r43 - pootle/dokumentacija/sr/release-notes/devel

grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca
Sun Apr 29 21:41:58 UTC 2007


Author: svn
Date: 2007-04-29 17:41:55 -0400 (Sun, 29 Apr 2007)
New Revision: 43

Modified:
   pootle/dokumentacija/sr/release-notes/devel/sr.po
Log:
Commit from ?\208?\159?\209?\131?\209?\130?\208?\187 by user kmilos. 417 of 525 messages translated (49 fuzzy).

Modified: pootle/dokumentacija/sr/release-notes/devel/sr.po
===================================================================
--- pootle/dokumentacija/sr/release-notes/devel/sr.po	2007-04-29 14:52:00 UTC (rev 42)
+++ pootle/dokumentacija/sr/release-notes/devel/sr.po	2007-04-29 21:41:55 UTC (rev 43)
@@ -5,8 +5,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-04-26 09:41-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-04-29 10:51-0400\n"
-"Last-Translator: Igor Miletic <grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca>\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-04-29 17:41-0400\n"
+"Last-Translator: Miloš Komarčević <kmilos at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Serbian (sr) <fedora at prevod.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -2279,7 +2279,7 @@
 "To learn how to install Fedora, refer to <ulink url=\"http://docs."
 "fedoraproject.org/install-guide/\">http://docs.fedoraproject.org/install-"
 "guide/</ulink>."
-msgstr "Ако желите научити како инсталирати Fedora-у, погледајте <ulink "
+msgstr "Ако желите научити како да инсталирате Fedora-у, погледајте <ulink "
 "url=\"http://docs.fedoraproject.org/install-"
 "guide/\">http://docs.fedoraproject.org/install-guide/</ulink>."
 
@@ -2306,15 +2306,14 @@
 "This section outlines issues related to <application>Anaconda</application> "
 "and installing Fedora 7."
 msgstr ""
-"<application>Anaconda</application> је име Fedora-иног инсталационог "
-"програма. Ово поглавље даје кратак преглед спорних питања везаних за "
 ""
-"<application>Anaconda</application>-у (Fedora-ин инсталациони програм) и "
-"инсталацију Fedora-е 7."
+"<application>Anaconda</application> је име Fedora инсталатера. Ово поглавље "
+"даје кратак преглед спорних питања везаних за "
+"<application>Anaconda</application>-у и Fedora 7 инсталацију."
 
 #: en_US/Installer.xml:30(title)
 msgid "Downloading Large Files"
-msgstr "Скидање великих датотека"
+msgstr "Преузимање великих датотека"
 
 #: en_US/Installer.xml:31(para)
 msgid ""
@@ -2327,13 +2326,15 @@
 "refer to <ulink url=\"http://torrent.fedoraproject.org/\">http://torrent."
 "fedoraproject.org/</ulink>."
 msgstr ""
-"Ако планирате да скинете Fedora ДВД ISO одраз, имајте у виду да не "
-"подржавају све алатке за скидање датотека датотеке веће од 2 GiB. "
+""
+"Ако планирате да преузмете Fedora ДВД ISO одраз, имајте у виду да не "
+"подржавају све алатке за преузимање датотеке веће од 2 ГБ. "
 "<command>wget</command> 1.9.1-16 и новије, <command>curl</command> и "
-"<command>ncftpget</command> немају ово ограничење, и могу успешно да скину "
-"датотеке веће од 2 GiB. <application>BitTorrent</application> је још један "
-"начин за скидање великих датотека. За информацију о набавци и коришћењу "
-"торент датотеке, обратите се на <ulink url=\"http://torrent.fedoraproject."
+""
+"<command>ncftpget</command> немају ово ограничење, и могу успешно да преузму"
+" датотеке веће од 2 ГБ. <application>BitTorrent</application> је још један "
+"начин за преузимање великих датотека. За информацију о набавци и коришћењу "
+"торент датотеке, погледајте <ulink url=\"http://torrent.fedoraproject."
 "org/\">http://torrent.fedoraproject.org/</ulink>."
 
 #: en_US/Installer.xml:42(para)
@@ -2347,15 +2348,16 @@
 "mediacheck</command> at the <prompt>boot:</prompt> prompt."
 msgstr ""
 "<application>Anaconda</application> подразумевано испробава ваљаност "
-"инсталационог медија. Ова функција ради са ЦД, ДВД, хард диск ISO и NFS ISO "
+""
+"инсталационог медија. Ова функција ради са ЦД, ДВД, ISO на чврстом диску и "
+"NFS ISO "
 "инсталационим методама. Fedora пројекат препоручује да испробате све "
 "инсталационе медије пре започињања инсталационог процеса, и пре пријављивања "
 "било којих грешака везаних за инсталацију. Многе грешке пријављене су због "
-"лоше нарезаних ЦД-ова. Да би испробали ваше медија, напишите "
-""
+"лоше нарезаних ЦД-ова. Да би извршили проверу, укуцајте "
 "<userinput>linux mediacheck</userinput> на "
 "<computeroutput>boot:</computeroutput> "
-"одзивнику представљеном на почетку инсталације."
+"одзивнику."
 
 #: en_US/Installer.xml:53(para)
 msgid ""
@@ -2396,8 +2398,10 @@
 "<command>mediacheck</command>."
 msgstr ""
 "Ако користите <application>BitTorrent</application>, све датотеке које "
-"скинете су аутоматски проверене. Ако се скидање датотеке успешно заврши, не "
-"морате је проверавати. Али када је нарежете на ЦД, и даље би требали да "
+""
+"преузмете су аутоматски проверене. Ако се преузимање датотеке успешно "
+"заврши, не морате је проверавати. Али када је нарежете на ЦД, и даље би "
+"требало да "
 "користите <option>mediacheck</option> функцију."
 
 #: en_US/Installer.xml:80(para)
@@ -2409,20 +2413,19 @@
 "<application>Memtest86</application> memory testing continues until the "
 "<keycap>Esc</keycap> key is pressed."
 msgstr ""
-""
 "Можете проверити меморију рачунара пре него што инсталирате Fedora-у "
-"уписивањем <userinput>memtest86</userinput> на "
+"уносом <userinput>memtest86</userinput> на "
 "<computeroutput>boot:</computeroutput> одзивнику. Ова опција покреће "
-"самостални програм за пробу "
+"самостални програм за проверу "
 "меморије <application>Memtest86</application> уместо <application>Anaconda</"
 "application>-е. <application>Memtest86</application> ће да испробава "
 ""
-"меморију све док се тастер <keycap function=\"escape\">Esc</keycap> не "
-"притисне."
+"меморију све док се не притисне тастер <keycap "
+"function=\"escape\">Esc</keycap>."
 
