r40 - pootle/dokumentacija/sr/release-notes/devel

grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca
Sat Apr 28 17:28:47 UTC 2007


Author: svn
Date: 2007-04-28 13:28:45 -0400 (Sat, 28 Apr 2007)
New Revision: 40

Modified:
  pootle/dokumentacija/sr/release-notes/devel/sr.po
Log:
Commit from ?\208?\159?\209?\131?\209?\130?\208?\187 by user IgorMiletic. 261 of 525 messages translated (86 fuzzy).

Modified: pootle/dokumentacija/sr/release-notes/devel/sr.po
===================================================================
--- pootle/dokumentacija/sr/release-notes/devel/sr.po	2007-04-27 17:59:12 UTC (rev 39)
+++ pootle/dokumentacija/sr/release-notes/devel/sr.po	2007-04-28 17:28:45 UTC (rev 40)
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-04-26 09:41-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-04-27 13:59-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-04-28 13:28-0400\n"
 "Last-Translator: Igor Miletic <grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca>\n"
 "Language-Team: Serbian (sr) <fedora at prevod.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -52,7 +52,9 @@
 "This section contains information related to the X Window System "
 "implementation, X.org, provided with Fedora."
 msgstr ""
-"Овај одељак садржи информације у вези са укључивањем Икс система прозора, X."
+""
+"Овај одељак садржи информације у вези са реализацијом Икс система прозора, "
+"X."
 "org, који чини део Fedora система."
 
 #: en_US/Xorg.xml:13(title)
@@ -69,9 +71,10 @@
 msgstr ""
 "X.org 7.2 Икс сервер је измењен тако да самостално открива и подешава већину "
 "хардвера, без потребе да корисници или администратори мењају датотеку "
-"подешавања<filename>/etc/X11/xorg.conf</filename>. Једини хардвер који је "
-"подразумевано подешен у датотеци <filename>xorg.conf</filename> од стране "
-"anaconda је:"
+""
+"подешавања <filename>/etc/X11/xorg.conf</filename>. Једини хардвер који "
+"anaconda подразумевано подешава у датотеци <filename>xorg.conf</filename> "
+"је:"
 
 #: en_US/Xorg.xml:23(para)
 msgid "The graphics driver"
@@ -214,8 +217,9 @@
 "best operating system and platform that free and open source software can "
 "provide."
 msgstr ""
-"Fedora пројекат je спонзорисан од стране Red Hat-а и подржан од стране "
-"заједнице слободног софтвера. Његов циљ је брз развој слободног софтвера "
+""
+"Fedora пројекат je пројекат под покровитељством Red Hat-а и подржава га "
+"заједница слободног софтвера. Његов циљ је брз развој слободног софтвера "
 "отвореног кода и садржаја. Fedora пројекат користи јавне форуме, отворене "
 "процесе, брзо иновирање, општи бољитак и отвореност који имају за циљ "
 "најбољи оперативни систем и платформу које слободан софтвер отвореног кода "
@@ -418,8 +422,9 @@
 "systems."
 msgstr ""
 ""
-"Fedora 7 развојни тим је тестирао Xen са гостујућим системима Fedora 6, "
-"Fedora 7 и Red Hat Enterprise Linux 2.5 и 5. Други гостујући системи нису "
+"Fedora 7 развојни тим је тестирао Xen са Fedora 6, Fedora 7 и Red Hat "
+"Enterprise Linux 4.5 и 5.0 гостујућим системима. Други гостујући системи "
+"нису "
 "тестирани. Са пуном виртуелизацијом, корисници могу очекивати "
 "разуман успех са ширим избором оперативних система, укључујући неке "
 "власничке оперативне системе."
@@ -433,7 +438,9 @@
 "The following improvements have been made in the virtualization packages in "
 "Fedora 7:"
 msgstr ""
-"У виртуелизацији пакета на Fedora 7 систему су начињена следећа унапређења:"
+""
+"Код пакета виртуелизације на Fedora 7 систему су начињена следећа "
+"унапређења:"
 
