[readme-live-image/f14] l10n: Updates to Swedish (sv) translation

Transifex System User transif at fedoraproject.org
Wed Sep 29 21:28:34 UTC 2010


commit 649e206f1ac985c9f734bb5237ee266bf4c22c12
Author: goeran <goeran at fedoraproject.org>
Date:  Wed Sep 29 21:28:30 2010 +0000

  l10n: Updates to Swedish (sv) translation
  
  Transmitted-via: Transifex (translate.fedoraproject.org)

 sv-SE/Fedora_Live_Images.po |  26 +++++++++++++-------------
 1 files changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)
---
diff --git a/sv-SE/Fedora_Live_Images.po b/sv-SE/Fedora_Live_Images.po
index 9aad269..967b722 100644
--- a/sv-SE/Fedora_Live_Images.po
+++ b/sv-SE/Fedora_Live_Images.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: readme-live-image\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-09-12T14:51:12\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-05-04 11:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-29 23:27+0200\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran at uddeborg.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -42,9 +42,9 @@ msgid "Suggested Hardware"
 msgstr "Rekommenderad hårdvara"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "This live system successfully boots and runs on most computers with 1&nbsp;GB or more installed system memory, or RAM. Your computer must have the ability to boot from the device holding the live image media. For instance, if the live image is on a DVD, your computer must be able to boot from the DVD drive."
-msgstr "Detta live-system kan starta och köra på de flesta datorer med 1&nbsp;GB eller mer installerat systemminne, eller RAM. Din dator måste kunna starta från enheten med mediumet som innehåller live-avbilden. Till exempel, om din live-avbild är på en CD eller DVD, måste datorn kunna starta från CD- eller DVD-enheten."
+msgstr "Detta live-system kan starta och köra på de flesta datorer med 1&nbsp;GB eller mer systemminne, eller RAM, installerat. Din dator måste kunna starta från enheten med mediet som innehåller live-avbilden. Till exempel, om din live-avbild är på en DVD, måste datorn kunna starta från DVD-enheten."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -72,9 +72,9 @@ msgid "The boot menu option is preferable. If no such prompt appears, consult yo
 msgstr "Alternativet med startmeny är att föredra. Om du inte kan se någon sådan prompt, leta i tillverkarens dokumentation för datorsystemet, moderkortet eller huvudkortet för rätt tangenttryckning. På många system är det tangenten som behövs <keycap>F12</keycap>, <keycap>F2</keycap>, <keycap>F1</keycap>, <keycap>Esc</keycap> eller <keycap>Delete</keycap>."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Most computers normally boot from a hard disk. If you have a Fedora Live image on a DVD, then set the computer to boot from the DVD drive. If you have a Fedora Live image on a USB device such as a USB flash drive, set your computer to boot from the USB device."
-msgstr "De flesta datorer startar normalt från en hårddisk. Om du har en Fedora live-avbild på en CD eller DVD, ange då att datorn skall starta från CD- eller DVD-enheten. Om du har eb Fedora live-avbild på en USB-enhet såsom ett USB-minne, ange då att datorn skall starta från USB-enheten."
+msgstr "De flesta datorer startar normalt från en hårddisk. Om du har en Fedora live-avbild på en DVD, ange då att datorn skall starta från DVD-enheten. Om du har eb Fedora live-avbild på en USB-enhet såsom ett USB-minne, ange då att datorn skall starta från USB-enheten."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -117,9 +117,9 @@ msgid "Important — Full hardware recognition"
 msgstr "Viktigt — Full identifiering av hårdvara"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "In some cases, the live image might not offer the full range of hardware support offered by an installed Fedora system. You might be able to manually configure additional devices in the live image. If you use the live image from a DVD, you must repeat these steps each time you use the live image."
-msgstr "I en del fall erbjuder inte live-avbilden det fulla stöd för hårdvara som återfinns i ett installerat Fedorasystem. Det kan gå att manuellt konfigurera ytterligare enheter i live-avbilden. Om du använder live-avbilden från en CD eller DVD måste du upprepa dessa steg varje gång du använder live-avbilden."
+msgstr "I en del fall erbjuder inte live-avbilden det fulla stöd för hårdvara som återfinns i ett installerat Fedorasystem. Det kan gå att manuellt konfigurera ytterligare enheter i live-avbilden. Om du använder live-avbilden från en DVD måste du upprepa dessa steg varje gång du använder live-avbilden."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -137,9 +137,9 @@ msgid "Disadvantages of a Live Image"
 msgstr "Nackdelar med en Live-avbild"
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "While using this live image on DVD, your computer might be much slower to respond or require more time to complete tasks than with a system installed to hard disk. DVD discs provide data to the computer at a much slower rate than hard disks do. Less of your computer's system memory is available for loading and running applications. Running the live image from RAM trades higher memory usage for faster response times."
-msgstr "När du använder denna live-avbild på CD eller DVD kan din dator svara mycket långsammare eller kräva mer tid att slutföra uppgifter än om systemet vore installerat på hårddisken. CD- och DVD-skivor skickar data mycket långsammare till datorn än vad hårddiskar gör. Mindre av din dators systemminne är tillgängligt för att läsa in och köra program. Att köra live-avbilden från RAM gör att du byter högre minnesanvändning mot snabbare svarstider."
+msgstr "När du använder denna live-avbild på DVD kan din dator svara mycket långsammare eller kräva mer tid att slutföra uppgifter än om systemet vore installerat på hårddisken. DVD-skivor skickar data mycket långsammare till datorn än vad hårddiskar gör. Mindre av din dators systemminne är tillgängligt för att läsa in och köra program. Att köra live-avbilden från RAM gör att du byter högre minnesanvändning mot snabbare svarstider."
 