 #: en_US/Installer.xml:90(title)
 msgid "Memtest86 Availability"
-msgstr "Доступност <application>Memtest86</application> програма"
+msgstr "Доступност Memtest86 програма"
 
 #: en_US/Installer.xml:91(para)
 msgid ""
@@ -2445,16 +2448,16 @@
 "Fedora 7 подржава графичку FTP и HTTP инсталацију. Међутим, "
 "инсталациони одраз мора или да стане у RAM или да се налази на локалном "
 "складишту као што је први инсталациони диск. Зато само системи са више од "
-"192MiB RAM меморије, или они који су покренути са првог инсталационог диска, "
-"могу користити графички инсталатер. Системи са 192MiB RAM-а или мање се "
+""
+"192МБ RAM-а, или они који су покренути са првог инсталационог диска, могу "
+"користити графички инсталатер. Системи са 192МБ RAM-а или мање се "
 "аутоматски пребацују на текстуални инсталатер. Ако желите да користите "
-""
-"текстуални инсталатер, напишите  <userinput>linux text</userinput> на "
+"текстуални инсталатер, укуцајте <userinput>linux text</userinput> на "
 "<computeroutput>boot:</computeroutput> одзивнику."
 
 #: en_US/Installer.xml:108(title)
 msgid "Changes in Anaconda"
-msgstr "Промене у Anaconda-и."
+msgstr "Промене у Anaconda-и"
 
 #: en_US/Installer.xml:111(para)
 msgid "Improved LiveCD support"
@@ -2478,13 +2481,14 @@
 
 #: en_US/Installer.xml:127(para)
 msgid "Improved kickstart installation"
-msgstr "Побољшана kickstart инсталације"
+msgstr "Побољшана kickstart инсталација"
 
 #: en_US/Installer.xml:133(title)
 msgid "Installation Related Issues"
 msgstr "Инсталациони проблеми"
 
-# Како превести notebook? Преносиви рачунар? Лаптоп? 
+# Како превести notebook? Преносиви рачунар? Лаптоп?
+# Милош - може ваљда и једно и друго, али никако ноутбук :) тако нек слободно остане све како је сада
 #: en_US/Installer.xml:135(title)
 msgid "Sony VAIO Notebooks"
 msgstr "Sony VAIO лаптоп"
@@ -2494,16 +2498,16 @@
 "Some Sony VAIO notebook systems may experience problems installing Fedora "
 "from CD-ROM. If this happens, restart the installation process and add the "
 "following option to the boot command line:"
-msgstr "Поједини Sony VAIO преносиви рачунари могу имати проблеме током инсталације "
-"Fedora-е са ЦД уређаја. Ако се ово догоди, поново покрените инсталациони "
+msgstr "Поједини Sony VAIO преносиви рачунари могу имати проблеме током Fedora "
+"инсталације са ЦД уређаја. Ако се ово догоди, поново покрените инсталациони "
 "процес и додајте следеће опције на boot одзивнику:"
 
 #: en_US/Installer.xml:144(para)
 msgid ""
 "Installation should proceed normally, and any devices not detected are "
 "configured the first time Fedora is booted."
-msgstr "Инсталација би се требала нормално наставити, а сви уређају који нису "
-"препознати током инсталације су подешени када се Fedora први пут покрене."
+msgstr "Инсталација би требало да се нормално настави, а сви уређају који нису "
+"препознати током инсталације се подешавају када се Fedora први пут покрене."
 
 #: en_US/Installer.xml:150(title)
 msgid "IDE RAID"
@@ -2517,13 +2521,13 @@
 "configure the RAID functions in the computer BIOS."
 msgstr "Нису сви IDE RAID контролери подржани. Ако Ваш RAID контролер још увек није "
 "подржан од стране <package>dmraid</package> пакета, можете подесити дискове "
-"у RAID низ користећи Линукс софтверски RAID. За подржане контролере, "
-"подесите RAID могућности у рачунарском BIOS-у."
+""
+"у RAID низ користећи Linux-ов софтверски RAID. За подржане контролере, "
+"подесите RAID могућности у BIOS-у рачунара."
 
 #: en_US/Installer.xml:160(title)
-#, fuzzy
 msgid "Multiple NICs and PXE Installation"
-msgstr "Вишеструке NIC и PXE инсталације"
+msgstr "Вишеструке мрежне картице и PXE инсталација"
 
 #: en_US/Installer.xml:161(para)
 msgid ""
@@ -2532,8 +2536,9 @@
 "try using a different network interface than was used by PXE. To change this "
 "behavior, use the following in <filename>pxelinux.cfg/*</filename> config "
 "files:"
-msgstr "Поједини сервери са вишеструким мрежним спрегама могу доделити eth0 мрежној "
-"спреги коју BIOS види као прву, што може изазвати да инсталатер користи "
+msgstr "Поједини сервери са вишеструким мрежним спрегама могу да не доделе eth0 "
+"мрежној спрези коју BIOS види као прву, што може изазвати да инсталатер "
+"користи "
 "другачију мрежну спрегу од оне коју је користио PXE. Да бисте променили ово "
 "понашање, користите следеће у <filename>pxelinux.cfg/*</filename> датотекама"
 " за подешавање:"
@@ -2543,14 +2548,14 @@
 "The configuration options above causes the installer to use the same network "
 "interface as BIOS and PXE use. You can also use the following option:"
 msgstr "Опције подешавања изнад проузрокују да инсталатер користи исту мрежну спрегу"
-" као и што BIOS и PXE користе. Можете такође користити следећу опцију:"
+" као што BIOS и PXE користе. Можете такође користити следећу опцију:"
 
 #: en_US/Installer.xml:178(para)
 msgid ""
 "This option causes the installer to use the first network device it finds "
 "that is linked to a network switch."
 msgstr "Ова опција проузрокује да инсталатер користи први мрежни уређај који пронађе"
-" повезаног на мрежни прекидач."
+" повезан на мрежни прекидач."
 
