rpms/wmx/devel Xclients.wmx.sh, NONE, 1.1 background.xpm, NONE, 1.1 wmx-6pl1-cfg.patch, NONE, 1.1 wmx-6pl1-fix.patch, NONE, 1.1 wmx.desktop, NONE, 1.1 wmx.spec, NONE, 1.1 .cvsignore, 1.1, 1.2 sources, 1.1, 1.2

Ignacio Vazquez-Abrams (ivazquez) fedora-extras-commits at redhat.com
Tue Feb 14 21:20:05 UTC 2006


Author: ivazquez

Update of /cvs/extras/rpms/wmx/devel
In directory cvs-int.fedora.redhat.com:/tmp/cvs-serv27045/devel

Modified Files:
	.cvsignore sources 
Added Files:
	Xclients.wmx.sh background.xpm wmx-6pl1-cfg.patch 
	wmx-6pl1-fix.patch wmx.desktop wmx.spec 
Log Message:
auto-import wmx-6pl1-7 on branch devel from wmx-6pl1-7.src.rpm


--- NEW FILE Xclients.wmx.sh ---
#!/bin/bash
# wmx startup script

if [ -f ${HOME}/.wmx/startup ]; then
 # fire up user's startup apps:
 . ${HOME}/.wmx/startup
else
 # fire default startup apps:
 . /usr/share/wmx/startup
fi

