recode-sr-latin (Bilo: Latinica u dokumentaciji)

Miloš Komarčević kmilos at gmail.com
Mon Oct 22 22:32:37 UTC 2007


On 10/18/07, Miloš Komarčević <kmilos at gmail.com> wrote:
> On 10/17/07, Igor Miletic <grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca> wrote:
>
> > У сваком случају јави шта си урадио.
>
> Verovatno posle vikenda.
>

Evo ubacio sam i poslednje prevode dokumentacije sa sve latinicom u
CVS, gotovo, nema više :))) dok ne uočimo prvu grešku tj. ;)

Ovo je otprilike skripta koju sam koristio za prebacivanje:

msgmerge -v --no-wrap -o sr1.pox sr.po *.pot
sed -f nastavci.sed sr1.pox > sr2.pox
c2l -in sr2.pox -out sr_Latn1.pox
sed -f dodatno.sed sr_Latn1.pox > sr_Latn2.pox
msgmerge -v -o sr_Latn.po sr_Latn2.pox *.pot
rm -f *.pox

gde su nastavci.sed:

s/a-\([аеијмоу]\)/\1/g
s/e-\([аеијмоу]\)/e\1/g
s/i-\([аеијмоу]\)/i\1/g
s/o-\([аеијмоу]\)/\1/g
s/u-\([аеијмоу]\)/u\1/g
s/\([a-z]\)-\([аеијмоу]\)/\1\2/g

i dodatno.sed:

s/Serbian trans/Serbian(Latin) trans/g
s/I[Kk][Ss]\([AaOoUu]\)/X-\1/g
s/I[Kk][Ss]/X/g
s/azbu[čk]/abeced/g


Veliki pozdrav, i svaka čast još jednom na uloženom radu i trudu za F8 prevod!

Miloš
More information about the trans-sr mailing list