r42 - pootle/dokumentacija/sr/release-notes/devel

grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca
Sun Apr 29 14:52:02 UTC 2007


Author: svn
Date: 2007-04-29 10:52:00 -0400 (Sun, 29 Apr 2007)
New Revision: 42

Modified:
   pootle/dokumentacija/sr/release-notes/devel/sr.po
Log:
Commit from ?\208?\159?\209?\131?\209?\130?\208?\187 by user IgorMiletic. 340 of 525 messages translated (57 fuzzy).

Modified: pootle/dokumentacija/sr/release-notes/devel/sr.po
===================================================================
--- pootle/dokumentacija/sr/release-notes/devel/sr.po	2007-04-28 23:38:41 UTC (rev 41)
+++ pootle/dokumentacija/sr/release-notes/devel/sr.po	2007-04-29 14:52:00 UTC (rev 42)
@@ -5,8 +5,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-04-26 09:41-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-04-28 19:38-0400\n"
-"Last-Translator: Miloš Komarčević <kmilos at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-04-29 10:51-0400\n"
+"Last-Translator: Igor Miletic <grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca>\n"
 "Language-Team: Serbian (sr) <fedora at prevod.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -1428,13 +1428,13 @@
 "програми."
 
 # За овај израз нема усаглашеног превода.
+# Па да оставимо овако за сада?
 #: en_US/Multimedia.xml:101(title)
 #, fuzzy
 msgid "Screencasts"
 msgstr "Скринкастови (Screencasts)"
 
 #: en_US/Multimedia.xml:102(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You can use Fedora to create and play back <firstterm>screencasts</"
 "firstterm>, which are recorded desktop sessions, using open technologies. "
@@ -1877,15 +1877,17 @@
 "\"http://cvs.fedoraproject.org\">http://cvs.fedoraproject.org</ulink>."
 
 # Некако ми не лежи „укус“, можда „арома“?
+# Игор: Можда би било боље „врста“?
 #: en_US/Kernel.xml:91(title)
 #, fuzzy
 msgid "Kernel Flavors"
-msgstr "Укуси језгра"
+msgstr "Врсте језгра"
 
 #: en_US/Kernel.xml:92(para)
 msgid "Fedora 7 includes the following kernel builds:"
 msgstr "Fedora 7 укључује следећа издања језгра:"
 
+# Може ли „основно језгро“ уместо „природно језгро“?
 #: en_US/Kernel.xml:97(para)
 msgid ""
 "Native kernel, for use in most systems. Configured sources are available in "
@@ -1936,8 +1938,7 @@
 "files are installed in the <package>/usr/src/kernels/&lt;version&gt;-[PAE|"
 "xen|kdump]-&lt;arch&gt;/</package> tree. Use the following command:"
 msgstr ""
-""
-"Можете у исто време да инсталирате заглавља језгара свих укуса језгра. "
+"Можете у исто време да инсталирате заглавља свих врста језгра. "
 "Датотеке су инсталиране у стаблу <package>/usr/src/kernels/&lt;version&gt;-["
 "PAE|xen|kdump]-&lt;arch&gt;/</package>. Употребите следећу наредбу:"
 
@@ -1948,8 +1949,8 @@
 "appropriate. Enter the <systemitem class=\"username\">root</systemitem> "
 "password when prompted."
 msgstr ""
-"Изаберите један или више укуса, одвојене зарезима без размака, по вољи. "
 ""
+"Изаберите једну или више врста, одвојене зарезима без размака, по вољи. "
 "Унесите по потреби <systemitem class=\"username\">root</systemitem>лозинку ."
 
 #: en_US/Kernel.xml:141(title)
@@ -1968,6 +1969,7 @@
 msgid "Default Kernel Provides SMP"
 msgstr "Подразумевано језгро обезбеђује SMP"
 
+# природно -> основно?
 #: en_US/Kernel.xml:149(para)
 msgid ""
 "There is no separate SMP kernel available for Fedora on i386, x86_64, and "
@@ -2022,11 +2024,10 @@
 "package is required now to build external modules. Configured sources are "
 "available, as described in the kernel flavors section."
 msgstr ""
-""
 "Fedora 7 не укључује пакет <package>kernel-source</package> који су старије "
 "верзије имале пошто је потребан само пакет <package>kernel-devel</package> "
 "за изградњу спољних модула. Доступни су подешени изворни кодови, "
-"као што је описано у одељку о укусима језгра."
+"као што је описано у одељку о врсти језгара."
 
