Release Notes за Fedora 7

Igor Miletic grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca
Thu Apr 26 21:49:39 UTC 2007


On Thu, 2007-04-26 at 22:22 +0100, Miloš Komarčević wrote:
> On 4/26/07, Igor Miletic <grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca> wrote:
> > Ок, онда ћу ја почети превод. Да ли да користимо SVN опцију Путла? Тј.
> > да сваки пут када притиснете потврди, пошаље поруку на fedora-trans-sr?
> 
> Kako misliš svaki put? To znači za svaki izmenjeni niz? To je mnogo
> saobraćaja...
> 
> Dovoljno je mislim jednom dnevno ako može da se namesti, u toku noći npr.

Само када ручно притиснеш на Потврди шаље разлику на листу. То нема везе
са преводом низова. Могу ја једном дневно да притиснем то, али сам
мислио када неко заврши превод за тај дан да притисне на Потврди и
пошаље свима на листи свој посао на анализу :).

Погледај овај линк да видиш о чему говорим:
http://miletic.omic.carleton.ca:8080/sr/dokumentacija/desktop-user-guide/FC-6/index.html?editing=1&docommit=1&commitfile=sr.po 
видећеш Потврди опцију скроз десно (после CSV датотека| Освежи |
Потврди). 

Поздрав,
Игор-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20070426/27ebfd91/attachment.bin 


More information about the trans-sr mailing list