Release Notes за Fedora 7

Igor Miletic grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca
Thu Apr 26 21:19:32 UTC 2007


On Thu, 2007-04-26 at 22:02 +0100, Miloš Komarčević wrote:
> On 4/26/07, Igor Miletic <grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca> wrote:
> > Поздрав свима,
> >
> > Поставио сам најновије белешке за издање Федоре 7 на Путл. Има око 300
> > низова да се преведе до 2. маја ако желимо да се укључе са новом
> > Федором.
> >
> > Нисам у стању тренутно да то урадим сам, али ако се сва тројица укључимо
> > (око 100 параграфа по особи), мислим да би могли предати то на време.
> >
> > Одговорите ако сте заинтересовани или имате довољно времена па да
> > започнемо?
> 
> Hm, možda je izvodljivo, hajde da probamo. Je l' to ove verzija koja
> je danas osvežena?

Да, то је данашња верзија. 

> 
> Koja beše adresa tvog Putla, stalno zaboravljam...

http://miletic.omic.carleton.ca:8081/ ili
http://fedora.omic.carleton.ca:8081/


Ок, онда ћу ја почети превод. Да ли да користимо SVN опцију Путла? Тј.
да сваки пут када притиснете потврди, пошаље поруку на fedora-trans-sr?

Поздрав,
Игор
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20070426/d889ebe9/attachment.bin 


More information about the trans-sr mailing list