[Fedora prevod] Fedora Live Images

Igor Miletic grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca
Fri Apr 20 18:54:04 UTC 2007


On Fri, 2007-04-20 at 19:24 +0200, Данило Шеган wrote:
> Данас у 10:41, Igor Miletic написа:
> 
> > У пет, 20. 04 2007. у 09:24 +0100, Miloš Komarčević пише:
> >> On 4/20/07, ???? ?????????? <igor at prevod.org> wrote:
> >> > Значи, усагласили смо "живи одраз"?
> >> >
> >> > Имењаче, превод "живи ЦД" је добар, али имамо и "живи ДВД", а мислим да је, рецимо, "живи ЦД/ДВД" превише рогобатан.
> >> 
> >> Može onda jednostavno i "živi disk"?
> >> 
> > Имењак је у праву. Већ користимо одраз за превод речи image. Мало сам се
> > запетљао на почетку . Оставио би живи диск за Live Disk, ако се икада
> > појави.
> 
> Раније смо кроистили „Гном-уживо“ за сличну ствар, а и даље сам убеђен
> да је „отисак“ (као у „отисак диска“) много срећније решење за
> „image“.

Ако се остали слажу, можемо променити одраз у отисак за реч image. Ово
ће такође решити проблем једне речи и за mirror и за image.

Са друге стране, Fedora уживо има смисла, али ми "отисак уживо" мало
необично звучи (можда је ствар навике). Шта вама боље звучи "Fedora-ин
отисак/одраз уживо" или "Fedor-ин живи отисак/одраз", "ЦД уживо" или
"Живи ЦД"? 

Поздрав,
Игор

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20070420/ab2bd039/attachment.bin 


More information about the trans-sr mailing list