 #: en_US/Installer.xml:184(title)
 msgid "Compaq DL360 with Smart Array"
@@ -2561,9 +2566,10 @@
 "If you have difficulties with this installation not detecting the Smart "
 "Array card, try entering <command>linux isa</command> on the installer "
 "prompt. This lets you manually select the card."
-msgstr "Ако имате потешкоћа са овом инсталације да препозна „Smart Array“ картицу, "
+msgstr "Ако имате потешкоћа са овом инсталацијом код препознавања „Smart Array“ "
+"картице, "
 "покушајте да унесете <command>linux isa</command> на инсталационом "
-"одзивнику. Ово вам дозвољава да ручно изаберете картицу."
+"одзивнику. Ово дозвољава да ручно изаберете картицу."
 
 #: en_US/Installer.xml:194(title)
 msgid "Upgrade Related Issues"
@@ -2576,7 +2582,7 @@
 "recommended procedures for upgrading Fedora."
 msgstr "Погледајте ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/DistributionUpgrades\">ht"
 "tp://fedoraproject.org/wiki/DistributionUpgrades</ulink> за детаљни "
-"препоручени поступак за надоградњу Fedora-е."
+"препоручени поступак за Fedora надоградњу."
 
 #: en_US/Installer.xml:200(para)
 msgid ""
@@ -2585,9 +2591,9 @@
 "packages remaining from a previous installation may not work as expected on "
 "an upgraded Fedora system. If you decide to perform an upgrade anyway, the "
 "following information may be helpful:"
-msgstr "Уопштено, уместо надоградње, свежа инсталације се препоручује, посебно за "
-"системе који садрже програме са ризница са стране. Пакети са стране који су "
-"остали од предходне инсталације можда не буду радили као што се очекивује на"
+msgstr "Уопштено, препоручује се свежа инсталација уместо надоградње, посебно за "
+"системе који садрже програме из ризница са стране. Пакети са стране који су "
+"остали од претходне инсталације можда не буду радили као што се очекује на"
 " надограђеном Fedora систему. Ако одлучите да ипак надоградите систем, "
 "следећи подаци могу бити од помоћи:"
 
@@ -2602,10 +2608,11 @@
 msgstr "Пре надоградње, направите потпуну резервну копију система. Посебно сачувајте"
 " <filename>/etc</filename>, <filename>/home</filename>, као и "
 "<filename>/opt</filename> и <filename>/usr/local</filename> ако су "
+"прилагођени"
+" "
 ""
-"прилагођени пакети инсталирани на тим местима. Можда би требали да користите"
-" "
-"више покретачки приступ са „клоном“ старе инсталације на алтернативној "
+"пакети инсталирани на тим местима. Можда би требало да користите приступ "
+"покретања више система са „клоном“ старе инсталације на алтернативној "
 "партицији као резервну опцију. У том случају, направите алтернативну "
 "покретачку медију, као што је GRUB покретачка дискета."
 
@@ -2629,8 +2636,8 @@
 "Inspect the end of the output for packages that pre-date the upgrade. Remove "
 "or upgrade those packages from third-party repositories, or otherwise deal "
 "with them as necessary."
-msgstr "Погледајте крај исписа за пакете остале од старе инсталације. Можете их "
-"избацити или их ажурирати из ризница са стране, или шта год је друго "
+msgstr "Прегледајте крај исписа за пакете који су претходили надоградњи. Уклоните "
+"или ажурирајте пакете из ризница са стране, или шта год је друго "
 "потребно."
 
 #: en_US/I18n.xml:5(title)
@@ -2653,7 +2660,7 @@
 "this command:"
 msgstr "Да бисте инсталирали подршку за додатни језик из Језичког скупа, користите "
 "програм <application>Pirut</application> кроз мени "
-"<menuchoice><guimenu>Програми</guimenu><guimenuitem>Додај/Уклони "
+"<menuchoice><guimenu>Програми</guimenu><guimenuitem>Додај/уклони "
 "софтвер</guimenuitem></menuchoice>, или покрените следећу наредбу:"
 
 #: en_US/I18n.xml:22(para)
@@ -2676,7 +2683,7 @@
 
 #: en_US/I18n.xml:35(title)
 msgid "Input Methods"
-msgstr "Начини уноса"
+msgstr "Методе уноса"
 
 #: en_US/I18n.xml:36(para)
 msgid ""
@@ -2684,7 +2691,7 @@
 "to install <package>scim-bridge-gtk</package>, which works well with 3rd "
 "party C++ applications linked against older versions of <command>libstdc++</"
 "command>."
-msgstr "Када надограђујете са претходних издања Fedora-е, веома је препоручено да "
+msgstr "Када надограђујете са претходних Fedora издања, веома је препоручљиво да "
 "инсталирате пакет <package>scim-bridge-gtk</package>, који ради добро са C++"
 " програмима са стране повезаним са старијим верзијама библиотеке "
 "<command>libstdc++</command>."
@@ -2694,157 +2701,183 @@
 "When SCIM is installed, it runs by default for users of all locales. If SCIM "
 "is installed but you do not wish to run it on your desktop, disable it using "
 "<command>im-chooser</command>."
-msgstr ""
+msgstr "Када је SCIM инсталиран, подразумевано је покренут за кориснике свих "
+"локалитета. Ако је SCIM инсталиран али га не желите користити на "
+"радном окружењу, искључите га користећи наредбу <command>im-"
+"chooser</command>."
 
 #: en_US/I18n.xml:47(para)
 msgid ""
 "The following table lists the default trigger hotkeys for different "
 "languages:"
 msgstr ""
+"Следећа табела наводи подразумеване пречице за окидаче у разним језицима:"
 
 #: en_US/I18n.xml:52(segtitle)
 msgid "Language"
-msgstr ""
+msgstr "Језик"
 
 #: en_US/I18n.xml:53(segtitle)
 msgid "Trigger hotkeys"
-msgstr ""
+msgstr "Пречица за окидач"
 
 #: en_US/I18n.xml:55(seg)
 msgid "all"
-msgstr ""
+msgstr "сви"
 
 #: en_US/I18n.xml:57(keycap)
 msgid "Ctrl"
-msgstr ""
+msgstr "Ctrl"
 
 #: en_US/I18n.xml:58(keycap) en_US/I18n.xml:72(keycap)
 msgid "Space"
-msgstr ""
+msgstr "Размак"
 
 #: en_US/I18n.xml:63(seg)
 msgid "Japanese"
-msgstr ""
+msgstr "Јапански"
 
 #: en_US/I18n.xml:64(keycap)
 msgid "Zenkaku_Hankaku"
-msgstr ""
+msgstr "Зенкаку_Ханкаку"
 
 #: en_US/I18n.xml:65(keycap)
 msgid "Alt"
-msgstr ""
+msgstr "Alt"
 