 #: en_US/Virtualization.xml:55(para)
 msgid ""
@@ -441,7 +448,9 @@
 "command> can now work with inactive domains. Previously, only <command>xm</"
 "command> could handle inactive domains."
 msgstr ""
-"Програми <command>virt-manager</command> и <command>virsh</command> сада "
+""
+"Програми <application>virt-manager</application> и <command>virsh</command> "
+"сада "
 "могу да раде са неактивним доменима. Некада је само <command>xm</command> "
 "могао да рукује неактивним доменима"
 "."
@@ -492,7 +501,8 @@
 "pointers to documentation and references. Some useful links include the "
 "following:"
 msgstr ""
-"Странице SELinux пројекта имају савете за решавање проблема, објашњења и "
+""
+"Странице SELinux пројекта садрже савете за решавање проблема, објашњења и "
 "путоказе до документације и референци. Следе неке од корисних веза:"
 
 #: en_US/Security.xml:27(para)
@@ -582,7 +592,8 @@
 "Fedora пројекат обликују појединци који му доприносе. Можете се укњучите као "
 "атестант, програмер, писац документације или преводилац. За детаље "
 "погледајте <ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join\">http://"
-"fedoraproject.org/wiki/Join</ulink>. За информације о каналима комуникације "
+""
+"fedoraproject.org/wiki/Join</ulink>. За информације о каналима комуникације "
 "за Fedora кориснике и сараднике посетите ulink url=\"http://fedoraproject."
 "org/wiki/Communicate\">http://fedoraproject.org/wiki/Communicate</ulink>."
 