exec wmx


--- NEW FILE background.xpm ---
/* XPM */
static char *background[] = {
/* width height num_colors chars_per_pixel */
"  80  80    27      1",
/* colors */
". c #5f96d6",
"# c #5990ca",
"a c #5991d6",
"b c #5f96ca",
"c c #5f97d6",
"d c #5992ca",
"e c #5993d6",
"f c #5f99e0",
"g c #5f99d6",
"h c #5f9be0",
"i c #5e9bd6",
"j c #5d9be8",
"k c #5c9be0",
"l c #60a2e0",
"m c #61a2e8",
"n c #69abe8",
"o c #70b5e8",
"p c #67abe8",
"q c #77bfe8",
"r c #6cb5e8",
"s c #91d8ef",
"t c #7fcbe8",
"u c #9de5ef",
"v c #81cbef",
"w c #8bd8e8",
"x c #a9f2ef",
"y c #8bd8ef",
/* pixels */
"gggggiiiihhiffiffghfgfhhhhhhhhhkkkllmmppnpppprrrrrppppppnppnmmmllkkkkkkhhhhgffff",
"fhffiiieihhhhhfihhhhhehhfhhhhhhhkkkkklmlmlnppnrrorrnppnpppppnnnmmllkjjkkkhhhhhhh",
"hhhhhhhhhhhhhhhhhihhhihhhfhhihhhkhkkkkmlmlplpnnorrnpporrorppnnpnlplmmljjkkkkhhhh",
"kkkkkkkkkkkhhkkkkhhhhhhihhfhhhhhhkhhkkkkjmmlplpnnppnoroooooporrpppppplllljjkkkkk",
"kkkkkkkkkkkkkkkkhhkhhhhfeiffffhhihhhhkkkjkkmmmppppnnnooorrorrroonpnnpmmmljmjkkkk",
"klkkkkkkkkkkkkkkhhhhhihhiieiifhhheeiihhhhkkkklmmlpnnonoooororrorrrrronnplmmmmjmk",
"mjlmllkjkjkkkkjjjhhkhhhhhihfeeeefgeeeffihhhhhkjmllpponpooooroqqoooooorppnpnplmml",
"mmlmlllmmllklkkkkhhhhhhieihigeieggeeegiegehhhhhkkllllplnoooooqqqorqooooronnnnnpl",
"plpppplmlmlllkkkjjkkhhhieehgggeeceeeeceggeghhihhhkjkllnrpooroqqqqrooqrrrpponplpp",
"plpnlpplmllmlkjjkjkhhhieeefegecccbbbbdddeeegehefhhhkklllpnnrorqrqrqqqqqooonplrop",
"pponlnppmlllllllkkkkkhhihfieggcdebbbbbd..ddbeegfehhhkkmmmnnnnrorqrqqrqrooorrooro",
"ppnnpplplpmmlmllmmkkkkhhfiiegceedddab.dddadbddeeegeihhkkmmponoorqorroqqoqoorrrrp",
"oonooonpnpppllmmlkkkkkkhhheggcceeddd#a######.bdeeeegehhjmmmlnnporqqoqqorqqrrrrrr",
"rrrrrrprppnnnmpmlklkkkkhfhiieeeee..add########ddddegeihhkjmlppnrrorqoqooqqrrrorr",
"ooooooooooppnnpnmmmmjjkkhhiegeeeeaaad###########abbcgefhhklmplprroqqqqqqqqrorqro",
"oqqooooooonronnnmplmmlkkkhhfhfecc..d.d##########b.a.cehfhhkjmmnpproooqqqqqqqqqqq",
"qrrrrooooooonnnnppmmlmlkjkhhhhfgcccc.bd##########aadecgehhkkklmpnpooooooqqoooorr",
"rqooqorqqqorrorpppnnnmmllkkhhifffgcbc.bdb##########d.ccgfhhkjjlpppooroooqqqqqqqo",
"qoovovvrqvoqroorrrpppmnlmmjkkhhhiegeeeda#d########adaeeegihhkmlmpprroorqoqqooooo",
"qrrqvvvqovovqqqoorronppmpmljkkkhhheggcedddab#######addeegeihhjjmpnnooorqqorooooq",
"qqqvqqoqqqqqoovvqoroponnnpmmjjjkhhhhfeceedddd###bb#db.eccehhhkjmmmnnroooororooqo",
"qqqqqvvqqvooqvvvvvqqorrrppnnlmmjjhhhigggceead#b#b#babddccgiehhkkmnpppproorqqqqqq",
"qqqvqvvvqqqvvqqqqqovoqrooopppmmmjkkhhhffccedddbdb#.abb.ccgeihkjjmmlpprrororrqroq",
"qqoqqqqqqvqqqqvqqqqqvvvqoorrppppmlkkkhhiiggcbeeddaddd.cccgghihkjjlmmnnprrrqorqqq",
"qqqvqvvtqqtqttvqqqvqqqqoqqorooppmmlkkhhhhgggcccbadddddeeeeeeihkkkmllnnnooooqoroo",
"qqqqvvvqtvqqttvtqvttqvvqqqrqorooppplmkkkhhhgeeecdeeeaacccgffehhkkkmplppoooorqorq",
"qoqvqqqqqttqttvtvvttttvqqqvvqqooppnmmlkkkkhfgheeeeeeeeeecgffehhkkkmmpppprorooror",
"ooqqqqqqttvvttttvvvvtvvvttvvqqqooropmpmmkkkhhhffggcceeeeeeeifihhkklmpnpnnoorqrqo",
"qqovqqvqttvqtttttttttvvvvvvvqvqoooorrnpmmjjkhhfhffgeeeeeeeegehhhkklmmppproroorqo",
"rqqqqqqttqttvvttttttttttttttttvqqororopmplmjkhhhfheffgggeffhhhhhhkjmmpnprorroqoq",
"orovqqvqqtqvtvvssyvsvstttwttttttqqvroopnnpmlkkkkhhhihgfgfiiefhhhhkjmmpnpprroroqr",
"roqqqqqqqqqvtvtttttvyywwwwstvvvvvvqqqqoropmpmmjjkkhheeeehhhfhihkhkjmmlppprpooooo",
"qqqqqqqqtvvtvtttttwvvswwwvtyyvvtttttqqvqooonpmmjjkhhhhhihhhhihhhhkmmmnnppppooooq",
"rorooqqqqtvtvttttttvvvwwvwywssywwttvtqvvvroopnlmmmkkkhhhhhihhhkkkkjjmmlppprrooro",
"qqqqqqqqqtqqvtvvvsvvtstvwswyywywwwvtvvtvvvqronnmmmjjjkkkhhhhkhhkhklmmlmpnppprooq",
"rorrqqqqqqtqttttttttvtvtytswyyywwywstwtvtvqooonnnnmllmjjkhkkkkkkjmmmmlnnnppnoooo",
"qqqoroqoqqqqvqvvvvsswvwvwywssssssyswwwtsvvtqqqropppnmmlllkkkkkkjjjmmmlmnnpprrroq",