 #: en_US/I18n.xml:66(keycap)
 msgid "`"
-msgstr ""
+msgstr "`"
 
 #: en_US/I18n.xml:64(seg)
 msgid ""
 "<placeholder-1/> or <keycombo><placeholder-2/><placeholder-3/></keycombo>"
-msgstr ""
+msgstr "<placeholder-1/> или <keycombo><placeholder-2/><placeholder-3/></keycombo>"
 
 #: en_US/I18n.xml:69(seg)
 msgid "Korean"
-msgstr ""
+msgstr "Корејски"
 
 #: en_US/I18n.xml:71(keycap)
 msgid "Shift"
-msgstr ""
+msgstr "Shift"
 
 #: en_US/I18n.xml:73(keycap)
 msgid "Hangul"
-msgstr ""
+msgstr "Хангул"
 
 #: en_US/I18n.xml:70(seg)
 msgid ""
 "<keycombo><placeholder-1/><placeholder-2/></keycombo> or <placeholder-3/>"
-msgstr ""
+msgstr "<keycombo><placeholder-1/><placeholder-2/></keycombo> или <placeholder-3/>"
 
 #: en_US/FileSystems.xml:5(title)
 msgid "File Systems"
-msgstr ""
+msgstr "Системи датотека"
 
 #: en_US/FileSystems.xml:7(para)
 msgid ""
 "Fedora 7 provides basic support for encrypted swap partitions and non-root "
 "file systems. To use it, add entries to <filename>/etc/crypttab</filename> "
 "and reference the created devices in <filename>/etc/fstab</filename>."
-msgstr ""
+msgstr "Fedora 7 пружа основну подршку за шифроване свап партиције и некоренске "
+""
+"системе датотека. Ако желите користити ту подршку, додајте следеће ставке у "
+"<filename>/etc/crypttab</filename> датотеку и укажите на "
+"направљени уређај у <filename>/etc/fstab</filename> датотеци."
 
 #: en_US/FileSystems.xml:15(title)
 msgid "Encrypted FS Support Unavailable During Install"
-msgstr ""
+msgstr "Шифрована подршка за системе датотека није доступна током инсталације"
 
 #: en_US/FileSystems.xml:17(para)
 msgid ""
 "Enable file system encryption after installation. <application>Anaconda</"
 "application> does not have support for creating encrypted block devices."
-msgstr ""
+msgstr "Омогућите шифровање система датотека после инсталације. "
+"<application>Anaconda</application> нема подршку за прављење шифрованих "
+"блоковских уређаја."
 
 #: en_US/FileSystems.xml:23(para)
 msgid ""
 "The following example shows an <filename>/etc/crypttab</filename> entry for "
 "a swap partition:"
-msgstr ""
+msgstr "Следећи пример приказује ставку у <filename>/etc/crypttab</filename> "
+"датотеци "
+"за свап партицију:"
 
 #: en_US/FileSystems.xml:31(para)
 msgid ""
 "This creates an encrypted block device <filename>/dev/mapper/my_swap</"
 "filename>, which can be referenced in <filename>/etc/fstab</filename>. The "
 "next example shows an entry for a filesystem volume:"
-msgstr ""
+msgstr "Ово прави шифровани блоковски уређај "
+"<filename>/dev/mapper/my_swap</filename>, на који се може указати у "
+"<filename>/etc/fstab</filename> датотеци. Следећи пример показује ставку за "
+"диск са системом датотека:"
 
 #: en_US/FileSystems.xml:41(para)
 msgid ""
 "The <filename>/etc/volume_key</filename> file contains a plaintext "
 "encryption key. You can also specify <filename>none</filename> as the key "
 "file name, and the system instead asks for the encryption key during boot."
-msgstr ""
+msgstr "<filename>/etc/volume_key</filename> датотека садржи шифровани кључ у "
+""
+"обичном тексту. Можете такође навести <filename>none</filename> (нема) као "
+"име "
+"датотеке за кључ, и систем ће упитати за кључ шифровања током покретања."
 
 #: en_US/FileSystems.xml:48(para)
 msgid ""
 "The recommended method is to use <firstterm>LUKS</firstterm> for file system "
 "volumes: (using LUKS you can drop the <computeroutput>cipher=</"
 "computeroutput> part in <filename>crypttab</filename>)."
-msgstr ""
+msgstr "Препоручени начин је да се користи <firstterm>LUKS</firstterm> за дискове са"
+" системом датотека: (користећи LUKS можете изоставити "
+"<computeroutput>cipher=</computeroutput> део у <filename>crypttab</filename>"
+" датотеци)."
 
 #: en_US/FileSystems.xml:57(para)
 msgid ""
 "Create the encrypted volume using <command>cryptsetup luksFormat</command>"
-msgstr ""
+msgstr "Направите шифровани диск користећи наредбу "
+"<command>cryptsetup luksFormat</command>"
 
 #: en_US/FileSystems.xml:63(para)
 msgid "Add the necessary entry to <filename>/etc/crypttab</filename>"
-msgstr ""
+msgstr "Додајте неопходне ставке у <filename>/etc/crypttab</filename> датотеку"
 
 #: en_US/FileSystems.xml:68(para)
 msgid ""
 "Set up the volume manually using <command>cryptsetup luksOpen</command> or "
 "reboot"
-msgstr ""
+msgstr "Поставите диск ручно користећи наредбу <command>cryptsetup "
+"luksOpen</command> или поново покрените систем"
 
 #: en_US/FileSystems.xml:74(para)
 msgid "Create a filesystem on the encrypted volume"
-msgstr ""
+msgstr "Направите систем датотека на шифрованом диску"
 
 #: en_US/FileSystems.xml:77(para)
 msgid "Set up an <filename>/etc/fstab</filename> entry"
-msgstr ""
+msgstr "Поставите <filename>/etc/fstab</filename> ставку"
 
 #: en_US/Feedback.xml:5(title)
 msgid "Feedback"
-msgstr ""
+msgstr "Повратна информација"
 
 #: en_US/Feedback.xml:7(para)
 msgid ""
 "Thank you for taking the time to provide your comments, suggestions, and bug "
 "reports to the Fedora community. By doing so, you help improve the state of "
 "Fedora, Linux, and free software worldwide."
-msgstr ""
+msgstr "Хвала Вам за време утрошено у пружању примедби, предлога и извештаја о "
+"грешкама Fedora-иној заједници. Радећи то, помажете у побољшању стања "
+"Fedora-е, Linux-а и слободног софтвера широм света."
 