@@ -667,7 +678,9 @@
 "fedoraproject.org/wiki/Communicate</ulink>."
 msgstr ""
 "Учесници Fedora пројекта често су на каналу #fedora на Freenode мрежи, док "
-"се програмери Fedora пројекта обично могу наћи на канал #fedora-devel. Неки "
+""
+"се програмери Fedora пројекта обично могу наћи на каналу #fedora-devel. Неки"
+" "
 "од већих пројеката могу имати и своје канале. Ове податке можете наћи на веб "
 "страници одређеног пројекта и на <ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/"
 "Communicate\">http://fedoraproject.org/wiki/Communicate</ulink>."
@@ -725,8 +738,8 @@
 "Reduce its volume to an acceptable level or completely mute the PC speaker "
 "in <command>alsamixer</command> with the setting for <literal>PC Speak</"
 "literal>."
-msgstr "Смањи јачину звука на прихватљивији ниво, или потпуно , у "
-"<command>alsamixer</command>-у са поставкама за <literal>PC Speak</literal>."
+msgstr "Смањите јачину звука на прихватљивији ниво, или потпуно пригушите у "
+"<command>alsamixer</command>-у кроз поставке за <literal>PC Speak</literal>."
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:25(para)
 msgid ""
@@ -750,10 +763,12 @@
 "from Debian for initiating development of this software and reaching out to "
 "Fedora."
 msgstr "Скорашња верзија <package>cdrtools</package> пакета меша код под GPL и CDDL "
-"лиценцом, лиценце које нису међусобно сагласне. Да би се избегао проблем, у "
-"овом издању <package>cdrtools</package> је замењен са cdrkit. Захваљујемо се"
-" Joerg Jaspert-у (Џорг Џаспер) (<email>joerg AT debian.org</email>) из "
-"Debian тима за покретање развоја овог програма и његовог стизања до "
+""
+"лиценцама које нису међусобно сагласне. Да би се избегао проблем, у овом "
+"издању <package>cdrtools</package> је замењен огранком названим cdrkit. "
+"Захваљујемо се Joerg Jaspert-у (Јорг Јасперт) (<email>joerg НА "
+"debian.org</email>) из Debian тима на покретању развоја овог програма и "
+"његовог стизања до "
 "Fedora-е."
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:46(title)
@@ -769,13 +784,15 @@
 "Users of these applications can use the <option>audio_driver=oss</option> "
 "option for the <systemitem>em8300</systemitem> module in <filename>/etc/"
 "modprobe.conf</filename> to make the card use OSS for audio."
-msgstr "Подразумевани аудио режим одржавајућих алатки и модула језгра за em8300 "
-"уређај (<package>em8300</package> и <package>kmod-em8300-*</package> пакети)"
+msgstr "Подразумевани аудио режим за алатке подршке и модуле језгра em8300 уређаја "
+"(<package>em8300</package> и <package>kmod-em8300-*</package> пакети)"
 " је промењен са OSS на ALSA пратећи развој узводно. Међутим, многи програми"
 " који подржавају em8300 још увек очекују да га нађу у OSS режиму. Корисници "
 "ових програма могу користити опцију <option>audio_driver=oss</option> за "
 "модул <systemitem>em8300</systemitem> у "
-"<filename>/etc/modprobe.conf</filename> да се наметне коришћење OSS за ову "
+""
+"<filename>/etc/modprobe.conf</filename> како би наметнули коришћење OSS за "
+"ову "
 "картицу. "
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:58(title)
@@ -797,7 +814,7 @@
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:66(title)
 msgid "Packages with \".fc6\" Tag"
-msgstr "Пакети са „.fc6“ оснаком"
+msgstr "Пакети са „.fc6“ ознаком"
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:67(para)
 msgid ""
@@ -812,9 +829,11 @@
 msgstr "Fedora 7 нема већих промена у ланцу алата за развој. Зато поједини пакети у "
 "Fedora 7 могу задржати ознаку издања „.fc6“ ако су наслеђени од предходног "
 "издања без промена. Одржаваоци Fedora-е нису поново саставили пакете за "
-"Fedora 7 да ви избегли наметање кориснику преузимање пакета због промене "
-"ознаке. Ова мера осигурава променаме направљене поновним састављањем пакета "
-"не утичу на кршност система. Име пакета је само шминка, и уопште не утиче на"
+""
+"Fedora 7 да би избегли наметање преузимања пакета кориснику због промене "
+"ознаке. Ова мера осигурава да могуће промене направљене поновним састављањем"
+" пакета не утичу на постојаност система. Име пакета је само шминка, и уопште"
+" не утиче на"
 " функционалност програма."
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:78(title)
@@ -851,8 +870,9 @@
 "<package>apcupsd</package> release notes for more information."
 msgstr ""
 "Пакет <package>apcupsd</package> је надограђен на верзију 3.14.0. Ова "
-"верзија прекида са старим мрежним режимом главни/додатни. За више "
-"информација погледајте белешке о издању <package>apcupsd</package>."
+""
+"верзија прекида са старим мрежним режимом главни/подређени. За више "
+"информација погледајте белешке о <package>apcupsd</package> издању."
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:101(ulink)
 msgid ""
@@ -877,12 +897,13 @@
 "issues are resolved."
 msgstr ""
 "Издање <package>mpi</package> као део пакета <package>paraview</package> "
-"уклоњено је док се проблеми са коришћењем команде <command>cmake</command> "
-"rне разреше."
+""
+"уклоњено је док се проблеми са коришћењем <command>cmake</command> наредбе "
+"за изградњу не разреше."
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:118(title)
 msgid "ATA over Ethernet"
-msgstr "ATA преко мреже"
+msgstr "ATA кроз Ethernet"
 
 #: en_US/PackageNotes.xml:119(para)
 msgid ""
@@ -891,8 +912,10 @@
 "over Ethernet tools, and <package>vblade</package>, a virtual EtherDrive "
 "blade daemon."
 msgstr "Ово издање укључује пакете који подржавају својство језгра које даје ATA "
-"приступ преко мреже. Ти пакети су <package>aoetools</package>, алати за ATA"
-" преко мреже и <package>vblade</package>, виртуелни EtherDrive демон."
+""
+"приступ кроз Ethernet. Ти пакети су <package>aoetools</package>, алати за "
+"ATA кроз Ethernet и <package>vblade</package>, виртуелни EtherDrive демон "
+"пљоснатог сервера."
 