"orqqqrqqqqqqtttvvvvvttvtswssywwwusywswwwsvtvqqoqorrnnplmmmmmlllmmmmmmnlnpprrroro",
"oorqqorqqqqqqqvtttttttwtwvyyswysssuyyssssyvsvqqovoooopppnmmlmmmmmmmpnlpnooorrooo",
"orqqrqvoooqqqqtvvvtvvvvvstsvywwwyswywywuyysysvvtvooqooonnnmplmlmmlmlplnnrrooooro",
"qqqqorrooqqqqqqqvvtvvvsvvsytvwsssyuuuuuuysyysvstvqqqqororppnpnpnnnnnpnnoooooooqq",
"orrqrooqooqqorqqvqqtvvtttttwtvysywywwwwyyyuwsssysvvtvqvvooooonppppnpprppprrrooro",
"qqqrorooooqrrqqqqqvqqvqqtqttttvvyywywywwwuyyuwssssysvtvvvqqooooorrprorrrrroorrqq",
"orqoroqooqqqoqooooqvqqvqqqqvvvsvvvywssuuyyuyuuyywysyywvvtvqqqoqooorroorroooroooo",
"qqrqqqqrroooqoqorqrrovqqvqqqvttttvvtwssusuywuyyywussssvsvvtqqvvqrqqqqrrqoqqqqooq",
"qqoorrrooooooorooooqrrrrvovqqqqqvvvvvtwwysuywyxuyyuywwsyvvtvvvtqqqrqrvqorqoqqovq",
"qrroooooroorrrrorooorrooooooqqovqqvvvtvswwwyuuuuxuxyyyywsywwttttttqqqtqovvqvqqqq",
"rqvvvqroorroooorrppnprppnororroqvoqqvttvwwsssuuuyyuyuywyuuusyssvwvtttqqqqqqrqqvq",
"qqqorrooroorrroornnpnnnnppnnprroorqvvqqtvvsywysuuxuuyyyuxxuuuswswvwvvvvvqtqvqqqq",
"qqqvoqroorrooppopnnpppppnpppppnpnpoorovqvqttwwsyuuuxuyxxyxxxuuywwsyvwtwttttvvqqq",
"qqooororroorppnppnnmnlmlmnmmnnnppppprorqooqqqtsyssuuyuxxxxxxyxxuuusyytsvvttvvqqq",
"qqqrorqrrrrooonnppnlmlmlmlmlmlmmmmmmnnpporovqqvsvywwwyuxyxxxuyxxxuuuswysvvtvttvt",
"qqroqrorooorpnnnnnppmmmlmlkkkkkkkjlmmnpnnporoqqvvvswwuwuuyyuyxxwuwyyuuswwwttttvq",
"qqqqqrqorrrororrpnmllmlmkkkkkjkjkkjjmklmnppproqvvqvvvsuyuyuxxxuxxuyuuuswywttttqq",
"tqqqqrooororrooonppmlmlklkkkhhhhhkkkkkjmlmmpnnoroqvvvvssywwuxyyxwyuxuuuwwyvyvttv",
"tqqovroroooorpoprppmlmlljjkkjkkhhhhkhhkkkkknmppporovvtttywwyuuyywuwyywuwswyyvttv",
"qqqqqoqorroooororrnnnmmmmkkkkkkhhhhhhkhhkkkmmnmnnrorvqvtttywyywyyywuuuuywysttttv",
"vqqqqqqooqoorqqorrrnpppnmllmkjkhkhkhhhhhkkkkkjlmnpnpooqqqtttywwyyuuuuussywvvvvvv",
"vqqqqrqqqqrqqqvqqoooonnppnpmmmjkkkkkhhhhkhhhjklmmnpporoovqqvvttssywyssyswwttvvvq",
"qvqqqoqvvrqqqvvqqqvvqrorrnnpllmlmkkjjhhkhhhhkkkmmmnmnnnorvqvqttvvtvwtwtywtttvvtq",
"vqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqorooorppnpmmmlkkkkkjjjkkkjjjlmmnpprroqqqqtvvttttvvtttttvtqv",
"qqqqqqvvvqqqtqvvttvqtqqqqrqoronnnplmmmmlkkjjjkjjjmlmlppppprqoqqqqqtttvvtttvvtttq",
"qqqqrqqovvqqvqttttttttttqqqvqqoroonnppmmmmmjjjjjjmmmmmpmpprroovqqqvqvvtttqqvtqqq",
"qqvoqqqoorqqqqtttttttwttvttvqqoqoooonppppnmmmlmmmmmmmmpppppppoorrroooqqqqqqqqqqq",
"qorroorrrrqrqqvvtttvtttvttvvvvqvqooropprppppmlmmmmmmmplmnpnpnpopprrorrroorqooqro",
"rrrrrrnnoroorqrqvvqtttvttvttvvtqvvqqoorrpnnlplmpnpmpmmlmppppnllpoopproorrrroroor",
"prpnnnpppnnpnprooroqovqqvvqqqvqvqqrqroponrplmpnmmmlllmmmpmmpplpplmppnrlpprnonnnp",
"pmlmlmpmlmmnlppppnoooooooqqvqqqqrqrrqroonlppllnnlmnlmmnmnmmnllmmlpmmpmpppnnpplpp",
"mmmlmlllkkkkkkjjjmlmppnppooorqoroorrornonnppppnmpmmmmmmmmmmmmllllmmmmmmllmnlmmlm",
"kkkkkkkkkkhhhhhkkkkkjlmmpppnnnnrroorrrrrolplpmnmmmlllmjlkmljmllkkkljjklkkllllkkk",
"kkkhkhhiiiiihhhhhhhkkjkjjmllpppnpppnnonnnnpnpmmmlkljjjjjlkkmkkkkkjjkkkkkkjkkkkjk",
"hhhhiiiiiiiigggegieeihhhkkkkmmmllpnnplolpnlnnmlklkklkkkkkkkkkkkkkhhhkkkkhhkhhhhh",
"hhhhiefgeeeeceeeeeeeeefhhhkkkjjlmmmmplllnmnmllkkkklkkkkkkkhkkkhkhhhkhhhhhhiihhhf",
"gieieegggdeecdeceeeeeeeeeihhhkkkkkmmmmmmmmmmljmjlkkkkhhhkkhhkkkhhhhhhhfffhfhhiih",
"geggeeeeedceebcccbcgeegeiehhhkkkjjmllmmmmmmmmmjjllkkjkkhkhkhhkhhhhihhieiiheieeif",
"igeeeeeeccceddbbbcbcceeefehhhhkkkjkklmmlmlmmmmmmjlllkkkkkkhhkhhhhhhhhfheeifgfege",
"gggegggggbcccbcccccccegfihhihkhkklllmlmlmlmlmpmmlmmmjkkkkkkhkhhhhhhefhihifggegeg",
"eggeggggggeeeeeeedecgeegehhhhhkkkklllmmnmlnlmnmpmlmmlkllkjjkkkkkkhhheeeieehfeege",
"ggeeggggggeeeeegggggeeefehhhhhhkklkllmpmpnnnppppnlmplmmmmmkllkkkhhhhhhhfhihfegee",
"ggifffhhiiiiggeegegfheeeeifihhkkkkklnmmppppppnnppnnnmpnplmlmmmmjkkkkhhihhhhiffif"
};