 #: en_US/Kernel.xml:184(title)
 msgid "Custom Kernel Building"
@@ -2278,11 +2279,13 @@
 "To learn how to install Fedora, refer to <ulink url=\"http://docs."
 "fedoraproject.org/install-guide/\">http://docs.fedoraproject.org/install-"
 "guide/</ulink>."
-msgstr ""
+msgstr "Ако желите научити како инсталирати Fedora-у, погледајте <ulink "
+"url=\"http://docs.fedoraproject.org/install-"
+"guide/\">http://docs.fedoraproject.org/install-guide/</ulink>."
 
 #: en_US/Installer.xml:15(title)
 msgid "Installation issues not covered in these release notes"
-msgstr ""
+msgstr "Инсталациони проблеми нису покривени у овом издању белешки."
 
 #: en_US/Installer.xml:16(para)
 msgid ""
@@ -2291,10 +2294,13 @@
 "fedoraproject.org/wiki/FAQ\">http://fedoraproject.org/wiki/FAQ</ulink> and "
 "<ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Bugs/Common\">http://"
 "fedoraproject.org/wiki/Bugs/Common</ulink>."
-msgstr ""
+msgstr "Ако наиђете на проблем или имате питање током инсталације које није "
+"покривено у овом издању белешки, погледајте <ulink url=\"http://fedoraproject"
+".org/wiki/FAQ\">http://fedoraproject.org/wiki/FAQ</ulink> и url=\"http://fedor"
+"aproject.org/wiki/Bugs/Common\">http://fedoraproject.org/wiki/Bugs/Common</ul"
+"ink>."
 
 #: en_US/Installer.xml:24(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<application>Anaconda</application> is the name of the Fedora installer. "
 "This section outlines issues related to <application>Anaconda</application> "
@@ -2302,15 +2308,15 @@
 msgstr ""
 "<application>Anaconda</application> је име Fedora-иног инсталационог "
 "програма. Ово поглавље даје кратак преглед спорних питања везаних за "
-"<application>Anaconda</application> (Fedora Core инсталациони програм) и "
-"инсталацију Fedora Core 6."
+""
+"<application>Anaconda</application>-у (Fedora-ин инсталациони програм) и "
+"инсталацију Fedora-е 7."
 
 #: en_US/Installer.xml:30(title)
 msgid "Downloading Large Files"
 msgstr "Скидање великих датотека"
 
 #: en_US/Installer.xml:31(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If you intend to download the Fedora DVD ISO image, keep in mind that not "
 "all file downloading tools can accommodate files larger than 2 GiB in size. "
@@ -2321,17 +2327,16 @@
 "refer to <ulink url=\"http://torrent.fedoraproject.org/\">http://torrent."
 "fedoraproject.org/</ulink>."
 msgstr ""
-"Ако планирате да скинете Fedora Core 6 ДВД ISO одраз, имајте у виду да не "
+"Ако планирате да скинете Fedora ДВД ISO одраз, имајте у виду да не "
 "подржавају све алатке за скидање датотека датотеке веће од 2 GiB. "
-"<command>wget</command> 1.9.1-16 и више, <command>curl</command> и "
+"<command>wget</command> 1.9.1-16 и новије, <command>curl</command> и "
 "<command>ncftpget</command> немају ово ограничење, и могу успешно да скину "
 "датотеке веће од 2 GiB. <application>BitTorrent</application> је још један "
 "начин за скидање великих датотека. За информацију о набавци и коришћењу "
 "торент датотеке, обратите се на <ulink url=\"http://torrent.fedoraproject."
-"org/\"/>."
+"org/\">http://torrent.fedoraproject.org/</ulink>."
 
 #: en_US/Installer.xml:42(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<application>Anaconda</application> tests the integrity of installation "
 "media by default. This function works with the CD, DVD, hard drive ISO, and "
@@ -2347,8 +2352,9 @@
 "инсталационе медије пре започињања инсталационог процеса, и пре пријављивања "
 "било којих грешака везаних за инсталацију. Многе грешке пријављене су због "
 "лоше нарезаних ЦД-ова. Да би испробали ваше медија, напишите "
-"<userinput>linux\n"
-"      mediacheck</userinput> на <computeroutput>boot:</computeroutput> "
+""
+"<userinput>linux mediacheck</userinput> на "
+"<computeroutput>boot:</computeroutput> "
 "одзивнику представљеном на почетку инсталације."
 