 #: en_US/PackageChanges.xml:10(title)
 msgid "Package Changes"
@@ -1100,7 +1123,8 @@
 msgid ""
 "This release features integration of a new FireWire stack in the kernel for "
 "more robust device handling."
-msgstr ""
+msgstr "Ово издање представља интеграцију новог FireWire скупа у језгру за боље "
+"руковање уређајем."
 
 #: en_US/OverView.xml:129(para)
 msgid ""
@@ -1110,13 +1134,14 @@
 "динамичких откуцаја језгра."
 
 #: en_US/OverView.xml:134(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This release partially consolidates dictionaries used by desktop "
 "applications, which provides a consistent desktop experience while saving "
 "resources."
 msgstr "Ово издање делимично обједињује речнике коришћене од стране програма радног "
-"окружења, који пружају исто "
+""
+"окружења, што пружа једнако искуство у радном окружењу користећи мање "
+"ресурса."
 
 #: en_US/OverView.xml:139(para)
 msgid ""
@@ -1125,7 +1150,13 @@
 "provide free and open source 3D drivers for nVidia cards. End users are "
 "asked to provide feedback on this feature to the project developers, to "
 "further the goal of having fully functional 3D drivers by default."
-msgstr ""
+msgstr "Fedora сада интегрише експериментални управљачки програм "
+"<package>nouveau</package> у Xorg-у и језгру. <package>Nouveau</package> "
+"управљачки програм циља да пружи слободни и отворени код за 3Д управљачки "
+"програм nVidia картица. Од крајних корисника се тражи да дају повратну "
+"информацију програмерима на пројекту овог управљачког програма, да би пришли"
+" ближе циљу имања потпуно функционалног 3Д управљачког програма у "
+"подразумеваној инсталацији."
 
 #: en_US/OverView.xml:150(title)
 msgid "Performance"
@@ -1146,7 +1177,6 @@
 msgstr "Администрација система"
 
 #: en_US/OverView.xml:165(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This release integrates Kernel-based Virtual Machine (KVM) technology with "
 "Fedora's graphical <application>virt-manager</application> and command-line "
@@ -1154,11 +1184,13 @@
 "virtualization solution, and users have a choice between KVM and Xen, along "
 "with Qemu, in this release."
 msgstr ""
-"Технологија виртуелне машине засноване на кернелу (Kernel-based Virtual "
-"Machine - KVM) интегрисана је у графичку алатку technology за управљање "
-"виртуелизацијом, <command>virt-manager</command>. KVM нуди потпуно решење за "
-"виртуелизацију, корисноци могу да бирају између KVM и Xen решења, са "
-"додатком Qemu у овом издању. Више о KVM:"
+""
+"Ово издање интегрише технологију виртуелне машине засноване на језгру "
+"(Kernel-based Virtual Machine - KVM) са Fedora-ином графичком алатком "
+"<command>virt-manager</command> и алатком командне линије "
+"<command>virsh</command>. KVM нуди хардверси убрзану виртуелизацију, а "
+"корисници могу да бирају између KVM и Xen решења, са додатком Qemu у овом "
+"издању."
 
 #: en_US/OverView.xml:178(para)
 msgid ""
@@ -1166,9 +1198,14 @@
 "filename> naming convention due to a new <package>libata</package> driver "
 "interface in the kernel. The <application>Anaconda</application> installer "
 "eases the transition for release upgrades."
-msgstr ""
+msgstr "У овом издању, све партиције чврстог диска прате "
+"<filename>/dev/sd*</filename> конвенцију за назив због новог сучеља "
+"управљачког програма <package>libata</package> у језгру. Инсталациони "
+"програм <application>Anaconda</application> олакшава транзицију за ово "
+"издање надоградње."
 
