J/&$%#$" Pootle

Miloš Komarčević kmilos at gmail.com
Fri Jun 8 09:22:01 UTC 2007


On 6/1/07, Данило Шеган <danilo at gnome.org> wrote:
> Јуче у 10:55, Miloš Komarčević написа:
>
> > ...trebalo bi propustiti po datoteke kroz gettext-ov
> > msgmerge pre postavljanja na CVS server kako bi osigurali da koristimo
> > uvek isti format.
>
> msgcat ;)

Kako bre msgcat, zar on ne spaja dve po datoteke, znači potrebna su dva ulaza?

Sa msgmerge barem odradim poređenje sa pot šablonom što ne dodaje nizove, npr.

msgmerge -o sr.pox sr.po program.pot && mv sr.pox sr.po

Pozdrav,
Miloš




More information about the trans-sr mailing list