 #: en_US/Installer.xml:53(para)
@@ -2366,7 +2372,6 @@
 "рачунар са следећом опцијом:"
 
 #: en_US/Installer.xml:63(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "After you complete the <command>mediacheck</command> function successfully, "
 "reboot to return DMA mode to its normal state. On many systems, this results "
@@ -2379,13 +2384,11 @@
 "<option>mediacheck</option> опцију када поново покренете рачунар."
 
 #: en_US/Installer.xml:71(title)
-#, fuzzy
 msgid "BitTorrent Automatically Verifies File Integrity"
 msgstr ""
 "<application>BitTorrent</application> самостално проверава ваљаност датотека"
 
 #: en_US/Installer.xml:72(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If you use <application>BitTorrent</application>, any files you download are "
 "automatically validated. If your file completes downloading, you do not need "
@@ -2398,7 +2401,6 @@
 "користите <option>mediacheck</option> функцију."
 
 #: en_US/Installer.xml:80(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You may perform memory testing before you install Fedora by entering "
 "<option>memtest86</option> at the <prompt>boot:</prompt> prompt. This option "
@@ -2407,16 +2409,18 @@
 "<application>Memtest86</application> memory testing continues until the "
 "<keycap>Esc</keycap> key is pressed."
 msgstr ""
-"Можете проверити меморију рачунара пре него што инсталирате Fedora Core "
-"систем уписивањем <userinput>memtest86</userinput> на <computeroutput>boot:</"
-"computeroutput> одзивнику. Ова опција покреће Самостални програм за пробу "
+""
+"Можете проверити меморију рачунара пре него што инсталирате Fedora-у "
+"уписивањем <userinput>memtest86</userinput> на "
+"<computeroutput>boot:</computeroutput> одзивнику. Ова опција покреће "
+"самостални програм за пробу "
 "меморије <application>Memtest86</application> уместо <application>Anaconda</"
 "application>-е. <application>Memtest86</application> ће да испробава "
-"меморију све док <keycap function=\"escape\">Esc</keycap> тастер није "
-"притиснут."
+""
+"меморију све док се тастер <keycap function=\"escape\">Esc</keycap> не "
+"притисне."
 
 #: en_US/Installer.xml:90(title)
-#, fuzzy
 msgid "Memtest86 Availability"
 msgstr "Доступност <application>Memtest86</application> програма"
 
@@ -2429,7 +2433,6 @@
 "спашавање система да би користили овај програм."
 
 #: en_US/Installer.xml:96(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fedora 7 supports graphical FTP and HTTP installations. However, the "
 "installer image must either fit in RAM or appear on local storage, such as "
@@ -2439,14 +2442,15 @@
 "automatically. If you prefer to use the text-based installer, type "
 "<command>linux text</command> at the <prompt>boot:</prompt> prompt."
 msgstr ""
-"Fedora Core 6 подржава графичку FTP и HTTP инсталацију. Међутим, "
+"Fedora 7 подржава графичку FTP и HTTP инсталацију. Међутим, "
 "инсталациони одраз мора или да стане у RAM или да се налази на локалном "
 "складишту као што је први инсталациони диск. Зато само системи са више од "
 "192MiB RAM меморије, или они који су покренути са првог инсталационог диска, "
 "могу користити графички инсталатер. Системи са 192MiB RAM-а или мање се "
 "аутоматски пребацују на текстуални инсталатер. Ако желите да користите "
-"текстуални инсталатер, напишите  <userinput>linux\n"
-"      text</userinput> на <computeroutput>boot:</computeroutput> одзивнику."
+""
+"текстуални инсталатер, напишите  <userinput>linux text</userinput> на "
+"<computeroutput>boot:</computeroutput> одзивнику."
 
