recode-sr-latin (Bilo: Latinica u dokumentaciji)

Igor Miletic grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca
Wed Oct 17 18:18:51 UTC 2007


On Tue, 2007-10-16 at 19:00 +0100, Miloš Komarčević wrote:
> Probaću malo da se igram sa ovim varijantama kasnije pa ću javiti šta
> sam uradio.

Идеално било да сами мењамо recode-sr-latin почевши од Данилове верзије
(претпостављам да имамо приступ коду). А када дођемо до задовољавајућег
резултата, можемо предложити Данилу да укључи то у званичну верзију (као
patch). То би било лакше за Данила, а и нама даје доста више слободе да
експериментишемо. 

У сваком случају јави шта си урадио.

Поздрав,
Игор
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20071017/b29ddab6/attachment.bin 


More information about the trans-sr mailing list