Белешке

Igor Miletic grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca
Mon Apr 30 20:44:42 UTC 2007


On Mon, 2007-04-30 at 20:52 +0100, Miloš Komarčević wrote:
> Svaka čast Igore!!!
> 
> Proći ću drugu polovinu večeas, i možda sutra još jednom sve.
> 
> Ajde ti ovu verziju šibni na CVS svaki slučaj, jer čini mi se da treba
> tražiti da poprave link ka našim relnotes u "homepage" modulu...

Ја сам то ручно додао у нашем преводу.

> 
> On 4/30/07, Igor Miletic <grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca> wrote:
> > Белешке су преведене, остало још само 6 нејасних превода, од којих 5 је
> > превод израза kernel flavour.
> 
> I dalje mi se više sviđa "aroma jezgra" od "ukusa jezgra"...

Можда би боље било да преведемо то као врста језгра, јер flavour је само
поуларни сленг (са каквим укусом желиш овај кернел, x86 или x86_64) за
реч врста, (у ствари су синоними у овом контексту). 

Мислим да се код нас арома и укус не користе као синоними за реч врста.

Поздрав,
Игор
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20070430/9f4d44c6/attachment.bin 


More information about the trans-sr mailing list