wmx-6pl1-cfg.patch:

--- NEW FILE wmx-6pl1-cfg.patch ---
diff -NarU5 wmx-6pl1.orig/Config.h wmx-6pl1/Config.h
--- wmx-6pl1.orig/Config.h	2001-04-23 11:48:31.000000000 -0400
+++ wmx-6pl1/Config.h	2005-12-16 09:08:35.000000000 -0500
@@ -73,12 +73,12 @@
 // Spawn a temporary new shell between the wm and each new process?
 #define CONFIG_EXEC_USING_SHELL  False
 
 // What to run to get a new window (from the "New" menu option)
 #define CONFIG_NEW_WINDOW_LABEL "New"
-//#define CONFIG_NEW_WINDOW_COMMAND "xterm"
-#define CONFIG_NEW_WINDOW_COMMAND "/home/chris/.wmx/terminal"
+#define CONFIG_NEW_WINDOW_COMMAND "xterm"
+//#define CONFIG_NEW_WINDOW_COMMAND "/home/chris/.wmx/terminal"
 #define CONFIG_NEW_WINDOW_COMMAND_OPTIONS 0
 // or, for example,
 //#define CONFIG_NEW_WINDOW_COMMAND_OPTIONS "-ls","-sb","-sl","1024",0
 // alternatively,
 #define CONFIG_DISABLE_NEW_WINDOW_COMMAND (dConfig.disableNew())
@@ -89,11 +89,11 @@
 
 // Directory under $HOME in which to look for commands for the
 // middle-button menu
 #define CONFIG_COMMAND_MENU    ".wmx"
 // only used if COMMAND_MENU is not found; ignored if invalid directory:
-#define CONFIG_SYSTEM_COMMAND_MENU	"/usr/local/lib/wmx/menu"
+#define CONFIG_SYSTEM_COMMAND_MENU	"/usr/share/wmx"
 // append screennumber to COMMAND_MENU directory;
 // use non screen style as fallback
 #define CONFIG_ADD_SCREEN_TO_COMMAND_MENU False
 
 // Focus possibilities.
@@ -120,11 +120,11 @@
 
 // Number of pixels off the screen you have to push a window
 // before the manager notices the window is off-screen (the higher
 // the value, the easier it is to place windows at the screen edges)
 
-#define CONFIG_BUMP_DISTANCE   16
+#define CONFIG_BUMP_DISTANCE   32
 
 // If CONFIG_PROD_SHAPE is True, all frame element shapes will be
 // recalculated afresh every time their focus changes. This will
 // probably slow things down hideously, but has been reported as
 // necessary on some systems (possibly SunOS 4.x with OpenWindows).
@@ -294,11 +294,11 @@
 #define CONFIG_MENU_BORDERS    "black"
 
 // Pixel width for the bit of frame to the left of the window and the
 // sum of the two bits at the top
 
-#define CONFIG_FRAME_THICKNESS  8
+#define CONFIG_FRAME_THICKNESS  6
 
 
 // ========================
 // Section IV. Flashy stuff
 // ========================
@@ -307,11 +307,11 @@
 // in ./background.xpm; if USE_PIXMAP_MENUS is also True, the menus
 // will be too. The latter screws up in palette-based visuals, but
 // should be okay in true-colour.
 
