scherm image om te laten zien als GRUB opstart."
+msgstr ""
+"<command>splashimage=<replaceable>&lt;pad-naar-"
+"image&gt;</replaceable></command> &mdash; Specificeert de locatie van de "
+"splash scherm image om te laten zien als GRUB opstart."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -977,18 +1121,24 @@ msgid "Press the <keycap>a</keycap> key to append to the <command>kernel</comman
 msgstr "Druk op de <keycap>a</keycap> toets om iets toe te voegen aan het <command>kernel</command> commando."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Add <command>&lt;space&gt;<replaceable>&lt;runlevel&gt;</replaceable></command> at the end of the boot options line to boot to the desired runlevel. For example, the following entry would initiate a boot process into runlevel 3:"
-msgstr "Voeg <command>&#60;space&#62;<replaceable>&#60;runlevel&#62;</replaceable></command> toe aan het eind van de opstart opties regel om op te starten in het gewenste runlevel. Bijvoorbeeld, de volgende regel zal een opstart proces runlevel 3 laten beginnen:"
+msgstr ""
+"Voeg "
+"<command>&lt;space&gt;<replaceable>&lt;runlevel&gt;</replaceable></command> "
+"toe aan het eind van de opstart opties regel om op te starten in het "
+"gewenste runlevel. Bijvoorbeeld, de volgende regel zal een opstart proces "
+"runlevel 3 laten beginnen:"
 
 #. Tag: screen
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid ""
 "\n"
 "<command>grub append&gt; ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet 3</command>\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"<command>grub append&#62; ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet 3</command>\n"
+"<command>grub append&gt; ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet "
+"3</command>\n"
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -1016,9 +1166,14 @@ msgid "<primary>GRUB</primary> <secondary>additional resources</secondary> <tert
 msgstr "<primary>GRUB</primary> <secondary>extra hulpbronnen</secondary> <tertiary>geïnstalleerde documentatie</tertiary>"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "<filename>/usr/share/doc/grub-<replaceable>&lt;version-number&gt;</replaceable>/</filename> &mdash; This directory contains good information about using and configuring GRUB, where <replaceable>&lt;version-number&gt;</replaceable> corresponds to the version of the GRUB package installed."
-msgstr "<filename>/usr/share/doc/grub-<replaceable>&#60;versie-nummer&#62;</replaceable>/</filename> &mdash; Deze map bevat goede informatie over het gebruik en configureren van GRUB, waarin <replaceable>&#60;versie-nummer&#62;</replaceable> overeenkomt met de versie van het GRUB pakket dat geïnstalleerd is."
+msgstr ""
+"<filename>/usr/share/doc/grub-<replaceable>&lt;versie-"
+"nummer&gt;</replaceable>/</filename> &mdash; Deze map bevat goede informatie "
+"over het gebruik en configureren van GRUB, waarin <replaceable>&lt;versie-"
+"nummer&gt;</replaceable> overeenkomt met de versie van het GRUB pakket dat "
+"geïnstalleerd is."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
diff --git a/nl-NL/Steps_Network_Install_section_2-common-para-8.po b/nl-NL/Steps_Network_Install_section_2-common-para-8.po
index 537bc7e..f5312eb 100644
--- a/nl-NL/Steps_Network_Install_section_2-common-para-8.po
+++ b/nl-NL/Steps_Network_Install_section_2-common-para-8.po
@@ -1,19 +1,24 @@
-#
 # AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
-#
+# Geert Warrink <geert.warrink at onsnet.nu>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 0\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-09-30T00:43:24\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-30T00:43:24\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
-"Language-Team: None\n"
-"Language: \n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-16 16:39+0200\n"
+"Last-Translator: Geert Warrink <geert.warrink at onsnet.nu>\n"
+"Language-Team: Fedora\n"
+"Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: application/x-publican; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Be sure to test the NFS share following the directions in the <citetitle>Fedora Deployment Guide</citetitle>. Refer to your NFS documentation for details on starting and stopping the NFS server."
 msgstr ""
+"Zorg ervoor dat je de NFS deling test volgens de aanwijzingen in de "
+"<citetitle>Fedora Deployment Guide</citetitle>. Refereer naar jouw NFS "
+"documentatie voor meer informatie over het starten en stoppen van de NFS "
+"server."
diff --git a/nl-NL/Steps_Network_Install_section_2-common-para-9.po b/nl-NL/Steps_Network_Install_section_2-common-para-9.po
index 2aed758..76f37e1 100644
--- a/nl-NL/Steps_Network_Install_section_2-common-para-9.po
+++ b/nl-NL/Steps_Network_Install_section_2-common-para-9.po
@@ -1,19 +1,22 @@
-#
 # AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
-#
+# Geert Warrink <geert.warrink at onsnet.nu>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 0\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-09-30T00:43:24\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-30T00:43:24\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
-"Language-Team: None\n"
-"Language: \n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-16 16:40+0200\n"
+"Last-Translator: Geert Warrink <geert.warrink at onsnet.nu>\n"
+"Language-Team: Fedora\n"
+"Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: application/x-publican; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "Transfer the ISO image to the NFS exported directory. On a Linux system, run:"
 msgstr ""
+"Breng de ISO image over naar de geëxporteerde NFS map. Op een Linux systeem "
+"voer je uit:"
diff --git a/nl-NL/Steps_Network_Install_section_2-common-screen-1.po b/nl-NL/Steps_Network_Install_section_2-common-screen-1.po
index 9b3e042..78e69be 100644
--- a/nl-NL/Steps_Network_Install_section_2-common-screen-1.po
+++ b/nl-NL/Steps_Network_Install_section_2-common-screen-1.po
@@ -1,19 +1,22 @@
-#
 # AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
-#
+# Geert Warrink <geert.warrink at onsnet.nu>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 0\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-09-30T00:43:24\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-30T00:43:24\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
-"Language-Team: None\n"
-"Language: \n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-16 16:43+0200\n"
+"Last-Translator: Geert Warrink <geert.warrink at onsnet.nu>\n"
+"Language-Team: Fedora\n"
+"Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: application/x-publican; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 
 #. Tag: screen
 #, no-c-format
 msgid "<command>mv <replaceable>/location/of/disk/space/</replaceable>F&PRODVER;.iso <replaceable>/publicly/available/directory/</replaceable></command>"
 msgstr ""
+"<command>mv <replaceable>/locatie/van/schijf/ruimte/</replaceable> F&PRODVER"
+";.iso<replaceable>/publiekel/beschikbare/map/</replaceable></command>"
diff --git a/nl-NL/vnc_Installation_Chapter.po b/nl-NL/vnc_Installation_Chapter.po
index d5fe4f5..febd852 100644
--- a/nl-NL/vnc_Installation_Chapter.po
+++ b/nl-NL/vnc_Installation_Chapter.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Installation_Guide-12\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-09-30T00:43:25\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-10-14 09:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-16 16:28+0200\n"
 "Last-Translator: Geert Warrink <geert.warrink at onsnet.nu>\n"
 "Language-Team: Fedora\n"
 "Language: nl\n"
@@ -85,7 +85,7 @@ msgstr ""
 #. Tag: screen
 #, no-c-format
 msgid "boot: <userinput>linux vnc</userinput>\n"
-msgstr ""
+msgstr "boot: <userinput>linux vnc</userinput>\n"
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format


More information about the docs-commits mailing list