 #: en_US/Feedback.xml:14(title)
 msgid "Providing Feedback on Fedora Software"
-msgstr ""
+msgstr "Пружање повратних података о Fedora софтверу"
 
 #: en_US/Feedback.xml:15(para)
 msgid ""
@@ -2854,36 +2887,45 @@
 "commonly reported bugs and known issues for this release is available from "
 "<ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Bugs/F7Common\">http://"
 "fedoraproject.org/wiki/Bugs/F7Common</ulink>."
-msgstr ""
+msgstr "Да би пружили повратне податке о Fedora софтверу или другим деловима "
+"система, погледајте <ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeature"
+"Requests\">http://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests</ulink>. "
+""
+"Списак често пријављиваних грешака и познатих проблема за ово издање је "
+"доступан на страници <ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/Bugs/F7Common"
+"\">http://fedoraproject.org/wiki/Bugs/F7Common</ulink>."
 
 #: en_US/Feedback.xml:26(title)
 msgid "Providing Feedback on Release Notes"
-msgstr "Пружање мишљења о белешкама о издању"
+msgstr "Пружање мишљења о Белешкама о издању"
 
 #: en_US/Feedback.xml:28(title)
 msgid "Feedback for Release Notes Only"
-msgstr ""
+msgstr "Повратни подаци само за Белешке о издању"
 
 #: en_US/Feedback.xml:29(para)
 msgid "This section concerns feedback on the release notes themselves."
-msgstr ""
+msgstr "Овај одељак се тиче повратних података о самим белешкама о издању."
 
 #: en_US/Feedback.xml:34(para)
 msgid ""
 "If you feel these release notes could be improved in any way, you can "
 "provide your feedback directly to the beat writers. Here are several ways to "
 "do so, in order of preference:"
-msgstr ""
+msgstr "Ако сматрате да се ове белешке о издању могу побољшати на било који начин, "
+"можете пружити повратне податке директно писцима цртица. Ево неколико начина"
+" да се то уради, по редоследу пожељности:"
 
 #: en_US/Feedback.xml:41(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If you have a Fedora account, edit content directly at <ulink url=\"http://"
 "fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats\">http://fedoraproject.org/wiki/Docs/"
 "Beats</ulink>"
 msgstr ""
 "Ако имате Fedora налог, уредите садржај директно на <ulink url=\"http://"
-"fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats\"/>"
+""
+"fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats\">http://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats<"
+"/ulink>"
 
 #: en_US/Feedback.xml:47(para)
 msgid ""
@@ -2891,17 +2933,23 @@
 "nej3u\">http://tinyurl.com/nej3u</ulink> - <emphasis role=\"strong\">This "
 "link is ONLY for feedback on the release notes themselves.</emphasis> Refer "
 "to the admonition above for details."
-msgstr ""
+msgstr "Попуните захтев за грешку користећи шаблон: <ulink "
+"url=\"http://tinyurl.com/nej3u\">http://tinyurl.com/nej3u</ulink> - <emphasis "
+""
+"role=\"strong\">Ово је САМО за повратне податке за саме белешке о "
+"издању.</emphasis> "
+"Погледајте упозорење изнад за више детаља."
 
 #: en_US/Feedback.xml:56(para)
 msgid ""
 "Email <ulink url=\"mailto:relnotes at fedoraproject.org"
 "\">relnotes at fedoraproject.org</ulink>"
-msgstr ""
+msgstr "Пошаљите ел. поруку на <ulink "
+"url=\"mailto:relnotes at fedoraproject.org\">relnotes at fedoraproject.org</ulink>"
 
 #: en_US/Entertainment.xml:6(title)
 msgid "Games and Entertainment"
-msgstr ""
+msgstr "Игре и забава"
 
 #: en_US/Entertainment.xml:8(para)
 msgid ""
@@ -2909,10 +2957,13 @@
 "can install a small package of games for GNOME (called <package>gnome-games</"
 "package>) and KDE (<package>kdegames</package>). There are also many "
 "additional games that span every major genre available in the repositories."
-msgstr ""
+msgstr "Fedora пружа избор игрица које покривају неколицину жанрова. Корисници могу "
+"инсталирати мали пакет игрица за GNOME (назван <package>gnome-"
+"games</package>) и KDE (<package>kdegames</package>). Постоји такође много "
+""
+"додатних игара које обухватају сваки популарнији жанр доступних у ризницама."
 
 #: en_US/Entertainment.xml:16(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Fedora Project website features a section dedicated to games that "
 "details many of the available games, including overviews and installation "
@@ -2922,7 +2973,7 @@
 "Веб страница Fedora пројекта представља одељак посвећен играма који детаљно "
 "описује многе доступне игре, укључујући прегледе и упутства за инсталацију. "
 "За више информација погледајте <ulink url=\"http://fedoraproject.org/wiki/"
-"Games\"/>."
+"Games\">http://fedoraproject.org/wiki/Games</ulink>."
 
 #: en_US/Entertainment.xml:23(para)
 msgid ""
@@ -2930,21 +2981,26 @@
 "<application>Pirut</application> graphical utility (<guimenu>Applications</"
 "guimenu><guimenuitem>Add/Remove Software</guimenuitem>), or via the command "
 "line:"
-msgstr ""
+msgstr "За списак осталих игара које су доступне за инсталацију, користите графичку "
+"алатку <application>Pirut</application> "
+"(<guimenu>Програми</guimenu><guimenuitem>Додај/уклони "
+"софтвер</guimenuitem>), или кроз командну линију:"
 
 #: en_US/Entertainment.xml:33(para)
 msgid ""
 "For help using <command>yum</command> to install the assorted game packages, "
 "refer to the guide available at:x"
-msgstr ""
+msgstr "За помоћ у коришћењу наредбе <command>yum</command> при инсталацији "
+"одабраних пакета "
+"игара, погледајте водич доступан на страници:"
 
 #: en_US/Entertainment.xml:39(ulink)
 msgid "http://docs.fedoraproject.org/yum/"
-msgstr ""
+msgstr "http://docs.fedoraproject.org/yum/"
 
 #: en_US/Entertainment.xml:43(title)
 msgid "Haxima"
-msgstr ""
+msgstr "Haxima"
 
 #: en_US/Entertainment.xml:44(para)
 msgid ""
@@ -2952,36 +3008,42 @@
 "engine and its companion game Haxima. This version is not compatible with "
 "saved games from previous Nazghul versions, so those with Haxima games in "
 "progress need to restart their games after updating to Fedora 7."
-msgstr ""
+msgstr "Fedora 7 укључује верзију 0.5.6 старе Nazghul машине за играње замишљених "
+"улога и пратећу игрицу Haxima. Ова верзија није усклађена са играма "
+"сачуваним претходним Nazghul верзијама, тако да они са Haxima играма у току "
+"морају поново започети своје игре после надоградње на Fedora 7."
 