 #: en_US/OverView.xml:185(para)
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Smolt, an opt-in tool that sends anonymous hardware profile information to "
 "the Fedora Project, is integrated with <application>firstboot</application> "
@@ -1176,7 +1213,12 @@
 "information is used to leverage cooperation from vendors in improving end "
 "user hardware experience, and to priortize development and quality assurance "
 "on commonly used hardware."
-msgstr ""
+msgstr "Smolt, волонтерска алатка која шаље анонимне податке о хардверу Fedora "
+"пројекту, је интегрисан са <application>firstboot</application>-ом (програм "
+"за прво покретање система) у инсталатеру. Сви подаци су доступно на Smolt "
+"страници. Ови подаци о хардверу се користе као утицај на произвођаче за бољу"
+" сарадњу, како би се побољшало искуство крајњег корисника и одредила важност"
+" често коришћеног хардвера због развоја и осигурања квалитета истог."
 
 #: en_US/OverView.xml:198(para)
 msgid ""
@@ -1184,13 +1226,17 @@
 "repository. The graphical console console and administration servers are "
 "available on the website and are planned to be included in the repository "
 "after a review process."
-msgstr ""
+msgstr "Основа Fedora-иног сервера именика (Fedora Directory Server) је сада део "
+"Fedora-ине софтверске ризнице. Графичка конзола и администрациони сервери су"
+" доступни на веб страници и планирано је да буду укључени у ризницу после "
+"испитног процеса."
 
 #: en_US/OverView.xml:207(para)
 msgid ""
 "Python 2.5 is included in this release, and all of the Python software "
 "available in the repository uses it."
-msgstr ""
+msgstr "Python 2.5 је укључен у ово издање, и сви Python програми доступни у ризници"
+" га користе."
 
 #: en_US/OverView.xml:217(title)
 msgid "Road Map"
@@ -1211,7 +1257,6 @@
 msgstr "Мултимедија"
 
 #: en_US/Multimedia.xml:7(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fedora includes applications for assorted multimedia functions, including "
 "playback, recording, and editing. Additional packages are available through "
@@ -1222,10 +1267,11 @@
 msgstr ""
 "Fedora укључује програме за одабране мултимедијалне функције, укључујући "
 "пуштање, снимање и уређивање. Додатни пакети су доступни преко ризнице "
-"Fedora Extras. За додатне информације о мултимедији на Fedorа систему "
+""
+"Fedora-ине збирке пакета. За додатне информације о мултимедији на Fedorа "
+"систему "
 "погледајте Мултимедијални одељак на веб страници Fedora пројекта <ulink url="
-"\"http://fedoraproject.org/wiki/Multimedia\">http://fedoraproject.org/wiki/"
-"Multimedia</ulink>."
+"\"http://fedoraproject.org/wiki/Multimedia\"/>."
 
 #: en_US/Multimedia.xml:17(title)
 msgid "Multimedia Players"
@@ -1350,7 +1396,6 @@
 msgstr "ЦД и ДВД ауторство и писање"
 
 #: en_US/Multimedia.xml:87(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fedora software repositories includes a variety of tools for easily "
 "mastering and burning CDs and DVDs. GNOME users can burn directly from the "
@@ -1366,8 +1411,9 @@
 "датотека Nautilus, изабрати пакете <filename>gnomebaker</filename> или "
 "<filename>graveman</filename> из Fedora Extras, или користити старији пакет "
 "<filename>xcdroast</filename> са Fedora система. KDE корисници за ове "
-"послове могу користити робусни пакет <filename>k3b</filename>, доступан у "
-"Fedora Extras. Међу конзолним алаткама су <filename>cdrecord</filename>, "
+""
+"послове могу користити стабилни пакет <filename>k3b</filename>. Међу "
+"конзолним алаткама су <filename>cdrecord</filename>, "
 "<filename>readcd</filename>, <filename>mkisofs</filename> и други популарни "
 "програми."
 
