Превод веб странице

Igor Miletic grejigl-gnomeprevod at yahoo.ca
Thu Oct 25 03:12:39 UTC 2007


Датотека приложена.


У сре, 24. 10 2007. у 23:09 -0400, Igor Miletic пише:
> Здраво свима
> 
> Ево првог превода веб странице www.fedoraproject.org
> ( https://www.redhat.com/archives/fedora-trans-list/2007-October/msg00077.html ).
> 
> Било би лепо када би неко прешао преко мог превода и исправио шта се
> треба исправити пре него што пошаљем. 
> 
> Три ствари за које нисам сигуран да сам превео како треба:
> Collaborative knowledge - > Сарађивајуће знање
> Showcasing		- > излаже
> People person		- > Комуникативна особа
> 
> Поздрав,
> Игор
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: sr.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 15485 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.fedoraproject.org/pipermail/trans-sr/attachments/20071024/885f57fc/attachment.bin 


More information about the trans-sr mailing list