 #: en_US/Installer.xml:108(title)
 msgid "Changes in Anaconda"
@@ -2454,52 +2458,56 @@
 
 #: en_US/Installer.xml:111(para)
 msgid "Improved LiveCD support"
-msgstr ""
+msgstr "Побољшана подршка за Живе ЦД-ове"
 
 #: en_US/Installer.xml:114(para)
 msgid "Ability to install from live image running from RAM or USB stick"
-msgstr ""
+msgstr "Могућност инсталације са живог отиска покренутог у RAM-у или са УСБ привеска"
 
 #: en_US/Installer.xml:118(para)
 msgid "Improved IEEE-1394 (Firewire) support"
-msgstr ""
+msgstr "Побољшана IEEE-1394 (Firewire) подршка"
 
 #: en_US/Installer.xml:121(para)
 msgid "Improved installation for Sony PlayStation 3"
-msgstr ""
+msgstr "Побољшана инсталација за Sony PlayStation 3"
 
 #: en_US/Installer.xml:124(para)
 msgid "French keyboard layout uses latin9"
-msgstr ""
+msgstr "Француски распоред тастатуре користи latin9"
 
 #: en_US/Installer.xml:127(para)
 msgid "Improved kickstart installation"
-msgstr ""
+msgstr "Побољшана kickstart инсталације"
 
 #: en_US/Installer.xml:133(title)
 msgid "Installation Related Issues"
-msgstr ""
+msgstr "Инсталациони проблеми"
 
+# Како превести notebook? Преносиви рачунар? Лаптоп? 
 #: en_US/Installer.xml:135(title)
 msgid "Sony VAIO Notebooks"
-msgstr ""
+msgstr "Sony VAIO лаптоп"
 
 #: en_US/Installer.xml:136(para)
 msgid ""
 "Some Sony VAIO notebook systems may experience problems installing Fedora "
 "from CD-ROM. If this happens, restart the installation process and add the "
 "following option to the boot command line:"
-msgstr ""
+msgstr "Поједини Sony VAIO преносиви рачунари могу имати проблеме током инсталације "
+"Fedora-е са ЦД уређаја. Ако се ово догоди, поново покрените инсталациони "
+"процес и додајте следеће опције на boot одзивнику:"
 
 #: en_US/Installer.xml:144(para)
 msgid ""
 "Installation should proceed normally, and any devices not detected are "
 "configured the first time Fedora is booted."
-msgstr ""
+msgstr "Инсталација би се требала нормално наставити, а сви уређају који нису "
+"препознати током инсталације су подешени када се Fedora први пут покрене."
 
 #: en_US/Installer.xml:150(title)
 msgid "IDE RAID"
-msgstr ""
+msgstr "IDE RAID"
 
 #: en_US/Installer.xml:151(para)
 msgid ""
@@ -2507,11 +2515,15 @@
 "yet supported by <package>dmraid</package>, you may combine drives into RAID "
 "arrays by configuring Linux software RAID. For supported controllers, "
 "configure the RAID functions in the computer BIOS."
-msgstr ""
+msgstr "Нису сви IDE RAID контролери подржани. Ако Ваш RAID контролер још увек није "
+"подржан од стране <package>dmraid</package> пакета, можете подесити дискове "
+"у RAID низ користећи Линукс софтверски RAID. За подржане контролере, "
+"подесите RAID могућности у рачунарском BIOS-у."
 
 #: en_US/Installer.xml:160(title)
+#, fuzzy
 msgid "Multiple NICs and PXE Installation"
-msgstr ""
+msgstr "Вишеструке NIC и PXE инсталације"
 
 #: en_US/Installer.xml:161(para)
 msgid ""
@@ -2520,41 +2532,51 @@
 "try using a different network interface than was used by PXE. To change this "
 "behavior, use the following in <filename>pxelinux.cfg/*</filename> config "
 "files:"
-msgstr ""
+msgstr "Поједини сервери са вишеструким мрежним спрегама могу доделити eth0 мрежној "
+"спреги коју BIOS види као прву, што може изазвати да инсталатер користи "
+"другачију мрежну спрегу од оне коју је користио PXE. Да бисте променили ово "
+"понашање, користите следеће у <filename>pxelinux.cfg/*</filename> датотекама"
+" за подешавање:"
 
 #: en_US/Installer.xml:171(para)
 msgid ""
 "The configuration options above causes the installer to use the same network "
 "interface as BIOS and PXE use. You can also use the following option:"
-msgstr ""
+msgstr "Опције подешавања изнад проузрокују да инсталатер користи исту мрежну спрегу"
+" као и што BIOS и PXE користе. Можете такође користити следећу опцију:"
 
 #: en_US/Installer.xml:178(para)
 msgid ""
 "This option causes the installer to use the first network device it finds "
 "that is linked to a network switch."
-msgstr ""
+msgstr "Ова опција проузрокује да инсталатер користи први мрежни уређај који пронађе"
+" повезаног на мрежни прекидач."
 