 #define CONFIG_USE_PIXMAPS    True
-#define CONFIG_USE_PIXMAP_MENUS  True
+#define CONFIG_USE_PIXMAP_MENUS  False
 
 // Set CHANNEL_SURF for multi-channel switching; CHANNEL_CLICK_SIZE is
 // how close you have to middle-button-click to the top-right corner
 // of the root window before the channel change happens. Set
 // USE_CHANNEL_KEYS if you want Alt-F1, Alt-F2 etc for quick channel
diff -NarU5 wmx-6pl1.orig/Makefile.in wmx-6pl1/Makefile.in
--- wmx-6pl1.orig/Makefile.in	1999-08-31 19:53:08.000000000 -0400
+++ wmx-6pl1/Makefile.in	2005-12-16 09:07:16.000000000 -0500
@@ -39,13 +39,14 @@
 distclean: clean
 	rm -f wmx wmx.old *~ *.bak *.org *.orig config.* Makefile
 
 install:
 	-mv -f @bindir@/wmx @bindir@/wmx.old
+	strip wmx
 	cp wmx @bindir@/wmx
 	-chmod 0755 @bindir@/wmx
-	-chown root:wheel @bindir@/wmx
+	-chown root:root @bindir@/wmx
 	-rm -f @bindir@/wmx.old
 
 # DO NOT DELETE -- make depend depends on it
 Border.o: Border.C Border.h General.h Config.h Rotated.h Client.h \
 Manager.h listmacro.h background.xpm

wmx-6pl1-fix.patch:

