readme-live-image

Miloš Komarčević kmilos at gmail.com
Thu Oct 4 09:38:19 UTC 2007


Igore,

Primetio sam da si krenuo sa readme-live-image prevodom. Zar ga ne
radi već Vlada? Ne bi bilo dobro da se duplira rad kad ne mora.

Ajmo ljudi slobodno malo više komunikacije ;) Zato i imamo ovu listu...

Pozdrav,
Miloš
More information about the trans-sr mailing list