[Fedora prevod] Fedora Live Images

???? ?????????? igor at prevod.org
Fri Apr 20 07:06:32 UTC 2007


Значи, усагласили смо "живи одраз"?

Имењаче, превод "живи ЦД" је добар, али имамо и "живи ДВД", а мислим да је, рецимо, "живи ЦД/ДВД" превише рогобатан.

Поздрав,

Игор Несторовић
Превод Гнома (GNOME) на српски језик

-----Original Message-----
From: fedora-trans-sr-bounces at redhat.com [mailto:fedora-trans-sr-bounces at redhat.com] On Behalf Of Igor Miletic
Sent: Thursday, April 19, 2007 6:09 PM
To: Miloš Komarčević
Cc: fedora-trans-sr at redhat.com
Subject: Re: [Fedora prevod] Fedora Live Images

On Thu, 2007-04-19 at 10:03 -0400, Igor Miletic wrote:
> У чет, 19. 04 2007. у 13:13 +0100, Miloš Komarčević пише:
> > On 4/19/07, ???? ?????????? <igor at prevod.org> wrote:
> > > Значи, потенцијални одговори на питање које сам поставио ће ићи на нову листу?
> > 
> > Ajde da počnemo, stavio sam obe liste u cc za sada dok se i ostali ne prebace.
> > 
> > Što se predloga tiče, vidim da je drugi Igor stavljao "živi CD" na
> > vikiju, za ovo bi možda moglo "živa slika(odraz)" ili "slika(odraz)
> > uživo"?
> > 
> 
> Мислим да нема потребе да измишљамо нови термин, „живи ЦД“ је јасан
> колико и „живи одраз“. Такође они који знају енглески ће лако препознати
> израз, док за оне који се први пут срећу са термином и један и други
> нису довољно јасни. Избегавао би реч „слика“ у овом контексту, збунила
> би више него што би помогла.
> 
Заборавих да додам мој предлог Одрази Fedora(иних) живих ЦДова ?

Поздрав,
Игор

_______________________________________________
Fedora-trans-sr mailing list
Fedora-trans-sr at redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-trans-sr

More information about the trans-sr mailing list