கருத்தரங்க அட்டவணை..

ஆமாச்சு amachu at fedoraproject.org
Sun Aug 22 03:22:27 UTC 2010


வணக்கம்

தமிழ்க் கணிமை செயல்திட்டக் கருத்தரங்கத்திற்கான அட்டவணை 21-08-2010 நடைபெற்ற தமிழ்க் கணிமை கூடுதலின்போது தயார் செய்யப்பட்டது.

9.00 – 9.30 - தொடக்கம்

9.00-10.15 - கட்டற்ற இயங்குதளங்களில் பன்மொழிக் கையாள்கை - அடிப்படை

10.15-10.45 - உரை-ஒலி & ஒலி-உரை மாற்றி

10.45-11.00 - இடைவேளை

11.00-11.30 - கட்டற்ற மென்பொருள் கோட்பாடுகள் - உரிமங்கள், ஒரு பார்வை

11.30-12.00 - எழுத்துணரி (Optical Character Recognition) 

12.00-12.30 - எழுத்துப் பெயர்ப்பு & மொழிபெயர்ப்பு மென்பொருள்

12.30-13.30 - உணவு இடைவேளை

13.30-14.15 - மொழிபெயர்ப்பும் ஆவணமாக்கமும்

14.15-14.45 - தமிழில் தொழில் நிறுவனங்களுக்கான மென்பொருட்கள் செய்வது

14.45-15.15 - கட்டற்ற தமிழ்த் தரவு (தமிழ் விக்கிபீடியா, சொற் களஞ்சியம் (corpus) போன்றவை)

15.15-15.30 - இடைவேளை

15.30-16.00 - இணைய வழி தமிழ்ப் பயன்பாடுகள்

16.00-16.30 - தமிழுக்கென்று ஒரு வழங்கல் (distro) - தேவையும் சாத்தியமும்?

16.30 - நிறைவும் தொடர்ச்சியும்

கலந்து கொண்டு பங்கேற்க: http://csmit.org/tamconf/register

--

ஆமாச்சு
More information about the tamil-users mailing list