Automatisch: Auto-reply (terug op: 02-01-2012)

Roger Boussen/audax R.Boussen at audax.nl
Sat Dec 24 21:05:49 UTC 2011Ik ben afwezig tot 02-01-2012.

Uw e-mail is in goede orde ontvangen.
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de Supportdesk
(0161-457888).


Opmerking: dit is een automatisch gegenereerd antwoord op uw bericht  "Docs
QA procedure" verzonden op 12-24-2011 18:00:59.

Dit is de enige melding die u ontvangt terwijl deze persoon afwezig is.

______________________________________________________________________
Deze e-mail (inclusief eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien de e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender over de ontvangst van de e-mail te informeren en de e-mail te vernietigen. Het is niet toegestaan om de inhoud van de e-mail te gebruiken en/of deze aan derden te verstrekken. 

Op diensten van een werkmaatschappij van Audax aan derden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u raadplegen, uitprinten en downloaden op de website van de betreffende werkmaatschappij.

This e-mail (including any attachments) is only meant for the addressee(s). If you have received the e-mail by mistake, we kindly ask you to notify the sender of the receipt of the e-mail and to delete the e-mail. It is not permitted to make use of the contents of the e-mail and/or to provide these to third parties. 

The services of an operating company of Audax are performed based on the general terms and conditions of that operating company, which you may consult, print out and download from the website of that operating company.

Audax B.V. - Postbus 77 - 5126 ZH Gilze - Burgemeester Krollaan 14 - 5126 PT Gilze - tel. +31 (161) 457000 - KvK Brabant 18.006.684
______________________________________________________________________
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.fedoraproject.org/pipermail/docs/attachments/20111224/2b73754c/attachment.html>


More information about the docs mailing list