readme-live-image

Miloš Komarčević kmilos at gmail.com
Tue Oct 9 22:21:49 UTC 2007


On 10/9/07, S V <pretorijanac07 at yahoo.com> wrote:
> Evo prevoda

Hvala Vlado! Odlično odrađeno, napredak je itekako vidljiv od prošlog modula ;)

Naravno ima i malčice ispravki: hteli ili ne, jedino je "Živi otisak"
u opticaju radi konzistencije sa ostatkom dokumentacije... Ostatak
ispravki je većinom oko konstrukcija rečenice radi pojašnjavanja (ovo
je priznajem krajnje subjektivno, tako da reci slobodno ako ti se
nešto od izmena ne dopada).

Puno pozdrava,
Miloš
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: sr.po.diff.gz
Type: application/x-gzip
Size: 7653 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20071009/beb83d41/attachment.gz 


More information about the trans-sr mailing list