--- NEW FILE wmx-6pl1-fix.patch ---
diff -NarU5 wmx-6pl1.orig/Buttons.C.rej wmx-6pl1/Buttons.C.rej
--- wmx-6pl1.orig/Buttons.C.rej	2001-04-24 04:58:31.000000000 -0400
+++ wmx-6pl1/Buttons.C.rej	1969-12-31 19:00:00.000000000 -0500
@@ -1,75 +0,0 @@
-***************
-*** 173,179 ****
-       m_altStateRetained = False;
-     }
- 
-! #ifdef CONFIG_WANT_SUNKEYS
- #ifdef CONFIG_QUICKRAISE_KEY
- 	if (key == CONFIG_QUICKRAISE_KEY && c) {
- 
---- 173,179 ----
-       m_altStateRetained = False;
-     }
- 
-! #if CONFIG_WANT_SUNKEYS
- #ifdef CONFIG_QUICKRAISE_KEY
- 	if (key == CONFIG_QUICKRAISE_KEY && c) {
- 
-***************
-*** 184,202 ****
- 	  }
- 	  
- 	} else
-! #endif CONFIG_QUICKRAISE_KEY
- #ifdef CONFIG_QUICKHIDE_KEY
- 	if (key == CONFIG_QUICKHIDE_KEY && c) {
- 	  c->hide();
- 	   
- 	} else 
-! #endif CONFIG_QUICKHIDE_KEY
- #ifdef CONFIG_QUICKCLOSE_KEY
- 	if (key == CONFIG_QUICKCLOSE_KEY && c) {
- 	  c->kill();
- 
- 	} else
-! #endif CONFIG_QUICKCLOSE_KEY
- #ifdef CONFIG_QUICKHEIGHT_KEY
- 	if (key == CONFIG_QUICKHEIGHT_KEY && c) {
- 
---- 184,202 ----
- 	  }
- 	  
- 	} else
-! #endif // CONFIG_QUICKRAISE_KEY
- #ifdef CONFIG_QUICKHIDE_KEY
- 	if (key == CONFIG_QUICKHIDE_KEY && c) {
- 	  c->hide();
- 	   
- 	} else 
-! #endif // CONFIG_QUICKHIDE_KEY
- #ifdef CONFIG_QUICKCLOSE_KEY
- 	if (key == CONFIG_QUICKCLOSE_KEY && c) {
- 	  c->kill();
- 
- 	} else
-! #endif // CONFIG_QUICKCLOSE_KEY
- #ifdef CONFIG_QUICKHEIGHT_KEY
- 	if (key == CONFIG_QUICKHEIGHT_KEY && c) {
- 
-***************
-*** 207,213 ****
- 	  }
- 
- 	} else
-! #endif //CONFIG_QUICKHEIGHT_KEY
- #if CONFIG_WANT_SUNPOWERKEY
- 	 if (key == SunXK_PowerSwitch) {
-       pid_t pid = fork();
---- 207,213 ----
- 	  }
- 
- 	} else
-! #endif // CONFIG_QUICKHEIGHT_KEY
- #if CONFIG_WANT_SUNPOWERKEY
- 	 if (key == SunXK_PowerSwitch) {
-       pid_t pid = fork();
diff -NarU5 wmx-6pl1.orig/Channel.C.orig wmx-6pl1/Channel.C.orig
--- wmx-6pl1.orig/Channel.C.orig	2000-05-24 11:46:14.000000000 -0400
+++ wmx-6pl1/Channel.C.orig	1969-12-31 19:00:00.000000000 -0500
@@ -1,220 +0,0 @@
-
-#include "Manager.h"
-#include "Client.h"
-#include <sys/time.h>
-
-static char *numerals[10][7] = {
-  { " ### ", "#  #", "# ##", "# # #", "## #", "#  #", " ### " },
-  { " # ", " ## ", " # ", " # ", " # ", " # ", " ### " },
-  { " ### ", "#  #", "  #", " ## ", " #  ", "#  ", "#####" },
-  { "#####", "  # ", " # ", " ### ", "  #", "  #", "#### " },
-  { "  # ", " ## ", " # # ", "# # ", "#####", "  # ", "  # " },
-  { "#####", "#  ", "#### ", "  #", "  #", "  #", "#### " },
-  { " ## ", " #  ", "#  ", "#### ", "#  #", "#  #", " ### " },
-  { "#####", "  #", "  # ", " # ", " #  ", " #  ", " #  " },
-  { " ### ", "#  #", "#  #", " ### ", "#  #", "#  #", " ### " },
-  { " ### ", "#  #", "#  #", " ####", "  #", "  # ", " ## " }
-};
-
-
-void WindowManager::flipChannel(Boolean statusOnly, Boolean flipDown,
-				Boolean quickFlip, Client *push)
-{
-  int x, y, i, sc;
-  if (!CONFIG_CHANNEL_SURF) return;
-
-  for(sc = 0; sc < screensTotal(); sc++)
-  {
-	if (!m_channelWindow[sc]) {
-
-	XColor nearest, ideal;
-
-	  if (!XAllocNamedColor(display(), DefaultColormap(display(), sc),
-			   CONFIG_CHANNEL_NUMBER, &nearest, &ideal)) {
-	  
-		if (!XAllocNamedColor(display(), DefaultColormap(display(), sc),
-				 "black", &nearest, &ideal)) {
-		
-		fatal("Couldn't allocate green or black");
-	  }
-	}
-
-	XSetWindowAttributes wa;
-	wa.background_pixel = nearest.pixel;
-	wa.override_redirect = True;
-	
-	  m_channelWindow[sc] = XCreateWindow
-	   (display(), mroot(sc), 0, 0, 1, 1, 0, CopyFromParent, CopyFromParent,
-	   CopyFromParent, CWOverrideRedirect | CWBackPixel, &wa);
-  }
-  }
-
-
-  int nextChannel;
-
-  if (statusOnly) nextChannel = m_currentChannel;
-  else {
-	if (!flipDown) {
-	  nextChannel = m_currentChannel + 1;
-	  if (nextChannel > m_channels) nextChannel = 1;
-	} else {
-	  nextChannel = m_currentChannel - 1;
-	  if (nextChannel < 1) nextChannel = m_channels;
-	}
-  }
-