@@ -1377,7 +1423,6 @@
 msgstr "Скринкастови (Screencasts)"
 
 #: en_US/Multimedia.xml:102(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can use Fedora to create and play back <firstterm>screencasts</"
 "firstterm>, which are recorded desktop sessions, using open technologies. "
@@ -1391,8 +1436,9 @@
 msgstr ""
 "Fedora се може користити за прављење и пуштање <firstterm>скринкастова</"
 "firstterm>, снимљених радних сесија у графичком окружењу, коришћењем "
-"отворених технологија. Fedora Extras ризница софтвера укључује "
-"<filename>istanbul</filename>, који прави скринкаст овекоришћењем видео "
+""
+"отворених технологија. Софтверска ризница Fedora-ина збирка пакета укључује "
+"<filename>istanbul</filename>, који прави скринкастове коришћењем видео "
 "формата Theora. Ови снимци се могу пуштати коришћењем једног од неколицине "
 "мултимедијалних програма укључених у Fedora систем. Ово је пожељан начин "
 "слања скринкастова за Fedora пројекат било ради развоја или крајњег "
@@ -1437,9 +1483,9 @@
 msgid "exim-sa"
 msgstr "exim-sa"
 
-# milter - хоћемо ли ову реч да транскрибујемо?
+# milter - хоћемо ли ову реч да транскрибујемо? 
+# Игор : слажем се, ово је специфично за сендмаил филтере
 #: en_US/MailServers.xml:14(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The <package>exim-sa</package> package is deprecated since the previous "
 "release. It was the original implementation of SpamAssassin integration with "
@@ -1448,8 +1494,9 @@
 "limited, and Exim now has far better support for content checking, fully "
 "integrated into its general-purpose Access Control Lists."
 msgstr ""
-"Пакет <package>exim-sa</package> је још од верзије Fedora Extras 6 "
-"превазиђен. То је била интеграција програма SpamAssassin integration са Exim "
+""
+"Пакет <package>exim-sa</package> је превазиђен од предходне верзије. То је "
+"била првобитна интеграција програма SpamAssassin integration са Exim-ом "
 "чије је употребљивост личила на <command>sendmail</command> милтере или "
 "<command>postfix</command> филтере. Та је функционалност ипак била "
 "ограничена и Exim сада има далеко бољу подршку за проверу садржаја која је "
@@ -1483,7 +1530,6 @@
 msgstr "Fedora живи одрази"
 
 #: en_US/Live.xml:7(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Fedora release includes several live ISO images in addition to the "
 "traditional installation images. These ISO images are bootable, and you can "
@@ -1491,9 +1537,10 @@
 "feature that allows you to install the live image content to your hard drive "
 "for persistence and higher performance."
 msgstr ""
-"Поред традиционалних инсталационих одраза, ово Fedora издање укључује "
-"неколико живих ISO одраза. Са ових ISO одраза се може подићи систем па их "
-"можете записати на диск и употребити их ради испробавања новог Fedora "
+""
+"Поред традиционалних инсталационих отисака, ово Fedora издање укључује "
+"неколико живих ISO отисака. Са ових ISO отисака се може подићи систем па их "
+"можете записати на ЦД/ДВД и употребити их ради испробавања новог Fedora "
 "система. Такође можете садржај живих ЦД медија да инсталирате на чврсти диск "
 "ради веће употребљивости и бољих перформанси."
 
@@ -1506,27 +1553,29 @@
 msgstr "За Fedora 7 постоје три жива одраза."
 