 #: en_US/Devel.xml:5(title)
 msgid "Development"
-msgstr ""
+msgstr "Развој"
 
 #: en_US/Devel.xml:7(para)
 msgid "This section covers various development tools and features."
-msgstr ""
+msgstr "Овај одељак покрива разне развојне алатке и могућности."
 
 #: en_US/Devel.xml:22(title)
 msgid "Tools"
-msgstr ""
+msgstr "Алатке"
 
+# Јесми ли се договорили како да преводимо compiler?
+# Милош - треба прегледати архиву - или компајлер или преводилац, сигурно не састављач
 #: en_US/Devel.xml:24(title)
+#, fuzzy
 msgid "GCC Compiler Collection"
-msgstr ""
+msgstr "GCC збирка састављача"
 
 #: en_US/Devel.xml:25(para)
 msgid ""
 "This release of Fedora has been built with GCC 4.1, which is included with "
 "the distribution."
-msgstr ""
+msgstr "Ово Fedora издање је направљено користећи GCC 4.1, који је укључен са "
+"дистрибуцијом."
 
 #: en_US/Devel.xml:52(title)
 msgid "Eclipse"
 msgstr "Eclipse"
 
 #: en_US/Devel.xml:53(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This release of Fedora includes Fedora Eclipse, based on the Eclipse SDK "
 "version 3.2.2 (<ulink url=\"http://www.eclipse.org\">http://www.eclipse.org</"
@@ -2994,14 +3056,22 @@
 "readme_eclipse_3.2.2.html\">http://www.eclipse.org/eclipse/development/"
 "readme_eclipse_3.2.2.html</ulink>."
 msgstr ""
-"Ово издање Fedora Core укључује Fedora Eclipse, заснован на <ulink url="
-"\"http://www.eclipse.org\">Eclipse</ulink> SDK верзији 3.2. Страни \"Ново и "
-"вредно пажње\" овог издања се може приступити <ulink url=\"http://download."
+""
+"Ово Fedora издање укључује Fedora Eclipse SDK верзије 3.2.2 (<ulink "
+"url=\"http://www.eclipse.org\">http://www.eclipse.org</ulink>). Страни \"Ново"
+" и "
+""
+"вредно пажње\" 3.2.x издања се може приступити на <ulink "
+"url=\"http://download."
 "eclipse.org/eclipse/downloads/drops/R-3.2-200606291905/new_noteworthy/"
-"eclipse-news.html\">овде</ulink>."
+""
+"eclipse-news.html\">http://download.eclipse.org/eclipse/downloads/drops/R-3.2"
+"-200606291905/new_noteworthy/eclipse-news.html</ulink>.  Белешке о издању "
+"својствене за 3.2.2 су доступне на <ulink url=\"http://www.ecli"
+"pse.org/eclipse/development/readme_eclipse_3.2.2.html\">http://www.eclipse.or"
+"g/eclipse/development/readme_eclipse_3.2.2.html</ulink>. страници."
 
 #: en_US/Devel.xml:63(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Eclipse SDK is known variously as \"the Eclipse Platform,\" \"the "
 "Eclipse IDE,\" and \"Eclipse.\" The Eclipse SDK is the foundation for the "
@@ -3014,13 +3084,19 @@
 "Framework, and GEF (<ulink url=\"http://www.eclipse.org/gef\">http://www."
 "eclipse.org/gef</ulink>), the Graphical Editing Framework."
 msgstr ""
-"Издато јуна 2006. године, SDK је позната као \"Eclipse платформа,\" "
-"\"Eclipse IDE,\" и \"Eclipse.\" Eclipse SDK је основа за комбиновано издање "
-"десет пројеката Eclipse под комбинованом лепезом издања <ulink url=\"http://"
-"www.eclipse.org/callisto\">Callisto</ulink>. У  Fedora Core и  Extras је "
-"укључено неколико ових Callisto пројеката: <ulink url=\"http://www.eclipse."
-"org/cdt\">CDT</ulink>, for C/C++ развој и <ulink url=\"http://www.eclipse."
-"org/gef\">GEF</ulink> (Graphical Editing Framework)."
+"Eclipse SDK је познат као „Eclipse платформа“, „Eclipse IDE“ и „Eclipse“. "
+"Eclipse SDK је основа за комбиновано издање "
+""
+"десет Eclipse пројеката под комбинованом лепезом издања Callisto (<ulink url"
+"=\"http://www.eclipse.org/callisto\">http://www.eclipse.org/callisto</ulink>)."
+" У Fedora-у је укључено неколико ових Callisto пројеката: CDT (<ulink "
+"url=\"http://www.eclipse.org/cdt\">http://www.eclipse.org/cdt</ulink>) за "
+"C/C++ развој, EMF (<ulink "
+"url=\"http://www.eclipse.org/emf\">http://www.eclipse.org/emf</ulink>) Eclipse"
+" радни оквир за моделирање, и GEF (<ulink "
+"url=\"http://www.eclipse.org/gef\">http://www.eclipse.org/gef</ulink>), "
+"Графички радни оквир за "
+"уређивање."
 
 #: en_US/Devel.xml:78(para)
 msgid ""
@@ -3034,7 +3110,19 @@
 "ulink>), a task-focused UI for Eclipse, is also available in Fedora with "
 "task connectors for Bugzilla and Trac. It was not part of Callisto but will "
 "be part of the forthcoming Europa combined Eclipse release."
-msgstr ""
+msgstr "Доступно је и много Eclipse пројеката са стране, укључујући Subclipse "
+"(<ulink "
+"url=\"http://subclipse.tigris.org/\">http://subclipse.tigris.org/</ulink>) за "
+"интеграцију Subversion контроле верзија, <ulink "
+"url=\"/wiki/PyDev\">PyDev</ulink> (<ulink "
+"url=\"http://pydev.sf.net\">http://pydev.sf.net</ulink>) за развој у Питону, и"
+" PHPeclipse (<ulink "
+"url=\"http://www.phpeclipse.de/\">http://www.phpeclipse.de/</ulink>) за развој"
+" PHP-у. Mylar (<ulink "
+"url=\"http://eclipse.org/mylar\">http://eclipse.org/mylar</ulink>), корисничко"
+" сучеље за Eclipse фокусирано на задатке, је такође доступно у Fedora-и са "
+"везницима задатака за Bugzilla-у и Trac. Оно није део Callisto лепезе али ће"
+" бити део долазећег комбинованог Eclipse издања Europa."
 