-  XRectangle r;
-  Boolean first = True;
-  char number[7];
-  sprintf(number, "%d", nextChannel);
-
-  for (i = 0; i < strlen(number); ++i) {
-	for (y = 0; y < 7; ++y) {
-	  for (x = 0; x < 5; ++x) {
-		if (numerals[number[i]-'0'][y][x] != ' ') {
-/*		  
-		  r.x = i * 110 + x * 20; r.y = y * 20;
-		  r.width = r.height = 20;
- */   
-          r.x = 10 + (i * 6 + x) * CONFIG_CHANNEL_NUMBER_SIZE;
-          r.y = y * CONFIG_CHANNEL_NUMBER_SIZE;
-          r.width = r.height = CONFIG_CHANNEL_NUMBER_SIZE;
-          for(sc = 0; sc < screensTotal(); sc++)
-          {
-		  XShapeCombineRectangles
-             (display(), m_channelWindow[sc], ShapeBounding,
-              0, 0, &r, 1, first ? ShapeSet : ShapeUnion,
-              YXBanded);
-          }
-		  first = False;
-		}
-	  }
-	}
-  }
-
-  for(sc = 0; sc < screensTotal(); sc++)
-  {
-/*
-    XMoveResizeWindow(display(), m_channelWindow[sc],
-			 DisplayWidth(display(), sc) - 30 -
-		   110 * strlen(number), 30, 500, 160);
- */
-
-    XMoveResizeWindow(display(), m_channelWindow[sc],
-             DisplayWidth(display(), sc) - 30 -
-             (5 * CONFIG_CHANNEL_NUMBER_SIZE + 10) *
-             strlen(number), 30, 500, 160);
-	XMapRaised(display(), m_channelWindow[sc]);
-  }
-
-  if (!statusOnly) {
-
-	ClientList considering;
-
-	for (i = m_orderedClients.count()-1; i >= 0; --i) {
-	  considering.append(m_orderedClients.item(i));
-	}
-
-	for (i = 0; i < considering.count(); ++i) {
-	  if (considering.item(i) == push || considering.item(i)->isSticky()
-#ifdef CONFIG_USE_WINDOW_GROUPS
-		|| (push &&
-		  push->hasWindow(considering.item(i)->groupParent()))
-#endif
-		) {
-		considering.item(i)->setChannel(nextChannel);
-	  } else {
-		considering.item(i)->flipChannel(True, nextChannel);
-	  }
-	}
-
-	considering.remove_all();
-  }
-
-  m_currentChannel = nextChannel;
-  m_channelChangeTime = timestamp(True) +
-	(quickFlip ? CONFIG_QUICK_FLIP_DELAY : CONFIG_FLIP_DELAY);
-
-#if CONFIG_GNOME_COMPLIANCE != False
-  gnomeUpdateChannelList();
-#endif
-}
-
-
-void WindowManager::instateChannel()
-{
-  int i;
-  m_channelChangeTime = 0;
-  for(i = 0; i < screensTotal(); i++)
-  {
-	XUnmapWindow(display(), m_channelWindow[i]);
-  }
-
-  ClientList considering;
-
-  for (i = m_orderedClients.count()-1; i >= 0; --i) {
-	considering.append(m_orderedClients.item(i));
-  }
-
-  for (i = 0; i < considering.count(); ++i) {
-	considering.item(i)->flipChannel(False, m_currentChannel);
-	if (considering.item(i)->channel() == m_channels &&
-	  !considering.item(i)->isSticky()) createNewChannel();
-  }
-
-  if (m_activeClient && m_activeClient->channel() != channel()) {
-	m_activeClient = 0;
-  }
-
-  checkChannel(m_channels-1);
-}  
-
-
-void WindowManager::checkChannel(int ch)
-{
-  if (m_channels <= 2 || ch < m_channels - 1) return;
-
-  for (int i = m_orderedClients.count()-1; i >= 0; --i) {
-	if (m_orderedClients.item(i)->channel() == ch) return;
-  }
-
-  --m_channels;
-
-#if CONFIG_GNOME_COMPLIANCE != False
-  gnomeUpdateChannelList();
-#endif
-
-  if (m_currentChannel > m_channels) m_currentChannel = m_channels;
-
-  checkChannel(ch - 1);
-}
-
-
-void WindowManager::createNewChannel()
-{
-  ++m_channels;
-#if CONFIG_GNOME_COMPLIANCE != False
-  gnomeUpdateChannelList();
-#endif
-
-}
-
-void WindowManager::gotoChannel(int channel, Client *push)
-{
-  if (channel == m_currentChannel) {
-	flipChannel(True, False, False, 0);
-	return;
-  }
-
-  if (channel > 0 && channel <= m_channels) {
-
-	while (m_currentChannel != channel) {
-	  if (m_channels < channel) {
-		flipChannel(False, False, True, push);
-	  } else {
-		flipChannel(False, True, True, push);
-	  }
-	  XSync(display(), False);
-	}
-  }
-}
diff -NarU5 wmx-6pl1.orig/Menu.C wmx-6pl1/Menu.C
--- wmx-6pl1.orig/Menu.C	2001-10-05 09:01:21.000000000 -0400
+++ wmx-6pl1/Menu.C	2005-12-14 16:29:42.000000000 -0500
@@ -619,11 +619,11 @@
   if (Client *c = checkFeedback(item)) c->raiseFeedbackLevel();
 }
 
