Release Notes ?? Fedora 7

???? ?????????? igor at prevod.org
Fri Apr 27 07:22:37 UTC 2007


Поздрав свима,

На жалост, у земљи наступају првомајски празници (празнујемо рад нерадно ;)) који трају до 3. маја. Тих дана нећу бити за рачунаром пошто идем на кратак одмор.

Остављам вас да се стога организујете међусобно, будите добри и немојте да се свађате! ;)

Игор Несторовић
Превод Гнома (GNOME) на српски језик

-----Original Message-----
From: fedora-trans-sr-bounces at redhat.com [mailto:fedora-trans-sr-bounces at redhat.com] On Behalf Of Igor Miletic
Sent: Thursday, April 26, 2007 8:43 PM
To: fedora-trans-sr
Subject: Release Notes ?? Fedora 7

Поздрав свима,

Поставио сам најновије белешке за издање Федоре 7 на Путл. Има око 300
низова да се преведе до 2. маја ако желимо да се укључе са новом
Федором. 

Нисам у стању тренутно да то урадим сам, али ако се сва тројица укључимо
(око 100 параграфа по особи), мислим да би могли предати то на време.

Одговорите ако сте заинтересовани или имате довољно времена па да
започнемо?

Поздрав,
Игор
More information about the trans-sr mailing list