 #: en_US/Live.xml:22(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fedora 7 i386 Desktop CD. This is a CD sized image for i386 machines. It "
 "includes the GNOME desktop environment, integrates all supported Fedora "
 "locales, and features a basic set of the productivity applications available "
 "in Fedora."
 msgstr ""
-"Fedora 7 i386 Desktop CD. Ово је одраз величине једног ЦД-а за i386 машине. "
-"Има подразумевано радно окружење (GNOME), подржава све подржане Fedora "
-"локалитете, као и основни пакет програма за рад које су доступне на Fedora "
+""
+"Fedora 7 i386 Desktop CD. Ово је отисак величине једног ЦД-а за i386 машине."
+" Има подразумевано радно окружење (GNOME) са свим подржаним Fedora "
+"локалитетима, као и основни пакет програма за рад које су доступне на Fedora"
+" "
 "систему."
 
 #: en_US/Live.xml:29(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fedora 7 x86_64 Desktop DVD. This is a DVD sized image for x86_64 machines. "
 "The feature set is the same as in the i386 Desktop CD and includes multilib "
 "packages."
 msgstr ""
-"Fedora 7 x86_64 Desktop DVD. Ово је одраз величине једног ДВД-а за x86_64 "
-"машине. Поседује исте пакете као i386 Desktop CD."
+""
+"Fedora 7 x86_64 Desktop DVD. Ово је отисак величине једног ДВД-а за x86_64 "
+"машине. Поседује исте пакете као i386 Desktop CD а укључује и библиотеке за "
+"обе архитектуре."
 
 #: en_US/Live.xml:34(para)
 msgid ""
@@ -1540,14 +1589,22 @@
 "support <systemitem>i586</systemitem> class machines. To install Fedora on "
 "an <systemitem>i586</systemitem>, you must use the classic installation "
 "method."
-msgstr ""
+msgstr "Fedora 7 i386 KDE Desktop CD. Ово је отисак величине једног ЦД-а за i386 "
+"машине. Садржи подразумевано радно окружење KDE као и велики скуп KDE "
+"програма. Овај одраз има потпуну подршку само за енглески језик. GNOME "
+"засновани Живи отисак не садржи <application>OpenOffice.org</application> "
+"канцеларијски пакет, да би се ослободио простор. Уместо, тај отисак садржи "
+"<application>Abiword</application> и подршку за више локалитета. KDE Живи ЦД"
+" користи делове <application>koffice</application>. Fedora Живи отисци не "
+"подржавају <systemitem>i586</systemitem> класу машина. Да инсталирате "
+"Fedora-у на <systemitem>i586</systemitem>, морате користити стандардни начин"
+" инсталације."
 
 #: en_US/Live.xml:53(title)
 msgid "Usage Information"
 msgstr "Коришћење"
 
 #: en_US/Live.xml:54(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Live images should boot on any machine that supports booting from CD-"
 "ROM. Upon booting the CD, you can log in and use the desktop environment as "
@@ -1557,9 +1614,13 @@
 "install the contents of the live image to your hard drive, click on the "
 "<guilabel>Install to Hard Drive</guilabel> icon on the desktop."
 msgstr ""
-"Живи одрази би требало да се покрену на свим машинама које подржавају "
-"покретање са CD-ROM уређаја. Након покретања са ЦД-а можете да се пријавите "
-"на систем и као корисник користите радно окружење. Након пријаве, уколико "
+""
+"Живи отисци би требало да се покрену на свим машинама које подржавају "
+"покретање са CD-ROM уређаја. Након покретања са ЦД-а можете се пријавити на "
+"систем као корисник <systemitem class=\"username\">fedora</systemitem> да би "
+"могли користити радно окружење. Оставите поље за лозинку празним. Живи "
+"отисци се не пријављују самостално да би корисници могли изабрати свој "
+"језик. Након пријаве, уколико "
 "желите да инсталирате садржај живог одраза на чврсти диск, кликните на икону "
 "на радној површи <guilabel>Инсталирај на чврсти диск</guilabel>."
 