 #: en_US/Installer.xml:184(title)
 msgid "Compaq DL360 with Smart Array"
-msgstr ""
+msgstr "Compaq DL360 са „Smart Array“ (паметним низом)"
 
 #: en_US/Installer.xml:185(para)
 msgid ""
 "If you have difficulties with this installation not detecting the Smart "
 "Array card, try entering <command>linux isa</command> on the installer "
 "prompt. This lets you manually select the card."
-msgstr ""
+msgstr "Ако имате потешкоћа са овом инсталације да препозна „Smart Array“ картицу, "
+"покушајте да унесете <command>linux isa</command> на инсталационом "
+"одзивнику. Ово вам дозвољава да ручно изаберете картицу."
 
 #: en_US/Installer.xml:194(title)
 msgid "Upgrade Related Issues"
-msgstr ""
+msgstr "Проблеми надоградње"
 
 #: en_US/Installer.xml:195(para)
 msgid ""
 "Refer to <ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/DistributionUpgrades"
 "\">http://fedoraproject.org/wiki/DistributionUpgrades</ulink> for detailed "
 "recommended procedures for upgrading Fedora."
-msgstr ""
+msgstr "Погледајте ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/DistributionUpgrades\">ht"
+"tp://fedoraproject.org/wiki/DistributionUpgrades</ulink> за детаљни "
+"препоручени поступак за надоградњу Fedora-е."
 
 #: en_US/Installer.xml:200(para)
 msgid ""
@@ -2563,7 +2585,11 @@
 "packages remaining from a previous installation may not work as expected on "
 "an upgraded Fedora system. If you decide to perform an upgrade anyway, the "
 "following information may be helpful:"
-msgstr ""
+msgstr "Уопштено, уместо надоградње, свежа инсталације се препоручује, посебно за "
+"системе који садрже програме са ризница са стране. Пакети са стране који су "
+"остали од предходне инсталације можда не буду радили као што се очекивује на"
+" надограђеном Fedora систему. Ако одлучите да ипак надоградите систем, "
+"следећи подаци могу бити од помоћи:"
 
 #: en_US/Installer.xml:210(para)
 msgid ""
@@ -2573,40 +2599,51 @@
 "packages are installed there. You may wish to use a multi-boot approach with "
 "a \"clone\" of the old installation on alternate partition(s) as a fallback. "
 "In that case, create alternate boot media, such as a GRUB boot floppy."
-msgstr ""
+msgstr "Пре надоградње, направите потпуну резервну копију система. Посебно сачувајте"
+" <filename>/etc</filename>, <filename>/home</filename>, као и "
+"<filename>/opt</filename> и <filename>/usr/local</filename> ако су "
+""
+"прилагођени пакети инсталирани на тим местима. Можда би требали да користите"
+" "
+"више покретачки приступ са „клоном“ старе инсталације на алтернативној "
+"партицији као резервну опцију. У том случају, направите алтернативну "
+"покретачку медију, као што је GRUB покретачка дискета."
 
 #: en_US/Installer.xml:220(title)
 msgid "System Configuration Backups"
-msgstr ""
+msgstr "Резерве системских подешавања"
 
 #: en_US/Installer.xml:221(para)
 msgid ""
 "Backups of configurations in <filename>/etc</filename> are also useful in "
 "reconstructing system settings after a fresh installation."
-msgstr ""
+msgstr "Резерве подешавања у <filename>/etc</filename> су такође корисне током "
+"обнављања системских поставки после свеже инсталације."
 
