கட்டற்ற தமிழ்க் கணிமை செயல்திட்டக் கருத்தரங்கம்

ஆமாச்சு amachu at fedoraproject.org
Sat Aug 21 17:15:52 UTC 2010


From: விக்னேஷ் நந்த குமார் 

வணக்கம்

கருத்தரங்கத்திற்கு முன்மொழியப்பட்ட 19 தலைப்புகளுள் கீழ்க்காணும் *10 தலைப்புகள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன*.

  1. கட்டற்ற இயங்குதளங்களில் பன்மொழிக் கையாள்கை - அடிப்படை
  2. மொழிபெயர்ப்பும் ஆவணமாக்கமும்
  3. எழுத்துணரி (Optical Character Recognition)
  4. உரை-ஒலி & ஒலி-உரை மாற்றி
  5. இணைய வழி தமிழ்ப் பயன்பாடுகள்
  6. கட்டற்ற தமிழ்த் தரவு (தமிழ் விக்கிபீடியா, சொற் களஞ்சியம் (corpus)
  போன்றவை)
  7. தமிழுக்கென்று ஒரு வழங்கல் (distro) - தேவையும் சாத்தியமும்?
  8. கட்டற்ற மென்பொருள் கோட்பாடுகள் - உரிமங்கள், ஒரு பார்வை
  9. எழுத்துப் பெயர்ப்பு & மொழிபெயர்ப்பு மென்பொருள்
  10. தமிழில் தொழில் நிறுவனங்களுக்கான மென்பொருட்கள் செய்வது


இத்தலைப்புகளும் அவற்றில் உரையாற்றுவோரது பெயர்களும் http://csmit.org/tamconf/topics பக்கத்தில் இடப்பட்டுள்ளன.

கருத்தரங்கத்தில் உரையாற்றவும் புதிய தலைப்புகள் சேர்க்கவும் *பதிவுகள் நேற்றோடு முடிவடைந்தன*. எனினும் கருத்தரங்கத்தில் *கலந்துகொள்ள ஆகஸ்டு 26 
வரை பதிவு செய்யலாம்*.More information about the tamil-users mailing list