 #: en_US/Devel.xml:94(para)
 msgid ""
@@ -3043,10 +3131,13 @@
 "(<ulink url=\"http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-devel-java-list/"
 "\">http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-devel-java-list/</ulink>) "
 "and/or #fedora-java on freenode."
-msgstr ""
+msgstr "Помоћ при паковању и испробавању додатних пројеката уз GCJ је увек "
+"добродошла. Контактирајте заинтересоване особе кроз fedora-devel-java-list "
+"(<ulink url=\"http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-devel-java-"
+"list/\">http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-devel-java-"
+"list/</ulink>) и/или #fedora-java на freenode серверу."
 
 #: en_US/Devel.xml:101(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fedora also includes plugins and features that are particularly useful to "
 "FLOSS hackers, ChangeLog editing with <package>eclipse-changelog</package>, "
@@ -3056,57 +3147,62 @@
 "that use GNU autotools. Enhancements to the CDT include:"
 msgstr ""
 "Fedora такође укључује додатке и својства која су нарочито корисна FOSS "
-"хакерима: <ulink url=\"http://fedora-test.fedoraproject.org/fedora-docs/"
-"fedora-docs/ChangeLog\">Дневник измена</ulink> уређивање са "
-"<systemitem>eclipse-changelog</systemitem> и сарадња са Bugzilla  "
-"<systemitem>eclipse-bugzilla</systemitem>. Наш пакет CDT такође укључује "
-"подршку за GNU Autotools у радној верзији. Најновије информације о овим "
-"пројектима можете наћи на страни <ulink url=\"http://sourceware.org/eclipse/"
-"\">Fedora Eclipse Project</ulink>."
+""
+"хакерима, уређивање Дневника измена са <package>eclipse-changelog</package> "
+"и Bugzilla сарадња са <package>eclipse-mylar-bugzilla</package> пакетима. "
+"Наш CDT пакет такође укључује радну верзију подршке за GNU Autotools "
+"додатак. Овај додатак омогућује крајњим корисницима да користе Eclipse за "
+"прављење и одржавање C/C++ пројеката који употребљавају GNU autotools. "
+"Побољшања за CDT укључују:"
 
 #: en_US/Devel.xml:113(para)
 msgid "Performing configuration prior to build"
-msgstr ""
+msgstr "Извршавање подешавања пре прављења"
 
 #: en_US/Devel.xml:118(para)
 msgid ""
 "Special editors for <package>autoconf</package>/<package>automake</package> "
 "input files"
-msgstr ""
+msgstr "Посебни уређивачи за <package>autoconf</package>/<package>automake</package>"
+" улазне датотеке"
 
 #: en_US/Devel.xml:125(para)
 msgid "Special help for <package>autoconf</package> macros"
-msgstr ""
+msgstr "Посебна помоћ за <package>autoconf</package> макрое"
 
 #: en_US/Devel.xml:130(para)
 msgid "Hover help for C library functions"
-msgstr ""
+msgstr "Лебдећа помоћ за функције Це библиотеке"
 
+# Конзола или терминал?
 #: en_US/Devel.xml:135(para)
+#, fuzzy
 msgid "A special console for configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Посебна конзола за подешавање"
 
 #: en_US/Devel.xml:140(para)
 msgid ""
 "The latest information regarding these projects can be found at the Fedora "
 "Eclipse Project page: <ulink url=\"http://sourceware.org/eclipse/\">http://"
 "sourceware.org/eclipse/</ulink>."
-msgstr ""
+msgstr "Последње информације у вези ових пројеката можете наћи на страници Fedora "
+"Eclipse пројекта: <ulink "
+"url=\"http://sourceware.org/eclipse/\">http://sourceware.org/eclipse/</ulink>."
 
 #: en_US/Devel.xml:145(para)
 msgid ""
 "This release includes 21 language packs for the Eclipse SDK. Each language "
 "is packed into a separate package, such as <package>eclipse-sdk-nls-ko</"
 "package> for the Korean translation."
-msgstr ""
+msgstr "Ово издање садржи пакете 21. језика за Eclipse SDK. Сваки језик је запакован"
+" у засебан пакет, као нпр.  <package>eclipse-sdk-nls-ko</package> за "
+"корејски превод."
 
 #: en_US/Devel.xml:152(title)
-#, fuzzy
 msgid "Non-packaged Plugins/Features"
-msgstr "Не паковани додаци/опције"
+msgstr "Незапаковани додаци/опције"
 
 #: en_US/Devel.xml:153(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fedora Eclipse contains a patch to allow non-<systemitem class=\"username"
 "\">root</systemitem> users to make use of the Update Manager functionality "
@@ -3115,12 +3211,14 @@
 "Please note, however, that these plugins do not have associated GCJ-compiled "
 "bits and may therefore run slower than expected."
 msgstr ""
-"Fedora Eclipse садржи закрпу да дозволи корисницима који нису root да "
-"користе функционалност „Управника ажурирања“ за инсталацију не пакованих "
-"додатака и опција. Такви додаци су инсталирани у корисничком личном "
-"директоријуму <filename class=\"directory\">.eclipse</filename> "
-"директоријуму. Молимо вас да запамтите да ови додаци немају GCJ компајлиране "
-"битове и могу онда да буду спорији него што би се очекивало."
+""
+"Fedora Eclipse садржи закрпу која дозвољава корисницима који нису "
+"<systemitem class=\"username\">root</systemitem> да користе функционалност "
+"„Управника ажурирања“ за инсталацију незапакованих додатака и опција. Такви "
+"додаци се инсталирају у лични директоријум корисника под "
+"<code>.eclipse</code> директоријумом. Имајте на међутим на уму да ови додаци"
+" немају пратеће делове компајлиране GCJ-ом и могу онда да буду спорији него "
+"што би се очекивало."
 
 #: en_US/Devel.xml:165(title)
 msgid "Alternative Java Runtime Environments"
@@ -3133,12 +3231,12 @@
 "installation of alternative JREs. A caveat exists, however, for installing "
 "proprietary JREs on 64-bit machines."
 msgstr "Слободни JRE који долази уз Fedora-у неће задовољити потребе свих корисника,"
+" те"
 " због тога Fedora дозвољава инсталацију алтернативних Java извршних "
 "окружења. Зачкољице нажалост постоје за инсталацију власничких JRE-ова на "
 "64-битним машинама."
 