 #: en_US/Installer.xml:228(para)
 msgid "After you complete the upgrade, run the following command:"
-msgstr ""
+msgstr "После завршетка надоградње, покрените следећу наредбу:"
 
 #: en_US/Installer.xml:234(para)
 msgid ""
 "Inspect the end of the output for packages that pre-date the upgrade. Remove "
 "or upgrade those packages from third-party repositories, or otherwise deal "
 "with them as necessary."
-msgstr ""
+msgstr "Погледајте крај исписа за пакете остале од старе инсталације. Можете их "
+"избацити или их ажурирати из ризница са стране, или шта год је друго "
+"потребно."
 
 #: en_US/I18n.xml:5(title)
 msgid "Internationalization (i18n)"
-msgstr ""
+msgstr "Интернационализација (i18n)"
 
 #: en_US/I18n.xml:7(para)
 msgid "This section includes information on language support under Fedora."
-msgstr ""
+msgstr "Овај одељак садржи податке о подршци за језике под Fedora-ом."
 
 #: en_US/I18n.xml:12(title)
 msgid "Language Installation"
-msgstr ""
+msgstr "Инсталација језика"
 
 #: en_US/I18n.xml:13(para)
 msgid ""
@@ -2614,7 +2651,10 @@
 "<application>Pirut</application> via <menuchoice><guimenu>Applications</"
 "guimenu><guimenuitem>Add/Remove Software</guimenuitem></menuchoice>, or run "
 "this command:"
-msgstr ""
+msgstr "Да бисте инсталирали подршку за додатни језик из Језичког скупа, користите "
+"програм <application>Pirut</application> кроз мени "
+"<menuchoice><guimenu>Програми</guimenu><guimenuitem>Додај/Уклони "
+"софтвер</guimenuitem></menuchoice>, или покрените следећу наредбу:"
 
 #: en_US/I18n.xml:22(para)
 msgid ""
@@ -2625,11 +2665,18 @@
 "option>, <option>malayalam</option>, <option>marathi</option>, "
 "<option>oriya</option>, <option>punjabi</option>, <option>sinhala</option>, "
 "<option>tamil</option>, <option>thai</option>, or <option>telegu</option>."
-msgstr ""
+msgstr "У наредби изнад, <replaceable>&lt;language&gt;</replaceable> је једна од "
+"следећих опција <option>assamese</option>, <option>bengali</option>, "
+"<option>chinese</option>, <option>gujarati</option>, <option>hindi</option>,"
+" <option>japanese</option>, <option>kannada</option>, "
+"<option>korean</option>, <option>malayalam</option>, "
+"<option>marathi</option>, <option>oriya</option>, <option>punjabi</option>, "
+"<option>sinhala</option>, <option>tamil</option>, <option>thai</option> или "
+"<option>telegu</option>."
 
 #: en_US/I18n.xml:35(title)
 msgid "Input Methods"
-msgstr ""
+msgstr "Начини уноса"
 
 #: en_US/I18n.xml:36(para)
 msgid ""
@@ -2637,7 +2684,10 @@
 "to install <package>scim-bridge-gtk</package>, which works well with 3rd "
 "party C++ applications linked against older versions of <command>libstdc++</"
 "command>."
-msgstr ""
+msgstr "Када надограђујете са претходних издања Fedora-е, веома је препоручено да "
+"инсталирате пакет <package>scim-bridge-gtk</package>, који ради добро са C++"
+" програмима са стране повезаним са старијим верзијама библиотеке "
+"<command>libstdc++</command>."
 
 #: en_US/I18n.xml:42(para)
 msgid ""
@@ -3074,14 +3124,18 @@
 
 #: en_US/Devel.xml:165(title)
 msgid "Alternative Java Runtime Environments"
-msgstr ""
+msgstr "Алтернативна Java извршна окружења"
 
+# Како преводимо caveat? Зачкољице?
 #: en_US/Devel.xml:166(para)
 msgid ""
 "The Fedora free JRE does not satisfy every user, so Fedora does allow the "
 "installation of alternative JREs. A caveat exists, however, for installing "
 "proprietary JREs on 64-bit machines."
-msgstr ""
+msgstr "Слободни JRE који долази уз Fedora-у неће задовољити потребе свих корисника,"
+" због тога Fedora дозвољава инсталацију алтернативних Java извршних "
+"окружења. Зачкољице нажалост постоје за инсталацију власничких JRE-ова на "
+"64-битним машинама."
 
 #: en_US/Devel.xml:172(para)
 #, fuzzy
More information about the trans-sr mailing list