 
 CommandMenu::CommandMenu(WindowManager *manager, XEvent *e,
-			 char* otherdir = NULL)
+			 char* otherdir)
   : Menu(manager, e)
 {
   const char *home = getenv("HOME");
   const char *wmxdir = getenv("WMXDIR");
 


--- NEW FILE wmx.desktop ---
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=wmx
Comment=Start wmx
Exec=wmx
Type=Application

[Window Manager]
SessionManaged=true


--- NEW FILE wmx.spec ---
Name: wmx
Version: 6pl1
Release: 7%{?dist}
Summary: A really simple window manager for X
License: BSD
Group: User Interface/X
URL: http://www.all-day-breakfast.com/wmx/
Source0: http://www.all-day-breakfast.com/wmx/%{name}-%{version}.tar.gz
Source1: wmx-defaults.tar.gz
Source2: background.xpm
Source3: wmx.desktop
Source4: Xclients.wmx.sh
Patch0: wmx-6pl1-fix.patch
Patch1: wmx-6pl1-cfg.patch
BuildRoot: %{_tmppath}/%{name}-%{version}-%{release}-root-%(%{__id_u} -n)
BuildRequires: xorg-x11-devel

%description
A really simple window manager for X, based on wm2, with a minimal set of
configurable options.

%prep
%setup -q
%setup -a 1
%{__install} -p %{SOURCE2} .
%patch0 -p1
%patch1 -p1

%build
%configure
%{__make} %{?_smp_mflags}

%install
%{__rm} -rf %{buildroot}
%{__install} -s -D -m 0755 wmx %{buildroot}%{_bindir}/wmx
%{__install} -d -m 0755 %{buildroot}%{_datadir}/%{name}
%{__install} -m 0755 wmx-defaults/* %{buildroot}%{_datadir}/%{name}
%{__chmod} 0644 %{buildroot}%{_datadir}/%{name}/startup
%{__install} -D -m 0644 %{SOURCE3} %{buildroot}%{_datadir}/xsessions/wmx.desktop
%{__install} -D -m 0755 %{SOURCE4} %{buildroot}%{_sysconfdir}/X11/xinit/Xclients.d/Xclients.wmx.sh

%clean
%{__rm} -rf %{buildroot}

%files
%defattr(-,root,root)
%doc README* UPDATES ANNOYING-BUGS
%{_bindir}/*
%{_datadir}/*
%{_sysconfdir}/X11/xinit/Xclients.d/*

%changelog
* Sat Dec 31 2005 Gabriel Somlo <somlo at cmu.edu> 6pl1-7
- added BuildRequires for X

* Thu Dec 29 2005 Gabriel Somlo <somlo at cmu.edu> 6pl1-6
- more spec file fixes as per I. Vazquez
- default startup script tweaks

* Mon Dec 19 2005 Gabriel Somlo <somlo at cmu.edu> 6pl1-5
- removed example .xsession file
- added /etc/X11/xinit/Xclients.d/Xclients.wmx.sh startup script
- fixed up some of the default menu entries

* Mon Dec 19 2005 Gabriel Somlo <somlo at cmu.edu> 6pl1-4
- spec file fixes as per J. Carlson
- desktop file for xdm login screen

* Fri Dec 16 2005 Gabriel Somlo <somlo at cmu.edu> 6pl1-3
- spec file fixes as per P. Lemenkov and I. Vazquez
- default menu entries now go in /usr/share/wmx/menu
- example wmx .xsession file added to %doc
- gave up on using /usr/X11R6/bin -- using %{_bindir} instead 

* Wed Dec 14 2005 Gabriel Somlo <somlo at cmu.edu> 6pl1-2
- increased bump-distance parameter for easier placement at edge of screen
- 'fix' patch now cleans up dead files from source directory

* Wed Sep 07 2005 Gabriel Somlo <somlo at cmu.edu> 6pl1-1
- upgrade to 6pl1
- added better looking window-tab background.xpm
- fixed license (bsd, not gpl)

* Tue Aug 09 2005 Gabriel Somlo <somlo at cmu.edu> 6pl1-0
- rebuilt for Fedora Core 4

* Wed May 23 2004 Gabriel Somlo <somlo at acns.colostate.edu>
- initial spec and packages.


Index: .cvsignore
===================================================================
RCS file: /cvs/extras/rpms/wmx/devel/.cvsignore,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- .cvsignore	14 Feb 2006 21:18:55 -0000	1.1
+++ .cvsignore	14 Feb 2006 21:20:05 -0000	1.2
@@ -0,0 +1,2 @@
+wmx-6pl1.tar.gz
+wmx-defaults.tar.gz


Index: sources
===================================================================
RCS file: /cvs/extras/rpms/wmx/devel/sources,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- sources	14 Feb 2006 21:18:55 -0000	1.1
+++ sources	14 Feb 2006 21:20:05 -0000	1.2
@@ -0,0 +1,2 @@
+212297d70acef90bbc9dac254de39cb8 wmx-6pl1.tar.gz
+2cf73db613197fcc27304f71e188eb19 wmx-defaults.tar.gz
More information about the scm-commits mailing list