 #: en_US/Devel.xml:172(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The 64-bit JNI libraries shipped by default on x86_64 systems in Fedora do "
 "not run on 32-bit proprietary JREs. In other words, do not try to run "
@@ -3147,10 +3245,13 @@
 "version of the packages, if available. To install a 32-bit version, use the "
 "following command:"
 msgstr ""
-"64-битне JNI библиотеке које се подразумевано испоручују на x86_64 системима "
-"у Fedora Core и Extras не раде на 32-битним JRE. Или се пребаците на 64-"
-"битну Java алтернативу, или инсталирајте 32-битну верзију пакета, уколико су "
-"доступни. За инсталацију 32-битне верзије, користите следећу команду:"
+""
+"64-битне JNI библиотеке које се подразумевано испоручују на x86_64 Fedora "
+"системима не раде на власничким 32-битним JRE-има. Другим речима, не "
+"покушавајте да покрећете Fedora-ине x86_64 Eclipse пакете на Sun-овом "
+"32-битном JRE-у. Отказују на збуњујуће начине. Или се пребаците на 64-битни "
+"власнички JRE, или инсталирајте 32-битну верзију пакета, уколико су "
+"доступни. За инсталацију 32-битне верзије, користите следећу наредбу:"
 
 #: en_US/Devel.xml:182(para)
 msgid ""
@@ -3159,12 +3260,13 @@
 "command:"
 msgstr ""
 "Слично, 32-битне JNI библиотеке које се подразумевано испоручују на ppc64 "
-"системима не раде са  64-битним JRE. За инсталацију 64-битне верзије, "
-"користите следећу команду:"
+""
+"системима не раде са 64-битним JRE-ом. За инсталацију 64-битне верзије, "
+"користите следећу наредбу:"
 
 #: en_US/Devel.xml:190(title)
 msgid "Europa/Eclipse 3.3"
-msgstr ""
+msgstr "Europa/Eclipse 3.3"
 
 #: en_US/Devel.xml:191(para)
 msgid ""
@@ -3175,7 +3277,13 @@
 "means that versions of Eclipse-based applications included in Fedora such as "
 "RSSOwl and Azureus may lag upstream releases if they require features only "
 "available in Eclipse 3.3."
-msgstr ""
+msgstr "У јуну 2007., Eclipse заједница ће издати Europa комбиновано издање "
+"одабраних додатака и опција. Оно се бити засновано и укључиваће Eclipse SDK "
+"верзије 3.3. Ово је значајна промена и због тога, Fedora Eclipse неће бити "
+"Europa заснован све до Fedora 8 издања. Ово значи да верзије Eclipse "
+"заснованих програма који су укључени у Fedora-у као што су RSSOwl и Azureus "
+"могу каснити за узводним издањима ако захтевају могућности које су доступне "
+"само код Eclipse 3.3."
 
 #: en_US/Desktop.xml:5(title)
 msgid "Fedora Desktop"
@@ -3184,55 +3292,63 @@
 #: en_US/Desktop.xml:7(para)
 msgid ""
 "This section details changes that affect Fedora graphical desktop users."
-msgstr ""
+msgstr "Овај одељак описује измене које се дотичу корисника Fedora радног окружења."
 
 #: en_US/Desktop.xml:13(title)
 msgid "Localized Common User Directories (xdg-user-dirs)"
-msgstr ""
+msgstr "Локализовани уобичајени директоријуми корисника (xdg-user-dirs)"
 
 #: en_US/Desktop.xml:14(para)
 msgid ""
 "This release of Fedora now includes the new common user directory structure, "
 "<systemitem>xdg-user-dirs</systemitem>. Features of these new user "
 "directories include:"
-msgstr ""
+msgstr "Ово Fedora издање сада укључује нову структуру уобичајених директоријума "
+"корисника, <systemitem>xdg-user-dirs</systemitem>. Својства ових нових "
+"директоријума корисника укључују:"
 
 #: en_US/Desktop.xml:21(para)
 msgid "Directory names can be localized (translated)"
-msgstr ""
+msgstr "Имена директоријума могу бити локализована (преведена)"
 
 #: en_US/Desktop.xml:24(para)
 msgid ""
 "Includes a set of common directories by default, such as for documents, "
 "music, pictures, and downloads."
-msgstr ""
+msgstr "Подразумевано укључују скуп уобичајених директоријума, као што су за "
+"документа, музику, слике, и преузете датотеке."
 
 #: en_US/Desktop.xml:28(para)
 msgid ""
 "Appear as common bookmarks in the file browser, and are picked up by many "
 "applications as app-specific defaults. For example, a music player would "
 "start the file opening dialog in the default music directory."
-msgstr ""
+msgstr "Приказују се као уобичајене пречице у разгледачу датотека, и многи програми "
+"их препознају као подразумеване ставке програма. На пример, програм за "
+"пуштање музике покреће прозорче за отварање датотека у подразумеваном "
+"директоријуму за музику."
 
 #: en_US/Desktop.xml:34(para)
 msgid ""
 "Configurable by users, who can move or rename the directories via the "
 "<application>Nautilus</application> file manager, or by editing <filename>~/."
 "config/user-dirs.dirs</filename>."
-msgstr ""
+msgstr "Корисници могу подешавати, померати или преименовати ове директоријуме кроз "
+"<application>Nautilus</application> управљач датотекама, или уређивањем "
+"<filename>~/.config/user-dirs.dirs</filename> датотеке."
 
 #: en_US/Desktop.xml:46(title)
 msgid "GNOME"
-msgstr ""
+msgstr "GNOME"
 
 #: en_US/Desktop.xml:47(para)
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This release features GNOME 2.18 (<ulink url=\"http://www.gnome.org/"
 "start/2.18/\">http://www.gnome.org/start/2.18/</ulink>)"
 msgstr ""
-"Ово издање представља <ulink url=\"http://www.gnome.org/start/2.16/\">GNOME "
-"2.16</ulink> и KDE 3.5.4."
+""
+"Ово издање представља GNOME 2.18 (<ulink url=\"http://www.gnome.org/start/2.1"
+"8/\">http://www.gnome.org/start/2.18/</ulink>)"
 
 #: en_US/Desktop.xml:51(para)
 msgid ""
More information about the trans-sr mailing list