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -157,14 +157,14 @@ msgid "Live USB images with persistence allow you to install new applications on
 msgstr "Live-USB-avbilder med varaktighet låter dig installera nya program på ditt Fedorasystem. Det finns en gräns på det tillgängliga utrymmet för nya program. Om du bestämmer dig för att göra många ändringar av de installerade programmen, installera Fedora på en hårddisk först."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "You cannot permanently install new applications in the live image on DVD. To try other applications, or newer versions of existing applications, you must either use a live USB image with persistence, or install Fedora on your computer. You might be able to temporarily install or update applications, however, if you have sufficient system memory. Most systems require more than 512&nbsp;MB of RAM for installations or updates to succeed. These changes will be lost when you shut down the live image."
-msgstr "Du kan du inte permanent installera nya program i live-avbilden på CD eller DVD. För att prova andra program, eller nyare versioner av befintliga program, måste du antingen använda en live-USB-avbild med varaktighet, eller installera Fedora på datorn. Dock kan du kanske installera eller uppdatera program tillfälligt om du har tillräckligt med systemminne. De flesta system kräver mer än 512&nbsp;MB med RAM för att installationer eller uppdateringar skall gå bra. Dessa ändringar kommer förloras när du stänger av live-avbilden."
+msgstr "Du kan du inte permanent installera nya program i live-avbilden på DVD. För att prova andra program, eller nyare versioner av befintliga program, måste du antingen använda en live-USB-avbild med varaktighet, eller installera Fedora på datorn. Dock kan du kanske installera eller uppdatera program tillfälligt om du har tillräckligt med systemminne. De flesta system kräver mer än 512&nbsp;MB med RAM för att installationer eller uppdateringar skall gå bra. Dessa ändringar kommer förloras när du stänger av live-avbilden."
 
 #. Tag: para
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Changes may also evaporate if your system's memory usage forces the system to reread the original software or settings from the live image on DVD. This behavior is peculiar to a live DVD image and does not occur in a full installation of Fedora."
-msgstr "Ändringar kan också försvinna om ditt systems minnesanvändning tvingar systemet att läsa om de ursprungliga programmen eller inställningarna från live-avbilden på CD eller DVD. Detta beteende är specifikt för en live-CD- eller -DVD-avbild och händer inte i en fullständig installation av Fedora."
+msgstr "Ändringar kan också försvinna om ditt systems minnesanvändning tvingar systemet att läsa om de ursprungliga programmen eller inställningarna från live-avbilden på DVD. Detta beteende är specifikt för en live-DVD-avbild och händer inte i en fullständig installation av Fedora."
 
 #. Tag: title
 #, no-c-format


More information about the docs-commits mailing list