@@ -1568,7 +1629,6 @@
 msgstr "Друге методе покретања"
 
 #: en_US/Live.xml:69(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Another way to use these Live images is to put them on a USB stick. To do "
 "this, install the <package>livecd-tools</package> package from the "
@@ -1608,22 +1668,22 @@
 "инсталације."
 
 #: en_US/Live.xml:95(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The <systemitem class=\"service\">sshd</systemitem> service is disabled, "
 "since there is no password by default."
 msgstr ""
-"Сервис <command>sshd</command> није укључен, пошто су лозинке на живом "
-"одразу празне."
+""
+"Сервис <systemitem class=\"service\">sshd</systemitem> није укључен, пошто су "
+"лозинке на живом нису постављене."
 
 #: en_US/Live.xml:101(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<application role=\"strong\">NetworkManager</application> is enabled by "
 "default in both GNOME and KDE based Live images."
 msgstr ""
-"<application role=\"strong\">Управљачмрежом</application> је подразумевано "
-"укључен."
+""
+"<application role=\"strong\">УправљачМрежом</application> је подразумевано "
+"укључен и у GNOME и у KDE заснованим Живим отисцима.."
 
 #: en_US/Legacy.xml:5(title)
 msgid "Fedora Legacy - Community Maintenance Project"
@@ -1678,13 +1738,11 @@
 
 # Да ли је „безоткуцајни“ добар превод за tickless?
 #: en_US/Kernel.xml:17(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Tickless support for x86 32bit, which greatly improves power management."
 msgstr ""
 "Безоткуцајна подршка за x86 32-бита, који увелико побољшава управљање "
-"потрошњом енергије. За коначно издање Fedora 7, x86_64 би такође требао бити "
-"безоткуцајни"
+"потрошњом енергије."
 
 #: en_US/Kernel.xml:23(para)
 msgid ""
@@ -4036,7 +4094,6 @@
 msgstr "Препоручљиво RAM-а за графику: 256МБ"
 
 #: en_US/ArchSpecific.xml:315(para) en_US/ArchSpecific.xml:370(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The disk space requirements listed below represent the disk space taken up "
 "by Fedora 7 after the installation is complete. However, additional disk "
@@ -4047,9 +4104,10 @@
 "on the installed system."
 msgstr ""
 "Захтеви простора на диску који су наведени испод представљају простор који "
-"заузима Fedora Core 6 након завршетка инсталације. Међутим, додатан простор "
+"заузима Fedora 7 након завршетка инсталације. Међутим, додатан простор "
 "је неопходан током инсталације за подршку окружења инсталације. Овај додатан "
-"простор одговара величини <filename>/Fedora/base/stage2.img</filename> на "
+""
+"простор одговара величини <filename>/Fedora/base/stage2.img</filename> на "
 "Инсталационом диску 1 плус величини датотека у <filename>/var/lib/rpm</"
 "filename> на инсталираном систему."
 
@@ -4058,21 +4116,18 @@
 msgstr "x86_64 специфичности за Fedora-у"
 
 #: en_US/ArchSpecific.xml:343(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This section covers specific information about Fedora and the x86_64 "
 "hardware platform."
 msgstr ""
 "Овај одељак покрива ма које специфичне податке које би требало да знате о "
-"Fedora Core и x86_64 хардверској платформи."
+"Fedora систему на x86_64 хардверској платформи."
 
 #: en_US/ArchSpecific.xml:348(title)
-#, fuzzy
 msgid "Hardware requirements for x86_64"
 msgstr "x86 хардверски захтеви"
 
 #: en_US/ArchSpecific.xml:355(title)
-#, fuzzy
 msgid "Memory requirements for x86_64"
 msgstr "x86_64 меморијски захтеви"
 
@@ -4086,7 +4141,7 @@
 
 #: en_US/ArchSpecific.xml:369(title)
 msgid "Hard disk space requirements for x86_64"
-msgstr ""
+msgstr "x86_64 захтеви за простор на диску"
 
 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
 #: en_US/ArchSpecific.xml:0(None)
More information about the trans-sr mailing list